Lansering av tre nya rapporter från Wikimedia Sverige.

Vi är väldigt glada att kunna meddela att vi på Wikimedia Sverige nu har lanserat tre nya rapporter som tillsammans går under titeln Fri kunskap för forskning: Öppna normer, vetenskap och AI. Dessa rapporter utforskar viktiga områden inom text- och datautvinning, artificiell intelligens och öppen vetenskap. Texterna erbjuder många insikter inom dessa ämnen och vad vi kan göra för att främja forskning och innovation.

De tre rapporterna är:

 1. Öppna normer, trestegsregel och panoramafrihet: Denna rapport belyser vikten av öppna normer och hur de kan underlätta forskningsprocesser. Vi diskuterar även trestegsregeln och panoramafrihetens betydelse för tillgång till kunskap.
 2. Öppen vetenskap och öppen tillgång: Här fokuserar vi på principerna bakom öppen vetenskap och öppen tillgång och hur dessa kan stärka forskarsamhället genom att göra forskning mer tillgänglig och transparent.
 3. Text- och datautvinning och AI: Denna rapport undersöker möjligheterna och utmaningarna med text- och datautvinning (TDM) och artificiell intelligens inom forskningen samt de juridiska ramar som påverkar dessa tekniker.

Läs rapporterna här.

Rapporterna är producerade av Eric Luth på Wikimedia Sverige. De är framtagna som en del av projektet Knowledge Rights 21.

Genom att bli medlem i Wikimedia Sverige kan du också vara med och främja fri kunskap. Bli medlem här för att stödja vårt fortsatta arbete och bidra till en mer öppen och inkluderande värld av fri kunskap.

The post Fri kunskap för forskning: Öppna normer, vetenskap och AI appeared first on Wikimedia Sverige.

Att rösta i EU-valet är en viktig medborgerlig rättighet. Det ger dig möjlighet att göra din röst hörd och påverka den europeiska politiken och kontinentens utveckling framåt. Ditt val bidrar till att forma politiken inom en rad områden som demokrati, klimat och grundläggande fri- och rättigheter. På EU-nivå beslutas också om många frågor som berör internet, digitalisering, artificiell intelligens och andra frågor som påverkar Wikimediaplattformarna, vår förening och de digitala plattformarnas framtid.

I dagens digitaliserade värld är vi mer sammankopplade än någonsin tidigare och har tillgång till en enorm mängd information via internet. Samtidigt som vi kan ta del av kunskap i nästan gränslös utsträckning har också risken för att bombarderas med felaktig information ökat drastiskt. Risken för att bli utsatt för politisk desinformation, eller spridning av felaktig eller vilseledande information, är ett allvarligt problem och det kan påverka vår förmåga att göra informerade val. ”Fake news” och manipulerade fakta kan spridas snabbt och påverka hur vi som medborgare uppfattar politiska partier, kandidater och politiska frågor. Desinformation kan vid ibland vara svårt att upptäcka, och det är ofta utformat för att spela på våra känslor och befintliga övertygelser. Därför är det viktigare än någonsin att vi som medborgare utrustar oss med verktyg för att kritiskt kunna granska den information vi tar del av och tar ställning utifrån.

För att göra det lättare att kunna känna igen och skydda sig mot politisk desinformation och rösta informerat i EU-valet 9 juni har vi på Wikimedia Sverige sammanställt en lista med praktiska tips. Genom att använda dessa verktyg kommer du på ett säkrare sätt kunna navigera genom informationsflödet och genom kritiskt tänkande säkerställa att du kan göra välgrundade och självständiga val.

1. Utforska olika källor

Lita inte bara på en enda källa för att få din information. Genom att läsa nyheter från flera olika mediekanaler kan du jämföra deras rapportering och ta del av fler perspektiv och skapa dig en bredare bild av situationen. Att ta del av olika perspektiv kommer också att hjälpa dig att upptäcka eventuella vinklingar eller partiskhet och säkerställa att du får en mer balanserad uppfattning när det kommer till politiska frågor och aktuella händelser. Kom också ihåg att det kan vara bra att också använda sig av internationella nyhetskällor för att få ett mer globalt perspektiv på europeiska frågor. 

Svenskspråkiga Wikipedia har många bra artiklar om hur EU och EU:s institutioner fungerar. Du kan börja med att läsa artikeln Val till Europaparlamentet eller Europeiska unionen och sedan kanske navigera dig mellan sidorna som handlar om de politiska partierna i Sverige för att få en bild av vad det är du röstar för och på. Genom att få en bra grundförståelse för EU, valet och de politiska partierna kommer du att kunna bygga vidare på dina kunskaper och lättare kunna ta till dig information från andra källor.

2. Källkritiskt tänkande

Se till att kolla upp källan och säkerställa att informationen är korrekt innan du tar till dig av budskapet och delar den vidare. Detta gäller både när du läser saker online och när du får höra påståenden från personer i din omgivning. Kommer informationen från en pålitlig och respekterad källa? Finns det andra källor med samma information som styrker påståendet? Eller är informationen en personlig åsikt? Kom ihåg att alltid försöka tillämpa källkritiskt tänkande i vardagen och var försiktig när det kommer till information från källor som du inte känner till eller som verkar partiska.

Wikimedia Sverige som organisation främjar alltid fri kunskapsdelning, men med det vill vi också lyfta fram vikten av att vara källkritisk. Wikipedia, som övervakas av volontärer och moderatorer, strävar alltid efter att vara transparent och objektivt. På Wikipedia hittar du källorna till informationen längst ned i artikeln, och vi uppmuntrar dig att se över dem för att säkerställa att primärkällorna är trovärdiga. På Wikipedia markeras artiklar där informationen av olika anledningar har problem med mallar. Likaså markeras utmärkta, bra och rekommenderade artiklar med stjärnor för att påvisa att de är välskrivna och har använt sig av källor. Du kan också kika på artikelhistoriken för att se när, hur och av vem artikeln har redigerats. Om artikeln är uppdaterad är den förmodligen aktuell. Men iaktta varsamhet om sidan har redigerats väldigt frekvent den senaste tiden eftersom det kanske då kan finnas en osäkerhet kring hur stabil informationen är.

3. Bekanta dig med de politiska partierna

Även om många nyhetssidor och organisationer annonserar valkompasser bör du iaktta försiktighet och vara medveten om att viss vinkling kan förekomma. Det säkraste sättet att kolla upp vilket parti som står närmast dina egna värderingar är att läsa på om de olika politiska partierna och deras partiprogram. De flesta partier har detaljerade beskrivningar av sina politikområden på sina hemsidor där man kan hitta information om deras ställningstaganden inom områden som ekonomi, utbildning, miljö, hälsa och säkerhet. Därifrån kan du jämföra deras ståndpunkter med dina egna värderingar och prioriteringar när det kommer till samhälleliga frågor.

På Wikipedia diskuteras artiklarna om de politiska partierna aktivt eftersom skribenternas ambition är att all fakta om partierna, politikerna och deras ståndpunkter du hittar där ska vara objektiv. Genom att läsa på om de olika partierna och kandidaterna, både de du är intresserad av men också kanske om de du ogillar, kan du få en bredare bild av det politiska landskapet i Sverige. Wikipedia tar inte ställning utan balanserar många olika källor mot varandra för att ge den mest objektiva bilden som går, och därför är inläsning på Wikipedia ofta en bra början för informationsinhämtning.

4. Följ med i debatterna

Titta på eller lyssna på politiska debatter, presentationer och presskonferenser för att höra direkt från kandidaterna som ställer upp i valet. Detta ger dig en chans att bedöma deras argument och se hur de hanterar kritik och motargument och hur de ställer sig i förhållande till andra politiker och partier. Att följa presskonferenser och politiska tal kan också ge dig en direkt inblick i kandidaternas planer och visioner för framtiden. Du kan höra deras idéer och förslag utan eventuell filtrering från tredje parter. Det ger dig en mer autentisk bild av deras politiska ståndpunkter. Att vara aktiv när det kommer till att följa och analysera politiska debatter är ett viktigt steg i att bli en informerad väljare. Det hjälper dig att se bortom kampanjslogans och politiska annonser och ger dig en djupare förståelse för kandidaternas verkliga förmåga att leda och representera dig.

Är det något som nämns som du inte förstår eller känner till kontexten kring? Återigen kan Wikipedia vara en bra språngbräda till bredare förståelse. Du vet väl också om att det kan finnas annan bra information på andra språk? Genom att läsa en artikel på svenska och engelska, eller andra språk som du kanske talar, får du en ännu bättre bild och utifrån ett globalt perspektiv. Informationen om den europeiska gröna given är exempelvis ganska sparsmakad på svenska, men betydligt utförligare på engelska.

5. Försiktighet på sociala medier

Sociala medier är kända för att vara en vanlig källa till desinformation. Alla som använder sociala medier har förmodligen blivit utsatta för klickbete, manipulerade bilder och falsk information. Kom ihåg att vara kritisk till påståenden du ser på plattformar som Facebook, Instagram, TikTok och X. Kontrollera alltid källan till påståenden och var särskilt försiktig med sensationella rubriker och personliga påståenden från andra användare. Bland barn och unga är också sociala medier den främsta källan när det kommer till att konsumera nyheter, så det är extra viktigt att vara varsam och informera barn i din närhet om vikten av källkritiskt tänkande.

Wikipedia är inte en perfekt plattform och det går att hitta felaktig information även där och vi uppmuntrar alla att vara försiktiga på internet. Dock använder plattformen inga algoritmer som prioriterar innehåll baserat på användarprofiler, vilket gör den mer motståndskraftig mot desinformationskampanjer jämfört med sociala medier och andra plattformar. På Wikipedia används inte heller sensationalistiska rubriker utan bara objektiv information. Om du läser någonting på sociala medier som verkar vara för bra – eller dåligt – för att vara sant så är sannolikheten stor att det också är det. Kolla upp bakgrunden till påståendet på Wikipedia (och gärna även fler källor), innan du sprider innehållet vidare.

6. Undvik filterbubblor och ekokammare

Algoritmer på sociala medier försöker ofta visa dig innehåll med åsikter som du redan håller med om och skapa filterbubblor. Konsekvensen av detta blir att användare inte får tillgång till information som motsäger deras verklighetsuppfattning och blir ideologiskt isolerade tillsammans med andra individer och grupper som alla har likadana åsikter. På samma sätt kan också ekokammare skapas när medier återupprepar specifika åsikter och uppfattningar utan att framlägga motargument eller alternativa synvinklar. Försök att bryta dig ur dessa bubblor genom att följa olika typer av källor och läsa nyheter som tar upp olika många perspektiv från det politiska spektrumet.

Wikipedia använder sig, som nämnt, inte av några algoritmer och därför skapas inga ekokammare på denna plattform. Informationen som finns där har existerat och spridits på i princip samma sätt i mer än 20 år, långt innan filterbubblor och doomscrolling blev standard på majoriteten av alla plattformar, appar och hemsidor. Vi rekommenderar också att använda Wikipedia för att läsa på om många olika typer av ämnen och försöka se på faktan objektivt innan du formar din egen åsikt för att undvika att du redan från början hamnar i ett vinklat utgångsläge. 

7. Ställ frågor om du inte vet

Att inte vara tillräckligt informerad bör inte ses som något skamligt utan snarare som en möjlighet till lärande. Om man känner att man inte har tillräckligt med information om ett visst ämne bör man inte tveka att ställa frågor och söka upp information. Online kan du hitta många pålitliga källor som kan ge dig en djupare förståelse för de frågor du är intresserad av. En plattform du t.ex. kan använda dig av för att ställa frågor är Wikipedia:Faktafrågor.

Om du inte hittar svaren du söker, eller om du behöver mer specifik information, var inte rädd för att ställa frågor direkt till experter eller organisationer som har specialkunskap inom området via t.ex. sociala medier eller e-post. I relation till valfrågor kan du också vända dig till partierna; de flesta politiska partier har kontaktuppgifter på sina hemsidor där du kan nå dem och ställa frågor om deras ställningstaganden och politik om det är någonting du anser vara oklart. Att fråga och söka efter mer information visar att man tar sitt ansvar som medborgare på allvar och det visar på en vilja att fatta välgrundade beslut.

8. Var medveten om dina egna fördomar

Oavsett hur objektiva vi försöker vara har vi alla fördomar som påverkar hur vi tolkar information. Dessa fördomar kan vara medvetna eller omedvetna, och de kan forma våra uppfattningar och beslut på subtila sätt. Att vara medveten om sina egna fördomar är ett första steg mot att kunna hantera dem och göra mer informerade och rättvisa bedömningar. Det är därför viktigt att försöka vara självreflekterande kring sina egna åsikter och tendenser.

Det kan vara utvecklande att aktivt försöka utmana sina förutfattade meningar genom att söka upp information som motsäger befintliga uppfattningar och försöka förstå varför andra människor har olika åsikter. Detta kan innebära att läsa artiklar, böcker eller forskning som erbjuder olika perspektiv eller att delta i diskussioner med människor som har olika erfarenheter och synpunkter. Genom att vara medveten om dina fördomar och aktivt arbeta för att utmana dem kan du bli en mer kritisk och rättvis bedömare av information. Detta kan hjälpa dig att fatta bättre beslut och bidra till en mer nyanserad och inkluderande diskussion om viktiga frågor.

9. Utbilda dig om desinformation

Desinformation är ett kritiskt problem i dagens digitala landskap. Det är viktigt att utbilda sig om hur desinformation sprids och hur man kan identifiera den. Att ta sig tid att läsa på om olika typer av desinformation, metoder som används för att sprida falsk information, och sätt som nya tekniker kan användas för att manipulera och vilseleda kan därför vara väl investerad tid. Genom att vara medveten om dessa metoder kan du vara mer vaksam när du konsumerar information online. Det finns många resurser online som kan hjälpa dig att bli bättre på att känna igen falsk information. T.ex. erbjuder många universitet, forskningsinstitutioner och ideella organisationer utbildningsmaterial och verktyg för att hjälpa människor att identifiera och motverka desinformation. 

Wikimedia Sverige arbetar med att sprida kunskap genom Wikimediaplattformarna och många andra initiativ. Men vi anser också att det är väldigt viktigt och ligger i allmänhetens intresse att många andra typer av institutioner gör sina resurser och kunskapsbanker fritt tillgängliga för allmänheten i ett utbildande syfte och därmed bidrar till att främja fri kunskap. Det är också väldigt viktigt att det finns goda upphovsrättsliga möjligheter att få tillgång till källmaterial, något som är svårt i dag i både Sverige och EU. Detta är något föreningen arbetar aktivt med för att säkerställa, på olika nivåer.

Att utbilda sig om desinformation är en pågående process. Ny teknik och nya metoder för att sprida falsk information utvecklas ständigt, så det är viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och forskningen inom området. Genom att fortsätta lära dig och vara proaktiv i din konsumtion av information kan du bättre skydda dig själv och andra från att bli vilseledda av desinformation.

10. Engagera dig i fri kunskapsrörelsen

Att engagera sig i fri kunskapsrörelsen kan vara ett kraftfullt sätt att främja demokrati och kunskap, särskilt i samband med EU-valet. Sätt du kan engagera dig kan vara genom att bidra till plattformar som Wikipedia och Wikimedia Commons. Därigenom kan du hjälpa till att sprida tillförlitlig och opartisk information till en bred publik. Att skriva artiklar på Wikipedia om viktiga politiska frågor, kandidater och partier och använda sig av tillförlitliga källor och korrekta källhänvisningar bidrar till att fler får tillgång till korrekt information, och detta kan vara avgörande för att fatta välgrundade beslut inför valet. Dessutom kan du ladda upp bilder och media till Wikimedia Commons för att illustrera och dokumentera politiska och/eller lokala aktuella händelser, kampanjer och valprocesser.

