gmq.planet.wikimedia

May 16, 2018

Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ni har säkert hört om Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation (GDPR)) som snart träder i kraft. Denna nya lagstiftning får en stor påverkan på många organisationers arbete med data och kräver i många fall stora insatser. I detta blogginlägg gör Mattias Blomgren, ordförande i Wikimedia Sverige, en genomgång av det arbete som Wikimedia Sverige har gjort som en del av förberedelserna.

Dataskyddsförordningen, är ett EU-direktiv, vilket gäller från och med den 25 maj 2018, och som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innebär gemensamma regler i 31 länder (EU/EES), och strängare regler än vad PUL gjort. Ett av syftena med Dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen innebär följande:

 • Den gäller för alla företag och organisationer som hanterar data om EU-medborgare,
 • Den innebär att man skall uppfylla den, men också kunna uppvisa att organisationen uppfyller den.
 • Syftet med insamling av data skall anges, men det omfattar även var data lagras, vilka som har tillgång till data, med vilka tredje parter data utbyts och var de håller till etc.
 • Datasäkerhet skall byggas in i systemen och lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder skall vidtas för att säkerställa lämplig säkerhet i förhållande till risken.
 • En riskanalys och konsekvensbeskrivning av systemen skall göras.
 • Säkerhetsincidenter skall rapporteras till myndigheter och till dem som omfattas av datauppgifterna.
 • Att inte uppfylla reglerna kan leda till omfattande böter.

Wikimedia Sverige anser att integritetsfrågor är viktiga och har därför arbetat intensivt med att förbereda föreningens verksamhet inför Dataskyddsförordningens ikraftträdande. Bland åtgärderna märks:

 • Utarbetande av en ny integritetspolicy, med tillhörande förklarande sidor. I enlighet med föreningens transparens, redovisar vi hur vi har arbetat med Dataskyddsförordningen, och hur vi kommer att arbeta för att följa den framöver.
 • Införande av ett nytt medlemsregister, som uppfyller Dataskyddsförordningens regler.
 • Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med företag, som hanterar personuppgifter för oss.
 • Inventering av vilka personuppgifter föreningen hanterar, fastställande av rättslig grund med vilken föreningen hanterar uppgifterna och säkerhetsklassning av uppgifterna har gjorts.
 • Överflyttning av personuppgifter till servrar, som hanteras enligt Dataskyddsförordningens krav.
 • Framtagande av rutiner i det fall personuppgiftsincidenter skulle inträffa, vilket kan kräva rapportering till berörda snarast och till Datainspektionen inom 72 timmar.

Wikimedia Sveriges integritetspolicy, med tillhörande sidor, finns på föreningens wiki under fri licens. Därmed kan andra organisationer ta del av den och använda den i sina verksamheter. Wikimedia Sverige ser föreningens arbete med att uppfylla Dataskyddsförordningen som en del i spridandet av fri kunskap om integritetsfrågor. För er som inte har hunnit arbeta med detta så mycket som ni hoppats tror vi att ni genom att återanvända vårt arbete kan komma att spara en hel del tid och hjälpa er att komma i mål till den 25 maj. Om materialet var till värde för din organisation, överväg gärna att bli organisationsmedlem i Wikimedia Sverige.

Wikimedia Sverige är nu redo för Dataskyddsförordningens ikraftträdande den 25 maj 2018.

by Mattias Blomgren at May 16, 2018 09:30 PM

April 03, 2018

Wikimedia Norge

På kurs for å lære å lære bort VisualEditor

Kjersti Lie veileder deltaker på kurs i Wikipedia-redigering

Skrevet av wikipedianer Kjersti Lie

I desember 2017 søkte jeg Wikimedia Norge om stipend for å overvære et av Jorid Martinsen (WMNO)s kurs i VisualEditor-redigering (VE). Hvorfor jeg ville dette, har jeg forklart nedenfor.

Da jeg gjorde min første redigering som registrert wikipedianer, for 8 år, 5 måneder og 24 dager siden, fantes ikke VE. Det var kildekode som gjaldt. Jeg har demonstrert og kurset i kildekoderedigering gjennom årene, uten at det har ført til overveldende mange nye wikipedianere, så vidt jeg vet.

Våren 2015 holdt jeg et kurs i VE-redigering for Nettskolen på NTNU i Trondheim, sammen med den drevne wikipedianeren Erik Fløan. Han mente at hvis kurs skulle føre til nye bidragsytere, måtte vi holde oss til VE, så vi gjorde det, til tross for at jeg var en novise i VE-verden. (Jeg har ikke sjekket om VE-kurset førte til flere bidragsytere enn kildekodekursene gjorde. Dashboard-muligheten til å se på bidragsstatistikk fantes ikke ennå).

Høsten 2017 bestemte jeg meg for å lære å bruke VE selv. Jeg så at bruker:Trygve Nodeland på Torget hevdet at «Moderne mennesker bruker VE», så jeg utpekte ham til min VE-mentor, stakkar. Jeg oppdaget ganske fort at VE hadde en del mulighetersom var både nyttige og artige, og brukte det mer og mer gjennom høsten.

Da jeg ble bedt om å holde ett Wikipedia-kurs for begynnere og ett for viderekomne i NTNUs kommunikasjonsnettverk i løpet av våren 2018, bestemte jeg meg for å lære mer om å kurse i VE-bruk, og søkte om stipend for å dra til hovedstaden og oppleve Jorid som VE-kursholder for masterstudenter på Universitetet i Oslo.

Det var nyttig og interessant. Som kursholder har jeg ofte lyst til å vise de stakkars deltagerne alt det strålende man kan gjøre i Wikipedia. Takk til Jorid, som minnet meg på hvor viktig begrensningens kunst er. I vår klarte jeg å ikke vise/demonstrere Wikidata på begynnerkurset! Wikimedia Commons ble ikke vist og prøvd før i viderekomne-kurset! «Trickset» med å ha en eksempel-artikkel klar i GoogleDocs, lime den inn i Wikipedia og vise hvordan man setter inn internlenker, overskrifter, kilder … før deltagerne prøvde det samme med artikler de hadde kladdet litt på i Word eller GoogleDocs hjemme, var veldig bra! Dashboard-muligheten var også interessant å lære om.

Takk til Wikimedia Norge for stipend, som førte til mer kunnskap for meg, flere kurs for andre, – kanskje også til noen nye bidragsytere, hvem vet. De neste som blir utsatt for VE-kurs med meg som kursholder, er NTNU-ere i Gjøvik!

 

Innlegget På kurs for å lære å lære bort VisualEditor dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Astrid Carlsen at April 03, 2018 01:39 PM

Wikimedia Sverige

Läget för kartor våren 2018

Det här är ett gästinlägg från Jan Ainali, mångårig Wikimedian och tidigare ordförande och verksamhetschef för Wikimedia Sverige, samt ständigt aktiv på andra projekt och nyfiken på nya finesser och funktioner. Åsikter och kommentarer som nämns nedan reflekterar inte automatiskt åsikterna från Wikmedia Sverige.

Visste du att det går att använda kartor på Wikipedia? Och nej, jag menar inte de bilder av kartor som du alldeles säkerligen har sett i artiklar om platser, utan riktiga zoom- och panorerbara kartor. Sedan en tid tillbaka har Wikimedia en server som använder OpenStreetMap som bakgrund och gör att kartor kan bäddas in på sidor. Tack vare detta kan man nu på ett bättre sätt illustrera artiklar med intressepunkter, ytor och linjer än med fasta bilder som är svåra att uppdatera.

Det är fortfarande ett lite komplicerat tillvägagångssätt för att lägga till kartor. Det går att infoga en karta i den visuella editorn (se videon nedan) och redigera befintliga kartor. Men vill man ändra på symboler eller namn måste man in och peta i koden. Och då tycker jag att det enklaste sättet är att klippa och klistra från andra kartor.

Av Contributors to the MediaWiki project CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Det sätt som jag har tyckt varit det enklaste är att titta på de exempel som finns på dokumentationssidan och kopiera koden och byta ut det som behövs, som symboler och koordinater. Det kan vara lite klurigt, men jag tror att ju fler kartor som börjar användas, desto lättare blir det att hitta en karta som liknar just den som just du behöver som förlaga. Alla kartor läggs också i en kategori så att man kan leta efter fler. Jag har till exempel gjort om exempelkartan för amerikanska delstater och deras guvernörer till en med län och landshövdingar. Det enda jag behövde göra var att byta ut två Wikidata-objekt och anpassa partifärgerna.

Vill man börja i en lättare ände kan man titta på hur jag anpassade en karta och lade till i artikeln Visby garnison som visar fyra olika byggnader. Eller i artikeln Sankt Hansgatan som visar gatan sträckning tack vare att gatan på OpenStreetMap är taggad med Wikidataobjektet för gatan. Jag har gjort en egen liten samling på olika sätt man kan göra kartor på i en egen sandlåda, bli gärna inspirerad och kopiera kod därifrån!

Notera dock att jag inte har gjort något superenkelt exempel med bara en punkt, något som kanske skulle vara den man först vill se i en infobox. Det beror på att själv skulle jag önska att vi på svenskspråkiga Wikipedia la till sådana här kartor automatiskt i de infoboxar de passar för och automatiskt hämtade en koordinat från Wikidata (om det finns). Det här leder också till ett litet önskemål till dig som läsare av det här blogginlägget. Kommentera gärna med förslag på artiklar som skulle illustreras bättre med en karta, men där det inte bara handlar om att visa koordinaten för artikeln. Jag är ute efter något som är lite svårare att lösa automatiskt, för det andra löser vi nog snart ändå.

by Jan Ainali at April 03, 2018 10:18 AM

March 26, 2018

Wikimedia Sverige

Wikimania 2017 – en återblick

Det här är ett gästinlägg från Jan Ainali, mångårig Wikimedian och tidigare ordförande och verksamhetschef för Wikimedia Sverige, samt nästan lika mångårig Wikimaniadeltagare. Åsikter och kommentarer som nämns nedan reflekterar inte automatiskt åsikterna från Wikmedia Sverige.

I somras for många Wikimedianer till Montreal i Kanada för att delta på Wikimania, den årliga konferensen för Wikimediarörelsen, och jag var en av dem – med lite stöd från Wikimedia Sverige. Wikimania har över åren växt så utöver de tre huvuddagarna är det två dagar med olika aktiviteter som är mer specialiserade. Jag deltog främst på Hackathonet under de dagarna. Men redan innan hackathonet började hann jag diskutera en idé med Susanna Ånäs som hon bollat med mig på mail, men som jag inte riktigt förstått. Efter bara fem minuters samtal hade jag kunnat förklara vad jag inte förstod och hon kunde säga det på ett annat sätt som var mycket tydligare. Redan där började resan kännas värd den stora ansträngningen, för det lossade flera knutar och vi kom fram mycket långt i den följande diskussionen. Det hade varit knepigt att göra per mail och nu hann vi med det redan innan konferensen hade öppnat dörrarna.


Gruppfoto av VGrigas (WMF) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Väl inne på hackathonet jobbade jag mest för att förstå hur man i Wikidata bör märka upp tidningar och andra tidskrifter (detta relaterade såklart till min lightning talk nedan). Till min hjälp fanns många Wikidatakunniga personer, varav några bibliotekarier, och till slut fick vi till en modell som kändes användbar. Utöver det jobbade jag med att anpassa två Wikidatarelaterade mallar från engelska Wikipedia till svenska. Till slut fick vi Mall:Etikett och Mall:Q att fungera. På det sättet kan man enklare hämta etiketten för återanvändning i andra mallar samt enklare diskutera om enskilda objekt och egenskaper. Jag hann också följa upp ett antal ärenden i Phabricator som hade väntat på min input och tack vare diskussioner med närvarande personer kunde jag nu ge bra svar.

Under själva konferensen var det många intressanta sessioner och jag deltog själv i en panel om läget för video och gav en lightning talk om hur vi använt Wikipedia och Wikidata i samband med Post- och inrikes tidningar. Jag deltog också i flera av sessionerna som handlade om strategin för 2030. Det som jag tog med mig mest ifrån de mer traditionella föreläsningarna var hur många av dem som på något sätt berörde Wikidata, och hur några få språkversioner, till exempel katalanska, ligger mycket långt fram och redan på allvar börjar dra nytta av dess möjligheter. Det stod också klart att det fortfarande är lite tekniskt krångligt att få till det på ett bra sätt. Vilket också visar på vikten av att kunna dela med sig av sina erfarenheter på en sådan här konferens.

Wikimania är ju också ett utmärkt läge att stärka de kontakter man har haft med personer on-wiki och runt fikapauserna, luncherna och efter sessionerna så blev det många samtal med gamla och nya vänner. Arrangemanget i Montreal löpte på bra, lokalerna höll måttet väl. Förbättringspunkter är väl framför allt att alla sessioner borde filmas.

Nu ser jag fram emot ett Wikimania i Kapstaden i sommar, men framför allt ett Wikimania 2019 i Sverige!

by Jan Ainali at March 26, 2018 08:14 AM

March 19, 2018

Wikimedia Sverige

Utbildningssektorn har en viktig roll att fylla för ett mer jämställt Wikipedia

Det finns fyra gånger så många artiklar om män som om kvinnor på Wikipedia. 90 % av alla som skriver på Wikipedia är män. På internationella kvinnodagen arrangerades skrivstugor över hela världen med målet att ändra på det; att stänga Wikigapet. Utbildningssektorn har en viktig roll att fylla här, argumenterar Elza Dunkels i detta gästinlägg.

DSC_2132
Utrikesminister och Wikipediaskribenter under WikiGap 8 mars 2018. Foto: Axel Pettersson, CC BY

I Wikipedias barndom var projektet väldigt baktalat i utbildningssammanhang. Många som gick i skolan i början av 2000-talet minns säkert hur Wikipedia framställdes som icke tillförlitligt och att elever uppmanades att inte använda projektet över huvud taget. Jag tror att vi kan skylla detta på att det var svårt att begripa upplägget. Det var svårt att förstå vad Wikipedia egentligen var för något, eftersom det på samma gång liknade traditionella uppslagsverk och var helt annorlunda.

Tiden har gått och nu är Wikipedia en etablerad del av utbildningssystemet där många elever får lära sig hur de ska navigera för att använda Wikipedia på bästa sätt; utnyttja dess fördelar utan att falla i dess fällor. Men vi behöver ta det ett steg längre. Wikipedia är inte så bra som det skulle kunna vara. Vi behöver stötta alla de hårt arbetande frivilliga krafterna som researchar, skriver och redigerar artiklar och som skärskådar och diskuterar varje ändring så att den ska följa reglerna. För faktum kvarstår: det finns fyra gånger så många artiklar om män som om kvinnor på Wikipedia och att 90 % av alla som skriver på Wikipedia är män.

Min dröm är att utbildningsväsendet ska steppa upp här. Jag skulle vilja att varje skola gör en insats för att stänga Wikigapet. Från förskola till högskola går det att bidra på olika sätt. Tänk så bra om alla som gått igenom skolan kan redigera artiklar och vet vad som gäller för bildmaterial och källhänvisningar! Elever och studenter på alla nivåer skulle också kunna uppmuntras att lyfta fram viktiga kvinnor, vilket skulle ge positiva effekter långt utanför Wikipedia. Vi som arbetar med utbildning har så mycket att tacka Wikipedia för och nu har vi chansen att ge något viktigt tillbaka.

Nu stänger vi Wikigapet!

Texten är skriven av Elza Dunkels, forskare inom pedagogik och ledamot i Wikimedia Sveriges styrelse.

by Axel Pettersson at March 19, 2018 09:02 AM

March 14, 2018

Wikimedia Norge

Wikidata-praksis med rom for refleksjon

Skrevet av Anette Isabel Jahns Faksnes, praksisstudent hos Wikimedia Norge januar-februar 2018. Denne artikkelen er også på trykk i siste nummer av Bibliotekaren og på bibforb.no

Hva Wikidata er

Wikidata er en fri, samarbeidsbasert, flerspråklig andrehåndsdatabase som samler strukturerte data for å kunne støtte Wikipedia, mediedatabasen Wikimedia Commons og andre Wikimedia-prosjekter som er til for alle og blir publisert under Creative Commons Fristatus-erklæring. Datamodellen i Wikidata er en åpen modell basert på utsagn om entiteter, og passer fint inn i RDF. Noe av det spennende er at hvilke typer utsagn og begrensninger det skal være mulig å lage ikke er lagt opp på forhånd, men utvikles fortløpende av fellesskapet av brukere. For å beskrive mennesker, som jeg har jobbet en del med, er det vanlig å legge inn utsagn som beskriver kjønn, fødselsdato, nasjonalitet/statsborgerskap (alle utsagn kan kvalifiseres med kvalifikatorer som for eksempel starttidspunkt og sluttidspunkt), men også mer inngående data som kan være relevant kan legges inn, alt fra (fritt lisensiert) bilde til utmerkelser, doktorgradsveileder, dødsårsak, sentrale verk og institusjonen som innehar personens arkiver også videre.

Hvordan jeg havnet i Wikimedia Norge

Wikimedia Norge var høyt oppe på mitt ønske om praksisplass da jeg skulle søke. Jeg har alltid hatt en stor interesse for hvilken nytte en datamaskin har og hvilken nytte den kan ha for meg som person. Jeg har alltid likt å drive rundt på datamaskinen hvor jeg har likt å kode, programmere og å redigere ulike ting i ulike programmer også videre. Liker også nytte

n jeg kan gi til andre ved å gi informasjon videre – man både lærer og lærer bort kan man si! Et av Wikimedia Norges strategimål for 2016–2020 står jo akkurat inne for nettopp det: Støtte opp om aktiviteten til det frivillige miljøet som arbeider for fri informasjon og kunnskapsdeling!

Hva mitt arbeid består av i praksisperioden

Jeg jobber hovedsakelig med et prosjekt og en liste Wikimedia har fått fra Nasjonalbiblioteket over forfattere. Da jobber jeg i Wikidata der jeg legger inn informasjon som er tilgjengelig om forfattere via datasettet «BIBSYS Authors» i verktøyet «Mix’n’Match». Informasjonen jeg legger til i Wikidata blir for eksempel tilgjengeliggjort i Wikipedia om det blir opprettet artikler om forfatter X – da kan det gjerne bli opprettet en infoboks på høyre side og lenker helt nederst i artikkelen. Det som har vært mest i fokus har vært katalogisering av nordsamiske forfattere, da Wikimedia har et prosjekt pågående til Wikipedia på nordsamisk. Da har jeg gått gjennom x antall XML-filer for å finne ut hvem de ulike forfatterne er, og når jeg har funnet det ut, søker jeg de opp på nevnte verktøy for å sjekke om Nasjonalbiblioteket har lagt inn element i Wikidata på forfatter X som jeg kan jobbe videre med. Hvis Nasjonalbiblioteket ikke har gjort det, må jeg opprette et nytt element på forfatterne manuelt. For å få mer informasjon går jeg inn på VIAF, som er den virtuelle internasjonale autorisasjonsfilen som kobler sammen nasjonale og regionale autoritetsregistre, hvor de lager klyngeoppføringer under hvert enkelt navn med unik VIAF-ID med lenker til andre databaser. Deretter oppretter jeg ulike utsagn ut i fra informasjonen jeg har fått oppgitt i de ulike databasene.

Jeg har også vært med på å legge til ontologien til verk. Det som har blitt gjort da er å se på de forskjellige bibliografiske egenskapene til boka, samtidig som at jeg har vært med på å opprette samisk bibliografi.

Hvem kan ha nytte av tjenesten og i hvilke situasjoner kan den være nyttig?

Wikidata er allerede en enorm samling av strukturerte data som alle kan bruke. Det kan for eksempel være forskere eller bedrifter som trenger data til entitetsgjenkjenning eller til harmonisering eller berikelse av datasett, eller som kanskje trenger en ontologi uten å ha ressurser til å utvikle den selv. En utfordring med Wikidata er at dataene der ikke nødvendigvis er komplette. Data legges inn og kureres jevnt og trutt av brukere og av institusjoner som donerer datasett, men det er ikke sikkert noen har lagt inn akkurat de dataene du trenger enda. Kanskje du må legge dem inn selv.

For bibliotekarer er Wikidata interessant på mange plan. Det å beskrive elementer på Wikidata er ikke så ulikt det å katalogisere, og det gir derfor rom for å reflektere rundt katalogiseringsprosessene våre. Rent praktisk burde det også gå an å se for seg tett integrasjon mellom Wikidata og biblioteksystemer, i hvert fall i fremtiden når alle snakker lenkede data.

Eller så kan det være interessant å vite hvor mange som er biografert på Wikipedia – da kan en bruke et spørrespråk som er tilgjengelig på Wikidata som kalles SPARQL for å finne ut denne informasjonen med allerede registrerte Wikidata-utsagn. SPARQL er et RDF-spørrespråk for databaser som kan hente og manipulere data i RDF-format. Mange bibliotekarer har nok vært borti RDF før, men mange studenter nå er i alle fall borti det. RDF står for «Resource Description Framework» – altså et rammeverk for metadata-beskrivelser som igjen har en nær tilknytning til utviklingen til den semantiske veven som også gjør at ikke bare mennesker har nytte av det, men også maskiner. Kort og enkelt – veldig mange kan ha nytte av tjenesten, men spesielt bibliotekarer vil jeg si kan ha spesielt nytte av den om de interesserer seg for den digitale utviklingen vi allerede møter og kommer til å få mer av i fremtiden.

Hva som gjør dette praksisstedet relevant for meg som bibliotekarstudent

I og med at informasjons- og kommunikasjonsteknologiske emner inngår i rundt halvparten av bibliotekarstudiet, og med tanke på mine interesser fra før av, fant jeg det relevant å søke på Wikimedia Norge som praksisplass, og gleden ble ekstra stor da jeg fikk et prosjekt som har med Wikidata å gjøre. Jeg setter stor pris på alt jeg lærer her og har spissede ører for mer informasjon. Jeg kan se for meg at jeg senere når jeg er ferdig med bibliotekarstudiet vil finne på å søke jobb på relevante steder som innehar denne graden av mangfoldige muligheter for meg som person som stadig oppdager nye ting som jeg vil finne ut mer av! Og med mange «wikipedianere» (brukere som bruker mye tid til redigering og oppretting) som er rundt om i hele verden blir hjelpen enda større.

Jeg vil takke Astrid Carlsen umåtelig mye som tok meg imot som praktikant og satt meg inn i Wikidata-prosjekter med tanke på interessene mine og at hun satt meg i kontakt med Dan Michael Heggø som jeg også ønsker å takke. Han har hjulpet meg enormt mye med artikkelen og annen relevant informasjon jeg kommer til å støte på i studiet! Også vil jeg takke Jon Harald Søby som har hjulpet meg i Wikidata-verdenen.

Innlegget Wikidata-praksis med rom for refleksjon dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Astrid Carlsen at March 14, 2018 08:49 AM

March 13, 2018

Wikimedia Norge

Wikidata-praksis med rom for refleksjon

Skrevet av Anette Isabel Jahns Faksnes, praksisstudent hos Wikimedia Norge januar-februar 2018. Denne artikkelen er også på trykk i siste nummer av Bibliotekaren og på bibforb.no

Hva Wikidata er

Wikidata er en fri, samarbeidsbasert, flerspråklig andrehåndsdatabase som samler strukturerte data for å kunne støtte Wikipedia, mediedatabasen Wikimedia Commons og andre Wikimedia-prosjekter som er til for alle og blir publisert under Creative Commons Fristatus-erklæring. Datamodellen i Wikidata er en åpen modell basert på utsagn om entiteter, og passer fint inn i RDF. Noe av det spennende er at hvilke typer utsagn og begrensninger det skal være mulig å lage ikke er lagt opp på forhånd, men utvikles fortløpende av fellesskapet av brukere. For å beskrive mennesker, som jeg har jobbet en del med, er det vanlig å legge inn utsagn som beskriver kjønn, fødselsdato, nasjonalitet/statsborgerskap (alle utsagn kan kvalifiseres med kvalifikatorer som for eksempel starttidspunkt og sluttidspunkt), men også mer inngående data som kan være relevant kan legges inn, alt fra (fritt lisensiert) bilde til utmerkelser, doktorgradsveileder, dødsårsak, sentrale verk og institusjonen som innehar personens arkiver også videre.

Hvordan jeg havnet i Wikimedia Norge

Wikimedia Norge var høyt oppe på mitt ønske om praksisplass da jeg skulle søke. Jeg har alltid hatt en stor interesse for hvilken nytte en datamaskin har og hvilken nytte den kan ha for meg som person. Jeg har alltid likt å drive rundt på datamaskinen hvor jeg har likt å kode, programmere og å redigere ulike ting i ulike programmer også videre. Liker også nytte

n jeg kan gi til andre ved å gi informasjon videre – man både lærer og lærer bort kan man si! Et av Wikimedia Norges strategimål for 2016–2020 står jo akkurat inne for nettopp det: Støtte opp om aktiviteten til det frivillige miljøet som arbeider for fri informasjon og kunnskapsdeling!

Hva mitt arbeid består av i praksisperioden

Jeg jobber hovedsakelig med et prosjekt og en liste Wikimedia har fått fra Nasjonalbiblioteket over forfattere. Da jobber jeg i Wikidata der jeg legger inn informasjon som er tilgjengelig om forfattere via datasettet «BIBSYS Authors» i verktøyet «Mix’n’Match». Informasjonen jeg legger til i Wikidata blir for eksempel tilgjengeliggjort i Wikipedia om det blir opprettet artikler om forfatter X – da kan det gjerne bli opprettet en infoboks på høyre side og lenker helt nederst i artikkelen. Det som har vært mest i fokus har vært katalogisering av nordsamiske forfattere, da Wikimedia har et prosjekt pågående til Wikipedia på nordsamisk. Da har jeg gått gjennom x antall XML-filer for å finne ut hvem de ulike forfatterne er, og når jeg har funnet det ut, søker jeg de opp på nevnte verktøy for å sjekke om Nasjonalbiblioteket har lagt inn element i Wikidata på forfatter X som jeg kan jobbe videre med. Hvis Nasjonalbiblioteket ikke har gjort det, må jeg opprette et nytt element på forfatterne manuelt. For å få mer informasjon går jeg inn på VIAF, som er den virtuelle internasjonale autorisasjonsfilen som kobler sammen nasjonale og regionale autoritetsregistre, hvor de lager klyngeoppføringer under hvert enkelt navn med unik VIAF-ID med lenker til andre databaser. Deretter oppretter jeg ulike utsagn ut i fra informasjonen jeg har fått oppgitt i de ulike databasene.

Jeg har også vært med på å legge til ontologien til verk. Det som har blitt gjort da er å se på de forskjellige bibliografiske egenskapene til boka, samtidig som at jeg har vært med på å opprette samisk bibliografi.

Hvem kan ha nytte av tjenesten og i hvilke situasjoner kan den være nyttig?

Wikidata er allerede en enorm samling av strukturerte data som alle kan bruke. Det kan for eksempel være forskere eller bedrifter som trenger data til entitetsgjenkjenning eller til harmonisering eller berikelse av datasett, eller som kanskje trenger en ontologi uten å ha ressurser til å utvikle den selv. En utfordring med Wikidata er at dataene der ikke nødvendigvis er komplette. Data legges inn og kureres jevnt og trutt av brukere og av institusjoner som donerer datasett, men det er ikke sikkert noen har lagt inn akkurat de dataene du trenger enda. Kanskje du må legge dem inn selv.

For bibliotekarer er Wikidata interessant på mange plan. Det å beskrive elementer på Wikidata er ikke så ulikt det å katalogisere, og det gir derfor rom for å reflektere rundt katalogiseringsprosessene våre. Rent praktisk burde det også gå an å se for seg tett integrasjon mellom Wikidata og biblioteksystemer, i hvert fall i fremtiden når alle snakker lenkede data.

Eller så kan det være interessant å vite hvor mange som er biografert på Wikipedia – da kan en bruke et spørrespråk som er tilgjengelig på Wikidata som kalles SPARQL for å finne ut denne informasjonen med allerede registrerte Wikidata-utsagn. SPARQL er et RDF-spørrespråk for databaser som kan hente og manipulere data i RDF-format. Mange bibliotekarer har nok vært borti RDF før, men mange studenter nå er i alle fall borti det. RDF står for «Resource Description Framework» – altså et rammeverk for metadata-beskrivelser som igjen har en nær tilknytning til utviklingen til den semantiske veven som også gjør at ikke bare mennesker har nytte av det, men også maskiner. Kort og enkelt – veldig mange kan ha nytte av tjenesten, men spesielt bibliotekarer vil jeg si kan ha spesielt nytte av den om de interesserer seg for den digitale utviklingen vi allerede møter og kommer til å få mer av i fremtiden.

Hva som gjør dette praksisstedet relevant for meg som bibliotekarstudent

I og med at informasjons- og kommunikasjonsteknologiske emner inngår i rundt halvparten av bibliotekarstudiet, og med tanke på mine interesser fra før av, fant jeg det relevant å søke på Wikimedia Norge som praksisplass, og gleden ble ekstra stor da jeg fikk et prosjekt som har med Wikidata å gjøre. Jeg setter stor pris på alt jeg lærer her og har spissede ører for mer informasjon. Jeg kan se for meg at jeg senere når jeg er ferdig med bibliotekarstudiet vil finne på å søke jobb på relevante steder som innehar denne graden av mangfoldige muligheter for meg som person som stadig oppdager nye ting som jeg vil finne ut mer av! Og med mange «wikipedianere» (brukere som bruker mye tid til redigering og oppretting) som er rundt om i hele verden blir hjelpen enda større.

Jeg vil takke Astrid Carlsen umåtelig mye som tok meg imot som praktikant og satt meg inn i Wikidata-prosjekter med tanke på interessene mine og at hun satt meg i kontakt med Dan Michael Heggø som jeg også ønsker å takke. Han har hjulpet meg enormt mye med artikkelen og annen relevant informasjon jeg kommer til å støte på i studiet! Også vil jeg takke Jon Harald Søby som har hjulpet meg i Wikidata-verdenen.

Innlegget Wikidata-praksis med rom for refleksjon dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Astrid Carlsen at March 13, 2018 04:05 PM

March 12, 2018

Wikimedia Sverige

Läget för video 2018

För ett drygt år sedan så skrev jag ett inlägg om läget för video på Wikipedia. Det är är en sorts uppföljning till det. I somras på Wikimania i Montreal deltog jag i en panel kallad State of Video in the Wikimedia Movement (presentation, video). Och på sätt och vis var det lite nedslående. Inte mycket har hänt rent tekniskt, det flesta framstegen har varit att faktiskt kunna spela video överhuvudtaget på vissa enheter.

Men de verktyg som jag rapporterade om senast har inte legat på hyllan utan har blivit ganska väl använda. Idag finns det 113 935 videos på Wikimedia Commons inom en mängd olika ämnen. Bara i kategorin Videos from Sweden finns det 813 filer. Men många filmer är inte använda än, trots att de ofta kan illustrera en artikel på ett sätt som kompletterar det skrivna ordet mycket väl. Och på svenska används nu bara 1844 av dessa videofiler alls, det vill säga att knappt 0,05% av alla artiklar använder videos.

Du kan hitta videos genom att antingen leta i kategoriträdet under video, till exempel efter land, eller efter språk. Men du kan också göra en vanlig sökning och lägga till filetype:video för att bara få videos i resultatet (se exempel här).

Och om du hittar en alldeles för lång video där du tycker att bara en del av den är relevant att visa i en artikel behöver du inte ladda hem videon och klippa ner det till en kortare version, det finns det ett enklare sätt. Du kan nämligen lägga till start- och stopptid för videon så du bara visar det intressanta. Så här kan du skriva i wikisyntaxen:

[[Fil:Weeding.ogv | miniatyr | start=5 | end=7 | Startar på 5 sekunder och slutar spela efter 7 sekunder.]]

(Fler bra tips finns på Commons:Video.)


Jan Ainali [CC BY 3.0], Linnéa Claeson presenterar sig.webm

Och videos kan ju tillföra så mycket till så många olika artiklar. Allt från hur en person låter (som ovan) till hur en insekt kryper. Och vill man göra det ännu mer pedagogiskt kan man klippa ihop en kortare förklarande video. Genom att öka användningen av videos kan vi dels göra Wikimedia Foundation medvetna om en efterfrågan på det samtidigt som vi ger en bättre service till läsarna.

by Jan Ainali at March 12, 2018 09:11 AM

February 08, 2018

Wikimedia Sverige

Flyttdags – vi flyttar och söker förvaring och flytthjälp

Vi byter kontorslokal. Den sista februari överger vi Kungsholmen för fastlandet två öar söderut och flyttar in på Internetstiftelsens coworkingspace GOTO10 på Hammarby Kaj 10D. Hjälp oss komma till rätta på ett bra sätt.

Senast vi flyttade var för fem år sedan då ett lätt litet flyttlass gick från Skyddsvärnets kontorshotell på Hornsgatan till ett eget fint kontor på Hantverkargatan. Sen dess har vi vuxit och expanderat, samlat på oss broschyrer och swag, köpt en massa möbler och teknikutrustning, och haft det väldigt bra. I samband med att vi flyttar ut  har vi varit tvungna att se över vad vi har och var vi har det då vi återigen ska in ett färdigmöblerat kontorslandskap.

Vi behöver din hjälp

Resultatet av genomgången är en lång lista uppdelad i lite lagom olika fraktioner, och därefter uppbruten i vad vi tänker oss att behålla, magasinera och göra oss av med. Här efterlyser vi hjälp som på olika sätt kan underlätta kansliets flytt.

 • Magasin eller förråd. Om du har ett förråd som rymmer ungefär 6kvm skrivbord och stolar tas det tacksamt emot. Om vi inte skulle få napp genom den här efterlysningen är planen att hyra ett förråd för de möbler som blir över och kan behövas när vi byter lokaler nästa gång. Finns det eventuella förrådet i Hammarby Sjöstad är det bäst, men ligger det längre bort är vi inte omöjliga för det heller.
 • Rensning. Om du är intresserad av något i listan under ”Gör av med” är du välkommen att höra av dig.  Allt från möbler och teknisk utrustning till böcker och broschyrer är up for grabs.
 • Flytthjälp. Finns du i närheten av Hantverkargatan 21 på Kungsholmen och har möjlighet att komma förbi och skruva isär en grunka eller slänga några pidutter är du välkommen. Har du en skåpbil och vill köra ett lass åt höger eller vänster blir det ett hedersomnämnande och extra tilldelning flyttpizza.