Genom att delta i fri kunskapsrörelsen hjälper du till att säkerställa att informationen är tillgänglig för alla vilket stärker demokratin genom att öka transparensen och utbilda medborgarna. Att sprida fri kunskap på ett demokratiskt sätt innebär också att du bidrar till ett mer öppet samhälle där fakta kan existera fristående från kommersiella och politiska intressen. Din insats kan göra en stor skillnad, inte bara under EU-valet, utan för att bygga ett långsiktigt starkare och mer informerat samhälle. Engagera dig i fri kunskapsrörelsen i dag och hjälp till att forma en framtid där kunskap är en tillgång för alla.

Rösta informerat!

Att rösta informerat är ett av de bästa sätten du som medborgare kan bidra till ett starkt och demokratiskt EU. Genom att följa dessa tips kan du se till att du gör ett välgrundat val och skyddar dig mot desinformation. Att vara en välinformerad och kunskapstörstig väljare innebär att du aktivt bidrar till ett samhälle där beslut fattas på grundval av korrekt och väl underbyggd information.

Tillsammans kan vi arbeta för att bli ett mer informerat land där fri kunskap finns tillgänglig för alla. En av de bästa sätten att stödja detta mål är genom att bli medlem i Wikimedia Sverige. Som medlem bidrar du till att främja fri kunskap och utbildning, vilket i sin tur stärker vår demokrati och vårt samhälle. Tillsammans kan vi alla bidra till att informationen som når ut på internet är tillförlitlig, opartisk och tillgänglig för alla!

The post Hur du kan rösta informerat i EU-valet och akta dig för politisk desinformation online appeared first on Wikimedia Sverige.

kuriösa kändisar – #273

Wednesday, 5 June 2024 22:04 UTC

Vi kollar kändisar, hänger ut hoaxar, kramar kuriosa, hälsar grupper och projekt välkomna och redigerar i mobilen.

Shownotes

 1. Aktuellt från svenska Wikipedia
  1. Kändisänglar
  2. Lurendrejeri?
  3. Kuriosa-avsnitt
 2. Wikimediarörelsen internationellt
  1. Nya användargrupper:
   1. Wikimedia Community User Group Namibia
   2. Wikimedians Of Républic of Congo User group
   3. Wikimedia Community User Group Madagascar
   4. Wikimedia Community User Group Senegal
  2. Nya projekt:
   1. Wikipedia på betawi (w:bew:)
   2. Wikipedia på kusaal (w:kus:)
   3. Wiktionary på karakalpak (wikt:kaa:)
   4. Wikisource på georgiska (s:ka:)
  3. Nya användare och oinloggade får automatiskt VisualEditor vid redigering i mobilvyn
 3. Veckans Wikipediaartikel
  1. Jan: Europaparlamentsvalet 2024
 4. Wikifikor, meetups och träffar i närtid
  1. 14 juni: Learning Clinic Spotlight on Women’s Health in Wikimedia Projects
  2. 20 juni: Wiki Workshop 2024
  3. 20 juni: Movement Charter Launch Party
  4. 23 juni: Wikidatasnack 200!
  5. 28-30 juni: Lexicodays 2024
  6. 7-10 augusti Wikimania
 5. Nästa program
  • Specialavsnitt i juni
  • Inspelning av nästa ordinarie avsnitt 31 juli

Erkännanden

Bild: Domenico Remps, Public Domain

Musiken och ljudklippen är från Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com), CC BY 3.0 samt Wikimedia Sound Logo Finalist VQ97, Thaddeus Osborne, CC BY-SA 4.0, och ljudet från Wikidata’s 10th birthday video intro animation, Lea Lacroix (WMDE), CC BY-SA 4.0.

Avsnittet hittas också på Wikimedia Commons.

en geting gör en sommar – #272

Wednesday, 29 May 2024 20:51 UTC

Vi hyllar helyllehänvisningar, grunnar på getingstatistik, skriver med skiftande skriftspråk, hopar händelser och summerar en summit.

Shownotes

 1. Aktuellt från svenska Wikipedia
  1. Bra exempel på metadata för källor
  2. En tidig sommar 2024
  3. Latinsk eller kyrillisk text i referenserna?
 2. Wikimediarörelsen internationellt
  1. Nu finns Special:AllEvents
  2. Dokumentation och inspelningar från Wikimedia Summit har laddats upp
 3. Veckans Wikipediaartikel
  1. Magnus: Bålgeting
 4. Wikifikor, meetups och träffar i närtid
  1. Fredag: Webbinarium: 8 things you need to know about Wikimedia Commons Category
  2. Fredag: Språkingenjörsgemenskapsmöte
  3. Lördag-söndag: MediaWiki 101:Becoming a MediaWiki Hacker
  4. Torsdag-fredag: Volunteer Supporters Meeting

Erkännanden

Bild: H. Zell, CC BY 3.0

Musiken och ljudklippen är från Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com), CC BY 3.0 samt Wikimedia Sound Logo Finalist VQ97, Thaddeus Osborne, CC BY-SA 4.0, och ljudet från Wikidata’s 10th birthday video intro animation, Lea Lacroix (WMDE), CC BY-SA 4.0.

Avsnittet hittas också på Wikimedia Commons.

Detta är ett gästinlägg av Larissa Borck, antikvarie med fokus på digital utveckling på Sörmlands museum.

Har ditt museum, arkiv eller bibliotek någon gång klurat över upphovsrättsfrågor? Då är det just nu dags att följa ett lagförslag som har skickats ut på remiss. Den 1 september 2025 ska nya ändringar i lagen om upphovsrätten träda i kraft, om regeringen följer betänkandet som har lämnats över tidigare i år. 

Syftet med utredningen har varit att skapa en upphovsrättslagstiftning med tydligare och modernare inskränkningar i upphovsrätten. Fram till 27 maj är ändringsförslagen ute på remiss och för dig som vill bidra med ett eget remissvar sammanfattar vi hur förslagen kan påverka kulturorganisationer.

1. Panoramafrihet

På och vid många offentliga platser och byggnader kan vi hitta konstverk, till exempel i parker, på gågator eller torg. Offentlig konst, som ofta införskaffas med kommunala, statliga eller andra offentliga medel, finns till för allmänheten och ska berika våra offentliga livsmiljöer. Som sådant räknas verk som ”stadigvarande [är] placerade på eller vid offentliga platser”. För många känns det naturligt att avbilda och dela bilder på offentlig konst, till exempel i sociala medier. Hittills har detta dock egentligen varit olagligt, om man inte betalar licensavgifter för bildanvändning.

Att modernisera den så kallade panoramafriheten (§ 24.1) i svensk lag är en av de mest relevanta delarna i ändringsförslagen. Det skulle innebära att vi som samhälle inte bara har tillgång till konst i det fysiska utrymmet, utan får även använda avbildningar av offentlig konst för att sprida kunskap och inspiration, såväl i analog och digital form. 

I lagförslaget finns dock i dagsläget en begränsning av panoramafriheten som har potential att skapa stor rättsosäkerhet för många kulturorganisationer. Förslaget i den nytillkomna 22 a § kräver nämligen att ”en framställning där det återgivna verket utgör ett centralt motiv inte [får] användas i förvärvssyfte”. 

I författningskommentaren, dvs. betänkandets kommentar till lagförslaget, finns en anmärkning om att privatpersoner ska ha möjlighet att sprida avbildningar på offentlig konst i sociala medier, vilket också är i linje med utredningens kommittédirektiv. Vad gäller kulturorganisationers användning råder dock stor otydlighet. Många museer, arkiv och bibliotek har offentlig konst vid eller på sina byggnader, till exempel i form av skulpturer eller muralmålningar. För att marknadsföra sin verksamhet går det ofta inte att undvika att avbilda även dessa konstverk. Enligt förslaget kommer det inte  att vara tillåtet att använda verk i förvärvssyfte, vilket i författningskommentaren i typfallet beskrivs som ”i reklam för en vara eller verksamhet”. Samtidigt argumenterar utredningen att begränsningen inte ska gälla för ”återgivningar i forsknings- eller utbildningsverksamhet, oavsett finansieringsformen, så länge syftet med användningen av verket inte är att skapa ekonomisk vinning”. Betyder det att ideella kulturorganisationer inte får använda bilder som innehåller offentlig konst för att till exempel marknadsföra evenemang, kurser eller föreläsningar? Kommer detta bara gälla för intäktsgenererande format? Eller gälla det för alla institutioner som inte har gratis entré? Tyvärr misslyckas lagförslagets formulering med att skapa tydlighet för ideella kulturorganisationer.

Det finns ett tydligt exempel som drar obalansen i lagförslaget till sin spets: En privatperson kommer framöver ha möjlighet att fota muralmålningar på ett stadshus och dela dessa foton på Instagram. Kommer en kulturförening få samma möjlighet när den samordnar en föreläsning i samma stadshus och vill marknadsföra biljettförsäljningen med en liknande bild? Sannolikt inte utan att betala för en licens.

En annan utmaning som finns i formuleringen att spridning av bilder på offentlig konst inte får ske ”i förvärvssyfte” rör publicering med öppna licenser. En kommun som till exempel vill att fler ska få använda sina bilder på offentliga konstverk kommer att ha svårt att dela bilder med öppna Creative Commons-licenser, i och med att dessa bilder också skulle få användas i förvärvssyfte. Det betyder att kommunen skulle få publicera bilderna på sin hemsida, men det skulle inte vara möjligt att illustrera en Wikipediaartikel om konst i kommunen med samma bild. Om en kommun skulle, felaktigt nog, publicera bilderna med en öppen licens skulle andra inte ens få länka till denna sida, som lagförslagets kommentar antyder (s. 417/418).

Ett till problem är värt att lyftas. Lagförslaget idag skapar en osund obalans mellan ideella verksamheter och internationella bolag som driver våra mest kända sociala medie-plattformar. Det är såklart jättebra att privatpersoner kommer att få dela sina foton på offentlig konst på Facebook, Instagram och Tiktok. Dessa plattformar drar sin relevans – och ekonomisk vinst – ur användargenererat innehåll. Därmed kommer lagförslaget, som den ser ut idag, innehålla en tydlig motsägelse. Å ena sidan kommer bilder på offentlig konst inte användas ”i förvärvssyfte”. Å andra sidan kommer den att gynna Metas, Googles och TikToks affärsmodeller. Detta skapar en stor maktobalans mellan ideella verksamheter och techjättarnas aktiviteter online. 

2. Samlingsförvaltning

I ändringarna finns det ett förslag som kommer lösa ett mer teoretiskt problem för många institutioner med egna samlingar. I och med att upphovspersoner har ensamrätt att bestämma över hur deras verk används har det hittills egentligen varit omöjligt att fotografera verk för den egna samlingsförvaltningen, till exempel i ett digitalt samlingsförvaltningssystem, om upphovspersonen inte har givit sitt tillstånd för det. Detta var hittills bara tillåten för bevarandeändamål. I 16 § föreslås det nu ett till stycke som tillåter digitalisering för ”förvaltning och organisering av verk samt för annat internt bruk som påkallas av underhåll av verk”. Det är ett bra steg för att modernisera upphovsrättslagen och uppdatera den till kulturorganisationernas verklighet. 

3. Tillgängliggörande

Kulturarvsorganisationer har hittills haft begränsade möjligheter att tillgängliggöra upphovsrättsskyddade verk för forskning eller privata studier. Utredningen föreslår i den flyttade och bearbetade bestämmelsen 16 f § att följande villkor ska gälla för tillgängliggörande av offentliggjorda verk från kulturarvsorganisationernas samlingar:

”Bibliotek och museer som är tillgängliga för allmänheten och som drivs utan vinstintresse samt de statliga och kommunala arkivmyndigheterna får tillgängliggöra offentliggjorda verk, utom datorprogram, som ingår i deras samlingar och som inte omfattas av köp- eller licensvillkor. 

Tillgängliggörandet får endast ske 

1. i institutionernas egna lokaler, 

2. genom ett tekniskt hjälpmedel avsett för enstaka besökare, och

3. i forskningssyfte eller för privata studier.”

Villkoren har blivit tydligare jämfört med dagens bestämmelser i 21.2 § och det viktigt att museerna har lagts till. Det är dock anmärkningsvärt att utredningen har bestämt sig att begränsa tillgängliggörande av kulturarvssamlingar i forskningssyfte till det fysiska rummet, samt att man har uteslutit regionala arkivmyndigheter. Om man kommer ihåg att syftet med översynen av den existerande lage har varit att ”åstadkomma ett tydligare och modernare regelverk för sådan användning av upphovsrättsligt skyddade verk som kan ske utan tillstånd” är det förvånansvärt att museer, arkiv och bibliotek, som drivs utan vinstintresse, även i fortsättningen inte får dela digitala kopior på upphovsrättsskyddade verk från sina samlingar med forskare. Detta påverkar framför allt samlingar som inte finns i Stockholm, Göteborg eller Malmö – och därmed just de samlingar som även historiskt sett har marginaliserats i forskningen. Upphovsrättslagen borde även i detta avseende anpassas till den moderna verkligheten som ger kulturorganisationer idag bättre digitala möjligheter att tillgängliggöra samlingar för forskning. 

Remissprocessen är en chans för kulturorganisationer att få sina röster hörda

Det är över hundra organisationer som står på listan över remissinstanser, bland dem många kulturmyndigheter och branschorganisationer. Lagändringarna har ett stort potential att anpassa upphovsrättslagen till både den moderna verkligheten och att förbättra tillgången till vår tillgång till konst och kultur – om de tar höjd för hur verksamheten i ideella kulturorganisationer i hela landet.

The post Tre sätt som kulturorganisationer påverkas av betänkandet om upphovsrätten appeared first on Wikimedia Sverige.

swisha en källa – #271

Thursday, 23 May 2024 08:29 UTC

Vi doxxar en donationskampanj, knäcker på och kämpar med källgenerering, förstorar fonter, mumlar om malplacerade mallar, rätar ut reklamfrågor och påminner om phototävling.

Shownotes

 1. Aktuellt från svenska Wikipedia
  1. Donationsbanners från nästa vecka
  2. Källverktygsgåtan
  3. Större bokstäver
  4. Kommunalare
  5. Reklamare
 2. Wikimediarörelsen internationellt
  1. Slutspurten på Wiki Loves Earth
 3. Veckans Wikipediaartikel
  1. Jan: Trollfabrik
 4. Wikifikor, meetups och träffar i närtid
  1. Torsdag: Human Rights Team Conversation Hour
  2. Fredag: WikiAfrica Hour om Wikimedia Summit
  3. Fredag: Providing a pathway for the sustainability of new languages in the Wikimedia ecosystem
  4. Lördag: Let’s Connect Learning Clinic: Wiktionary and Lexemes

Erkännanden

Bild: Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Musiken och ljudklippen är från Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com), CC BY 3.0 samt Wikimedia Sound Logo Finalist VQ97, Thaddeus Osborne, CC BY-SA 4.0, och ljudet från Wikidata’s 10th birthday video intro animation, Lea Lacroix (WMDE), CC BY-SA 4.0.

Avsnittet hittas också på Wikimedia Commons.

Vinnarna av Wikimedia-priset 2024!

Monday, 20 May 2024 09:46 UTC
Lars Aronson (vänster) skakar hand med Thuresson (mitten). Priset delades ut av styrelserordförande Mattias Blomgren (höger). Foto: Axel Pettersson, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.

Den 27 april i samband med Wikimedia Sveriges årsmöte tillgännagjordes vinnarna av årets Wikimedia-pris!’Den 27 april i samband med Wikimedia Sveriges årsmöte tillgännagjordes vinnarna av årets Wikimedia-pris!