2018-01-30 10.57.43

Kort sagt behöver vi hjälp dom närmaste veckorna, och erbjudanden om förrådsplats och flythjälp behövs snarast möjligt då vi annars köper in det, men vi tar tacksamt emot all hjälp som bjuds.

by Axel Pettersson at February 08, 2018 04:10 PM

January 03, 2018

Wikimedia Norge

Mapping project of Wikipedia in indigenous languages

Wikipedia in Maya Yucateco workshop held in Merida, Mexico by Luis Alvaz. Photo licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Written by Eddie Avila, Director of Rising Voices. He has also worked as Regional Editor and Spanish Language Editor for Global Voices, as well as a volunteer author for Bolivia.

When we discuss working towards achieving diversity in Latin America, we can find many of the same challenges facing similar communities around the world: LGBT, people with disabilities, and those from lower socio-economic sectors of society, just to name a few.

However, in some countries in Latin America where there are larger numbers of indigenous populations such as in Guatemala, Mexico, Bolivia, Peru, and Ecuador, the roots of exclusion can be traced back for centuries and the effects can still be seen. These communities continue to face marginalization and a lack of equal opportunity across these societies. While there are hopes that the internet can be a space to provide a more level playing field, barriers still exist that prevent full participation in the creation and sharing of knowledge both offline and online.

It is in that context that I took part in the recent Wikimedia Diversity Conference in Stockholm, Sweden thanks to the support of Wikimedia Norway.

Rising Voices’ recent experience with a research mapping project of Wikipedia in indigenous languages helped take a closer look at these challenges and opportunities for the sharing of knowledge by these communities in their native languages. There are 37 Wikipedia projects currently available in indigenous languages (4 official and 33 incubator), and although it may appear on the surface that indigenous communities are actively involved in sharing knowledge in their own language, a closer look reveals another reality. Based on the data that we collected and the interviews conducted, we believe that none of the sites in these languages were started by native speakers. In addition, it is difficult to know to what degree the communities took part in the decision-making process to start a project, but it appears to be little to none.

As outlined in my lightning talk shared on the 2nd day of the Diversity Conference, the research mapping team compiled recommendations for supporting communities interested in building and sustaining Wikipedia in their language, which could be generalized in the following three recommendations:

 • Projects should come from the community – native speakers from these communities must be involved from the beginning to determine whether or not a free encyclopedia in their language is a priority.
 • Projects should be led by the community – native speakers in leadership roles also must be made a priority, where they will be actively involved in all decision-making processes.
 • Projects should be supported within the community – there is an opportunity for the wider Wikimedia movement to be actively involved in accompanying the creation and sustaining of these projects providing assistance in technical matters and integration into the movement.

While we know that there are similar initiatives across the Wikimedia movement promoting Wikipedia in smaller or minority languages, we purposefully focused only on Latin America. Of each of the 37 sites we examined, each has its own unique context, opportunities, and challenges, but we attempted to find trends or commonalities among the indigenous languages. We hope that these overarching themes can be applied to most other Wikipedia projects in these underrepresented languages.

For example, during the Diversity Conference, I had a conversation with Astrid from Wikimedia Norway, who shared similar challenges in their affiliate’s work with the Wikipedia Northern Sami project in attracting more native speakers to contribute. While it was difficult for me to provide specific recommendations due to my unfamiliarity with this part of the world and the unique context of Northern Sami speakers, I think that much of the overarching recommendations can apply here too in regards to incorporating native speakers into these projects.

Wikipedia in Maya Yucateco workshop held in Merida, Mexico by Luis Alvaz. Photo licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

The Wikimedia affiliate system provides an accessible network of support for members of indigenous communities with curiosity about Wikipedia. Teaching and providing mentorship to these communities about the basics of editing, as well as the overarching pillars of Wikipedia can help make the barrier to entry easier to navigate without having to learn to master the more complicated incubator platform. Providing opportunities to integrate into the Wikimedia movement taking part in events and community-building can help set the foundation for future projects in smaller languages.

While our research focused on the diversity of languages in Wikipedia, other questions arose during this process related to the diversity of knowledge found on the platform. It was no surprise to learn that indigenous languages in Latin America have primarily been oral in tradition. Challenges with the written form of the language was a major obstacle, raising the question about alternatives for sharing knowledge in oral formats.

We found a wide variety of articles in these native language Wikipedias, everything from universal knowledge to articles about pop culture, but some sites saw Wikipedia as a place to share knowledge specific to that culture. This might include information about traditional medicinal plants to worldview stories passed down from generation to generation. Questions about the compatibility of this type of knowledge with the type of open licenses in which Wikipedia is made available didn’t arise during the mapping project, but it has been presented following the release of the results.

Spaces like the Wikimedia Diversity Conference provided a space to ask these questions regarding the diversity of knowledge within the Wikimedia movement, as well as the diversity of communities participating. It also served as a meeting ground for people within the movement to make connections to continue to share and exchange experiences for future collaborations.

Wikimedia’s motto: «Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. That’s our commitment» in eleven languages of Mexico, by Wikimedia Mexico. 

Innlegget Mapping project of Wikipedia in indigenous languages dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Astrid Carlsen at January 03, 2018 09:58 AM

December 14, 2017

Wikimedia Norge

Wiki Loves Earth 2017

By Siri Uldal (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Wiki Loves Earth Norge 2017 var en fotokonkurranse om å ta det beste bildet av vernet natur i Norge. Dette var det femte året Wiki Loves Earth ble arrangert, og første gang Norge deltok.

Dette er vinnerne i den norske delen av Wiki Loves Earth 2017:

Beste bilde ble Lyngen landskapsvernområde, tatt av Siri Uldal.

Juryens spesialpriser gikk til:

De internasjonale vinnerne ble publisert 11. desember 2017, og bildet fra Sassendalen på Svalbard, tatt av Siri Uldal, havnet på femte plass.

Juryen gratulerer alle vinnerne og retter en stor takk til alle som sendte inn bilder.

Innlegget Wiki Loves Earth 2017 dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Astrid Carlsen at December 14, 2017 12:10 PM

December 12, 2017

Wikimedia Sverige

Biblioteken i Sverige – nu kan ni anmäla er till #1lib1ref 2018

2017 blev första året då de svenska biblioteken deltog i #1lib1ref (”one librarian, one reference”) och nu är anmälan öppen för att delta 2018.
Wikipedia Library 1Lib1Ref tweet

Kampanjen är världsomspännande och arrangeras nu för andra året i Sverige, från 15 januari till 3 februari 2018. Den bygger på att personal inom biblioteksväsendet ger mikrobidrag  till Wikipedia i form av källhänvisningar till trovärdiga källor där sådana saknas. Tack vare ett omfattande engagemang under 2017 mer än fördubblades antalet redigeringar genom insatsen jämfört med året innan. Läs mer om aktiviteterna på svenska bibliotek som skedde under #1lib1ref 2017.

Gemensam navigering i informationslandskapet

#1lib1ref syftar till att lyfta fram de utbyten som sker mellan bibliotek och Wikipedia utifrån överlappande intressen om medie- och informationskunnighet och ett fritt och öppet internet. Genom att delta i egna och andras aktiviteter uppmanar kampanjen till bred diskussion över hur Wikipedia kan vara en resurs för bibliotekens arbete med det övergripande medie- och informationslandskapet och olika målgrupper.

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) tog chansen under förra omgången av #1lib1ref att publicera The IFLA Wikipedia Opportunities Papers som ett resultat av nära samarbete med Wikimediarörelsen.

Intresserad av att vara med?

Wikipedia 15 1Lib1ref

by Sara Mörtsell at December 12, 2017 02:03 PM

December 06, 2017

Wikimedia Norge

Lightning talk at Wikimedia Diversity Conference

By Afifa Afrin (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Written by Sabine Rønsen

This summer I was lucky enough to land a summer job at Wikimedia Norway. And over the course of two months I interviewed six female contributors from both Norway and Sweden, to get their perspective on the gender gap on Wikipedia. We talked about the gender gap among the contributors, but also the gap in terms of the content on Wikipedia. Like the gender imbalance in biographies, and the lack of articles on topics related to women.

They had many compelling observations and opinions on both why there is a gender gap and the consequences of it. One of the concerns they brought up, that I found very intriguing, and the one that I would like to address today, is the growing fear many have, that in the attempt at being as “encyclopedic” as possible, Wikipedia is cementing in place some unfortunate practices.

An example of one of these practises is too strict demands on notability. And I want to point out that the evidences I have are purely anecdotal. It’s based on the experiences of those I interviewed, people who work with the gender gap issue and my own. Nevertheless, the general experience is that the criterias are much stricter and more often applied on biographies about  women. And in the extension of this, a woman has to have done a lot more than her male equivalent to be considered notable enough.

Another example is articles or whole topics being deemed “not important enough” or not “worthy of a lexicon”. Sadly, a tendency is that subjects where women traditionally have more knowledge are being particularly scrutinized under these demands.

I’m aware there is an ongoing debate trying to define what Wikipedia is and what Wikipedia is not. My objective, is that when we discuss this, we take into account that throughout history, women, their endeavours  and fields of interest has been overlooked, underestimated and at times, ridiculed. The same can be said for a lot of underrepresented populations and people who differentiate from the social majority in any way. A recurring argument is that Wikipedia is not the place to convey progressive ideas. But I object to that. I think that in order to be relevant, Wikipedia has to reflect the diversity that actually exist , and include new ideas and school of thoughts.

So my question to you is: How can we prevent Wikipedia from falling victim to the same conservatism and exclusive thinking that historically has characterized traditional encyclopedias?

And how do you go about discussing this subject with people who disagree with you?

 

Innlegget Lightning talk at Wikimedia Diversity Conference dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Astrid Carlsen at December 06, 2017 11:19 AM

November 30, 2017

Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är stolt samverkanspartner i Sveriges första masterprogram i Digital humaniora

Sources of information
Sources of information av Helixitta CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
För ungefär ett år sedan inleddes planeringen för oss på Wikimedia Sverige att bli en av flera samverkansparter för Sveriges första masterprogram i Digital humaniora som denna hösttermin startade på Göteborgs universitet. Ett internationellt tvärvetenskapligt ämne som förenar digital teknik med historia och kultur passar väl ihop med hur Wikipedia och Wikimediaprojekten påverkar tillgång, representation och metoder kring kulturarv i digitala miljöer.

Nästa vecka inleder kursens digitala humanister sina Wikipediaarbeten som ett delmoment inom kursen Delnings- och deltagarkulturer (15 hp), som beskrivs enligt följande:

På kursen diskuterar vi digital forsknings- och kulturarvsförmedling och medierade representationer av kulturarv. Den ger också kunskap om den förändrade forskarrollen och förändrade publiceringskulturer och inbegriper teoretiska perspektiv på samtida, digitalt född kultur utifrån dess mediespecifika förutsättningar.

Kursanpassat stöd

Syftet med uppgiften är för kursdeltagarna att bekanta sig med Wikipedias redigeringsprocess, ramverk och deltagarkultur. Designen för Wikipediauppgiften har arbetats fram i samarbete med programkoordinator Jenny Bergenmar. Det nya verktyget “Dashboard” används för att underlätta genomförandet för både studenter och lärare så att Wikipediaerfarenheten blir så positiv som möjligt och synliggör vad studenter åstadkommer på Wikipedia. Dessutom kommer kursen blir den första från ett svenskt lärosäte att använda den nya funktionen med kursanpassad tidslinje, som i pedagogiska steg stöttar hela genomförandet från början till slut.

Humaniora på Wikipedia

Vad ska studenterna skriva om? Studenternas uppgift är att välja artiklar inom humaniora och antingen skapa nya eller utveckla redan existerande artiklar. Att förbättra Wikipedias humaniorainnehåll blir ett konkret redskap för studenterna till att tillgängliggöra kulturarv och representera ämnen som annars riskerar falla i glömska.  En översiktlig beskrivning av uppgiften finns här.

 

by Sara Mörtsell at November 30, 2017 10:04 AM

November 23, 2017

Wikimedia Norge

A country Girl attends Wikimedia Diversity Conference

A blog post by Afifa Afrin, Community Director, Wikimedia Bangladesh

I still remember the morning I received the email mentioning “The Scholarship committee is excited to let you know that you have been successful with your application to the Wikimedia Diversity Conference 2017 in Stockholm”. It was so exciting news for me, I was so happy about this.

Back to July 2017, I and my husband were going through Wikimedia Meta and noticed about this conference. As I am working for reducing Gender Gap in Bangla Wiki projects, I felt very enthused to join this conference. I instantly sent an email to Sara Mortsell saying I am interested to join. She told me to keep an eye to Meta page of Wikimedia Diversity Conference. After that, in August 2017, when the registration was open I applied for scholarship. I also signed up as an ambassador to spread news about this conference. Then that magic email came, I received partial scholarship for the conference. Unfortunately that was not enough for my travel cost. First, I wanted to decline, because arranging travel cost was difficult at that moment. But when my husband heard about this, seeing my sad face, he said- you should talk to other board members from Bangla Wikimedia and also send email to organizing team describing your situation. I discussed about this with my fellow Wikimedians in Bengali Wikimedia, they suggested applying for TPS. In the mean time, Wikimedia Sweden solved my problem in collaboration with Wikimedia Norway. My travel scholarship was approved by Wikimedia Norway. Therefore, I did not have to apply for TPS, instead I applied for visa in embassy of Sweden in Bangladesh. Ten days later, I got my passport back with that magical sticker! It was confirmed that I am representing Bangla Wikimedia in Wikimedia Diversity conference 2017. My fellow wikipedians from Bangladesh were also very happy about this as this was our first time representation in such Conference

Participants at Wikimedia Diversity Conferense: By AbhiSuryawanshi (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Participants at Wikimedia Diversity Conferense: By AbhiSuryawanshi (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

My flight was on 3 November very early in the morning. So, I had to come in Dhaka from my hometown Comilla one day before. When my flight take off from the run way I was still hoping to join for the first day of the conference. Unfortunately, my connecting flight from Istanbul to Stockholm was late. I took Flybusserna from Arlanda airport to central station. It was dark outside, so I missed the beautiful sights while riding the bus. When I checked into Hotel Sheraton it was around 20:00 local time. I freshen up in a hurry to go to Royal Armory museum. But my roommate (who was from India) came to room by this time and told me the program for the first day of conference had already ended. It turned out, I missed day 01 program. I just had light dinner with the snacks I brought from Bangladesh and went to a good night sleep.

On Day 02; I did not want to miss anything, after breakfast I got into conference hall at 9:00 am. Seated with previously known wikipedians, those I met in Wiki Conference India 2016. Meanwhile during the welcome time the participants were requested to form a base camp with different background. I stood up and was searching for a base camp. I saw a group of four people, walked straight and introduced myself like, ‘hi I am Afifa, I am from Bangladesh.’ one group member, Rebeca O Nil, said, ‘well that makes you interesting’. So I got hired there. Then everybody introduced themselves to me. It was a perfect group consisted of five people from five different countries. So Diversity was on the row!

Then opening speech started. On her opening speech, Katherine Maher, the executive director of the Wikimedia Foundation emphasized on ensuring diversity.

She talked about shared power. She reminded about the mission of wiki projects- ‘equality’ and mentioned we are far behind that. On her word, ‘Justice is difficult; we need to make sure we give people who need to be at the table a seat at the table.

Again she emphasized on deconstruction of dominant culture. The common culture in wiki projects is considering the edit count as a person’s contribution to the movement. She said, this is only a snapshot and a very incorrect view of people’s contributions. In her word, a person’s contribution should not be limited to edit count; rather it should be involving organizing, teaching, advocating, planning, etc. She did uphold the importance of voices from diverse group in the movement. In doing so she talked about cultivating identity, valuing the value of diverse group of people. She emphasized on listening to the marginalized, encourage others to listen to them. I was so amazed by her closing part. She said, knowledge is a tool of power. And free knowledge is a radical act.

After the speech of Katherine Maher, for our next activity we were instructed to look at our cue card no. 04. This was about choosing an object from the conference hall related to movement and speak with group mates about that. I chose my camera, which has been a part of my life since last year and I spoke about my work in commons.

Then we listened to inclusive policies and discussed in our base camps. We thought that,

 • friendly attitudes
 • pay attention to others
 • mutual respect

etc are important to make friendly space.

Then Rosie Stephenson-Goodknight presented about the Gender Diversity Mapping Project. While I was listening to her, I realized the problems we face in Bangladesh to reduce gender Gap in wiki projects are universal problem.  It gave me strength that, if we work together and try to solve these problems contextually then we will be able to overcome.

After these sessions we went for lunch. I particularly enjoyed it when I saw some boiled rice there. The lunch was truly great.

After lunch we were back to our base camps and talked about strategic direction of Wikimedia movement. We did lot of discussions, everybody shared about their successful projects and the future strategies. We discussed about the needs of respective communities or affiliates in order to implement the direction. I personally learnt a lot from this discussion such as getting a printed handbook on ‘how to edit in wiki projects’ might be helpful as it worked for some communities in India. The necessity of paid staffs was also discussed. In this mean time we also had fika and Day 02 was ended with some effective discussion.

After formal session of day 02, I had to meet with facilitators of skill sharing session for planning of my next Day session.

I was supposed to talk about the challenges faced by me as a community director in Bangla Wikimedia. Our discussion was so important for our plan of taking session for the next day. To be honest, I was pretty nervous about my session. Astrid, Marty, Kathy and Jorid were so helpful. The way they welcomed me, I got my confidence back. After this discussion I had very little time to freshen up and go for dinner. This dinner was awesome and I got to have some authentic Swedish food.  Because of jet lag, it was very tough for me to keep myself awake; however I enjoyed the dinner very much.

Day 03 started with early morning walk to old city (Gamla stan), Stockholm. Actually I planned to go there after the afternoon session of day 02, however I had to cancel because of group discussion. It was a blessing as I got to see very calm city in early of the morning.

After coming back, I had a very fresh breakfast. I was so excited about skill sharing session. I went to conference hall early, painted my poster which focused on challenges regarding resource distribution. Meanwhile, the participants were gathered in conference hall and schedule programs of day 03 started.

Recap from day 02 were discussed first. Then we moved on some light group activity and listened to lightning talk.  I got insights from various communities who worked for reducing Gender Gap. I specially remember the talk of Virginia Diez, form Wikimedia Spain, which was based on ‘feel empowered in order to take responsibility or actively participate in decision making processes. Though the context is different in Bangladesh, however the solution seems effective to me.

After lightning talk, I listened to presentation about hosting Inclusive Wikimedia event. It was touching and I felt bad for the person hosting the presentation. She suffered a lot of critique and anger, has history of being harassed and not addressed in the community. After her session another participant shared her history of harassment and it was also touching.

After these sessions a break of fika relieved me. The morning session was pretty sad, and I felt that I am actually lucky in this sense that my community always welcomed me. After fika, I along with facilitators of skill sharing session moved to a small room to discuss about ‘accessing resources to increase diversity’. The facilitators of this session were Astrid Carlsen, Jorid Martinsen, Marti Johnson, Katy Love and Afifa Afrin.

We started the session as planned, Jorid welcomed the participants.

Then Marti talked about the objective of the session and requested the participants to do some brainstorming about resources. Then we listed the resourced we need to ensure diversity in wiki projects.

Then I shared the challenges we face in Bengali Wikimedia as we have very limited resources. I talked about how we are facing difficulties to allocate resource to ensure the diversity in wiki projects. Such as, in Bangladesh we lack enough active editors, so we do arrange workshop to make people (mostly students) aware about Wikimedia movements. In doing so, sometimes we could not target female students or other groups such as indigenous people due to unavailability of resources. Mobility is an issue for Bangladeshi women and girls. They sometimes may not have access to computer and internet. Same goes for indigenous group. Though some of them are educated however there is lack of awareness about Wikimedia movements. In Bangladesh, in order to ensure diversity in wiki projects we must include the voices from all marginalized group. As we have limited resource, we are facing difficulties to prioritize on effective distribution.

After my discussion, Astrid from Wikimedia Norge discussed about though they have enough resources, they are also facing difficulties on ensuring diversity. Then the participants again were requested to think creatively about what we have to ensure diversity. Then discussion was pretty attractive as everyone was talking about the resources they have. We got very positive response from the participants. Next brainstorming was about the way forward, here participants also gave very positive response.

Katty thanked all the participants and we moved to lunch room. After lunch, we again went to conference room. The way forward session seemed informal to me but effective. I got to talk with a branch of people, exchange experiences.

To close, I must say, this conference was so much informative and helpful. It shaped my though about the challenges I face and the solution. It was fun and I learnt a lot. I was overwhelmed with the welcoming nature of the participants. I made friends and memories. I am truly grateful to Wikimedia severage for giving me the opportunity to participate in this conference and also very obliged to Wikimedia Norge for granting my travel arrangements. The learning and memories will remain as great asset to me.

Innlegget A country Girl attends Wikimedia Diversity Conference dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Jorid Martinsen at November 23, 2017 08:56 AM

November 17, 2017

Wikimedia Sverige

Vi arrangerade Wikimedia Diversity Conference 2017

Wikimedia Diversity Conference 2017 – Group Pic by AbhiSuryawanshi [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Tidigare denna månad hade vi det stora nöjet att få stå som arrangör av Wikimedia Diversity Conference 2017. Konferensen hölls i Stockholm och samlade 80 wikimedianer från 43 länder och nästan 30 olika språk.

Likvärdighet i fri kunskap

Konferensen var en mötesplats för wikimedianer som verkar inom olika delar av wikimediarörelsen med frågor som rör ökad mångfald och inkludering av perspektiv utifrån kön, språk, könsidentitet, geografisk spridning och andra variabler. Den rörelseomfattande diskussionen som pågått inom Wikimedia sedan mars 2017 har utmynnat i en strategisk riktningsförklaring där likvärdighet i fri kunskap fått en framträdande roll. Konferensen var ett sätt för deltagarna att knyta an till den aktuella diskussionen, i synnerhet genom WikiCaféet. Utfallet från konferensen kommer dels att användas som underlag i planeringen för fas två av Wikimedias internationella strategiarbete. Därtill kommer konferensdeltagarna att kunna agera ambassadörer utifrån konferensens tema inom sina respektive Wikimediagemenskaper.

Hur gjorde vi?

Eric med Afifa från Bangladesh och Hana från Israel.
WikiDivCon 2017, Nov 5, 2017 71 by Afifa Afrin [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Detta var den första interantionella Wikimediakonferensen som vi har organiserat och planeringen påbörjades redan i början året. Eric Luth ansvarade för logistiska uppgifter såsom att se till att deltagare i behov av visum fick rätt stöd. Det var centralt att kunna bjuda in deltagare från alla kontinenter. Ulrika Eklund tog sig an uppgiften att planera mötets koreografi och facilitering.

2017-11-04 Stockholm, Diversity Conference, People at Diversity Conference (07) (freddy2001)
Ulrika som facilitator för hela konferensen.
Freddy2001 – Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Vi vill framföra ett stort tack till de 14 volontärer som tog på sig uppgiften att göra konferensen så smidig som möjligt genom att filma, fota, dokumentera, guida, ladda upp, svara på frågor, lösa kriser och visa gästvänlighet.

Ta del av konferensen i efterhand

2017-11-04 Wikimedia Diversity Conference, Katherine Maher (01) (freddy2001)
Katherine Maher under öppningstalet.
Freddy2001 – Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Konferensen öppnades av Katherine Maher, Executive Director på Wikimedia Foundation (se video), där hon bland annat tog upp en grupp frågor som ramverk för att tänka kring inkludering för likvärdighet.

Mer dokumentation i form av filmade presentationer, bildmaterial, arbetsmaterial och andra resultat finns på Wikimedia Commons och tillgängligt via konferensportalens dokumentationssida.

Wikimedianer från Tunisien, Ghana, Egypten och Stockholm.
Day 1 – WikiDivCon (13) by Rehman Abubakr [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Konferensen genomfördes med stöd från Wikimedia Foundation, Wikimedia Norge, Wikispeech och Livrustkammaren.

by Sara Mörtsell at November 17, 2017 02:28 PM

October 31, 2017

Wikimedia Norge

Vinnerne av Wiki Loves Monuments 2017

Vinnerne av Wiki Loves Monuments 2017 i Norge er klare. Juryen, som har bestått av Arild Vågen fra Sverige, Hans Rosbach fra Norge og Mher Bekaryan fra Armenia, har kommet fram til ti bilder som går videre til den internasjonale finalen. Alle de ti bildene kan ses på denne sida på Wikimedia Commons.

Tusen takk til alle som har bidratt med bilder i konkurransen, og tusen takk til juryen for arbeidet de har lagt ned i å komme fram til vinnerne!

Bilde av Fjærland kirke

Dette bildet av Fjærland kirke i Sogndal vant førstepremien.
Foto: Bjørn Erik Pedersen, CC-by-SA 4.0

Bilde av Uvdal stavkirke

Dette bildet av Uvdal stavkirke i Nore og Uvdal vant andrepremien.
Foto: Thomas Nicolas, CC-by-SA 4.0

Bilde av Alnes fyr

Dette bildet av Alnes fyr vant tredjepremien.
Foto: Nils Botnmark, CC-by-SA 4.0

Innlegget Vinnerne av Wiki Loves Monuments 2017 dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Jon Harald Søby at October 31, 2017 10:05 AM

October 26, 2017

Wikimedia Sverige

Information om Wikimedia Sveriges ekonomiska situation

Idag skickade vi följande meddelande till våra medlemmar:

Wikimedia Sverige går igenom ett omtumlande år just nu, med både stora projekt och stora händelser. Den största händelsen var att domen i målet mot Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) gick emot oss. Detta medförde en stor kostnad i form av ersättning för rättegångskostnaderna. Med de ytterligare ersättningskraven från BUS, för de bilder vi har visat på offentlig konst, har det nu uppkommit ännu en stor utgift.

Under året har vi avslutat Kopplat Öppet Kulturarv och vid årsskiftet avslutas Wikispeech, två stora projekt som tillsammans har stått för ungefär två tredjedelar av vår budget. Vi har goda förhoppningar om att projekten kommer att fortsätta under 2018 i något förändrad form. Vi har dock nyligen fått information från finansiärerna att fortsatta projekt tidigast kommer att komma igång under våren eller början av sommaren, jämfört med att vi tidigare fått information om att projekten skulle kunna starta under vintern.

Under sommaren och hösten som varit har även flera utlysningar vi planerat för att söka pengar i uteblivit eller försenats p.g.a. förändringar hos finansiärerna. Detta har gjort att vi inte kunnat starta en del projekt vi tidigare räknat med.

BUS-domen, i kombination med ovanstående gör att vi behöver se över våra kostnader och minska personalstyrkan tills vi är säkra på att projekten kommer igång och att utbetalningar kommer in. Det innebär även att vi måste ändra tidsplanerna för en del av våra projekt.

Om du har funderat på att donera pengar till Wikimedia Sverige är det extra värdefullt just nu. Om du vet någon som vill bli medlem för att stötta föreningen och bidra till vårt arbete så tipsa dem nu. Sprid gärna ordet i dina kanaler!

Du kan donera via:

Swish: 123 269 269 7

Bankgiro: 5822-9915

Mer information om hur du kan donera pengar finns på vår webbplats.

Jag vill tacka er för att ni stödjer vårt arbete. Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Vänligen, John Andersson, Verksamhetschef, Wikimedia Sverige.

by gittawilen at October 26, 2017 03:11 PM

October 10, 2017

Wikimedia Norge

Fri kunnskap

Denne kronikken stod på trykk i Klassekampen 6. oktober 2017. Av Astrid Carlsen og Jorid Martinsen.

Klokka 11.01 den 6. oktober kommer mange av dere til å gjøre akkurat den samme tingen: Søke på Google hvem årets mottaker av Nobels fredspris nå egentlig er. Og en av de første stedene du leter er da sannsynligvis Wikipedia – derfor er det verdt å tenke over hvilken dugnadsinnsats som ligger bak oppdateringen av nettleksikonet.

Wikipedia brukes av hundretusenvis av nordmenn hver eneste dag, og millioner av mennesker verden over. Per i dag finnes nettleksikonet på 288 forskjellige språk. De til sammen 40 millioner artiklene utgjør for mange i verden en av få etterrettelige kunnskapskilder fritt tilgjengelig på nett på eget språk.

Wikimedia Norge er en støtteorganisasjon for fri tilgang til kunnskap, hvor det mest kjente Wikimedia-prosjektet vi jobber med er Wikipedia. For fjerde år på rad flytter Wikimedia Norge kontoret til Nobels Fredssenter i Oslo sentrum den 6. oktober for å få med oss kunngjøringen av årets mottaker av fredsprisen.

Det vi i Wikimedia Norge gjør på Nobels Fredssenter denne dagen, sammen med bidragsytere verden over, er å legge til rette for den globale dugnaden som sørger for at artiklene som finnes om årets fredsprisvinner er så oppdatert som mulig, har gode kilder, er nøytralt skrevet og finnes på flest mulig språk kort tid etter offentliggjøringen. Blant de veldig aktive bidragsyterne på Wikipedia, såkalte wikipedianere, går det selvsagt også sport i dette. Hvem greier å være først ute med å oppdatere en artikkel med at denne personen har blitt tildelt Nobels fredspris? Hvem er den første til å skrive en artikkel på sitt språk om en prismottaker som kanskje er ukjent for mange? Hvor finnes det gode kilder på nett for å dokumentere mottakerens bragder? Denne innsatsen gjøres ikke bare av dem som sitter på Nobel Fredssenter denne dagen, den gjøres verden over av frivillige som sitter klistret til dataskjermen for å følge med og kunne trykke på «rediger», uavhengig av hvilken tidssone de befinner seg i. Enkelte prismottakere har kanskje vært i medias søkelys i mange år, og har fyldige artikler skrevet om seg, som forhåndsfavoritten Malala Yousafzai som mottok fredsprisen i 2014. Kailash Satyarthi, som fikk prisen sammen med henne, fantes det færre artikler om, og skrive- og redigeringsjobben ble en helt annen.

Wikipedia er et frivillighetsprosjekt, men også en infrastruktur for ytringsfrihet og en motsetning til et samfunn med sensur. Viktigheten og kvaliteten av Wikipedia øker i tråd med både antall mennesker som redigerer og som har tilgang til å lese på Wikipedia. Summen av alle som bidrar på Wikipedia er det som sikrer kvalitet og etterrettelighet. En hver endring gjort i en artikkel er lagret i endringshistorikken til artiklene og er sjekket av andre bidragsytere. Endringer som ikke er gode bidrag til en artikkel slettes som oftest i løpet av noen sekunder. Jobben med å sjekke alle endringer gjøres av bidragsytere som har bidratt med mange redigeringer, kjenner Wikimedia-prosjektene godt, og derfor har noen ekstra redigeringsverktøy tilgjengelig på Wikipedia.

Direktør ved Nobels Fredssenter, Liv Tørres, mener at senteret skal være et informasjonsnav, og at det er nettopp med dette i tankene at Wikimedia Norge og wikipedianere inviteres dit den 6. oktober. Å sørge for at Wikipedia er oppdatert, er å sørge for at kunnskap spres og at alle har tilgang til kunnskap. Det er ikke en selvfølge alle steder i verden. Siden 29. april 2017 har alle språkversjoner av Wikipedia vært blokkert av myndighetene i Tyrkia. Blokkeringen ble først gjennomført uten nærmere begrunnelse. Siden ble blokkeringen begrunnet med landets internettlov. Stridens kjerne var innhold på Wikipedia som omhandlet regjeringen til Recep Tayyip Erdogan. Siden april har innbyggerne i Tyrkia verken hatt tilgang til kunnskapen på Wikipedia om eget land eller verden ellers, samtidig som vi mister tyrkernes kunnskapsbidrag til Wikipedia på grunn av sensuren til tyrkiske myndigheter. Informasjonsfrihet er grunnlaget for fri kunnskap og avgjørende i for eksempel fredsprosesser hvor det er en forutsetning at man fritt kan dele og få tilgang til kunnskap uten frykt for konsekvenser, også når det kommer til tema som er omstridte og kontroversielle.

Det unike med Wikipedia er ikke bare språkmangfoldet, og mangfoldet av bidragsytere som bidrar, men ideen bak leksikonet. Målet med Wikipedia er ikke bare å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle, men også at Wikipedia skal være summen av all kunnskap. Det er en ambisiøs idé og det er mange bidragsytere Wikipedia mangler. Som kvinner. Om lag én av ti bidragsytere på Wikipedia er kvinner. En av konsekvensene av denne kjønnsubalansen er at av totalt  145 000 biografier på Wikipedia på bokmål er 32 000 om kvinner og 113 000 om menn. Og bidragsytere ellers er selvsagt kun de med tilgang til en skjerm for redigering, de som har tilgang til kilder, for eksempel via nettet eler på et offentlig bibliotek, og har fritid tilgjengelig som kan brukes til redigering. Det er derfor fremdeles mange grupper av bidragsytere som er underrepresentert på Wikipedia. Hvordan sørger vi da for at det vi forteller om verden rundt oss gjenspeiler historien til og livene til alle mennesker, ikke bare de gruppene som sitter med styrings- og definisjonsmakt et gitt tidspunkt eller et gitt sted? Som i Tyrkia. Det gir oss alle et ekstra ansvar for å sørge for at perspektivet til grupper som er underrepresentert også blir i varetatt i kunnskapsproduksjonen og historieskrivingen.

Så når du leser artikkelen om mottakeren av Nobels fredspris den 6. oktober er det et poeng i å tenke over hvem vi kan takke for at denne informasjonen finnes tilgjengelig, og om du selv kan bidra til å gjøre denne, eller andre artikler, enda mer nyanserte.

Innlegget Fri kunnskap dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Jorid Martinsen at October 10, 2017 12:12 PM

October 08, 2017

Wikimedia Norge

Wikpedia på tysk

Skrevet av  Trygve Nodeland, som har mottatt et wikistipend fra Wikimedia Norge

For den som er interessert i å ta pulsen på tysk samfunnsliv, er hovedsiden for Wikipedia på tysk et godt sted å sette pekefingeren. De største begivenheter i politikk, sport, kultur og samfunnsliv for øvrig, får som regel en overskrift ganske umiddelbart. Om det ikke er skrevet en hel artikkel om temaet, så finner lenken veien til et relevant avsnitt i en artikkel. Det skjer raske omskiftninger, så tre dager etter valget til ny forbundsdag, er dette oppslaget allerede borte. Sier jeg noe galt om jeg hevder utvalget er litt venstrevridd? Kanskje er det bare samfunnsengasjert, men det er det nå i alle fall.