Wikimedia-priset har delats ut årligen sedan år 2017 av Wikimedia Sverige. Priset tilldelas en person eller organisation som verkar i enlighet med Wikimedia Sveriges vision, alltså för spridningen av fri kunskap.

Årets pris tilldelades Lars Aronsson och användarna Thuresson och Thurs.

Lars Aronsson vann med motiveringen: ”För hans arbete med att sprida fri kunskap genom Projekt Runeberg, vilket har möjliggjort skapandet av många biografiska artiklar på Wikipedia, samt inte minst att källbelägga Wikipedias artiklar och därmed uppfylla kravet på verifierbarhet.”

Och användarna Thuresson och Thurs vann med motiveringen: ”För [deras] oumbärliga insatser på svenskspråkiga Wikisource för att därigenom tillgängliggöra källor, som kan användas för att uppfylla Wikipedias krav på trovärdiga källor och verifierbarhet, samt för [deras] inkluderande och vänliga bemötande av nybörjare på Wikisource.”

Thurs kunde tyvärr inte medverka under årsmötet, men Lars och Thuresson var på plats för prisutdelning och deltog under Wikimedia Sveriges årsmöte.

Vi tackar Lars, Thuresson och Thurs så mycket för deras fantastiska arbete på Wikimediaplattformarna, och för deras generösa bidrag till gemenskapen! 💙

Läs mer om Wikimedia-priset här.

The post Vinnarna av Wikimedia-priset 2024! appeared first on Wikimedia Sverige.

Fotograf på Eurovision Song Contest 2024

Friday, 17 May 2024 10:38 UTC

Detta är ett gästinlägg från Arkland, wikipedian och Wikimedia Sveriges ackrediterade fotograf för Eurovision Song Contest 2024 i Malmö. Alla åsikter uttryckta i detta inlägg är Arklands egna.

En himla massa tävlande…

…kanske Allan Preussen (Claes Eriksson, Galenskaparna) hade sagt om Eurovision Song Contest 2024 i Malmö (ESC). Och det skulle han haft rätt i. Där samlades nämligen 37 tävlande länder, var och ett med sitt entourage, otaliga människor från EBU och SVT, 500 mediepersoner samt en massa anställda och volontärer.  Därtill kom givetvis en massa publik under eventets öppna delar. I allt detta fick jag genom Wikimedia Sverige ackreditering till detta showspektakel som rörde sig på och omkring Malmö Arena i Hyllie, som ligger i stadens utkant.

Inför och under ESC var det mycket tal om hotbild och hög risk för konfrontationer mellan olika mer och mindre fredliga grupperingar.  Det var därför hög säkerhetsnivå, med incheckning och koll på bagage, likt flygplatsernas security. De scannade våra presskort både vid in- och utpasseringarna. Mediernas lokal fanns i Malmömässan som ligger intill Malmö Arena och där slussades vi in genom en sluten passage till arenan. 

På gator och på taken runt omkring fanns gott om poliser, en del tungt beväpnade. Gatorna inom området var avspärrade med tunga hinder och höga staket. Eftersom jag fotade på de publikfria repetitionerna, som var på eftermiddagen, var det inte särskilt mycket folk runt arenan.  De som var på plats såg mest glada och förväntansfulla ut.

Sveriges bidrag Marcus & Martinus tävlade med låten Unforgettable. Foto: Arkland.

Långt och trångt

Med så pass många tävlande blev det en ganska långdragen historia. De svenska Mello-tävlingarna består bara av 6 tävlande, här var det 37 länder…  Jag valde att finnas på plats från måndag till fredag (6-11 maj) för att fokusera på repetitionerna för de två semifinaler (måndag, onsdag) samt för finalen (fredag). Och det blev långa pass, runt 3-4 timmar styck. Trängseln framme vid scenkanten var påtaglig och det var inte läge att lämna sin plats. Bland media fanns väldigt många ”fan media”-folk. De var väldigt glada och entusiastiska och ville stå allra längst fram och dansa och sjunga och fota med sina mobiler…

Fan media som närvarade på Eurovision. Foto: Arkland.

Förutom att fota scenfraträdanden deltog jag på en presskonferens med presentatörerna Petra Mede och Malin Åkerman. Petra Mede är en riktig stjärna! 

Malin Åkerman och Petra Mede, programledarna för Eurovision. Foto: Arkland.

En himlans massa bilder

Utöver de tävlande dök det upp allsköns artister som skulle agera under öppningar och mellanakterna. Skifs, Loreen, Saade, Chanel (vem är det ens?), Ingrosso, Dawn Finer, Käärijä (!), Charlotte Perrelli, Sertab Erener m fl Som tur har jag en dotter som har bättre koll än jag på vem som är vem i den här världen. Summan av kardemumman är att det blev en hel del bilder, närmare bestämt 2 870 stycken.

Sarah Dawn Finer, Petra Mede och Charlotte Perrelli under en av mellanakterna. Foto: Arkland.

Nu har jag gått igenom de allra flesta och det ligger i skrivande stund runt 260 bilder uppe på Wikimedia Commons. Det är mestadels bilder på de tävlande. Och de verkar redan komma till användning på många wikis runt om i världen! 

Nemo från Schweiz vann årets Eurovision Song Contest med låten ”The Code”. Foto: Arkland.

Lite foto-tech

Och så något litet om fotandet i sig: Jag fotar med fullformatskamera och i raw-format. Det behövs ofta rätt mycket redigering på grund av ständigt skiftande scenografi, ljus mm. ISO-mässigt låg jag mellan 3200-4000 samt bländare mellan 2,8 och 4. De allra flesta bilderna är tagna med ett 70-200/2,8 objektiv.

Slutligen ska jag nämna att en polsk wikipedian var på plats och fotade eventet vilket var väldigt roligt då det ger bättre täckning och variation av bilder på Wikimedia Commons. 

– Lars Lundqvist ”Arkland”Wikimediagemenskapen

Alla Arklands bilder från Melodifestivalens fjärde deltävling finns uppladdade på Wikimedia Commons. Alla bilder i inlägget är licenserade under CC BY-SA 4.0. Se alla bilderna.

The post Fotograf på Eurovision Song Contest 2024 appeared first on Wikimedia Sverige.

mörkade publiceringar – #270

Wednesday, 15 May 2024 20:11 UTC

Vi vecklar ut handlingen och slutet, sprider ljus över mörka önskningar, sparar – nej, publicerar, livar upp syskonen, alternerar kartor, väcker upp videoverktyg och får en praktisk länk.

Shownotes

 1. Aktuellt från svenska Wikipedia
  1. Spoiler alert?
  2. Varför mörker?
  3. Spara eller publicera?
 2. Wikimediarörelsen internationellt
  1. Syskonprojektens livscykel
  2. Kartor kan nu ha en alt-text
  3. Videowiki fungerar igen
  4. Din redigering sparades länkar till diff nu
 3. Veckans Wikipediaartikel
  1. Magnus: Margaretha Krooks staty
 4. Wikifikor, meetups och träffar i närtid
  1. Lördag: International Museum Day 2024
  2. Söndag: Wikimedians for Sustainable Development användargruppsmöte

Erkännanden

Bild: Techluis, CC BY-SA 4.0.

Musiken och ljudklippen är från Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com), CC BY 3.0 samt Wikimedia Sound Logo Finalist VQ97, Thaddeus Osborne, CC BY-SA 4.0, och ljudet från Wikidata’s 10th birthday video intro animation, Lea Lacroix (WMDE), CC BY-SA 4.0.

Avsnittet hittas också på Wikimedia Commons.

namn: k1n35 – #269

Wednesday, 8 May 2024 20:35 UTC

Vi skapar ordning i sorteringen, anar att användarnamn är aningslösa, betatestar tillgänglighet, och kandiderar i kvadrat.

Shownotes

 1. Aktuellt från svenska Wikipedia
  1. Standardsortering i biografier om kineser som kan behöva ses över
  2. Rekommenderar ”vi” olämpliga användarnamn?
 2. Wikimediarörelsen internationellt
  1. Ny betafunktion: Tillgänglighet för läsning
  2. Kandidera till Wikimedia Foundations styrelse
  3. Konferensfondskommittén söker 3 nya medlemmar
 3. Veckans Wikipediaartikel
  1. Jan: Eurovision Song Contest 2024
 4. Wikifikor, meetups och träffar i närtid
  1. Torsdag-söndag: ESEAP Conference

Erkännanden

Bild: AaronRichard, CC BY-SA 4.0

Musiken och ljudklippen är från Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com), CC BY 3.0 samt Wikimedia Sound Logo Finalist VQ97, Thaddeus Osborne, CC BY-SA 4.0, och ljudet från Wikidata’s 10th birthday video intro animation, Lea Lacroix (WMDE), CC BY-SA 4.0.

Avsnittet hittas också på Wikimedia Commons.

Diskutera avsnittet på projektsidans diskussion.

This is the eight and final episode in a series of short interviews recorded at the Wikimedia Summit 2024 in Berlin. Here we meet SJ Klein from Wikimedians for offline wikis.

At the time of publishing this episode, the recording of the keynote mentioned in the podcast was not yet available.

You can find all the episodes in this series under the tag wikimedia-summit-2024.

Credits

The music and sound clips are from Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons.

Image: Matthias Wörle, CC BY-SA 4.0

Discuss the episode on the project’s talk page.

The episode is also available on Wikimedia Commons.

This is the seventh episode in a series of short interviews recorded at the Wikimedia Summit 2024 in Berlin. Here we meet Lane Rasberry from Wikimedia Medicine.

Credits

The music and sound clips are from Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons.

Image: Matthias Wörle, CC BY-SA 4.0

Discuss the episode on the project’s talk page.

The episode is also available on Wikimedia Commons.

This is the sixth episode in a series of short interviews recorded at the Wikimedia Summit 2024 in Berlin. Here we meet Camelia Boban from WikiDonne.

Credits

The music and sound clips are from Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons.

Image: Matthias Wörle, CC BY-SA 4.0

Discuss the episode on the project’s talk page.

The episode is also available on Wikimedia Commons.

This is the fifth episode in a series of short interviews recorded at the Wikimedia Summit 2024 in Berlin. Thanks to our guest host Eva Martin, who was interviewed in episode 259, we meet Jan Ainali from the Wikimedians for Sustainable Development.

Credits

The music and sound clips are from Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons.

Image: Matthias Wörle, CC BY-SA 4.0

Discuss the episode on the project’s talk page.

The episode is also available on Wikimedia Commons.

This is the fourth episode in a series of short interviews recorded at the Wikimedia Summit 2024 in Berlin. Here we meet Mali Konstad Brødreskift from the Wikimedia Language Diversity Hub.

Credits

The music and sound clips are from Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons.

Image: Matthias Wörle, CC BY-SA 4.0

Discuss the episode on the project’s talk page.

The episode is also available on Wikimedia Commons.

Idag lanserar Wikimedia Sverige ett helt nytt nyhetsbrev med titeln Fri kunskap i fokus: juridik, politik och upphovsrätt på internet!

Detta nyhetsbrev kommer hålla dig och din organisation uppdaterad om vad som händer på nationell, europeisk och internationell nivå när det kommer till politiken och juridiken som styr internet. Och såklart hur nya förslag och trender påverkar möjligheten till att sprida fri kunskap!

Vi kommer göra utskick ungefär en gång i månaden. Det kommer innehålla massor av intressanta nyheter, aktuella händelser och djupdykningar i allt som berör politiska och juridiska frågor. Så om du är intresserad av att hålla dit uppdaterad om dessa ämnen och aktuella evenemang rekommenderar vi att du prenumererar! Eller om du känner någon som du tror skulle vara intresserad får du gärna tipsa dem!

Läs första nyhetsbrevet här!

Skriv upp dig på mejllistan här!

The post Fri kunskap i fokus: juridik, politik och upphovsrätt på internet appeared first on Wikimedia Sverige.

Tips: fota inför Wiki Loves Earth över påsken!

Thursday, 28 March 2024 10:09 UTC

Detta är ett gästinlägg från wikipedianen Zquid.

Är du ledig i påsk? Har du tid över och vet inte vad du ska hitta på? Då kan du bege dig ut och fotografera inför årets Wiki Loves Earth!

Jag som skriver detta har under några tidigare Wiki Loves Earth-tävlingar suttit med i juryn som haft den roliga, men även svåra, uppgiften att välja ut de bästa bilderna bland alla bidrag. Wiki Loves Earth är, som en del av er kanske redan vet, en årlig fototävling som i Sverige äger rum i maj. För att delta laddar man upp bidler på bildarkivet Wikimedia Commons under maj månad. Själva fotograferandet kan dock göras tidigare – varför inte nu under påskhelgen när många av oss kanske har lite ledigt? ska

Jag lånar ett utdrag ur en text Axel Pettersson skrev 2019: ”Målet med tävlingen är att få fotografer att bidra med bilder på naturreservat och nationalparker under fri licens, och att ladda upp bilderna till Wikimedia Commons. Bilderna kan sen användas på Wikipedia för att illustrera artiklar om både dom enskilda objekten, men även artiklar om arter, naturtyper, växter och annat representativt. Att bilderna har fri licens gör även att andra, till exempel media, länsstyrelser, skolor och naturvårdsorganisationer, kan använda bilderna i olika sammanhang.” Jag vill här tillägga att nu ingår även biosfärområden och naturminnen i tävlingen.

Så… Känns det som en spännande uppgift? Det finns många slags bilder att ta – översikt över ett stort område, porträtt av en insekt som håller till i nationalparken du besöker, eller närbilder som också har omgivningen i bakgrunden. Vill du visa att ett visst reservat har en viss sorts natur, eller avbilda någonting som ”sticker ut” i miljön? Vill du porträttera den orörda naturen eller fånga människornas påverkan? Du väljer själv! Ta bilder i marknivå, ta bilder från högt perspektiv, nära, långt ifrån, till väster och till höger. Olika tider på dagen. Testa olika format på bilderna.  

De bilder som laddas upp under maj månad kommer sedan vara till nytta och glädje för många. Dessutom – eftersom det är en fototävling – kommer det att uses en vinnarbild, och de utsedda bilderna går vidare till tävlingens internationella final! Förra årets tävling lockade 79 deltagare, och över 1100 bilder laddades upp. Jag hoppas verkligen att många fotografer vill vara med även i år!

Tips!

Jag vill passa på att ge några tips till alla som vill delta! Förutom de begränsningar som finns ute i naturen, där man på vissa platser inte kan eller får röra sig fritt (för att inte störa djur, trampa på känsliga växter eller annat), så finns det begränsningar i tävlingen. En fullständig lista med regler kommer att stå på tävlingssidan, men det här bör alla deltagare tänka på redan nu:

Inspiration

Sverige är ett avlångt land, och våren kommer inte samtidigt till norr och söder. Men det finns plats för vårblommor, snö och mycket mer i vårt bildarkiv! Nedan kommer några bidrag från 2023 som kanske kan inspirera till fotograferande. (Jag har dock inte kollat om alla är tagna i de områden som ingår. Så du får gärna hämta bildmässig inspiration men hitta dina fotoställen via länken ovan.)