Artiklene om sentrale temaer, er som oftest velskrevne og innholdsrike. Når man først er ute etter informasjon om tyske forhold, er det mye informasjon å hente. For en som pirker i overflaten av tysk historie og samfunnsliv, er det også stedet å finne de beste kildene Tyskerne er for eksempel meget opptatt av å skrive biografier. Samlinger som Allgemeine Deutsche Biographie og Deutsche Biographie, frembyr meget innholdsrike artikler, og det finnes flere. En særegen kilde for informasjon er også Bundeszentrale für politische Bildung (Den nasjonale sentral for politisk læring), som også har delstatsavdelinger.  «bpb» ble opprettet i 1952, og har nok i sin levetid bidratt til å utdanne og prege tyskernes demokratiske og politiske innstilling, slik den er i dag. Hjemmesiden bpb.de, er et osean av verdifulle artikler. Deutsches Historisches Museum og deres LeMO, er en tredje kilde jeg vil nevne. Etter å ha stilt museet et par spørsmål om årstall, fikk jeg vennlige svar tilbake, også etter at opplysningene var rettet. Nå har jeg fått meg en pennevenn i Berlin, som gir meg mye informasjon tilbake.

Artiklene på Wikipedia på tysk skiller seg litt fra de norske. Her finnes faktisk ofte ikke så mange referanser. Lange avsnitt kan avsluttes med én referanse. Det kan selvsagt skyldes at skribentene og leserne finner mye av det som står unødvendig å dokumentere. Heller ikke vi trenger å ha noen referanse for å skrive at Camilla Collet var søster av Henrik Wergeland. Men avsnittene er likevel store, og derfor av og til litt tungleste. Det finnes ofte heller ikke så mange bilder, selv om det kan tenkes aktuelle illustrasjoner av artiklene. Og infobokser mangler praktisk talt helt. Skal man for eksempel lett finne noe om et nytt verdensarvobjekt, bør man gå til Wikipedia på engelsk. Det er litt som avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung hadde det for et par tiår siden; den ville ikke ha hjemmeside, for avis var det samme som papiravis! Illustrasjoner kunne det være, men da skulle det være tegninger.  Listene er imidlertid gode. Det finnes lange lister over kulturobjekter i den minste by.

Noen progressive sider finnes det også. De har for eksempel begynt med å gjøre opptak av politikere som de legger ut på Commons. Politikeren gir en kort, og relativt nøktern presentasjon av seg selv. Det er levende og engasjerende. Kanskje en god idé for oss?

Språket er selvsagt et hinder, ettersom tysk ikke lenger er noe alle nordmenn har som andrespråk. Men litt burde man kunne, og noen burde kunne mer. I en bok jeg har om europeiske politiske systemer, inneholder artikkelen om Tyskland ikke en eneste henvisning til tyske kilder. Litteraturtipsene er kun til engelske artikler.  Vel, for de av oss som husker litt av skoletysken, er det bare å arbeide videre! Jeg takker for et inspirerende bokstipend på 1500 kroner. Foreløpig har jeg brukt bare 200 av dem, på en biografi over Konrad Adenauer, kjøpt på et slags bruktmarked. Men det har nå ført til to anbefalte og en god artikkel, enn så lenge.

Tschüs und bis bald! Ha det, vi ses!

                   Les mer om wikistipend her

 

Innlegget Wikpedia på tysk dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Wikimedia Norge at October 08, 2017 10:47 AM

September 30, 2017

Wikimedia Sverige

Viktigt samarbete för att bevara bilder av och kunskap om hotat kulturarv

(In English below)

Apamea - DecArch - 2-104
Apamea, 1993. Foto: CC BY-SA Marina Milella, arkeolog och medlem i DechArc.

I april 2016 påbörjades ett samarbete mellan Wikimedia Italia och Wikimedia Sverige i projektet Kopplat Öppet Kulturarv (KÖK), som startades för att sprida kunskap om vårt hotade kulturarv, nu och i framtiden. Det innebar att över 1 000 unika bilder på hotat kulturarv kunde delas online. Samtliga bilder har en fri och öppen licens och det är meningen att de ska användas.

Fotografierna är tagna av arkeologer vid fältstudier i Syrien och Jordanien under en period som sträcker sig från 1993 fram till början av 2000-talet. Det är tack vare deras arbete som vi idag kan se bilder från kulturarv som helt eller delvis har förstörts av krig, IS och naturens påverkan.

– Det hade inte varit möjligt utan Virgina Cirilli som skötte kontakten mellan Wikimedia Italia och GAR (Gruppo Archeologico Romano) och Marina Milella, ordförande i DecArch (Decorazione Architettonica Romana) som både är arkeologer och medlemmar i Wikimedia. De har samlat ihop och arbetat med bilderna, berättar Paolo Brambilla, projektledare för GLAM på Wikimedia Italia.

Aleppo Grande moschea Omayyadi - GAR - 7-01
Den stora moskén i Aleppo, bilden är tagen år 2004. Foto: CC BY-SA Gianfranco Gazzetti.

Det är samlingar av fotografier från dessa två ideella organisationer, inom arkeologi, som nu har laddats upp på mediadatabasen Wikimedia Commons. GAR har bidragit med 483 bilder och DecArch med 538 bilder.

– Vi hade redan tankar kring hur vi skulle kunna tillgängliggöra dessa kulturarvsbilder online, när vi träffade Wikimedia Sverige på Wikimedia Foundations årliga gemensamma konferens, kallad Wikimania. Sverige hade erfarenheter från att ladda upp och tillgängliggöra digitala bilder i stora mängder till Wikimedia Commons, därför bad vi Wikimedia Sverige om hjälp, berättar Paolo Brambilla.

Det gemensamma initiativet att ladda upp bilder på kulturarvsdata startade i början på 2016.  Att förbereda, ladda upp och förse med relevant metadata tog cirka fem månader och påbörjades med några manuella testuppladdningar. Wikimedia Sverige skapade även en mall för uppladdning, där det tydligt framgår vilka bilder som kommer från DecArch och GAR.

– Marina Milella, från DecArch, arbetade som volontär med expertkunskaper genom att ge varje objekt korrekt metadata. Den bildinformation som finns där idag är till mestadels på italienska, de som vi behöver göra nu är att översätta den till engelska för att öka spridningen och tillgängliggöra den ytterligare, berättar Paolo Brambilla.

Palmira. Arco monumentale, facciata verso T. di Bel - DecArch - 1-23
Palmyra, fotografiet är taget av arkeologen Marina Milella år 1993. CC BY-SA Marina Milella, via Wikimedia Commons.

Arkeologernas bilder på fotoutställning och online

En av bilderna från världsarvsstaden Palmyra, innan förstörelsen, valdes ut för att representera Syrien på fotoutställningen om hotat kulturarv ”Resor genom vårt ömtåliga kulturarv: upptäck, bevara och sprid”, som är ett samarbete med UNESCO och som finansierades med medel från Postkodlotteriets Kulturstiftelse. I Italien var fotoutställningen en del av en större utställning ”Opera Libra”.

– Vi är glada och stolta över att en bild från vårt gemensamma arbete med att ladda upp digitala bilder är med på fotoutställningen och visas i Frankrike, Italien, Kanada, ett flertal platser i Sverige och online, säger Paolo Brambilla.

Nu hoppas Wikimedia Italia på en fortsättning för projektet Kopplat Öppet Kulturarv och för samarbetet med Wikimedia Sverige. De menar att bilderna även har en funktion att visa världen vad Wikimedia arbetar med förutom att stötta Wikipedia, världens största fria uppslagsverk online. Att tillgängliggöra fria bilder på Wikimedia Commons är ytterligare ett sätt att sprida fri kunskap.

–  Det här visar på det stora värdet av att samarbeta inom den internationella Wikimediarörelsen och med externa expertorganisationer. Tillsammans kan vi ta viktiga steg i arbetet med att digitalisera, tillgängliggöra och synliggöra material som belyser viktiga och relevanta frågor. Vi är mycket glada för samarbetet, säger John Andersson, verksamhetschef på Wikimedia Sverige.

Text: Gitta Wilén.

Important cooperation for preserving images and knowledge of threatened cultural heritage

 

Apamea - DecArch - 2-104
Apamea, 1993. Foto: CC BY-SA Marina Milella, arkeolog och medlem i DechArc.
Apamea, 1993. Photo: CC BY-SA Marina Milella, archaeologist representing DechArc.

In April 2016, Wikimedia Italia and Wikimedia Sverige started to collaborate in the Connected Open Heritage (COH) project, launched to preserve and spread knowledge about our threatened cultural heritage in danger, now and in the future. The project lead to a digital dissemination of over 1,000 unique images of threatened cultural heritage online. All of these images were released with an open and free license, so they are accessible to everyone and meant to be used.

The photographs were taken by archaeologists during field studies in Syria and Jordan for a period ranging from 1993 up to the first decade of 2000. It is thanks to their work that today we can see images of cultural heritage that have been completely or partially damaged by war, ISIS and destruction.

– This would not have been possible without Virgina Cirilli who handled the relations between Wikimedia Italia and GAR (Gruppo Archeologico Romano) and Marina Milella, the President of DecArch (Decorazione Architettonica Romana), both archaeologists and  Wikimedia members. They have gathered and worked with the pictures, says Paolo Brambilla, GLAM project manager for Wikimedia Italia.

There are collections of photographs from these two nonprofit organizations, in the field of archeology, that have now been uploaded to the media database Wikimedia Commons. GAR has contributed with 483 images and DecArch with 538 images.

– We already had thoughts about how we could make these cultural heritage images available online when we met Wikimedia Sverige at Wikimedia Foundation’s annual conference, called Wikimania. Wikimedia Sverige had already experience on batch uploads to Wikimedia Commons, so Wikimedia Italy asked for their help, says Paolo Brambilla.

Aleppo Grande moschea Omayyadi - GAR - 7-01
Great Mosque of Aleppo, Aleppo in 2004. Photo: CC BY-SA Gianfranco Gazzetti

The joint initiative started in early 2016 with the upload of cultural heritage pictures, but to preparing, uploading and providing relevant metadata, took approximately five months, starting with a few manually made test uploads. Wikimedia Sweden also created a template for uploading, which clearly shows what images are coming from DecArch and GAR.

– Marina Milella, from DecArch, volunteered with expert knowledge by giving each item the correct metadata. The image information available today is mostly in Italian; what we need to do now is to translate it into English to increase its diffusion and make it available to a greater number of people, says Paolo Brambilla.

Palmira. Arco monumentale, facciata verso T. di Bel - DecArch - 1-23
The arch of Palmyra, photo taken by archaeologist Marina Milella in 1993. CC BY-SA Marina Milella, via Wikimedia Commons.

Archaeologists’ image at photo exhibition and online

A picture showing  World Heritage Site of Palmyra before the destruction, was chosen to represent Syria in the photo exhibition about the threatened cultural heritage “Journeys Through Our Fragile Heritage: discover, preserve, transmit”, which is a collaboration with UNESCO, funded by the Culture Foundation of the Swedish Postcode Lottery. In Italy the exhibition was part of a broader exhibition named “Opera Libera”.

– We are pleased and proud that an image that came from our joint effort to upload digital photos is now part of a photo exhibition shown in France, Italy, Canada and several places in Sweden and online, says Paolo Brambilla.

Now Wikimedia Italia hopes for a continuation of the project Connected Open Heritage and the cooperation with Wikimedia Sverige. They believe that the pictures will also contribute to show the world the potential of the Wikimedia movement and its project, that are not only featuring Wikipedia, the world’s largest free encyclopedia online. Making available free pictures on Wikimedia Commons is another way of spreading free knowledge.

–  This demonstrates the great value of collaborating within the international Wikimedia movement and with external expert organizations. Together we can take important steps in digitizing and increase accessibility and visibility for material that is highlighting important and relevant issues. We are very pleased with the cooperation, says John Andersson, Executive Director at Wikimedia Sverige.

Text: Wikimedia Sverige.

by gittawilen at September 30, 2017 11:54 AM

September 29, 2017

Wikimedia Norge

Wiki-LAN i Tromsø

Skrevet av Hilde Synnøve Blix, Ph.D., Dosent i hørelære og Prosjektleder for Kjønn og Skjønn i Kunstfagene (NFR/BALANSE)

Lørdag 16. september 2017 fra 10.00–22.00 arrangerte Balanse-prosjektet ved Musikkonservatoriet i Tromsø et heldags skriveverksted i data-LAN-stil. Prosjektet Wiki-LAN var designet for å oppmuntre kvinner til å skrive og redigere i Wikipedia, og i tillegg skulle LANet inspirere både kvinner og menn til å produsere og redigere artikler om verdens fabelaktige kvinner. LANet var et heldags-event, og er en del av satsingen «Kjønn og skjønn i kunstfagene» ved Det kunstfaglige fakultetet ved UiT som blant annet har som strategi å framsnakke og synliggjøre kvinner som likestillingstiltak. I kunstfeltet er synlighet og anerkjennelse viktig for musikere, visuelle kunstnere, forfattere etc., og Wikipedia er i dag et oppslagsverk som har potensielt stor definisjonsmakt når det gjelder hvilke kunstnere man regner som ledende i feltet.

Programmet inneholdt opplæring, skriveverksted, foredrag om kvinner på Wiki, mentorering, musikkinnslag, pop-up-events, ad-hoc-foredrag, sosiale aktiviteter og erfaringsutveksling.

Dette var det planlagte programmet for dagen:
10.00
10.30: Velkommen & pålogging. Hilde Synnøve Blix
10.30
11.30: Rett på sak hvordan skrive og publisere på Wikipedia? Harald Groven
11.30
12.30: Skrive (og spørre)
12.30
13.15: Kvinneandel på Wikipedia. Sabine Rønsen (Wikimedia Norge)
13.15
14.00: Musikk (Geir Davidsen) & luftepause
14.00
14.30: Hvordan legger man inn bilder i Wikiartikler? (noen)
14.30
18.00: Skrive
18.00
19.00: Pizza, brus & musikk
19.00
22.00: Skrive og publisere
22.00: Takk for i dag

Vi avsluttet eventet klokka 19.00. I tillegg til programmerte events, fikk vi små ad-hoc-foredrag, kafédialoger og gruppearbeid. Euphonist Geir Davidsen underholdt med egne arrangementer. Eventet var en workshop-preget og kreativ kunnskapsutveksling – med stort rom for prøving og feiling.

Det deltok til sammen 16 personer på LAN-et (9 kvinner og 7 menn). Vi hyrte inn tre garvede Wikipedianere som mentorer/hjelpelærere (Hilde Brox, Emil Bekkevold og Steinar Skauge) i tillegg til to foredragsholdere (Sabine Rønsen og Harald Groven) som innledet med innføring i Wikipediaskriving/-redigering og likestillingsproblematikk på Wikipedia. Disse gjorde en fabelaktig dugnadsinnsats og deltakerne fikk meget god innføring i både tekniske og ideologiske aspekter ved Wikipedia som oppslagsverk og kunnskapsformidler.

Facebooksiden til arrangementet

 

Innlegget Wiki-LAN i Tromsø dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Astrid Carlsen at September 29, 2017 10:30 AM

Wikimedia Sverige

Över 2 000 bilder kommer till nytta i nya sammanhang tack vare fri licens

Einar Gjerstad på besök, Erik Sjöqvist. Marion. tält - SMVK - C01343
En av de 600 digitaliserade bilder från den Svenska Cypernexpeditionen (1927–1931), som nu är öppna och fria att använda via Wikimedia Commons. På fotografiet ser vi Einar Gjerstad och Erik Sjöqvist vid platsen för den antika grekisk staden Marion, på Cyperns nordvästra kust. Foto: John Lindros CC0, via Wikimedia Commons.

1927 startade den svenska Cypernexpeditionen. Nittio år senare har Medelhavsmuseet under 2017 tillsammans med Wikimedia Sverige laddat upp och digitalt tillgängliggjort omkring 600 bilder från arbetet med utgrävningarna till mediabanken Wikimedia Commons. Med en öppen och fri licens kan detta kulturarv nu kopplas till artiklar på Wikipedia – det blir ett kopplat öppet kulturarv.

Den svenska Cypernexpeditionen bestod av tre arkeologer och en arkitekt samt cypriotisk personal vid utgrävningarna, allt under ledning av arkeologen Einar Gjerstad. Deras arbete blev avgörande för bilden av Cyperns historia från stenåldern till slutet av romersk tid, och deras noggranna metod och typologi präglar fortfarande forskningen på området. Dokumentationen bestod bland annat av smalfilm, foton och skriftlig information som väl dokumenterade arbetet.

– Det är tack vare vårt tidigare noggranna arbete med att dokumentera och beskriva cypernbilderna som vi hade möjlighet att tillgängliggöra just de här 600 bilderna. Totalt finns det 10 000 fotografier från expeditionen men dessa är ännu inte digitaliserade. Det är viktigt att ha tillgång till bra grunddokumentation för att kunna skapa bra metadata och säkert kunna knyta bilderna till tid och plats, berättar Magnus Johansson, digitaliseringskoordinator på Världskulturmuseerna.

Från utgrävningarna vid Thomas Palmas hus - SMVK - 0307.a.0038
Tillgängliggjord digital bild med fri och öppen licens, från utgrävningarna vid Thomas Palmas hus i Teotihuacan (1932). Foto: Sigvald Linné CC0, via Wikimedia Commons.

Världskulturmuseerna har tidigare erfarenhet från att tillgängliggöra fotografier med fri och öppen licens, där man valt CC0. Den gången gällde det 1 300 bilder som laddats upp på Wikimedia Commons, från Sigvald Linnés expedition till Mexiko (1932) under vilken utgrävningar genomfördes i Teotihuacan. Båda dessa bilduppladdningar skedde inom ramen för Wikimedia Sveriges projekt Kopplat Öppet Kulturarv, KÖK, som syftar till att digitalt tillgängliggöra hotat kulturarv.

– Vår erfarenhet är att vi har allt att vinna på att tillgängliggöra så mycket material som möjligt så fritt som möjligt. När bilder, som de här från Cypern och Mexiko, blir globalt tillgängliga kan de komma till nytta i många sammanhang som vi annars inte har någon kontakt med. Samtidigt får vi möjlighet att bättra den, ofta bristfälliga, information vi har om till exempel datering, fyndplatser och avbildade personer. Det är vi glada för, säger Johanna Berg, projektledare för Världskulturmuseerna Digitalt.

För att kunna släppa en bild under en öppen och fri licens krävs att fotografens rättigheter är utredda och tydliga. I de här fallen är fotografierna är tagna på uppdrag av respektive arkeologiskt projekt.

– Det är en unik samling bilder som visar på svensk arkeologi ur ett internationellt perspektiv och vi är glada och stolta över vårt samarbete med Världskulturmuseerna, berättar André Costa, operativ chef på Wikimedia Sverige.

Från Cypern till 3D

Ytterligare kunskap om de arkeologiska fynden från Cypern kommer även att nås genom tillgängliggörandet av 3D-modeller. Under sommaren 2017 genomfördes på Medelhavsmuseet en 3D-skanning av ett 50-tal terrakottafiguriner från kultplatsen Ajia Irini på Cypern. Valentina Vassallo, som är doktorand vid Lunds Universitet, Humanistiska och teologiska fakulteterna på Institutionen för Arkeologi och antikens historia, hoppas med 3D-teknik kunna hitta information som inte är synlig för blotta ögat. Hon tittar på hur de är tillverkade, om man kan se skillnad på olika tillverkare och vilken teknik hantverkaren använt,

Själva skanningen av sådana figuriner tar tid men är annars ingen komplicerad process. Det är hanteringen av föremålen som kräver extra omsorg, på plats vid arbete fanns även konservator och museiintendent. Valentina Vassallos avhandling beräknas vara klar 2018. Därefter blir hennes modeller tillgängliga för spridning och de 2 500 år gamla figurinerna kan återigen bidra till forskningen och vår kunskap om historien.

Valentina Vassallo med en av figurinerna från Aija Irini, tillsammans med Johan Hägerström, VR Sverige, som håller i en 3D-print av en annan figurin från samma fyndplats. Foto: Johanna Berg CC BY-SA.Valentina Vassallo med en av figurinerna från Aija Irini, tillsammans med Johan Hägerström, VR Sverige, som håller i en 3D-print av en annan figurin från samma fyndplats. Foto: Johanna Berg CC BY-SA.

De föremål som museet väljer att 3D-skanna, kommer att kunna laddas upp direkt till Wikimedia Commons, så snart som det är tekniskt möjligt. De kan då knytas med föremålsnummer till de bilder som redan ligger där samt övrig information som finns på Wikimedias plattformar.

– Det vi nu ser är en mycket intressant utveckling. Det kommer inom en snar framtid att vara möjligt att ladda upp 3D-filer till Wikimedia Commons och tillgängliggöra dem via Wikipedia, säger John Andersson, verksamhetschef på Wikimedia Sverige.

Adling. Stockholm. Sverige - SMVK - C05773Foto: John Lindros CC0, via Wikimedia Commons. Adling under arbetet med att systematiskt dokumentera den Svenska Cypernexpeditionens fynd. Nu ligger bilder från deras arbete på Cypern och i Stockholm tillgängliggjorda online under öppen och fri licens, för ökad kunskap.

Ökad kunskap för att skydda

Genom att digitalt tillgängliggöra våra samlingar för världen, kan vi öka uppmärksamheten på vårt gemensamma kulturarv och på det viset bidra till att skydda hotade kulturmiljöer mot slitage och förstörelse, enligt Världskulturmuseerna.

Text: Gitta Wilén


 

by gittawilen at September 29, 2017 07:49 AM

September 28, 2017

Wikimedia Sverige

Uppladdade bilder visades 14 miljoner gånger på en månad efter onlinetävling

Cave of Altamira and Paleolithic Cave Art of Northern Spain-110113
Bilden på grottmålningar på bison används nu både i artikeln om kalkstensgrottan Altamira där den målades under paleolitisk tid samt i artikeln om bison.

En viktig del av Wikimedia Sveriges arbete är att jobba med olika museer eller andra aktörer för att tillgängliggöra information och bildmaterial som de förvaltar. Verkligt värde tillkommer dock när materialet kommer till användning.

Under juli månad genomförde Wikimedia Sverige tävlingen COH Challenge, som del av projektet Kopplat Öppet Kulturarv (KÖK). Tävlingen fokuserade på att få användning av alla de tusentals bilder som har laddats upp som del av projektet. Sammantaget bidrog 14 användare med att 547 av de nyuppladdade bilderna kom att användas på Wikipedia.

Artiklarna som bilderna lagts till i har haft mer än 14 miljoner sidvisningar i juni, och mängden byte som har lagts till uppgick till över 150 tusen, vilket motsvarar 37,5 A4-sidor, (baserat på en beräkning av 4 000 byte per A4, enkelt radavstånd).

Kopplat Öppet Kulturarv

Tävlingen anordnades som en del av projektet Kopplat Öppet Kulturarv. Projektet är ett samarbete mellan UNESCO, Wikimedia Sverige och Wikimedia Italia, och med bilder från bland annat även Riksantikvarieämbetet. Syftet är att digitalisera, och därmed bevara och sprida, vårt gemensamma kultur- och världsarv, och särskilt det hotade. En stor del av kulturarvet är av olika orsaker hotat: det kan vara av konfliktorsaker, som monumenten i Palmyra, eller av naturrelaterade orsaker, som exempelvis de kyrkor som förstörts av jordbävningar i Italien de senaste åren. När kulturarvet i dess fysiska form går förlorat är det viktigaste vi kan göra att bevara det i en digitaliserad form.

De fjorton deltagarna har gjort en oerhört viktig kulturgärning genom att sprida bilder på vårt gemensamma kulturarv till miljontals människor på världens största encyklopedi. Stort tack till alla som deltog, och grattis till ni som vunnit!

Stort grattis till vinnarna:
Pallplacering Användarnamn Poäng
1 Elisardojm 100452
2 Ferdous 21862
3 Samuele2002 21453
4 Jsamwrites 20444
5 Prose-proem 4439
6 Ugurkent 2436
7 Sukkorai 602
8 Liridon 43
9 Xabier Cañas 21
10 White Demon 3

Text: Eric Luth.

by gittawilen at September 28, 2017 03:33 PM

Engagemang utan gränser för vårt hotade byggda kulturarv

 

(In English below)

Bosniak institute (Bošnjački institut) i centrala Sarajevo (Baščaršija), BiH. Foto: Aktron CC BY 3.0
Bosniak institute (Bošnjački institut) i centrala Sarajevo (Baščaršija), BiH. Foto: Aktron CC BY 3.0, via Wikimedia Commons.

Internationellt samarbete är en viktig del i Wikimedia Sveriges arbete. Det är absolut nödvändigt att tänka och agera globalt då ett flertal av våra projekt är gränslösa, öppna och flerspråkiga. De källor som knyts till Wikipedia har sitt ursprung från hela världen, WMSE arbetar för att detta ska bli möjligt, via Wikimedia Commons.

I november 2016 åkte John Andersson, verksamhetschef för Wikimedia Sverige och André Costa, nu operativ chef på Wikimedia Sverige, till Sarajevo för att möta en av våra partnerorganisationer, Cultural Heritage without Borders Bosnia and Herzegovina (CHwB BiH). Detta för att på plats bidra med erfarenhet och kunskap om digitalisering av byggt världskulturarv samt initiera diskussioner för att få till skott en långsiktig positiv utveckling och nya samarbeten.

– Målet med resan var att träffa beslutsfattare inom kultursektorn i Bosnien och Hercegovina, för att påverka viljan att öppna och tillgängliggöra data om hotat byggt kulturarv på Wikidata och bildmaterial på Wikimedia Commons. Bilder och data som sedan kan kopplas till Wikipediaartiklar, berättar André Costa.

Kopplat Öppet Kulturarv

John och André jobbar inom projektet Kopplat Öppet Kulturarv (KÖK). Båda har erfarenhet av att arbeta med tillgängliggörande, John med projektledning och André med teknisk expertis.

CHwB bildades 1995 som en oberoende svensk icke-statlig organisation, de arbetar i andan av Haagkonventionen och verkar för skyddandet av kulturbyggnationer i händelse av väpnade konflikter, naturkatastrofer, försummelse, fattigdom samt politiska och sociala konflikter. CHwB BiH är en fristående systerorganisation som arbetar med kulturarv i Bosnien och Hercegovina.

CHwB har bland annat i nära samarbete med Wikimedia Sverige arbetat med att bryta ut data om hotat världsarv från de dokument som är framtagna av Commission to Preserve National Monuments of Bosnia and Herzegovina, den institution som utser och registrerar nationalmonument, såsom platser och ställen, stadigvarande och rörligt världsarv av historiskt och kulturellt värde för Bosnien och Hercegovina.

– I samarbete med CHwB BiH för Wikimedia Sverige ett långsiktigt påverkansarbete. Tillsammans vill vi få tillgång till, samla information och tillgängliggöra data om det byggda kulturarvet i landet. Det här arbetet sker inom ramen för projektet Kopplat Öppet Kulturarv, berättar John.

Viljan finns men resurser saknas

Svårigheterna ligger bland annat i att de lokala GLAM-institutionerna har skilda utgångslägen när de gör sina prioriteringar, ett nytt arkivrum kan vara mer akut än att tillgängliggöra för allmänheten. Det råder helt enkelt en mycket stor resursbrist.

– Museerna har viljan men saknar resurser, de befinner sig i en situation som ofta kräver helt andra prioriteringarna. När de drabbas av översvämningar behöver de först och främst finna lösningar som räddar de fysiska samlingarna från vattenskador, snarare än att digitalisera dem, säger André.

Genom att under en veckas tid kunna träffa organisationerna på plats och diskutera förutsättningarna för digitalisering, kommer det att bli lättare att i framtiden genomföra nya samarbeten som leder till fri kunskap. Att jobba nära en lokal expertorganisation som CHwB BiH är centralt för detta.

– Det är samarbeten med lokala parter som gör det möjligt för oss att genomföra ett effektivt arbete runt spridning av digital information. Tillsammans kan vi lägga grunden för en genomtänkt digital strategi för att tillgängliggöra data och mediafiler, men viljan till öppenhet är ett krav och en förutsättning, menar John.

Text: Gitta Wilén

Boundless commitment to our built heritage in danger

 

International cooperation is an important part of the work done by Wikimedia Sverige (Sweden). It is by all means necessary to both think and act globally, as many of our projects are borderless, open and multilingual. The sources collected on Wikipedia originate from across the world, and Wikimedia Sverige works to make this possible via Wikimedia Commons.

In November 2016, John Andersson, the Executive Director of Wikimedia Sverige, and André Costa, currently COO, went to Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, to meet one of our partners, Cultural Heritage without Borders Bosnia and Herzegovina (CHwB BiH). The intention was to contribute firsthand with experience and knowledge around digitization of built heritage, and to initiate discussions for a long term positive development and further cooperation.

– The goal with the visit was to meet policy makers within the cultural sector in Bosnia and Herzegovina, to influence the willingness to open up and make data and images on built heritage available on Wikidata and Wikimedia Commons. Images and data which then can be connected to articles on Wikipedia, André Costa says.

Connected Open Heritage

John and André are working with the Connected Open Heritage project. Both have experience from working with accessibility of material, John with project management and André when it comes to technological know-how.

CHwB was founded in 1995, as an independent, Swedish NGO. They work in the spirit of the Hague convention, and work for the protection of cultural buildings in the event of armed conflicts, natural disasters, negligence, poverty and political and social conflicts. CHwB BiH is an independent sister organization that work with cultural heritage in Bosnia and Herzegovina.

CHwB BiH has e.g. worked closely with Wikimedia Sverige to break out data on heritages in danger from the documents that are compiled by Commission to Preserve National Monuments of Bosnia and Herzegovina. This is the institution responsible for naming and registering the national monuments, like places and permanent and intangible world heritages of historical and cultural value for Bosnia and Herzegovina.

– In cooperation with CHwB BiH, Wikimedia Sverige is working on a long term advocacy project. Together we want to get access to, collect and make available data on built heritage in the country. This work takes place within the framework of the Connected Open Heritage project, John says.

There is willingness but not enough resources

Some of the difficulties arise from the fact that the local GLAM institutions have different starting positions when it comes to prioritizing; a new archive room may be more urgent than to make data available to the public. There is simply a very big lack of resources.

– The museums are willing, but lack the resources. They are in a situation where they need to prioritize in other ways. When you for example are hit by floods you primarily need to find solutions to save the collections from water damage, rather than digitize them, André says.

By meeting the organizations in the country during one week, and discussing what is needed for digitization, it will be easier to initiate new partnerships in the future, with free knowledge as the ultimate goal. To work closely with an expert organization as CHwB BiH is central in this regard.

– Cooperations with local partners make it possible for us to work efficiently when it comes to the spreading of digital information. Together, we can lay the foundation for a thought-through digital strategy to make data and media files available, but the willingness for openness is both a requirement and a prerequisite, according to John.

Text: Gitta Wilén, translated by: Eric Luth.

 

 

by gittawilen at September 28, 2017 07:09 AM

September 23, 2017

Wikimedia Sverige

Svenskspråkiga Wiktionary – 600 000 artiklar och 70 000 svenska ord!

Svenskspråkiga Wiktionary uppnådde 21 och 23 september 2017 två stora milstolpar. Wiktionary-gemenskapen, de som aktivt bidrar till Wiktionary, har skrivit ett blogginlägg som uppmärksammar de stora segrarna, och som uppmanar till fler att hjälpa till.


396px-wiktionarysv-svg

Svenska Wiktionary (sv.wiktionary.org) har den 21 och 22 september 2017 passerat två milstolpar, nämligen 600 000 artiklar och 70 000 svenska uppslagsord. I maj månad gjordes också den 3 miljonte redigeringen sedan projektet startade i maj 2004.

Sida nummer 600 000 blev ”rzymski”, som är polska för romersk. Svenskt uppslagsord 70 000 blev ”stormande”.

Wiktionary, den fria ordboken, är ett systerprojekt till Wikipedia, den
fria encyklopedin. Båda drivs av Wikimedia Foundation, som i Sverige
företräds av föreningen Wikimedia Sverige. Allt arbete utförs ideellt,
vem som helst får hjälpa till, och resultatet är fritt att återanvända i
andra sammanhang enligt samma Creative Commons-licens som gäller för
Wikipedia. Liksom Wikipedia, finns även Wiktionary på många olika språk,
varav svenska Wiktionary är bland de tjugo största. Varje språkutgåva av
Wiktionary förklarar ord från många olika språk.

Svenska Wiktionary innehåller svenska förklaringar till ord från 325
olika språk. Störst av dessa är svenska (70 000 ord), tyska (67 000) och
engelska (31 000), men även finska, franska, polska, ryska och isländska
är representerade med fler än 5000 ord vardera. Av Europeiska unionens
24 officiella språk är nu samtliga representerade med minst 500 ord.
Sämre står det till med flera stora världsspråk (som kinesiska och
arabiska), invandrarspråk (som somaliska) och de svenska
minoritetsspråken (som meänkieli och romani). Svenska Wiktionary har ett
trettiotal aktiva deltagare, som bidrar med minst fem redigeringar i
månaden, och några få som är mycket aktiva. Det finns gott om utrymme
för fler deltagare som vill hjälpa till med ordboksprojektet.

by Eric Luth at September 23, 2017 10:56 AM

September 21, 2017

Wikimedia Sverige

Att bidra till gemensam kunskap

Alrida Mattison. Foto: Adrien Martinez CC BY-SA.Alfrida Mattison blev Wikipedian i somras. Nu kan hon: länka bilder från Wikimedia Commons, uppdatera, rätta fel, lägga till källor och skapa nya Wikipediaartiklar. Foto: Adrien Martinez CC BY-SA.

Det var nyfikenheten som fick Alfrida Mattison att söka till och åka på årets upplaga av Wikipedialägret i Molkom. Under en vecka fick hon lära sig grunderna i att redigera Wikipedia. Alfrida lade bland annat in mer än 50 kulturarvsbilder från Wikimedia Commons till relevanta artiklar samt såg till att Megan Abbott, den kända amerikanska författaren, fick en artikel på svenskspråkiga Wikipedia.