Rödräv i Rautas fjällurskog.  Foto: ClaudiaTen, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Kalkstensbrottet i Biosfär Vänerskärgården med Kinnekulle, Foto: Tjustorparn, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Vy av Naturreservatet Nymyrtjärnheden. Foto: Jojoo64, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Isalanäset. Foto: Stig Joel, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Skårtebo naturreservat i morgondimma. Foto: WolfhardLotze, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Varglav på trädstam i Rogens naturreservat. Foto: Björn Söderlund, Sw3dPix, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Blåvinge i Naturreservat Österplana hed och vall. Foto: Tjustorparn, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Klippor, hav och tvåfärgat skjul i Tjurpannans naturreservat. Foto: Tjustorparn, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Brant i Rotensugnet. Foto: SiberianJay, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Slingrande stig i Västra Kullaberg. Foto: Perengstrom, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Tarfalajåkka. Foto: Leonhard Lenz, CC BY-SA 1.0 via Wikimedia Commons.
Klippor och grön pöl på Tylön. Foto: Krissie56, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Blommor och sand i Hagastads naturreservat. Foto: Jorchr, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Himlingeåsen på vintern. Foto: Tulipasylvestris, CC BY-SA 1.0 via Wikimedia Commons.
En kungsfågel i barrskog vid Vänerskärgården med Kinnekulle. Foto: Tjustorparn, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

The post Tips: fota inför Wiki Loves Earth över påsken! appeared first on Wikimedia Sverige.

Foto: Kristina Alexandersson, Internetstiftelsen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Vi på Wikimedia Sverige är otroligt stolta och glada att meddela att vår gemenskap har tilldelats årets hedersutmärkelse i prisutdelningen Det gyllene förstoringsglaset 2024! Wikimedia Sveriges kansli tog idag emot priset på kontoret i Stockholm å gemenskapens vägnar. Internetsstiftelsen kom förbi kontoret och bjöd på tårta och överlämnade priset.

Internetstiftelsen och Källkritikbyrån delar årligen ut detta prestigefyllda pris i samband med källkritikens dag idag den 13 mars. ”Det gyllene förstoringsglaset” har delats ut sedan 2017. Priset hedrar personer, initiativ eller organisationer som har gjort enastående insatser för kritiskt tänkande på nätet.

Medvetenhet om källor och information anser vi på Wikimedia Sverige verkligen är av yttersta vikt i dagens digitala värld. Vi är väldigt stolta över att kunna bidra till detta genom vårt arbete, och inte minst över vår gemenskap som vi alltid kommer stötta på alla sätt vi kan. Vi vill rikta ett stort tack och bock till alla medlemmar i vår Wikimedia-gemenskap, ert engagemang och dedikation är ovärdeligt. Det är tack vare er som vi kan fortsätta arbetet med att upprätthålla världens största plattform för fri kunskap. Det här priset tillhör er!

Juryns motivering, hederspriset – Wikipedianen
”Det gyllene förstoringsglaset 2024 tilldelas Wikipedianen för sitt engagemang att kollektivt samskapa ett sakligt uppslagsverk där kritiskt granskande, rättningar och ständigt uppdaterande är helt avgörande för att den kunskapstörstige Wikipedia-besökaren ska mötas av pålitlig information. Wikipedianens arbete i den större gemenskapen, där alla diskussioner om innehållet sker helt öppet och transparent, är både källkritik i praktiken, en källkritisk hjälp och en fantastisk insats för alla läsare.”

Läs mer om prisutdelningen.

The post Wikipedianen tilldelas hederspriset det gyllene förstoringsglaset 2024! appeared first on Wikimedia Sverige.

Kulturhistoria som gymnasiearbete 2024

Monday, 25 March 2024 13:04 UTC
Elever som deltar i Kulturhistoria som gymnasiearbete. Lise-Lotte Jäfvert, Enskilda gymnasiet, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.

Projektet Kulturhistoria som gymnasiearbete är ett samarbete mellan Wikimedia Sverige, Nordiska museet, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholms Kvinnohistoriska och ett antal gymnasieskolor.

Elever på Enskilda gymnasiet i Stockholm har under 2024 deltagit i projektet och de har nu färdigställt sina gymnasiearbeten! Och vi kan stolt meddela att projektet det här året har resulterat i skapandet av 27 nya artiklar samt utökningar av 10 existerande artiklar på svenskspråkiga Wikipedia!

Kulturhistoria som gymnasiearbete går ut på att gymnasielärare handleder sina elever i att skriva artiklar på Wikipedia som en del av deras gymnasiearbete. Eleverna får tillgång till källmaterial och referenslitteratur från våra samarbetspartners, Nordiska museet, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholms Kvinnohistoriska. Genom detta lär sig eleverna att skriva för uppslagsverk och öva på digital källkritik.

I det digitala samhället är källkritik viktigare än någonsin. Att lära sig granska Wikipediaartiklar är en värdefull färdighet med tanke på att Wikipedia är en av de allra mest besökta webbplatserna i världen. Och det bästa sättet att lära sig är att själv vara med och förändra uppslagsverkets innehåll. Projektet genomförs som en del av elevernas gymnasiearbete, det avslutande uppsatsarbetet i gymnasieskolan.

Läs mer om projektet och se artiklarna.

Relaterat blogginlägg: Nordiska museet satsar på Wikipedia för gymnasieelever – hur du kan bidra

The post Kulturhistoria som gymnasiearbete 2024 appeared first on Wikimedia Sverige.

Mitt Mellofotoäventyr

Monday, 25 March 2024 13:03 UTC

Detta är ett gästinlägg från Anna Rydén, wikipedian och Wikimedia Sveriges ackrediterade fotograf för den femte deltävlingen av Melodifestivalen 2024 i Karlstad.

Mitt Mellofotoäventyr började egentligen redan förra året när jag fick syn på ett Melodifestival badgeband på en kollega på jobbet. Jag undrade nyfiket om han hade varit på Melodifestivalen. Min kollega berättade då att han hade varit volontär som pressfotograf åt Wikimedia Sverige i Göteborg på deltävlingen där och vad det innebar. Jag tappade nog hakan…. vilken häftig upplevelse! Tänk om jag också kunde få vara med om denna upplevelse! Som en person som älskar att fota så hade det ju varit så roligt! Men det kändes väldigt långt borta så jag tänkte inte mer på det under resten av året.

Anmälan och ackreditering

I december hörde min kollega av sig och berättade att det var dags att anmäla intresse om att bli pressfotograf åt Wikimedia Sverige på Melodifestivalen 2024 om jag fortfarande var intresserad. Fanns det alltså en liten chans att komma med? Vågade jag hoppas? Jag skickade in min intresseanmälan och höll alla tummar jag har. Och jag trodde nästan inte att det var sant – jag blev utvald till ansökan om att bli Wikimedia Sveriges pressfotograf på Melodifestivalen deltävling 5 i Karlstad! Vad Melodifestivalprojektet innebär för Wikiplattformarna kan du läsa mer om här.

Melodifestivalbadge. Foto: Anna Rydén.

Melodifestivalen har dock stort intresse från traditionella medier, journalister och även andra länder, så att bli godkänd för ackreditering är inte garanterat. Så den nervösa väntan på att bli godkänd för ackreditering från SVT började. Sen den 10 februari, en sen fredagskväll, plingade det äntligen i min mailbox! ”Anna Rydén har beviljats ackreditering till Melodifestivalen 2024: 5. Karlstad”! Jag flög upp och rusade jublande runt i huset! Nu kunde jag börja planera uppdraget på riktigt!  

Gemenskapen

Då jag var inplanerad för den femte och sista deltävlingen kunde jag med stort intresse följa de andra fyra fotografernas fotoresa genom deltävlingarna. Vi skapade en chattgrupp där vi kunde kommunicera och dela med oss av erfarenheter, tips och roliga händelser.

Pressfotografer från tidigare år hade också sammanställt en checklista för vad man kan tänka på innan, under och efter deltävlingarna. Jag vill alltid vara väl förberedd så jag gick noggrant igenom checklistan och kollade även runt på andra tips som kunde vara användbara. ”Har jag rätt objektiv?” var den första frågan som dök upp i huvudet. Och det kom jag fram till att jag nog har. ”Behöver jag fler minneskort?” Ja, jag kommer behöva fota många olika vinklar, situationer, scener m.m. så då är det säkrast att ha med några extra eftersom jag från egen erfarehet vet jag att endast några procent av bilderna brukar bli riktigt bra när man fotar liveevenemang. Jag funderade över vilken typ av foton som behövs till Wikiplattformarna. Jag upptäckte också att ett antal medverkande artister och låtskrivare som inte har någon Wikipediasida. Det blev prio 1 att försöka få till.  

När mediahandboken skickades ut från SVT kunde jag göra ett schema för dagarna. I mediahandboken fanns också kontaktuppgifter till artisternas presskontakter. Jag slängde på prov iväg frågan till några vars låtskrivare saknade en Wikipediasida. Två hörde av sig direkt! De blev jätteglada och ville gärna mötas upp i Karlstad och få hjälp med att få till ett foto och även en Wikipediasida. Så roligt! 

Tävlingsdagen

Väckarklockan ringer tidigt på torsdag morgon. Dags att göra sig redo för första Mellodagen!

Efter en god frukost på hotellet beger jag mig mot Löfbergs arena. Första stoppet blir ackrediteringen där jag hämtar ut min badge som kommer vara min ständiga följeslagare under de närmaste dagarna. Karlstad – nu kör vi!! 

Foto på mig utanför Löfbergs arena med badgen i handen. Foto: Anna Rydén.

Nästa stop blir personalingången och mediacentret. Jag visar upp min badge, innehållet i mina väskor och blir visiterad. Sedan får jag gå de två trapporna upp till mediacentret där det finns det frukt och fika och även arbetsplatser att jobba vid.

Mediacentret i Löfbergs arena. Foto: Anna Rydén.

Först ut på torsdagens agenda är artistrepetitionerna. Alla Melloartisterna kommer köra igenom sina låtar mellan två och tre gånger vilket ger oss fotografer många härliga fototillfällen.  

Vi går i gemensam trupp ner till arenan från mediacentret. Det svåraste numret att fota är definitivt Marcus och Martinus nummer, speciellt början när de befinner sig i en tunnel med ljuspaneler. Det är många TV-kameror i tunneln och det är svårt att se vad som händer. Men jag måste ju göra mitt bästa och det slutar med att några foton faktiskt blir riktigt bra! Jag passar också på att ta några kort medan de förberedde numret eftersom det då inte är några kameror i vägen i tunneln.

Marcus och Martinus förbereder sig för att gå upp på scen. Foto: Anna Rydén.

I mitten av dagen är det paus, och artistrepetitionerna fortsätter sedan resten av eftermiddagen. Förutom Marcus och Martinus körde också Annika Wikihalder, Jay Smith och Elecktra på förmiddagen. Efter pausen är det Chelsea Mucos och Medinas tur. När Medina kör sitt sista rep för dagen ska även pyrot testas och vi får en varning om att det kommer smälla rejält – och det gjorde det verkligen! 

Avslutande mingel

Torsdagen avslutas med mingel på Mellohotellet nere i stan. Det är mycket folk och en härlig stämning. Jag var dock supernyfiken på att kolla igenom dagens bilder och börja jobba! Så jag tog några ivriga bilder i all hast, som tyvärr inte blev lika bra som jag hade hoppats, åt sedan lite och åkte tillbaka till mitt boende. Jag bjuder på några av bilderna därifrån också!

Martinus på minglet på artisthotellet. Foto: Anna Rydén.
Jay Smith och systern Maria Jane Smith på minglet på artisthotellet. Foto: Anna Rydén.
Marcus och Martinus med Medina på minglet på artisthotellet. Foto: Anna Rydén.

Fredag

Fredagen inleds med en lunchpresskonferens i arenan. Alla artister går först ut på scenen var och en och sen får vi möjlighet att ta en gruppbild. De har tänt upp ljuset i arenan och jag kan ta väldigt fina kort på artisterna. Efter gruppbilden går alla artisterna till varsitt högbord på arenagolvet och vi får köa för att fota dem – en lite stressig process eftersom jag vill hinna fram till alla, men efteråt tänker jag att jag kanske hade kunnat ta det lite lugnare. Det är ytterligare en presskonferens inplanerad på fredagskvällen efter genrepet och då hinner jag lugnt fota de jag inte hann fota på den tidigare presskonferensen. 

När jag berättar för artisterna att jag fotar för Wikipedia så får jag väldigt glada överraskade reaktioner; ”Oj vad roligt att ni är här och fotar! Det har jag inte varit med om tidigare! Vad kul!”  

Gruppfoto med artiserna från deltävlingen i Karlstad. Foto: Anna Rydén.

Efter presskonferensen är det dags för fler artistrepetitioner. Jag flyttar mig till en annan plats i arenan från var jag stod dagen innan för att kunna få lite nya vinklar. Jag hade noterat några delar i vissa nummer som jag missade dagen innan och som jag ville få med. Tiden bara flyger förbi och snart är artistrepetitionerna över. Visst är det en del väntan mellan låtarna, men jag upplever ändå att tiden går väldigt fort. Sedan är det dags att gå upp till mediacentret och efter det tillbaka till boendet för lite vila innan kvällens genrep.  

Genrepet

På genrepet hamnar jag på raden direkt framför catwalken. Det gav mig möjligheten att få till spännande (men lite svårtfotade) vinklar. Jag lyckas fånga både Carina Berg och Medina. Även om det kanske är osäkert om alla uppskattar att bli fotade från den vinkeln tycker jag ändå att det blev ganska roliga och intressanta närbilder!

Programledaren Carina Berg. Foto: Anna Rydén.
Ali från Medina. Foto: Anna Rydén.
Sami från Medina. Foto: Anna Rydén.

Efter genrepet sitter vi kvar i arenan och väntar på presskonferensen. Jag får till många bra foton med en väldigt snygg bakgrund! På vägen upp till mediacentret passar jag också på att knäppa en bild uppifrån med mobilen. Scenen till vänster, presskonferens i mitten och green room till höger.

Arenan för Melodifestivalens femte deltävling. Foto: Anna Rydén.

Lördag och Mellodags!

Lördag förmiddag för jag över foton och publicerar på Wikimedia Commons. Jag hade börjat lite redan på torsdagen, men nu när jag har några timmars paus får jag möjlighet att hinna med en del jobb i lugn och ro. Det blir lite trixande med kategorisering och annan information som behöver läggas till på fotot men det löser sig bra och bilderna publiceras för fri användning.

På eftermiddagen är det dags för det andra och sista genrepet. Denna gång hamnar jag lite längre bak men kameran är ändå i högsta hugg. Jag får några bilder på scenen men framförallt lyckas jag fånga fina foton på catwalken. Under tiden passar jag också på att njuta av musiken! Livemusik är ju så härligt!! 

Under livesändningen av Melodifestivalen på kvällen sitter vi i mediarummet och tittar på TV-sändningen. Musiken hörs genom skynket från arenan, och kvällen får en väldigt spännande omröstning! 

Mediacenter. Foto: Anna Rydén.

Sen är det dags för kvalfinal, också denna med en mycket spännande och jämn omröstning. Efter sändningen är det dags för presskonferens igen och vinnarna som hade gått vidare till finalen står vid högborden. Det är fyra vinnare denna gång – två från deltävlingen och två från kvalfinalet. Och i green room satt alla som blivit utslagna. Jag försöker hinna med att fota så många som möjligt. Jag hann också med att fota alla vinnare med buketten i famnen vilket jag blev jättenöjd med!

Efterfest

Mellodagarna avslutas med efterfest på artisthotellet nere i stan. Jag tar sällskap med några av de andra fotograferna till hotellet. Efterfesten är fantastiskt rolig! Artisterna framför sina låtar och alla dansar loss. Höjdpunkten kommer när Scarlet kör sin låt och de sjunger ”Mesdames et messieurs – la grande finale” och alla i publiken hoppar och sjunger med – en otroligt mäktig upplevelse!

Några gånger står jag bara tyst och känner in stämningen i lokalen – det här är verkligen den bästa tänkbara avslutningen på Melodifestivaldeltävlingarna. 