Alfrida Mattison är till vardags masterstudent i datalogi, på KTH i Stockholm. Som utvecklare är hon intresserad av open source-projekt, där många bidrar med kod till en gemensam kodbank. Tanken på att bidra till något gemensamt, fick henne att söka till Wikipedialägret i Molkom.

– Det som lockade mig var just Wikipedias likhet i arbetet med öppen källkod. I Wikipedia bidrar vi gemensamt med kunskap istället för kod.

Alfrida tyckte att det var lite läskigt att börja skriva på Wikipedia på egen hand, utan att veta hur det går till, men att det verkade roligt.

– Lägret var en chans för mig att lära mig hur det fungerar och ett bra sätt att få stöd med att komma igång.

Det visade sig vara mycket lättare än vad hon trodde att börja bidra. Gruppen började med att uppdatera existerande artiklar, lägga till källor och att rätta stavfel.

– Det gav min en överblick på hur det går till i Wikipedia och det inte är lika svårt som att börja med att författa en helt ny text. Att skriva en helt ny artikel innebär en längre startsträcka än om man gör små delar.

Illustrerade Wikipedia med bilder på kulturarv

De bilder som illustrerar Wikipediaartiklarna ligger uppladdade på mediadatabasen Wikimedia Commons. En av veckans övningar under lägret var att använda bilder som Riksantikvarieämbetet har laddat upp under fri och öppen licens, ett samarbete i projektet Kopplat öppet kulturarv, som Wikimedia Sverige driver med stöd från Postkodlotteriets kulturstiftelse. Alfrida använde över 50 av bilderna till att illustrera relevanta Wikipediaartiklar.

– Jag satt en hel dag och tittade på fotona i bildgalleriet, läste text och länkade till ögonen gick i kors. Det var många bilder på kyrkor och gamla gårdar, några Wikipediaartiklar fick två bilder, en exteriör, på fasaden och en interiör, på någon takmålning. Det var lätt att länka där det fanns bra metadata.

 

Alfrida illustrerade ett flertal Wikipediaartiklar med kulturarvsbilder från Wikimedia Commons, bland annat Bryggeri med bilden: “Människor, häst och tunnor i på en gård vid Hötorget på Norrmalm i Stockholm”, från Riksantikvarieämbetet, fotograf okänd, CC0.
Alfrida illustrerade ett femtiotal Wikipediaartiklar med kulturarvsbilder från Wikimedia Commons, bland annat Bryggeri med bilden: “Människor, häst och tunnor i på en gård vid Hötorget på Norrmalm i Stockholm”, från Riksantikvarieämbetet, fotograf okänd, CC0.

Skrev sin första artikel

Alfridas första egna Wikipediaartikel handlade om Megan Abbott, efter det har hon fortsatt att beta av kvinnliga författare som saknas på Wikipedia.

– När Megan Abbott inte fanns med, hon som anses vara en av de viktigaste nutida kriminalförfattarna i USA, var jag tvungen att göra något åt det. Sedan skrev jag om författaren Laura Lippman, hennes man Davis Simon hade en artikel, men inte hon. Det är kul att bidra till en jämnare representation med författare av olika kön på Wikipedia.

Sitta en stund och ha roligt

Efter sommaren, när studierna på KTH är igång igen, blir det svårare att hinna med att göra längre inlägg på Wikipedia, men Alfrida tänker att det bästa är att göra mindre bidrag, än att inte göra något alls.

– Det finns hur mycket som helst att göra i Wikipedia och jag hoppas på att träffa de från lägret som bor i Stockholm, för att sitta tillsammans och skriva. Annars är skrivstugorna ett roligt tillfälle att berätta om sina skrivprojekt och få inspiration, avslutar Alfrida.

Text: Gitta Wilén

 


by gittawilen at September 21, 2017 11:51 AM

Wikimedia Norge

Å skrive kvinner i historien

I forbindelse med Forskningsdagene 2017 inviterer vi til seminar om hva vi kan gjøre for å skrive kvinner inn i historien. Arrangementet strømmes her:

Historien er skrevet av og om menn, samtidig som kvinners historie har blitt glemt og oversett. Hva har vi mistet når kvinneliv ikke er en del av denne felles fortellingen, og hva kan vi gjøre for å skrive kvinner inn i historien igjen?

Direktør for forsking og formidling ved Nasjonalbiblioteket, Hege Høsøien, og kunstner, kurator og stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo Merete Røstad innleder om tema, etterfulgt av en samtale med Jorid Martinsen fra Wikimedia Norge.

Nasjonalbiblioteket har gjennom flere prosjekt og arrangement det siste året tatt tak i kvinnefortellinger i arkivene. Kurator og kunstner Merete Røstad åpnet før sommeren lydskulpturen «Kammer» utenfor Munchmuseet, basert på kvinnehistorier fra nåtid og fortid.

Klokkeslett: 16:00–17:45

Sted: Kulturhuset, Laboratoriet, Youngsgate 6, Oslo

Mer info på Forskningsdagene sine sider

 

Velkommen!

 

Innlegget Å skrive kvinner i historien dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Astrid Carlsen at September 21, 2017 09:17 AM

September 13, 2017

Wikimedia Norge

Exploring Wikimedia’s gender gap with six contributors from Scandinavia

Written by Sabine Rønsen, also published on Wikimedia Foundation’s blog

Wikipedia aims to offer the sum of all knowledge, but whose knowledge is it? This summer, Sabine Rønsen, a library and information sciences student at the Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, conducted six interviews with Wikimedia contributors from Norway and Sweden. Her goal was to gain a deeper understanding of why they contribute to the projects and to see how their experiences as women or gender minority participants affect their experiences editing. The views in this essay are Sabine’s alone; we are publishing her thought-provoking essay, where she shares her higher-level findings, on the Wikimedia Blog. If you are interested in this topic, please see these resources on Meta-Wiki.

By any objective measure, Wikipedia needs more female contributors. Although much effort has been spent in correcting this gender gap, it’s not clear how much impact this is having on the number of women editors. To recruit women more efficiently, one must look at the underlying causes of the gender gap and lack of contributor diversity. It is equally important to understand why those who already contribute actually remain.

I’m a student at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, where I’m studying library and information science. Over this summer, I worked with Wikimedia Norway (Norge). In an effort to make some inroads into these questions, I talked with five female contributors from Norway and Sweden, one of which is now based in another European country and edits almost exclusively on English Wikipedia. I also talked to a contributor who identifies as non-binary transgender. My goal was to get a deeper insight into their ideas around their own role on Wikipedia, how being a woman or gender minority affects their experience of editing, and to uncover their ideas on how to recruit more diversely.

Wikipedia is written by volunteers, and these people spend hours and hours to add on to the sum of human knowledge. It has become a hobby for many of them, and that is no different for the people I interviewed. Most hadn’t experienced much difficulty being a female editor, attributing this to having carefully maintained gender-neutral user accounts, although all of them had witnessed it happen to others. Still, the base problem, in their view, doesn’t stem from being outed or mistreated as a user—they are structural issues that appear more in content, how topics are discussed, and in general behaviour.

One of my interviewees could tell stories about various wiki-meetups where, whenever she or another female were helping beginners, guys would cut in and take over the conversation. Although well intended, this can actually scare away beginners, especially women. Many women and gender minorities experience misogyny, discrimination, or simply being underestimated at work, home, and elsewhere in their everyday lives. A question they must ask themselves is if they really want this in their hobby?

Another two of the women I spoke to are long-time contributors, having edited Wikipedia since the project’s founding. They spoke of a closed environment where vested contributors had developed a strong feeling of ownership over the project.  In and of itself, this isn’t necessarily an issue. A problem arises only when this mentality makes newcomers feel excluded or not qualified to contribute.

None of the interviewees thought technical aspects of editing were the most difficult—it was figuring out what the best practices for editing are. Technical hurdles can be overcome with some teaching and practice, but discovering best practices was largely an exercise that could only be discovered through trial and error, and a virulent reaction to a newcomer’s first error can mean that they aren’t willing to try again.

This is where the importance of polite and constructive feedback is clear, versus, as one interviewee put it, the “cross language, articles deleted without explanation, and expectation that one should know all of the rules from their first edit.” In addition, the Swedish editors brought up the impact of various in-person meetups.  These events represented a safe place to ask “stupid” questions, meet people, and discuss the Wikipedia community and its culture.

One of the contributors I spoke to expressed concern that a lot of the rather unfortunate practices at Wikipedia are being cemented in place—that in attempting to be as encyclopedic as possible, we’re at risk of falling victim to same conservatism and exclusive thinking that has characterized traditional encyclopedias. And this is somewhat of a paradox because historically encyclopedias has been known for being progressive. Just think of the revolutionary French Encyclopédie. Did you know that to avoid censorship, the writers often hid statements that were controversial at the time in obscure articles and cunning cross-references?

As for the question of making Wikipedia your hobby despite disheartening experiences, all of the people I interviewed answered this with a resounding yes. To them, the importance of having history written by all segments of society outweighs all other considerations. The way Wikipedia is set up can encourage traditionally underrepresented populations to contribute their own stories. As one pointed out, treating each other decently will not only make recruiting women and those with other gender identities easier, it will make Wikipedia a more attractive place for experts to share their own knowledge—people who are perhaps less accustomed to ‘internet culture.’

And as to why my interviewees all still edit, they named two things. First, they view their work as important. They are helping gift knowledge to the world.

And second? Editing is, quite simply, addictive.

Innlegget Exploring Wikimedia’s gender gap with six contributors from Scandinavia dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Astrid Carlsen at September 13, 2017 07:06 PM

September 12, 2017

Wikimedia Norge

Wiki Loves Monuments 2017

Oversyn over landa som deltek i Wiki Loves Monuments 2017.

For sjuande året på rad arrangerer Wikimedia Noreg no Wiki Loves Monuments i Noreg. Dette er verdas største fotokonkurranse, og i år deltek 53 land og område. I den norske delen av konkurransen handlar det om å ta bilete av kulturminne i Noreg og lasta dei opp på Wikimedia Commons i september. Hovudpremien i fotokonkurransen er reise og billett til musikk- og kulturfestivalen Riddu Riđđu 2018 som finn stad i Kåfjord i Troms frå 11. til 15. juli. Andre- og tredjepremie er gåvekort frå De Historiske som gjeld på hotell og spisestader i heile Noreg.

Bileta som er med i konkurransen må vere av registrerte kulturminne i Noreg. Eit oversyn over dei kan ein finne på nettstaden Kulturminnesøk frå Riksantikvaren, der du òg finn kart over kulturminne som er i nærleiken av deg. For å lasta opp bileta går du til denne sida, lastar opp biletet, og skriv inn kulturminne-ID-en som du kan finna på Kulturminnesøk.

I samband med fotokonkurransen arrangerer me òg ein separat skrivekonkurranse i veke 37–38 på Wikipedia på bokmål, nynorsk og nordsamisk, som går ut på å skriva om kulturminne i Noreg. Her kan du òg vinna gåvekort frå De Historiske.

Innlegget Wiki Loves Monuments 2017 dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Jon Harald Søby at September 12, 2017 09:25 AM

Wikimedia Sverige

Ljud kan också vara fri kunskap

Göteborgskören HarmonicaGöteborgskören Harmonica (några medlemmar saknas på bilden), har bidragit med kunskap om vårt kulturarv i form av en ljudfil till Wikimedia Commons, som sedan har länkats till wikipediaartikeln om den svenska nationalsången ”Du gamla, du fria”. Foto: Anders Ewaldz CC BY-SA.

Artiklarna på Wikipedia illustreras med bilder som har en öppen och fri licens, men visste du att en Wikipediaartikel även kan illustreras med körsång?

Göteborgskören Harmonica har arrangerat, sjungit in ”Du gamla, du fria” och laddat upp för fri användning. Sofie Jansson, som sjunger sopranstämma i kören berättar:

– Som kör kan det vara tråkigt att bara sjunga melodistämman, ibland finns det gamla arrangemang som är upphovsrättsfria. Vår körledare, Anders Ewaldz har också gjort några egna arrangemang som han har släppt under en av de fria CC-licenserna, för att vi ska kunna dela med oss av sångerna på Wikimedia Commons. ”Du gamla, du fria” är ett sådant exempel och där finns även noterna till arrangemanget uppladdade på Commons som pdf.

Fler melodier på gång

Harmonica är en blandkör som ses en gång i veckan i Göteborg och sjunger för att det är roligt, men de gillar också att utvecklas. Det är körledaren Anders Ewaldz som höjer dem till nya nivåer. I september förra året var de till exempel på en miniturné i Tyskland och så brukar de ha minst ett par konserter på hemmaplan varje år.

– Vi sjunger olika typer av musik olika år, men försöker också få tid till att sjunga in lite fritt material. Vi har spelat in några fler låtar, men de behöver ljudbearbetas innan de är redo för offentlighetens ljus, såsom ”För rederliga män” (gammalt lussekväde) och Johannes Brahms ”In Stiller Nacht”, berättar hon.

Just nu sitter Sofie och skriver en svensk text till en ukrainsk nyårsvisa som har använts som juldänga med engelsk text, där musiken är fri men inte den engelska texten. Den kommer de förhoppningsvis att kunna sjunga och spela in senare i år.

Lyssna på när Sofie och kören Harmonica sjunger den svenska nationalsången.

Du kan lyssna på ”Du gamla, du fria” i Wikipediaartikeln och som ljudfil på Wikimedia Commons (File:Du gamla, du fria.ogg. CC BY-SA 4.0 Sigrinn).

På den fria mediadatabasen Wikimedia Commons ligger material som främjar kunskap och utbildning. Den är kanske mest känd för att det är därifrån alla bilder på Wikipedia länkas in, men den innehåller inte bara bilder utan även annan multimedia, bland annat ljudfiler och pdf:er. Kravet är att filerna är fritt licensierad med CC BY-SA eller ännu friare Creative Commons licens eller public domain. Det är dessa licenser som definierar fri kunskap.

Vem som helst kan bidra med ljud

Vilka fler sånger (vars upphovsmän har varit döda i mer är 70 år) och ljud borde finnas på Wikimedia Commons för att illustrera Wikipediaartiklar? Vilken information kan du bidra med som gör artiklarna på Wikipedia bättre och ökar allas vår kunskap?

Under tisdagskvällar i september kan den som vill komma och vara med på öppna repetitioner med Harmonica. Info hittar du på deras webbplats och på Facebook.

Text: Gitta Wilén


by gittawilen at September 12, 2017 08:05 AM

September 08, 2017

Wikimedia Sverige

Gästblogg: Svenska Unescorådet om digitalt bevarande under fri licens

Chiesa Parrocchiale di San Felice Vescovo Martire. Foto: lucaphoto CC BY-SA 4.0. via Wikimedia Commons.

Den 11 september kl. 16.00–18.30 invigs utställningen av bland andra Svenska Unescorådet och Wikimedia Sverige och visas under tiden 11–25 september i Spånga församlingshus, Stockholm. Foto: lucaphoto [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons.

Hur kan digitalisering bidra till att skydda hotat kulturarv? Varför är det viktigt att värna hotat kulturarv genom att göra det fritt tillgängligt? Vi är stolta att ha Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet som gästbloggare med anledning av fotoutställningen ”Resor genom vårt ömtåliga kulturarv: upptäck, bevara och sprid”, ett samarbete mellan Wikimedia Sverige, Unesco och Wikimedia Italia.

Under de senaste åren har frågor om kulturarv hamnat i fokus för världens uppmärksamhet. IS brutala härjningar i Syrien och Irak har chockerat. Det har inte enbart handlat om ett i det närmaste ofattbart mänskligt lidande, utan även om en omfattande och systematisk förstörelse av regionens rika kulturarv. I krig är det vanligt att kulturarv också förstörs eller skadas, men IS har tagit förstörelsen till en ny nivå och gjort kulturarv till direkt mål i sin krigsföring. Denna medvetna förstörelse har filmats och spritts via sociala medier för att provocera och splittra.

För att skapa ett kalifat har IS förklarat krig mot den mångfald av kulturyttringar som speglar områdets rika kulturarv och är en viktig del av det som kallas ”mänsklighetens vagga”. Världsarvet Palmyra i Syrien är kanske det mest framstående exemplet på vad IS uppfattar som särskilt provocerande eftersom platsens historia visar på en mångkulturell mötesplats, en symbol för tolerant och fredlig samexistens mellan flera olika folk och kulturer.

Krig och klimatförändringar

Världssamfundet har dock reagerat mot förstörelsen. Domen i den internationella brottsmålsdomstolen ICC mot den maliske jihadisten Ahmad al-Faqi al-Mahdi, som kom förra året, likställde, för första gången, förstörelsen av kulturarv – världsarvet Timbuktu i Mali – med krigsbrott. Domen, som är den första i sitt slag, kommer att vara vägledande för framtiden.

Men kulturarvet hotas idag inte bara av terror och extremister utan även av snabba klimatförändringar. Det ställer stora krav på vårt samhälle vad gäller kunskap, åtgärder och inte minst en nära samverkan mellan myndigheter och organisationer. Stora resurser kommer behöver läggas på att skydda och bevara vårt gemensamma kulturarv runt om i världen när klimatet förändras.