Då var mitt Mellofotoäventyr över för denna gång. Resultatet ett helt gäng med foton på Wikipedia Commons – här hittar du alla foton från deltävlingen – och dessutom flera nya Wikipeidasidor för ett antal låtskrivare. Jag hoppas på många fler tillfällen att få vara med och fota Melodifestivalen och andra arrangemang. Detta var verkligen bland det roligaste jag har gjort på länge. Det var så kul att få vara med bakom kulisserna på Melodifestivalen, och även oerhört roligt att kunna bidra med foton till världens största uppslagsverk!

Alla Anna Rydéns bilder från Melodifestivalens femte deltävling finns uppladdade på Wikimedia Commons. Alla bilder är licenserade under CC BY-SA 4.0. Se alla bilderna.

För mer Melloinsikter har vi även ett gästinlägg av Adjoka, ackrediterad fotograf på Melodifestivalens fjärde deltävling, som ni kan läsa här.

The post Mitt Mellofotoäventyr appeared first on Wikimedia Sverige.

Tjøme og Nøtterøy kommuner behandlet 31. mai hver sine forslag til forskrifter for å forby vannscooter innenfor kommunegrensene. Etter litt research, fant jeg ut at kommunene ikke har mulighet til å lage regler som gjelder i «hovedveinettet» i sjøen, de såkalte farledene. I forslag til forskrift står det:

«Hjemmel: Fastsatt av Nøtterøy kommune ……… (dato) med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann §§ 14 første ledd og 42 første ledd. «.

Paragraf 42 gjelder kommunens mulighet til å lage ordensregler inne i havneområder, noe som er et veldig begrenset område, og ikke veldig relevant for et totalforbud.

Paragraf 14 sier at «Dersom noe annet ikke er bestemt i eller i medhold av loven her, kan myndigheten etter loven gi forskrifter om orden i og bruk av farvann når hensynet til god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet krever det.»

Dette sier i utgangspunktet at «myndigheten» har lov til å lage egne regler for orden og bruk av farvannet. I paragraf 7, andre ledd står det derimot at «myndigheten» er departementet for alle hovedled og biled, før det i tredje ledd gis myndighet til kommunene. Dette betyr i utgangspunktet at kommunene ikke har lov til å fastsette begrensninger på skipsledene.

Øst for Tjøme og Nøtterøy ligger Færder nasjonalpark, som har egne regler, mens det meste vest for øyene (Vestfjorden og Tønsbergfjorden), i tillegg til mellom (Vrengensundet) og nord (Tønsbergtræla) er skipsled, og dermed utenfor området kommunene kan lage forskrifter om.

 

Kartet viser oversikt over skipsledene rundt Tjøme og Nøtterøy, og dermed hvor kommunene ikke kan forby vannscooter. Kartet er hentet fra Kystverket

 

Mitt høringssvar til ny kommunal forskrift om vannscooter som er innsendt til både Tjøme og Nøtterøy kommuner.

My old employer (local goverment) got a message from Microsoft about an audit. Since they have an education and an enterprise agreement, they need to get a list of all computers that can go under education-agreement (since that is the cheapest ) and everything else that goes under the enterprise agreement. When I was working there, I would have used which IP subnet the machine is from to sort the machines, but since they now have a lot of machines only reporting their IP from a shared wireless subnet, that’s harder. Instead, I figured out that we could use top console user to get a list, in addition to the AD Site.

Created a user collection with all users that are considered educational (department groups or other access groups). The collection got the name CEN00XXX.

 

Ran the following SQL-query to get a list of systems that had been online for the last 2 months.

SELECT sys.Netbios_Name0,
um.TopConsoleUser0,
[Last_Logon_Timestamp0],
(SELECT CASE WHEN TopConsoleUser0 IS NULL THEN ‘False’ ELSE ‘True’ END AS IsSkole FROM _RES_COLL_CEN00XXX WHERE SMSID = um.TopConsoleUser0 ) AS userIsEdu,
CASE WHEN [AD_Site_Name0] LIKE ‘EducationSite‘ THEN ‘True’ ELSE ‘False’ END AS SiteIsEdu,

FROM v_R_System sys
LEFT OUTER JOIN v_GS_SYSTEM_CONSOLE_USAGE_MAXGROUP um
ON um.ResourceID = sys.ResourceID
WHERE Last_Logon_Timestamp0 IS NOT NULL
AND Last_Logon_Timestamp0 > DATEADD(month, -2, GETDATE())
ORDER BY Last_Logon_Timestamp0

Psychic Challenge på Polar Party 21

Sunday, 27 March 2016 14:06 UTC

Årets Psychic Challenge inneholdt 24 nivåer, og startet fredag 5. oktober 2012 klokka 19:30. Første som var ferdig var Joss som var ferdig 23:38:31, d.v.s. rett i overkant av 4 timer. Oppgavene ble utviklet av Marius Davidsen (Morthez), Bjørn Gustav Baklid (nLamer), Ludvig Anderssen (kaffebaronen),  Mathias Bøhn Grytemark (Alfa) og Lars Åge Kamfjord (Laaknor), med bidrag av Alexander Hansen (wckd)

 

Oppgave 1

Oppgavetekst: Vi må varme opp litt… På tide å lære seg google… Hvilket dyr er kjent fra kvantemekanikken?

Om du søker etter bare kvantemekanikk får du opp en fyldig artikkel på Wikipedia om Kvantemekanikk, og en scrolling nedover den siden gir deg et bilde av en katt og et eget avsnikk om Schrödingers katt. Alternativt kan du søke etter kvantemekanikk dyr, og første treff er Wikipedias artikkel om Schrödingers katt.

Korrekt svar: Schrödingers katt

 

Oppgave 2

Oppgavetekst: May the source be with you!

En fast oppgave vi har hvert år. Vis sidekilde vil gi deg følgende i kildekoden: <!– Så bra at du fant meg, her er svaret: kosemose –>

Korrekt svar: kosemose

 

Oppgave 3

Oppgavetekst: På #PolarParty snakker man hele året, men på #polarparty.psychic er det bare noe spennende nå

#Polarparty er Polars IRC-kanal på EFnet. Et lite hint om at det var IRC vi snakket om var filnavnet på siden man var inne på: irc.php. Vi hadde opprettet en egen kanal som het #polarparty.psychic, hvor topic for kanalen var «Polar Systems Coder». Det interessante med denne kanalen var at den publiserte alle forsøk som alle som spilte Psychic Challenge skrev inn. Hvis noen skrev riktig svar, så sa den bare <bruker> gjettet riktig på nivå xxx, men hvis man skrev feil svar så skrev den «<bruker> gjettet katt på nivå 1»

Korrekt svar: Polar Systems Coder

Oppgave 4

Oppgavetekst: nummer 79 gjør vondt, men 8 er viktig for deg. Hva heter det?

Her snakker vi om det periodiske system. Grunnstoff 79 er gull som har forkortelsen «au» (som gjør vondt). Grunnstoff 8 er oksygen.

Korrekt svar: oksygen

Oppgave 5

Oppgavetekst:

MAIN-LOGIC SECTION.
BEGIN.
  DISPLAY " " LINE 1 POSITION 1 ERASE EOS.
  DISPLAY "Hello world!" LINE 15 POSITION 10.
  STOP RUN.
MAIN-LOGIC-EXIT.
EXIT.


Siden vi som utvikler Psychic Challenge gjerne programmerer litt forskjellige språk hadde vi en liten research/heftig krangel om hvilke programmeringsspråk som er det verste å programmere på. Av de store og seriøse språkene fant vi ut at det gamle språket COBOL måtte være et skikkelig helvette å programmere på. Den overstående koden skriver ut «Hello world!» på skjermen i COBOL. Eksempelkoden for å skrive ut Hello world er egentlig ganske mye lenger, og om du søker på Google etter koden i oppgaven, får du hele koden opp som eksempelkode for COBOL.

Korrekt svar: COBOL

Oppgave 6
Oppgavetekst: 15-16-39-6-1-53-6

Her er vi tilbake til det periodiske systemet fra oppgave 4. Grunnstoff 15 er Fosfor, med bokstaven P. Grunnstoff 16 er svovel med bokstaven S, 39 har bokstaven Y, 6 har bokstaven C, 1 har bokstaven H, 53 har bokstaven I og 6 igjen C. Totalt skriver dette ut PSYCHIC.

Korrekt svar: PSYCHIC

Oppgave 7

Her var det ingen oppgavetekst, bare et bilde

mix

 

 

 

Dette bildet var ikke nok til at folk forsto hva oppgaven handlet om, så vi måtte etterhvert legge til et bilde til av en romerhjelm

rome

Dette gjorde at de fleste forsto at vi snakket om romeriket, og at MIX var snakk om romertall. MIX i romertall blir 1009.

Korrekt svar: 1009

 

Oppgave 8

Oppgavetekst: Så over til litt kartografi, hvor er du nå?

Kartografi er å lage eller tegne kart. Om du skal finne ut hvor du er i et kart, så trenger du koordinater. Dette var for mange vanskelig, så vi måtte legge til litt ekstra hjelp, med teksten «Noen ganger, så lønner det seg ikke å være for spesifikk! 🙂 Nord, øst, vest, syd, vet ikke jeg.. :-)». Til slutt greide de fleste å komme seg forbi, ved å ikke være for spesifikke, og 59 grader nord og 10 grader øst fikk deg videre:

Korrekte svar: 59N 10Ø eller 59N 10E eller 59 N 10 E eller 59 N 10 Ø

 

Oppgave 9

kartDenne oppgaven hadde ikke noen oppgavetekst, kun et utsnitt av et kart fra Google Maps. Kartet viser Seoul i Sør-Korea. Om du blar deg frem i Google Maps og finner det aktuelle stedet som er merket med «A», vil du finne et område som heter Gangnam. En relativt fersk og populær låt på dette tidspunktet var Gangnam style

 

Korrekt svar: Gangnam style

 

 

 

 

 

Oppgave 10

Oppgavetekst:

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGkAAAAdAQ
MAAACT/9CuAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAA
AAGUExURQAAAP///6XZn90AAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQA
AACvSURBVCjPpdAxCoMwFAbgJ0JcirVbhhKvoBdor9IunfUCJXT
IG3slMdBcI0d4bg5i+jIUzFpDlg9e/v8RCNujYRfXOl6fcgiBNn
QpMR3+cRWyU6qAgYCuGhZR+fKcgW7AHzXMj8waecdD09nIZ+4+c
kLVkHvz8KXAsQIDJ9JFjEoYXjkzmHoijL1jxm8DMh1zHitO7rFs
yXLULOSNe1G3FHuXMm6V49AT1Tv/6n9+Ab+/LIs77cNgAAAAAEl
FTkSuQmCC

En gjenganger i Psychic Challenge er måter å skjule ting på samme måte som datamaskiner jobber, i dette tilfellet tilfellet er det et Base64-encodet bilde. Ved å søke etter base 64 decode image, kan du få lastet ned bildet som en fil. Om du leser innholdet i denne fila med en ren tekst editor, f.eks. notepad eller notepad++, ser du at første innholdet i fila er ‰PNG, noe som tyder på at dette er et PNG-bilde. Bytt navn på fila til noe som åpnes i et bildeprogram (f.eks. .png), og du få dette bildet opp:

oppgave10

 

Korrekt svar: skoleferie

 

Oppgave 11

Oppgave 11 het «Obama» og inneholdt bare et bilde:

obama

 

Om ikke du er godt kjent i Star Trek-universet, så vet du kanskje ikke at denne måten å dele fingrene på kalles en vulkansk hilsen. I Star Trek ble den som oftest fulgt med «Live long and prosper«, som er svaret her:

Korrekt svar: «Live long, and prosper» eller «live long and prosper»

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 12

Oppgavetekst: 9,81m/s2

9,81 meter per sekund opphøyd i andre er tilnærmet hastigheten på gravitasjon, og er den maksimale hastigheten du kan komme opp i hvis du f.eks. hopper ut av et fly (hvis man ikke tar hensyn til andre faktorer enn tyngdekraft, f.eks. luftmotstand). Det å komme opp i denne hastigheten omtales gjerne som «fritt fall«.

Korrekt svar: fritt fall

 

Oppgave 13

Oppgavetekst: 91.90.66.253

Dette er en IP-adresse. Som mange nok vet er det de som brukes for at vi skal kommunisere på internett. I tillegg har vi DNS som oversetter fra domenenavn (f.eks. polarparty.no) til IP-adresser. Det mange ikke vet er at vi også har et system som heter reverse DNS, hvor vi gir IP-adresser et navn. I dette tilfellet hadde vi endret reverse for den aktuelle IP-adressen til «g0y.pa.pp21.polarparty.no».

Korrekt svar: g0y.pa.pp21.polarparty.no

 

Oppgave 14

Oppgavetekst: qrafhcreurzzryvtrxbqrareinafxryvt

Oppgaven heter crypto, og sier deg ikke så mye. Noen hadde nok tatt denne relativt fort om vi ikke hadde fjernet alle mellomrommene, men dette er kryptert med ROT13-kryptering (altså flytte alle bokstavene 13 plasser). Om man kjører det igjennom en ROT13-kryptering på nytt, får vi frem teksten «densuperhemmeligekodenervanskelig».

Korrekt svar: vanskelig

 

Oppgave 15

Inneholdt bare et bilde:

level20 Et lite ordspill med en nettverkskabel (CAT 5E) og en datamus; cat and mouse.

Korrekt svar: «cat and mouse»

 

 

 

Oppgave 16

Oppgavetekst: Hva er formelen på volumet til en sylinder med radius z og høyde a?

Hadde du spurt en mattelærer hadde nok svaret vært πz ²a, men den morsomme måten å skrive det på er PI*Z*Z*A, noe som alltid er godt, særlig på Polar Party

Korrekt svar: PI*Z*Z*A.

 

Oppgave 17

Oppgavetekst: Hva slags datasystem brukes for å styre bl.a. låsene i Jurassic Park-filmen?

Husker du scenen? Alle kommer stresset inn i kontrollrommet, med velociraptorer rett bak, Dr. Alan Grant forsøker å holde døra lukket mens, jenta Lex Murphy springer bort til datamaskinen og begynner å prøve forskjellige filer for å låse dørene. I det hun setter seg ved datamaskinen sier hun… «It’s a UNIX system. I know this!»

Korrekt svar: UNIX

 

Oppgave 18

Oppgavetekst: Hva slags elektronisk system sitter du foran nå?

Med bilde av et tastatur hvor vi har merket av hvilke taster du skal bruke for å skrive svaret.

keyboard

Tastene som er merket er A S D T N M K I og Enter. Sortert riktig og med noen av dem brukt flere ganger, kan du stave «datamaskin», som er svaret på oppgaven.

Korrekt svar: datamaskin

 

Oppgave 19

Nerdetrim!

Oppgavetekst: Ingen ord i denne oppgaven, bare masse bokstaver som må settes i riktig rekkefølge. Løp og finn dem.

Setningen løp og finn dem var en lenke til en KML-fil du kunne laste ned, og åpne i f.eks. Google Earth. Da ga det deg følgende kart:

nerdetrim Google Earth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På de forskjellige postene var det hengt opp et A4-ark som så slik ut:

Post omikron

Løsningen her var å sortere de forskjellige postene alfabetisk etter navnet på posten, som var greske bokstaver (post epislon hadde bokstaven K, post Zeta R, post Theta I, post Kappa K, post My V, post Omikron Q, post Pi F, post Rho D, post Tau B og post Omega G. På denne oppgaven så vi mange løp rundt og skrev bare ned de latinske bokstavene, ikke de greske som tilhørte, og dermed måtte mange fly ut til de samme postene en gang til. Det ble god nerdetrim av dette!

 

Korrekt svar: KRIKVQFDBG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 20

skull-mazeI denne oppgaven var det ingen tekst, kun et bilde. For å komme seg igjennom labyrinten måtte man innom seks av tallene som sto i tilfeldig rekkefølge. Tallene tilsvarer rekkefølgen på bokstavene i alfabetet, og du måtte innom 22, 1, 13, 16, 25 og 18, som tilsvarer bokstavene V A M P Y R, som handlet om temaet for årets Polar Party: Arrgh! Meir blod!

Korrekt svar: vampyr

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 21

Oppgavetekst: Koffein?

Med kun teksten «koffein?» var det ikke mye å gå på, men om du Googler koffein, så får du bl.a. opp at den kjemiske formelen er C8H10N4O2, noe som var svaret.

Korrekt svar: C8H10N4O2

Oppgave 22

Oppgavetekst: Do a barrel roll

Et lite påskeegg fra Google; når du søker på dette, så gjør Google en barrel roll, og snur teksten rundt 360 grader. Et av søkeresultatene fra urban dictionary gir deg Do a barrel roll, som er et begrep fra Star Fox-serien til Nintendo.

Korrekt svar: Star Fox

 

Oppgave 23

Oppgavetekst: Zerg rush

Nok et påskeegg fra Google. Zerg rush er en strategi fra spillet StarCraft, hvor rasen Zerg kan produsere store mengder enheter på kort tid, og overraske andre spillere tidlig i spillet. Søker du på dette på Google, så blir du «angrepet» av «O»‘en til Google, som forsøker å spise/ødelegge søkeresultatene dine med mindre du skyter dem.

Korrekt svar: easter egg

 

Oppgave 24

Oppgaven inneholdt kun et bilde av en glidelås (zipper) med filnavnet stuck.jpeg. Om du endret navnet på denne til stuck.zip, fikk du lastet ned en zip-fil som inneholdt en tekstfil med teksten psychic.pp21.polarparty.no/imadeit.php . Hvis du gikk til den adressen, så fikk du opp en ny tekst «Så bra! Du klarte det.. nå kan du bare skrive FERDIG inn i boksen under, og bli ferdig 🙂 Psychic gruppa vil takke deg og ditt lag for deltagelsen, og håper du prøver igjen neste år! 🙂 <3

Korrekt svar: ferdig

Psychic Challenge på Polar Party 23

Monday, 5 October 2015 19:17 UTC

Høstferien 2014 ble Polar Party 23: Lost in Time arrangert i Stokkehallen. Som vanlig sto teknisk crew bak årets Psychic Challenge.

Oppgavene ble i hovedsak utviklet av Ludvig Anderssen (kaffebaronen), Christian Bull Gjertsen (nts), Bjørn Gustav Baklid (nLamer) og Lars Åge Kamfjord (Laaknor), med bidrag fra Oline Volden (Elealyana)

 

Oppgave 1:

Oppgavetekst: Velkommen til Psychic Challenge på PolarParty 23. Some say use the force, we say read the source.

En fast oppgave vi har hvert år. I nettleseren velger du «Vis kilde», «Vis sidekilde» el.l. og i kodet vil du et sted finne en kommentar som begynner med <!. I dette tilfellet sto det: «<! Nå fant du noe riktig. Svaret på denne oppgaven er: Obi-Wan Kenobi !>

Korrekt svar: Obi-Wan Kenobi

Oppgave 2:

Oppgavetekst: Et lite spørsmål om tid og rom; hvor er du nå?

Nok en mer eller mindre fast oppgave. Referansen til tid og rom antyder at svaret har noe med astronomi å gjøre. I dette tilfellet var svaret «Melkeveien»

Korrekt svar: Melkeveien

Oppgave 3:

Oppgavetekst: Hva heter sikkerhetsvaktene til Samsung?

I kildekoden (se oppgave 1) kunne vi også finne et lite hint: /title/tt2015381/

Et lite ordspill på filmen Guardians of the Galaxy og Samsungs mobilmerke Galaxy. Hintet er adressen til filmen Guardians of the Galaxy på IMDB.com

Korrekt svar: Guardians of the Galaxy

Oppgave 4:

Denne oppgaven hadde ikke noen oppgavetekst, kun et bilde hentet fra Wikipedia:

Denne oppgaven hadde lite med mat å gjøre, men handlet om dobbeltbetydningen av noe rundt, i tillegg til den matematiske konstanten Pi som brukes for å måle omkretsen til noe rundt. Svaret på oppgaven er verdien av pi, 3,14

Korrekt svar: 3,14

Oppgave 5:

Oppgavetekst: I Harry Potter brukte de Fera Verto og mus, men her på Polar bestiller vi dem heldigvis fra fabrikk.

Om ikke du har lest eller sett Harry Potter og kan dette på rams, så vil et enkelt Google-søk på «Fera Verto» vil gi deg endel treff som sier at Fera Verto (eventuelt Vera Verto) er formelen for å omgjøre et dyr til en kopp. I mange av sceneshowene dette året ble det delt ut en kopp med Polar-logoen på som ga innehaveren gratis kaffe i kantina.

Korrekt svar: Polarkoppen

Oppgave 6:

Oppgavetekst: Vi liker å gjøre ting litt nerdete, når åpnet PolarParty i år?

Denne viste seg å være litt for nerdete for mange, så vi la etterhvert til et bilde fra filmen Jurassic Park som et hint:

e1cd867bc826d2e0cb3d654c7f92b3a561ded6676bf7637df357c4cb96c8d9d3

Dette var nok til at de fleste greide å Google seg frem til at vi snakket om UNIX-tid, som brukes av mange datasystemer for å holde styr på tid. Tiden måles i antall sekunder siden 1. januar 1970 klokka 00:00:00 UTC. Det finnes mange UNIX-tid-kalkulatorer på nettet, og om du la inn tidspunktet for åpning av PP23 (30. september 2014 klokka 2000) i en av disse, fikk du svaret. På grunn av at UNIX-tid ikke tar hensyn til tidssoner og sommertid var det mulighet for to forskjellige alternativer.

Korrekt svar: 1412100000 eller 1412107200

Oppgave 7

Oppgavetekst: There is no place like ::1

Litt nettverkshumor. Et google-søk gir endel treff hvis man søker etter dette, men få steder som beskriver hva det egentlig handler om. ::1 er en IPv6-adresse som alltid peker til den maskinen eller enheten du sitter på akkurat nå. Et av treffene du får når du søker på hele setningen er en lenke til ThinkGeek som har tilsvarende for IPv4, 127.0.0.1. Om du søker etter «127.0.0.1 ::1» får du bl.a. opp Localhost, og der står det at ::1 brukes i IPv6.

Korrekt svar: IPv6

Level 8:

Oppgavetekst: Vent, jeg er midt i noe.

En liten humoroppgave. Her er vi bokstavelig talt på utkikk etter det som er i midten av «noe», altså bokstaven «o».

Riktig svar: o

Oppgave 9:

Oppgavetekst: Vuqv uiidøxqw qw xøvæhqjydqwq qvv øvawq, bqv aqvvq uiidøxqv io IujøwIøwer føw qe jqee æxøw: Eybq Juwa

Her lå det inne et hint i kildekoden: https://www.youtube.com/watch?v=2EwViQxSJJQ#t=170

Denne oppgaven var veldig vanskelig, og mange sto fast på den lenge. Etter en stund la vi inn et bilde på den i tillegg, bilde av et QWERTY-tastatur

Denne oppgaven er kodet, og de fleste som har vært med tidligere prøvde seg på ROT13-kryptering som vi har brukt ofte, men som ikke var riktig. Kildekodehintet er filmvideoen til Beyoncés – Irreplaceable som starter å spille 170 sekunder inn i sangen, like før hun begynner å synge «to the left, to the left».

Løsningen på denne oppgaven var at vi hadde skrevet en setning på et vanlig QWERTY-tastatur, men «shiftet» alle bokstavene to plasser til venstre. Shifting er en vanlig teknikk i eldre krypteringsmetodikker, f.eks. Cæsarchiffer, som vi dermed lagde en mer moderne variant av. For å finne ut hva det var, så måtte deltageren derfor flytte hendene sine to plasser til høyre for det som sto i oppgaveteksten (liten funfant: vi hadde egentlig tenkt å skifte to plasser til høyre, slik at det var deltagerne som skulle gjøre som Beyoncé og flytte to til venstre, men vi oppdaget at det var gjort feil litt for sent, og orket ikke skrive hele setningen på nytt :P).

Den fulle setningen i oppgaveteksten blir da: Noen oppgaver er vanskeligere enn andre, men denne oppgaven på PolarParty har et lett svar: Time Lord

Time Lord refererer til rasen i Doctor Who som reiser igjennom tiden, og temaet for PP23 var som kjent «Lost in Time», med mange Doctor Who-referanser i dekor og design.

Riktig svar: Time Lord

Oppgave 10:

Oppgavetekst: Jazzmusikeren Willy måtte livnære seg som discjockey etter at xylofonen ble ødelagt på quartfestivalen.

Denne setningen er en litt spesiell setning, fordi den inneholder alle bokstavene i det norske alfabetet. Dette er kalles en holoalfabetisk setning, eller pangram, noe man får som informasjon hvis man Googler hele setningen.

Korrekt svar: Pangram

Oppgave 11:

Oppgavetekst: Jonas og Lotte skal kjøre tog. Jonas går på vogn nummer 34 i toget som reiser fra Lillehammer. Toget kjører i en gjennomsnittshastighet på 140 kilometer pr time. Lotte sin far er lokfører på toget som går fra Hammerfest. Tog A er i Bergen 10:20 på tirsdags formiddag. Tog B og C er framme i Harstad med bare 10 minutters mellomrom. Ingen av togene reiser via Stokke sin jernbanestasjon. Alle togene reiser i ca samme retning i minst en time eller tre før de møtes i en annen dimensjon. Hva er temaet? Alle togene er 75 meter lange og består av 13 vogner på den ene siden og 37 vogner på den andre siden. Da inkluderer jeg både utsiden og innsiden. Togene har salgsavdelinger der man kan kjøpe seg en kaffe eller kanskje dagens avis. Før du aner ordet av det er du framme på stasjonen. Her skal du av!

Den morsomste oppgaven jeg noensinne har vært med å lage. Ludvig Anderssen skrev denne teksten sammenhengende, uten å ta noen pauser, mens jeg sto å hadde latterkrampe over det han skrev. Det første inntrykket man får er at dette er en matteoppgave, og man gjør seg klar til å gjøre notater og skulle regne ut et eller annet, men etterhvert som man leser igjennom, så gir oppgaven mindre og mindre mening. Trikset her, er at det kun finnes en ting du må finne ut av, for det er bare et spørsmål inne i oppgaven. Midt i oppgaven finner man spørsmålet «Hva er temaet?», før teksten fortsetter på noe helt annet som ikke gir mening. Svaret man skal finne er derfor, hva temaet på Polar Party 23 var, og det var selvfølgelig «Lost in Time»

Korrekt svar: Lost in Time

Oppgave 12:

Oppgavetekst: Teksten «DON’T BLINK!» som blinker av og på, samtidig som den vokser seg stadig større før den omtrent hvert 5. sekund nullstiller seg og blir liten igjen.

Hvis man Googler «dont blink» får man opp endel referanser til Doctor Who, inkludert en masse engelbilder fra Google bildesøk. En god beskrivelse av Don’t Blink-referansen til Doctor Who kan finnes på Knowyourmeme.com, hvor «The Weeping Angels» kan drepe deg hvis du ikke følger med et lite øyeblikk, f.eks. hvis du blinker. Derfra kommer «Don’t blink»-referansen. Teksten som hele tiden står på skjermen din blir også stadig større, noe som kan føles som at teksten kommer nærmere deg, noe som igjen henviser til at «noe» kommer å tar deg, slik The Weeping Angels gjør.

Korrekt svar: «The Weeping Angels» eller «weeping angel» eller «weeping angels»

Oppgave 13:

Oppgaven har ikke noe oppgavetekst, kun et bilde hentet fra Wikipedia fra artikkelen om spillet «Lost in Time». Om man leser artikkelen om spillet kan man lese at spillet handler om en kvinne som på mystisk vis blir sendt tilbake i tid til året 1840, som også er svaret på oppgaven

Korrekt svar: 1840

 

Oppgave 14:

Oppgaven inneholdt en efilnkel QR-kode, som lenket til Google Streetview av den ene inngangen til Stokke ungdomsskole. Her måtte man opp av godstolen og gå bort til inngangen. På innsiden av døra var det klistret en lapp som det sto: v=C9cTljdqElg

Denne kryptiske meldingen er en youtube-adresse, som du også får om du Googler strengen: https://www.youtube.com/watch?v=C9cTljdqElg, tilhørende filmmusikken til filmen Timecop.

Korrekt svar: Timecop

 

 

 

Oppgave 15:

lost

Denne oppgaven inneholdt et bilde i SVG-format med teksten «LOST». Det fine med SVG-filer, er at de i stedenfor å fortelle PCen at de skal tegne en og en piksel i en spesifikk farge, så forklarer den med et relativt enkelt XML-språk hvordan formen skal tegnes i X og Y-koordinater. Dette betyr at du kan åpne filen og lese relativt mye informasjon på samme måte som i første oppgave ved i f.eks. notepad.  Midt i denne filen står det gjemt en kommentar i formen: <!– Gjemsel –>

Korrekt svar: Gjemsel

 

Oppgave 16:

Oppgavetekst: ABBBBABBBAABABBAAAAABAAABAAAABBABAABAAABAABBAAABAABAAAB AABAABAAAB AAAABAABAABAABABAABB ABBAAAABAAAAABB ABBBBAAAAABAABABAABAABBBABAAABAAABBAABAABAABB AAAABAAAAAAAABAABBBAABBAB

Mange som så denne krypteringen antok at vi hadde skrevet en tekst her i binært, og bare byttet nuller og enere med bokstavene A og B, men fikk ikke noe fornuftig ut av dette. Dette er faktisk en ganske enkel kryptering som heter bacon’s cipher. Som så mange andre krypteringsmetoder for enkel tekst, finnes det ferdig dekrypteringsverktøy på nettet. Ved å Google bacon cipher decrypt får man opp flere av dem, og når man dekrypterer den aktuelle teksten får vi opp POLARBURGER ER BEST MED PASSORDET BACON.

Korrekt svar: Bacon

Oppgave 17:

Oppgavetekst: Du har nå vært litt lost in time, men hvem sendte Arnold tilbake i tid?

De fleste har vel fått med seg Arnold Schwarzeneggers legendariske rolle som Terminator og dens oppfølgere. Svaret her er Skynet

Korrekt svar: Skynet

Oppgave 18:

Et helt forferdelig dikt skrevet i en forferdelig farge på en svart bakgrunnsfarge, og under det er teksten «Hva kan vel være verre enn dette?»

PP23-Psychic level 18

Om man søker på første linje i dette diktet, kommer man til en reddit-tråd på Vogon Poetry Circle. For de som ikke har sett eller lest Hitchikers Guide to the Galaxy, kan man google seg videre og finne ut at Vogon Poetry er den tredje dårligste poesien i verden. Den verste poesien i verden ble heldigvis ødelagt sammen med sin skaper Paula Nancy Millstone Jennings fra Sussex når jorden blir ødelagt.

 

Korrekt svar: Paula Nancy Millstone Jennings

 

Oppgave 19

Oppgavetekst: 09170

09170 var telefonnummeret til «Frøken Ur» fra 1999 til den ble lagt ned i 2007. Ved å bare Google 09170 får man en indikasjon på at dette kan være et telefonnummer, da eneste norske treffet er på telefonterror.no, men ved å legge til f.eks. Telefon i søket, så får man opp Wikipedia-siden om Frøken Ur.

Korrekt svar: Frøken Ur

 

Oppgave 20:

Oppgaven inneholder bare en video av en dame som viser et tegn på tegnspråk som står å kontinuerlig repeterer seg selv.

Hintet er er at navnet på fila hvis du f.eks. laster ned filmen ved å høyreklikke er ganske spesielt. Fila heter nemlig: -.. .- — . -. … .. . .-. – .. -..mp4

Dette er selvfølgelig morsekode. Om man kjører filnavnet igjennom en morse code decoder på nettet, vil man (avhengig av om man har husket å ta med det siste punktumet fra «.mp4» få enten DAMENSIERTIN eller DAMENSIERTID. Det korrekte er selvfølgelig det siste (det skal være to punktum i slutten av setningen som oversettes fra morse).

Korrekt svar: DAMENSIERTID

 

Vinnere

Bare det å fulleføre Psychic Challenge er vanvittig bra. Årets challenge begynte klokka 19:58:30, og første som greide å fullføre alle 20 nivåer gjorde det klokka 21:35:45, altså litt over halvannen time senere. Vinnerne var:

Bruker Fullført level Tid
Teamsec2 (Lars Hvitsten) 20 03.10.2014 21:35:45
Xoriath (Erlend Åsgren) 20 03.10.2014 21:36:03
tranacc (Marius Rekdal) 20 03.10.2014 21:36:16
Larsen (Christian Larsen) 20 03.10.2014 21:39:18
teamsec1 (Andreas Melsom) 20 03.10.2014 21:40:11
Nyancat (Andreas Neslow) 20 03.10.2014 21:55:56
AngelDescent (Angelique Hansen) 20 03.10.2014 21:56:07
Online (Team Online) 20 03.10.2014 22:03:07
_djt (Lasse Nilssen) 20 03.10.2014 22:05:48
Trym (Trym Ottosen) 20 03.10.2014 22:07:05
Tohak (Fredrik Gunnerud) 20 03.10.2014 22:07:09
Kleb (Oddbjørn Kleven) 20 03.10.2014 22:07:14
Brd (Bård Storhaug) 20 03.10.2014 22:07:36
akerhoten (Nikolai Åkerholt) 20 03.10.2014 22:07:37
Rikk (Eirik Tandberg) 20 03.10.2014 22:07:37
Douchebag Berge (Martin Berge) 20 03.10.2014 22:07:47
Anal Fister (Mehran Bahadoran) 20 03.10.2014 22:07:57
NoobySoft (Nooby Soft) 20 03.10.2014 22:07:57
Spurv (Sivert Ytterdal) 20 03.10.2014 22:08:00
shellby (shellby kalve) 20 03.10.2014 22:08:15
bendexio (bendik solhaug) 20 03.10.2014 22:09:45
drtassen (Ludvig bua) 20 03.10.2014 22:10:20
kevinas321 (kevin husebø) 20 03.10.2014 22:11:43
zacker (Zacharias Nilsen) 20 03.10.2014 22:11:44
Nabo1din (Christina Waaler) 20 03.10.2014 22:24:07
Ajaj (Adrian Børresen) 20 03.10.2014 22:29:48
yolo (mathias narum) 20 03.10.2014 22:30:30
Naruga (Glenn Halvorsen) 20 03.10.2014 22:34:16
Kuleme (Mia Bergseter Jonsrud) 20 03.10.2014 22:34:33
skofus (mathias bentzen) 20 03.10.2014 22:34:49
Cyanidez (Marius hovd) 20 03.10.2014 22:35:30
superlaggable (fredrik halvorsrød) 20 03.10.2014 22:38:04
siri (Siri Strostein) 20 03.10.2014 22:38:48
Bønne (Bendik Rui) 20 03.10.2014 22:51:26

Psychic Challenge på Polar Party 24

Sunday, 4 October 2015 21:38 UTC

Hvert år i høstferien arrangeres Polar Party, og de siste årene har jeg sammen med teknisk crew vært ansvarlig for å arrangere «Psychic Challenge», et digitalt rebusløp med krevende oppgaver som ikke bare er å google seg frem til. Kryptografi er vanlig, skjulte hint og dobbeltbetydninger mange, og du bør kunne Sci-Fi-TV-seriene godt. I år var temaet for Polar Party «The Next Generation», med mange referanser til Star Trek: The Next Generation, noe vi også gjorde i årets Psychic Challenge, bl.a. ved at knappen som «normalt» heter «Prøv lykken» for å sjekke om svaret er riktig, i år het «Make it so», med unntak av siste oppgave hvor den het «Engage» (de som har sett Star Trek TNG skjønner referansen).

Sentrale i utviklingen av årets Psychic Challenge var Christian Bull Gjertsen (NTS) og Lars Åge Kamfjord (Laaknor), med noen kreative bidrag fra Bjørn Gustav Baklid (nLamer)

 

Over til oppgavene:

 

Oppgave 1:

Oppgavetekst: Velkommen til årets Psychic Challenge. Vi begynner ganske lett med litt matematikk, hva blir summen av 10101 og 10000? 

Denne oppgaven er i binær. Den enkleste måten å løse dette på, er å gå inn i Windows Kalkulator, velge «Programmeringsmodus», krysse av på «Bin» for Binær, og så plusse sammen 10101 (som blir 21) og 10000 (som er 16). Totalt blir dette 100101 som er 37 i titallsystemet.

Korrekt svar: 100101

Oppgave 2:

Oppgavetekst: Kjempebra! Du kan din binær. Over til neste oppgave: Some say use the force, we say: read the source

Dette er en fast oppgave vi bruker å ha hvert år. Use the force er som de fleste skjønner en referanse til Star Wars, mens «read the source» betyr «les kildekode». Det meste som finnes av programmer, websider, etc. har en kildekode, og det er mye man kan lære seg av hvordan ting er programmert eller kodet. Om du i din nettleser velger «Vis kildekode», «Vis sidekilde», eller tilsvarende, så vil du på den aktuelle siden finne en kommentar i koden som ikke syns når du viser siden i «vanlig» modus: <! Jar Jar Binks !>

Korrekt svar: Jar Jar Binks

Oppgave 3:

Oppgavetekst: Årets tema er The Next Generation, vi håper du kan din nerdekunnskap, for uten den kan du ikke greie årets Challenge. Vi spør deg derfor, hvilken rase har best terninger?

Her kommer vi til første oppgave hvor The Next Generation er temaet for oppgaven. Terning er en form, som normalt ikke omtales som terning, men som kube (Wikipedia). Hvis man leser setningen som «hvilken rase har best kube» vil de fleste som har sett Star Trek TNG vite svaret. For de andre er det bare å Google «Star Trek Cube», og søkesiden på Google vil si svaret på alle søketreffet: Borg cube.

Korrekt svar: Borg

Oppgave 4:

Oppgavetekst: Det er tydelig at du kan din TNG, så vi spør deg videre, hvor er du nå?

Igjen en oppgave vi bruker å ha hvert år, og som i år også er knyttet opp til The Next Generation. I Star Trek bor vi mennesker fortsatt på planeten Jorden, og Jorden befinner seg i sektor 001 i alfa kvadranten av melkeveien, noe som bl.a. står i artikkelen om Jorden på Star Trek Wikien Memory Alpha

Korrekt svar: alpha quadrant

Oppgave 5:

Denne oppgaven hadde ikke noen tekst, kun et bilde:oPBeNdV

Denne oppgaven viste seg å være for vanskelig for de fleste, og mange forsøk på å forstå det Klingonske alfabetet ble observert (noe som selvfølgelig er feil) så etterhvert ble det lagt inn et hint i oppgaveteksten: Det internasjonale fonetiske alfabetet

Siden dette er et bilde er det ikke bare å klippe ut bokstavene og lime inn i Google for å søke etter dette, men via listene fra artikler om det internasjonale fonetiske alfabetet kunne man greie å google seg frem til at teksten som står skrevet er nøyaktig uttale av fornavnet til kapteinen på USS Enterprise, Jean-Luc Picard. Svaret er da å skrive inn etternavnet på kapteinen

Korrekt svar: Picard

Oppgave 6:

Oppgavetekst: Hva er formelen på volumet til en sylinder med radius z og høyde a?

En liten mattespøk har lurt seg inn her. Den korrekte måten å skrive dette på ville vært Πz2a, men en annen måte å skrive dette på er pi*z*z*a, noe som igjen har en dobbel betydning da en pizza er en sylinder.

Korrekt svar: Pi*z*z*a

Oppgave 7:

Denne oppgaven hadde ikke noe tekst, bare et bilde:

amiFoyC

Dette viste seg å bli vanskelig for noen, men endel greide å få tatt den. Senere i spillet ble det lagt inn følgende tekst til bildet: Denne kabelen har to tilkoblinger. Hva heter det når noe har to forskjellige slike?

Kabelen er en skjøtekabel med hankjønn i den ene enden, og hunkjønn i den andre. Noe som har kjønnsorganet til både han og hun omtales gjerne som tvekjønnet eller hermafroditt

Korrekt svar: tvekjønnet eller hermafroditt

Oppgave 8:

Oppgavetekst: Vi ønsker oss et reality show med Elim Garak, og Gul Dukat. Hva syntes vi showet bør hete?

Et Google-søk på disse to navnene forteller deg at dette er to personer av rasen Cardassian. Med en dobbeltbetydning i retning The Kardashians, er svaret for denne ganske åpenbar

Korrekt svar: The Cardassians

Oppgave 9:

Oppgavetekst: Alle nerder må kunne litt kryptografi: TkNDLTE3MDEtRA==

Dette er en BASE64-streng (som teknisk sett ikke er en kryptering, selv om den ikke er spesielt lett å lese uten at en datamaskin tolker hva det står). Et søk etter «base 64 decrypt» gir deg endel verktøy for å dekode BASE64. Strengen som står der er NCC-1701-D. For de fleste som kjenner Star Trek universet er dette kjent som USS Enterprise, noe også et kjapt Google-søk på kjennetegnet vil fortelle deg:

Korrekt svar: Enterprise

Oppgave 10

Oppgave 10 hadde ingen oppgavetekst, kun et bilde

BBLrpWF

Dette er som kjent en QR-kode, en form for strekkode. Om man tok frem en strekkode/QR-kode-scanner på mobilen sin fikk man opp følgende tekst: «Svaret her er ganske enkelt: hvem er førsteoffiser på Enterprise». Selv om vi hadde trodd at dette skulle det være ganske enkelt viste det seg at det ikke var det. Siden det finnes mange forskjellige USS Enterpriser (både i virkeligheten og i Star Trek universet) ble det litt kaos, men vi snakker selvfølgelig om Star Trek The Next Generation, og da er korrekt svar Will Riker (endel skrev William T. Riker, noe som vi la til som et svaralternativ litt senere i spillet).

Korrekt svar: «Riker» eller «William Riker» eller «Will Riker» eller «William T. Riker»

Oppgave 11:

Oppgavetekst: Avuizn Xlxsizmv

En ganske vanskelig oppgave uten noen flere hint enn det som står skrevet, og som da åpenbart er kryptert. Krypteringen er Atbash-kryptering, en gammel hebraisk kryptering som går ut på å bytte ut første bokstav i alfabetet med siste bokstav, andre bokstav med nest siste, etc. Et søk på Google etter «atbash decoder» gir deg masse verktøy som kan dekryptere dette, og gir deg navnet på han som lagde Warp-motoren i Star Trek, Zefram Cochrane, og som møtte aliens på jorden for første gang når Vulcanerne kom for å hilse på oss.

Korrekt svar: Zefram Cochrane

Oppgave 12:

Oppgavetekst: De siste dagene har nok ikke pedometeret økt så veldig mye, men det må det nå.

Et pedometer er selvfølgelig en skritteller, og oppgaveteksten betyr derfor at du må ut å gå, men den sier ingenting om hvor du skal gå.

Hvis man tenker tilbake til oppgave 2, så hadde vi i denne oppgaven gjemt en lenke i kildekoden med mer informasjon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/488826/PP24-psychic/Psychic%20PP24.kml

Om du lastet ned denne KML-fila, og åpnet den i et kartprogram eller en kartnettside som støtter KML-formatet, så ville du fått opp følgende:

 

2015-10-04 23_19_46-Google Earth

 

Hvis man gikk til disse 5 stedene, så hang det lapper med QR-koder (så jeg håper alle tok med seg mobilen når de forlot PC-plassen sin). På QR-kodene sto det følgende tall (i tilfeldig rekkefølge): 6, 44, 16, 1, 68.

Dette alene ble for vanskelig for samtlige, og vi satte derfor inn følgende i oppgaveteksten etterhvert: «Grunnstoff».

Dette gjorde at de fleste skjønte at de måtte bruke tallene til å oversette til bokstaver i det periodiske system. Tallet 6 blir til grunnstoffet Karbon med forkortelsen «C», tallet 44 blir til Ruthentium, osv. Tilsammen gir bokstavene deg (når de er stokket riktig), navnet «Crusher» som enten kan være karakteren Wesley Crusher spilt av Wil Weaton (som også er kjent fra serien Big Bang Theory), eller moren hans Beverly Crusher.

Korrekt svar: Crusher

Oppgave 13:

Denne oppgaven hadde ikke noe oppgavetekst, kun et bilde med masse tegn. Om du viste kildekoden på siden eller så nærmere på bildet, så hadde det filnavnet «stereo.png», noe som er et hint til at dette var et stereogram, altså et bilde som inneholder et skjult bilde. Skjult i dette bildet ligger tegnene «Wolf», en henvisning til stjernen Wolf 359, hvor slaget om Wolf 359 mellom føderasjonen og Borg skjedde i slutten av sesong 3. Hvis du stirrer på bildet lenge nok, så kan mange se denne teksten. Alternativ kan du bruke diverse programvare for å finne teksten, som f.eks. Magic Eye Solver.

12031564_1036851563021374_5625365696859170447_o

Korrekt svar: Wolf

 

Vinnerne

Bare det å fullføre Psychic Challenge er vanvittig bra. Vi åpnet årets Psychic like etter klokka 1900, og første som ble ferdig var like før klokka 2100, og bare noen minutter skilte de tre første til å fullføre.

2015-10-04 23_45_54-challengescore

Monitoring Citrix Presentation Server/XenApp load in Nagios

Wednesday, 18 December 2013 20:28 UTC

I’m currently running two diffrent Citrix farms, one on Presentation Server 4, and one on XenApp 6.5. Since I’m currently in the process of moving from one farm to another, I have to have very good control over how many servers I have in each farm, to always have enough resources on both farms. I really love qfarm /load and use it all the time, but I needed to automate it with our monitoring solution Nagios/Icinga. To do this, I’ve created the following powershellscript to monitor my farms, and get to know whenever there are missing resources.

 

citrix_load.ps1

(Put in c:\program files\nsclient++\scripts\ )

# Copyright Lars Age Kamfjord <lars(at)kamfjord.org>

# The latest version of this can be found on http://kamfjord.org/2013/12/18/monitoring-citrix-presentation-serverxenapp-in-nagios/

$object = Get-WmiObject -Namespace "root\citrix" -Class MetaFrame_Server_LoadLevel | Select-Object LoadLevel
if($object.LoadLevel -ge 9000) {
 Write-Host "Error: Extremly high load: "$object.LoadLevel
 exit 2
}

ElseIf ($object.LoadLevel -gt 7500) {
 Write-Host "Warning: High load: "$object.LoadLevel
 exit 1
}

ElseIf($object.LoadLevel -lt 1) {
 Write-Host "Unknown: Server not in production?"$object.LoadLevel
 exit 3
}

else {
 Write-Host "OK: Load "$object.LoadLevel
 exit 0
}
 

NSclient.ini

(Add line in nsclient.ini under NRPE/external scripts)

check_citrix_load=cmd /c echo scripts\citrix_load.ps1; exit($lastexitcode) | powershell.exe -command -

nagios service-definition

define service {
use generic-service
hostgroups admnett-windows-terminal-servers
service_description Citrix Load
check_command check_nrpe!check_citrix_load
check_interval 5
max_check_attempts 3
}

I’m running OpenBravo POS, and need to remove the select customer-button, so that only customers swiping their card can but debt on their account in OpenBravo POS. To do this, I have to remove the button in source code. This is my howto:

Install JDK 1.6

Install Apache ANT

Add the bin-directory of ANT to %PATH%

Set %JAVA_HOME% to the JDK directory

Set %ANT_HOME% to the ANT directory

reboot

Download source code of OpenBravo POS

Go to the src-pos\com\openbravo\pos\sales\JPanelTicket.java file

Around line 1226 (version 2.30) You’l find:

btnCustomer.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource(«/com/openbravo/images/kuser.png»))); // NOI18N
btnCustomer.setFocusPainted(false);
btnCustomer.setFocusable(false);
btnCustomer.setMargin(new java.awt.Insets(8, 14, 8, 14));
btnCustomer.setRequestFocusEnabled(false);
btnCustomer.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnCustomerActionPerformed(evt);
}
});
m_jButtons.add(btnCustomer);

 

Set a comment before m_jButtons.add(btnCustomer); so that it looks like this:

btnCustomer.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource(«/com/openbravo/images/kuser.png»))); // NOI18N
btnCustomer.setFocusPainted(false);
btnCustomer.setFocusable(false);
btnCustomer.setMargin(new java.awt.Insets(8, 14, 8, 14));
btnCustomer.setRequestFocusEnabled(false);
btnCustomer.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnCustomerActionPerformed(evt);
}
});
//m_jButtons.add(btnCustomer);

 

Start cmd, and go to the openbravopos root folder, type «ant dist»

New .jar-file is in build\jar-folder, but into installed openbravopos-folder

Mine spådommer om valget 2013

Saturday, 10 August 2013 19:05 UTC

Valgkampen er nå i gang igjen, og det er på tide å finne ut hvordan landet kommer til å drives i årene fremover. Det er ikke bare hvem som havner i regjering som er det store spørsmålet, men endel andre viktige ting som vil skje. Jeg har tenkt til å gjette på noen her, så får vi se når valget er over om jeg fikk rett eller ei.

Blir FrP større enn Venstre og KrF til sammen

For forhandlinger om regjering på ikke-sosialistisk side blir dette viktig. FrP må være større enn Venstre og KrF tilsammen for å hindre at sentrumspartiene «automatisk» blir endel av regjeringen.

Min gjetning: FrP blir størst

Kommer SV under sperregrensen?

Et vanskelig område å spå på. Venstre og SV konkurrerer i stor grad om de samme velgerne, siden begge fokuserer i stor grad på miljøpolitikk. At Miljøpartiet De Grønne også har begynt å vokse på meningsmålingene gjør at det nå er tre partier som konkurrerer om de samme stemmene, noe som utvanner hvor mange stemmer hver enkelt av dem får. SV sliter med at de ikke har fått gjennomført spesielt mye i regjering (i hvertfall ikke den siste stortingsperioden), og sliter med regjeringsslitasje, og en partileder som ikke har fått tid til å markere seg ordentlig, etter den negative hendelsen for partiet at han måtte gå av som statsråd.

Min gjetning: SV kommer (såvidt) over sperregrensen

 

Kommer Venstre under sperregrensen og vil de i regjering med FrP?

Venstre har vært under sperregrensen i den siste perioden, og har tidligere også vært under sperregrensen. Venstre har hatt en nedadgående trend i valgresultater siden 1915, og har tilbragt flertallet av stortingsperiodene siden 1973 (samme valget som Anders Lange kom inn på Stortinget) under sperregrensen. Under Bondevik II-regjeringen hadde Venstre to representanter på Stortinget, og tre i regjering, så de kan greie å forhandle seg til makt.

Min gjetning: Venstre holder seg under sperregrensen, men forsøker likevel å gå inn i forhandlinger med de andre borgerlige partiene om regjeringsdeltagelse.

Vil KrF gå i regjering med FrP?

Min gjetning: Kort og godt: nei. De vil forsøkte å gå i forhandlinger, men vil ikke gå videre/avbryte tidlig. Dersom FrP og Høyre til sammen får flertall, så vil de heller være i opposisjon, og om FrP og Høyre ikke har flertall, så vil de heller være støtteparti.

Kommer MDG inn på Stortinget?

Miljøpartiet De Grønne har fått mye oppmerksomhet i løpet av sommeren. De gjorde det veldig bra i kommunevalget 2011 med 1,3% mot et stortingsvalget i 2009 på 0,3%. For første gang ser de seriøst på en stortingsplass på meningsmålingene.

Min gjetning: De får ett mandat på Stortinget, men havner i opposisjon/ikke på vippen og mister mandatet etter en periode.

Kommer Rødt inn på Stortinget?

Rødt har vært inne på stortinget på et par meningsmålinger. Særlig ser det ut til at mange SV-velgere har vært misfornøyd med SVs resultater i regjering som gjør at Rødt i en periode har gjort det «bra» på meningsmålingene.

Min gjetning: Rødt kommer ikke inn på Stortinget, stemmene de har «lånt» på meningsmålingene går tilbake til SV og redder SV fra å komme under sperregrensen.

Blir Høyre eller Arbeiderpartiet størst?

Det ligger alltid mye prestisje i å bli stortingets største parti, samtidig som at partiene i regjering får problemer med regjeringsslitasje. Arbeiderpartiet merket ikke mye til regjeringsslitasjen i 2009, men nå kommer den for alvor.

Min gjetning: Høyre blir størst

 

Og til slutt, den viktigste av dem alle:

Får FrP og Høyre flertall til å gå i regjering sammen

Det har sett positivt ut på meningsmålingene en god stund, men Arbeiderpartiet kan fortsatt ta mange stemmer nå som valgkampmaskineriet er på vei til å starte opp.

Min gjetning: FrP og Høyre får flertall sammen, men forsøker allikevel å starte forhandlinger med Venstre og KrF.

Befria kunskapen!

Sunday, 10 March 2013 10:13 UTC
Wikimedia Sveriges årsmöte 2013. De som står upp på bilden utgör den nya styrelsen, som vi valde för 10 (sic!) minuter sedan. Leve det!

Wikimedia Sveriges årsmöte 2013. De som står upp på bilden utgör den nya styrelsen, som vi valde för 10 (sic!) minuter sedan. Leve det!

Just nu pågår Wikimedia Sveriges årsmöte! Fantastiskt trevligt att träffa alla gamla och nya vänner, få höra om allt underbart som skett under året i föreningen och att överhuvudtaget få delta på ett årsmöte (för mig som föreningsbyråkrat).

Men vad är Wikimedia Sverige?

Wikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att främja utvecklingen av, spridningen av och förståelsen för fri kunskap. Konkret handlar det om att gynna den fria encyklopedin Wikipedia, den fria mediedatabasen Wikimedia Commons, den fria ordboken Wiktionary och massor av andra liknande projekt, som formellt drivs av Wikimedia Foundation men uteslutande utvecklas och skapas av dess användare. Svärmen – massor av o-organiserade ideella entusiaster över hela världen – samarbetar på nätet i dessa projekt för att helt informellt göra världen till en bättre plats, utan någon förenings inblandning.

Men ibland behövs hjälp, när juridiken står i vägen, när etablerade kunskapsinstitutioner som museer, skolor, universitet och bibliotek inte själva inser vikten av att de bidrar eller när enskilda entusiaster inte har resurser nog att ordna större projekt. Då kliver Wikimedia Sverige in!

Så vad hände på årsmötet?

Vi fick höra om vad styrelsen (inklusive dess underbara – och fotokunniga – ordförande), de anställda och framför allt massor av ideella eldsjälar (som förstås ofta ingår i styrelsen) gjort under året för utvecklandet och spridningen av fri kultur och kunskap. Och det är inte lite! Här kommer ett axplock av mina favorit-resultat från 2012:

 • Finansieringen av 14 så kallade Gemenskapens projekt där de ideella o-organiserade människorna på t.ex. Wikipedia fått söka om pengar till bra grejer. Bland annat har Wikimedia Sverige bidragit till arrangemanget av fotosafaris där nämnda ideella eldsjälar träffas för att tillsammans fotografera ett visst område och sedan sprida bilderna till näts, teknologi för inscanning av gamla böcker till Wikisource
 • Samarbetsavtal mellan Centralmuseernas samarbetsråd och Wikimedia Sverige, för att engagera museer i spridningen av den fria kunskapen. De har ofta varit bakbundna av lagstiftning – eller kanske snarare av en förlegad tolkning av lagstiftning – som gjort att de inte trott sig kunna sprida sitt material som de vill. Men Wikimedia Sverige har nu tagit fram en handbok, Kulturskatter på nätet, som förklarar för museer, arkiv och bibliotek hur de kan digitalisera sina samlingar – något de måste göra för att överleva. Tävlingen Upp till bevis, lanserad i samband med boken, ledde till att bl.a. Kungliga biblioteket och Nordiska museet laddat upp bilder fritt för allmänheten att använda, remixa och sprida. Och så sent som i tisdags berättade Livrustkammaren, Skolklosters slott och Hallwylska muset att deras 40 000 bilder läggs upp fritt på nätet (efter att Wikimedia Sverige i samarbete med dem ordnat en fashionabel fotosafari). Vi arbetar  också på att fotografera och sprida offentlig konst. Bara det faktum att årsmötet idag hålls på Arkitekturmuseet är mycket talande för de fantastiska framgångarna. Leve det!
 • Hundratals Quality Images och flera Featured Pictures till Wikimedia Commons tack vare att man skapat en högklassig teknikpool alla fått låna ur. Vill du fota, filma eller ta upp ljud från något (t.ex. en stor demonstration, en föreningsaktivitet, en fågelguidning eller egentligen vad som helst) som är relevant för Wikipedia, Commons eller något annat av våra projekt? Låna gratis från vårt helt nya kontor på Hantverkargatan i Stockholm!

Dessutom har vi fått en riktigt ordentlig organisation, med en rejäl ökning av antalet anställda, goda kontakter etablerade med många myndigheter (t.ex. två EU-projekt genomförda), samt en fungerande, effektiv ekonomi med massor av bidrag från allehanda håll. Sådant märks inte så mycket utåt – men indirekt är det givetvis avgörande för föreningens framtida fantastiska funktion för frihet för kunskap och kultur! Ett stort tack till alla er som engagerat er med det här! Jag lovar att framöver engagera mig mer i Wikimedia Sverige, när miljö- och medborgarrättskampen inte är lika akut.

”Vad har tejp, grafit och en grafentransistor med Wikimedia Sverige att göra?” Jo, denna bild har donerats av Nobelmuseet tack vare föreningens arbete! Vad denna bild har med fri kunskap att göra? Klicka här för att läsa Nobelmuseets vetenskapliga, vackra och verkligen underbara motivering!

Men framtiden då? Vad händer 2013 och framöver?

Extremt mycket coola grejer! Vi ska bland annat:

 • Påverka politiska partier så att de inser vikten av fri kunskap och kultur och god lagstiftning gällande detta, t.ex. gällande flygfotografering
 • Se till att ännu fler museer, bibliotek och arkiv släpper sina samlingar (som ofta är sammanställda medelst skattemedel) fritt för folket
 • Informera och engagera ämnesexperter, t.ex. universitetens forskare, så att de börjar bidra till Wikipedia

Och givetvis oerhört mycket mer! Konkreta mål för 2013 finns givetvis, antagna under årsmötet.

Det låter fantastiskt! Hur kan jag hjälpa till?

Det finns flera sätt!

 1. Gå med i föreningen! Det kostar bara 100 kronor, men ger dig fri tillgång till teknikpoolen (för sådant som främjar fri kunskap), ett fint nyhetsbrev månatligen samt – viktigast – kunskapen om att du stödjer fri kunskap.
 2. Engagera dig ideellt! Föreningen drivs ju förstås främst på ideell basis, så det finns mycket att göra om du vill bidra med tid, ork och energi! Oerhört kul.
 3. Skänk pengar! Det kan du också göra. Det är inte lika kul.

Årsmötet är över om någon timme. Då börjar verksamhetsåret. En ny styrelse under Mattias Blomgrens ledning är vald. En verksamhetsplan är antagen. En strategi har anammats. Nu kör vi! 

Riksdag och regering - några av de vi måste påverka för den fria kunskapens skull. Dessutom är detta fotografi ett lysande exempel på en bild som möjliggjorts tack vare Wikimedia Sveriges arbete - japp, såhär bra bilder har teknikpoolen skapat! Mer konkret har mästerfotografen Arild Vågen lånat en kamera, tagit bilden och släppt den fritt på Wikimedia Commons under den fria licensen CC-BY-SA 3.0. Vackert!

Riksdag och regering – några av de vi måste påverka för den fria kunskapens skull. Dessutom är detta fotografi ett lysande exempel på en bild som möjliggjorts tack vare Wikimedia Sveriges arbete – japp, såhär bra bilder har teknikpoolen skapat! Mer konkret har mästerfotografen Arild Vågen lånat en kamera, tagit bilden och släppt den frittWikimedia Commons under den fria licensen CC-BY-SA 3.0. Vackert!

Låt oss tillsammans se till att 2013 blir ett fantastiskt år för den fria kunskapen!

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ikke gode nok til å integrere flyktninger

Wednesday, 31 October 2012 08:42 UTC

Følgende er en kronikk som var på trykk i Tønsbergs blad onsdag 31. oktober 2012

I en presset økonomisk situasjon for Tønsberg kommune (vi skal kutte over 100 millioner), har kommunen som mange andre kommuner i landet fått en henvendelse fra Integrering og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) om å bosette flere flyktninger. Rådmannen mener at kommunen ikke har kapasitet til å øke antall flyktninger, da det krever at vi ansetter flere folk.

Under behandlingen i utvalget, fikk vi vite at selve saksbehandlingen med å ta i mot flyktninger er noe som kommunen tjener penger på, men at rådmannen «mente» at totalen er at kommunen taper penger, når man tar inn ekstrakostnadene med de tjenestene som kommunen tilbyr alle innbyggere (det krever f.eks. ekstra kostnader til tolk på helsestasjonen, som ikke regnskapsføres slik at det blir tydelig at dette skal dekkes av tilskudd fra staten).

Samtidig står det i saken at IMDI har en ambisjon om at etter endt introduksjonsprogram for flyktninger skal 60% ut i enten jobb eller utdanning. For Tønsberg kommune er dette tallet 12,5%, noe som i mine øyne kan bety at kommunen gjør en dårlig jobb med integrering.

I bystyret 24. oktober 2012 fremmet FrP følgende forslag:

«Rådmannen bes utrede økonomiske konsekvenser ved bosetting av flyktninger, både innenfor støtteperioden og etter, samt evaluere kvaliteten på tjenesten som tilbys i Tønsberg kommune, målt opp mot sammenlignbare kommuner«.

Ikke uventet var det ingen som ønsket å støtte FrPs forslag. Når vi leter med lys og lykter etter steder i kommunen man kan kutte, er det litt merkelig å ikke ville vite hva en tjeneste koster. Det økonomiske er derimot ikke det viktigste i dette forslaget. Jeg syns det er direkte dårlig av de andre partiene å ikke ville vite om vi gjør en god jobb med integreringen, når vi får en så sterk indikasjon på at vi ikke greier å integrere våre nye landsmenn som har fått lovlig opphold i landet. At de andre partiene syns at 12,5% i jobb eller utdanning er god integrering virker merkelig.