Men för tydlighetens skull: det största hotet mot kulturarvet är trots allt intressekonflikter som uppstår när samhällen förändras, när vägar ska byggas och nya bostadsområden anläggas. Många kommuner, myndigheter och företag saknar idag relevant kompetens och resurser att bedöma vad som värt att bevara och hur det ska göras. Det kommer vara en av de stora utmaningarna de närmaste årtiondena när världens befolkning växer och urbaniseras. Det handlar också om att förstå att kulturarv inte är en bromskloss för utveckling, utan att bevarande ger stora möjligheter när gäller att generera både arbetstillfällen och skapa mervärde för en stads eller regions attraktion såväl som bostadsort som besöksmål.

Den viktiga digitaliseringen av det hotade kulturarvet

En förutsättning för effektivt bevarande är kunskap. Digitalisering ger unika möjligheter att tillgängliggöra och ge ökad kunskap till många. Wikimedias och Unescos utställning om vårt hotade kulturarv är ett viktigt bidrag till att sprida kunskap om vårt gemensamma kulturarv och dess utmaningar men också att öka intresset och kunskapen för att bevara det.

Mats Djurberg generalsekreterare, Svenska Unescorådet.

 

Bilderna har tillgängliggjorts från många olika källor, såsom museer, arkiv och allmänheten, och finns alla under fri licens på Wikimedia Commons, Wikipedias mediabank. Se kulturarvsbilderna under öppen och fri licens, online.

Tid: Utställningen invigs 11 september kl 16.00–18.30, där bland annat Svenska Unescorådet och Wikimedia Sverige invigningstalar. Vi bjuder på dryck och enklare tilltugg.

Plats: Spånga församlingshus, Värsta allé 1, Spånga, Stockholm.


by gittawilen at September 08, 2017 02:38 PM

September 07, 2017

Wikimedia Sverige

Wikipedian blir Wikipedian i residence på Internetmuseum

Emma Rydberg, Wikipedian in Residence, WiR, på Iternetmuseum, IIS. På Bilden Kristina Alexandersson (Webbstjärnan, IIS), Jörgen Löwenfeldt, verksamhetsansvarig för Internetmuseum och Emma Rydberg (WiR).
Emma Rydberg Wikipedian in Residence, WiR, på Iternetmuseum, IIS, tillsammans med Jörgen Löwenfeldt (verksamhetsansvarig för Internetmuseum, IIS) fotograferas av Kristina Alexandersson (Chef, internet i skolan, IIS). Foto: Gitta Wilén (WMSE) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

I höst kommer Internetmuseum att ha en Wikipedian in Residence. Emma Rydberg, som varit administratör på svenskspråkiga Wikipedia i sex år, kommer att hjälpa museet med att tillgängliggöra internethistorien på Wikipedia och Wikimedia Commons.

Vi tycker naturligtvis att det här är både roligt spännande. Emma Rydberg är en mångårig administratör på Wikipedia och erfaren skribent, hon är även utbildad researcher och samhällsvetare. Hennes roll på Internetmuseet blir att gå igenom museets förstahandskällor och värdera deras relevans för Wikipedia. I arbetsuppgifterna ingår det även att studera museets fysiska och digitala arkiv, för att se vad som kan släppas under fri licens.

– Det känns väldigt roligt att kunna bidra till att sprida den kunskap om Sveriges internethistoria som Internetmuseum har. Som en del av Wikipedias gemenskap kommer jag att hjälpa till med förståelsen av Wikipedia och se till att artiklarna inom ämnesområdet håller hög kvalitet, säger Emma Rydberg.

Som Wikipedian in Residence, WiR, kommer Emma att inventera Wikipedias behov av museets ämnesexpertis för att se vad som saknas i nuläget och vilka artiklar som behöver skapas och byggas ut. Hon kommer också att hålla i några evenemang öppna för allmänheten att bidra med mer av internethistoria till Wikipedia och samtidigt lära sig mer om hur Wikipedia fungerar.

– Det här är ett sätt för oss på Internetmuseum att se till att kunskapen om internets historia sprids så brett som möjligt. Wikipedia är den naturliga starten för den som söker fakta i ett ämne, och vi vill bidra till att informationen där både är heltäckande och spännande, Jörgen Löwenfeldt, verksamhetsansvarig för Internetmuseum, som drivs av Internetstiftelsen i Sverige, IIS.

Våra WiR

Emma Rydberg kommer att vara en i raden av ämnesexperter som bidrar med sina kunskaper om Wikipedia på plats hos en extern samarbetspart. Wikimedia Sverige har tidigare haft WiR på bland annat Riksantikvarieämbetet (André Costa och Lennart Guldbrandsson), SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, (Arild Vågen), samt på SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (Carl Fredrik Sjöland).

För att följa Emmas arbete kan du besöka Internetmuseums Wikipedian in Residence-sida och i Internetmuseums kanaler i sociala medier.

Läs Internetmuseums pressrelease.


by gittawilen at September 07, 2017 02:53 PM

September 04, 2017

Wikimedia Sverige

Nytt kraftfullt verktyg synliggör vad studenter åstadkommer på Wikipedia

Screenshot of course page 2017 Programs Events Dashboard
Kurssidan för ”Dictatorship and Democracy in the Middle East” som den ser ut i verktyget Program & Events dashboard. Instrumentbrädan sammanställer data från Wikipedia utifrån studenternas aktiviteter.
Lunds universitet var det första svenska lärosätet ut i år, med att bidra till att förbättra Wikipedias innehåll. Hur gick det för masterkursen i Mellanösternkunskap? Hur många artiklar förbättrades och hur stor spridning har det nya innehållet fått? Nu kan läraren följa och hålla reda på resultaten med verktyget Program & Events Dashboard.

Kursen hette ”Dictatorship, Democracy and Human Rights in the Middle East” och gavs av läraren Darcy Thomson tidigare i år. Hon beskriver kursens koppling till Wikipedia så här:

The course aims to translate the research conducted by students within the framework of this course, into widely available knowledge accessible to a global audience. Working in groups of two or three persons, students are to create or significantly improve a Wikipedia entry on a topic that directly relates to the main themes of the course; governance in the Middle East, and human rights in connection to the region.

Stöd från nytt verktyg

För att samla och dokumentera studenternas arbeten användes i kursen det nya verktyget Program & Events Dashboard, som vi på Wikimedia Sverige jobbar med att implementera under 2017 ihop med högskola, universitet och andra partners. Som Darcy Thomson nämner, är en viktig pusselbit för lärare som använder Wikipedia att studenterna på så sätt får hela det omgivande samhället som mottagare till sina texter och till sitt kursarbete. Därför är det viktigt att ta fram den data som synliggör att Wikipedia förenar pedagogik med effekter långt utanför klassrummet.

Sidvisningar för artiklar har alltid funnits tillgängligt för lärare och studenter att själva ta fram eller be om men det är tidskrävande för den som är ovan att manuellt göra det och kräver bearbetning för att sammanställa på ett användbart sätt. Det nya verktyget samlar kursens aktiviteter till en hub som också presenterar data på ett överskådligt och tillgängligt sätt.

Över 5 miljoner visningar

Så hur gick det? Via kursens egen kurssida, som registrerades vid starten på Program & Events Dashboard, går det att se att sudenterna skapade sex helt nya artiklar och förbättrade 50 andra artiklar inom ämnesområdet. Artiklarna hade under den perioden över 5 miljoner visningar, och det är artikelinnehåll som fortsätter att bli läst och använt av alla som använder Wikipedia för att söka information och kunskap.


by Sara Mörtsell at September 04, 2017 10:16 AM

September 01, 2017

Wikimedia Sverige

Lantmäteriet ändrar licensvillkor från CC BY till CC0

Detalj ur ekonomiska kartan 20K6E Bergsboda
Detalj ur Ekonomiska kartan 20K6E (Bergsboda J133-20K6e61).

Från och med den 1 september 2017, får den mängd geodata som tidigare haft licensvillkoret CC BY, nu den helt fria och öppna licensen CC0, vilket innebär att källan inte längre behöver anges. Det gör det enklare att skapa och sprida tjänster som innehåller Lantmäteriets öppna geodata.

Öppna geodata är den data som utan kostnad får användas, ändras och delas fritt. Lantmäteriets öppna geodata består idag av den översiktliga kart-, höjd- och positioneringsinformationen samt historiska ortofoton (skalriktiga flygbilder).

Lantmäteriet uppger att det finns flera orsaker till en förändring av licensvillkoren. En är att det förenklar för de som kombinerar information från flera källor i rapporter, produkter och tjänster, en annan orsak är att de inte sätter något värde i att bevaka och följa upp huruvida källa anges eller ej.

– Lantmäteriet har sedan snart två år släppt småskalig kartinformation som öppna data, men vårt mål och vår förhoppning är att all information ska gå den vägen. Det kräver dock ökade anslag då vi idag är till stor del avgiftsfinansierade. Men som ett led i att öka tillgänglighet och användbarhet Lantmäteriets öppna data så förändrar vi nu licensvillkoren till CC0 vilket förhoppningsvis leder till både förenklad och ökad användning, berättar Bobo Tideström verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet.

Med den här ändringen i licensvillkoren, från CC BY till CC0, blir det nu möjligt för tjänster som hanterar geodata att använda Lantmäteriets fria och öppna data, utan att hantera en krånglig och i vissa fall omöjlig licenshantering.

CC0 möjliggör ökad vidareanvändning

Krav på attribuering gör det svårt att inkludera flera dataset i olika produkter. I tjänster kombineras Lantmäteriets ofta stora mängder av data som ofta beräknas på olika sätt vilket gör att enormt långa listor skulle krävas med källor för varje enskild datapunkt.

– Attribueringskrav gör det även svårt att veta när man gjort tillräckligt för att uppnå licensen. All typ av osäkerhet gör det svårare att arbeta med materialet och gör att många kommer att välja bort dataset med otydliga eller licenser som kräver attribuering eller andra saker. Att göra fel innebär att du kanske i ett senare läge måste bygga om hela din tjänst. Denna osäkerhet drabbar framförallt mindre aktörer, berättar John Andersson, verksamhetschef på Wikimedia Sverige.

Terrängkartor och Openstreetmap

Jens Jackowski är engagerad i Openstreetmaprörelsen. Han är även äventyrspedagog och arbetar med ungdomar med affektstörning, de är ofta ute i skog och mark.

– Nu kommer det bli möjligt att bifoga information om hur terrängen ser ut, om det är myrmark eller blockigt, hårt eller mjukt underlag, det senare är viktig information för ridkartor. Jag tänker det gör det lättare att undvika faror, berättar han.


by gittawilen at September 01, 2017 07:12 AM

August 31, 2017

Wikimedia Norge

Reisebrev fra Jerevan

Skrevet av bidragsyter på Wikipedia, Telaneo

Etter en omfattende og månedslang konkurranse om Armenia, arrangert av Wikimedia Norge, fikk jeg gleden av å ta en tur dit. Etter å ha møtt vinneren av den tilsvarende konkurransen på armensk Wikipedia her hjemme, var dette noe jeg gledet meg veldig til.

Etter en lang flytur over natten ble jeg møtt på flyplassen i Jerevan klokken seks om morgenen av Mher, en ansatt hos Wikimedia Armenia og aktiv bidragsyter på armensk Wikipedia. Etter at vi fikk tatt en taxi inn i byen og funnet hotellet og tatt en lur, viste han meg rundt i storbyen. De to første dagene gikk vi ned til bytorget slik at Mher fikk vist meg alt som var å se langs hovedgatene som går ut fra torget, blant annet operaen, parkene, Armenias nasjonalmuseum og nasjonalgalleriet, i tillegg til en hel masse statuer av diverse armenske nasjonalhelter og forfattere.

Den tredje dagen jeg var der ble jeg tatt med til Wikimedia Armenias sommer-wikicamp, hvor så mange som 100 barn og ungdom i alle aldre fra 8 til 20 var samlet for å redigere Wikipedia og spre fri kunnskap, men også ha det morsomt, selvsagt. Det virker som at Wikimedia Armenia har klart å skape noe unikt i form av disse wikicampene de organiserer; det ligner en leirskole, bare at barna bruker mesteparten av tiden på å redigere Wikipedia, men de får det lært av erfarne bidragsytere. Og ut ifra det jeg fikk vite av de jeg snakket med er, var det ingen der som ikke gledet seg til neste års camp. På grunn av dette har nok Wikimedia Armenia sikret seg en ny generasjon wikipedianere for armensk Wikipedia. Det var også en opplevelse å få møte såpass mange folk i et likevel kjent miljø, siden alle der har en felles interesse: nemlig Wikipedia. Jeg fikk møte mange nye folk, og selv om jeg bare fikk vært der de siste to dagene, har jeg likevel lyst til å komme tilbake en annen gang.

Etter at wikicampen var over, var det tilbake til Jerevan. De neste dagene viste folk både fra wikicampen og fra Wikimedia Armenia meg rundt på noen mer typiske turiststeder, i tillegg til å ta meg med utenfor Jerevan til Edzjmiatsin-katedralen og flere andre veldig gamle kirker rundt i området, noen så gamle som det tredje og fjerde århundret, og Zvartnots-katedralen, som nå er i ruiner, men huser Gregor Lysbringerens grav. Etter hvert fikk jeg også møtt vinneren av den armenske konkurransen, Vahagn, i hans hjemland. Sammen klatret vi opp Armenias høyeste fjell, Aragats, på litt over 4000 meter over havet. Vi fikk også sett Garni-tempelet, det eneste tempelet i Armenia som ble bygd av romerne og fortsatt står, i tillegg til Geghard-klosteret, som er delvis bygd inn I et fjell.

Etter reisen kjenner jeg at jeg savner flere av de flotte menneskene jeg har fått møtt i Armenia, for ikke å snakke om landet og byen selv. Wikimedia Armenia har vært såpass gjestfrie at det nesten ikke var til å tro, med sin villighet til å plukke meg opp klokken seks om morgenen og ta meg rundt og vise meg alt som var å se i byen. Dette betyr at jeg definitivt kommer til å dra tilbake en gang, om så bare for å få truffet alle sammen igjen!

Innlegget Reisebrev fra Jerevan dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Wikimedia Norge at August 31, 2017 10:23 AM

August 21, 2017

Wikimedia Sverige

Hjälp oss förbereda årets Wiki Loves Monuments!

Gästinlägg av wikipedianen Jan Ainali som också är verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet.

Till årets upplaga av Wiki Loves Monuments kommer det att fokuseras lite extra på de fornlämningar och byggnadsminnen som ännu inte har blivit fotograferade (mer om det i ett senare inlägg). Men för att vara säkra på vad som verkligen har blivit fotograferat behöver bilderna på Wikimedia Commons vara väl uppmärkta. Det görs genom att en mall med id-numret för fornlämningen eller byggnadsminnet läggs till på filbeskrivningssidan på Wikimedia Commons. För bilder som har laddats upp i tidigare tävlingar av Wiki Loves monuments har detta redan gjorts, så de bilder som saknar mall är sådana som är riktigt gamla eller har laddats upp helt orelaterat till tävlingen.

När vi tittar på Wikimedia Commons så ser det ut att finnas cirka 3 700 fornlämningar och drygt 15 000 kyrkor utan mall när detta skrivs. En del av dessa är bilder på objekt som redan har andra bilder som är mallade men många är sådana som aldrig har märkts upp ordentligt.

Därför behöver vi din hjälp snabbt! Hjälp till att gå genom listorna nedan och lägg till mallar på varenda bild där ett specifikt objekt kan identifieras. Om du inte kan identifiera objektet på bilden eller om det helt enkelt inte är något som finns i Riksantikvarieämbetets register så hoppa över det och gå till nästa.

Det är alltså mallarna {{Fornminne}} och {{BBR}} som ska läggas till, nedan ser du exempel på hur, och det går också att läsa mer i den goda dokumentationen av mallarna.

Tips! Kolla om bilden ligger i en specifik kategori för fornlämningen eller kyrkan. Då kan nämligen kategorin redan vara försedd med rätt mall och det går busenkelt att klippa och klistra mallen från kategorisidan till filbeskrivningssidan (kontrollera bara att kategorin i själva verket inte är ett mer komplext objekt, som en samling av byggnader eller fornlämningar).

Den uppmärksamme ser att ”vanliga” byggnadsminnen inte finns med ovan och det beror tyvärr inte på att de redan är exemplariskt mallade på Wikimedia Commons utan att kategorisystemet är så intrikat att det är svårt att göra en sökning som på något sätt ger bra kandidater på vad som är byggnadsminnen. En lista med alla byggnader blir väldigt lång och innehåller en för låg andel potentiella byggnadsminnen för att det ska vara vettigt att utgå från en sådan.

Bild, med utmärkt formaterad mall, av Cirre1Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, Länk


by Jan Ainali at August 21, 2017 09:37 AM

August 14, 2017

Wikimedia Norge

Wikibidrag fra Oslo Jazzfestival

Ellen Andrea Wang på Oslo Jazzfestival 2017. Foto: Tore Sætre

Skrevet av Tore Sætre, bidragsyter på Wikipedia og styremedlem i Wikimedia Norge

Du viste kanskje at Wikipedia redigeres av frivillige på dugnad som har skrevet flere hundre artikler om norske band og musikere? Jazz er ett av mange tema som frivillige bidragsytere skriver om. På Wikipedia finner du biografier, discografi, historien om norske festivaler og årslister om norsk musikk og artister.

Men frivillige bidragsytere tar også bilder og deler på Wikimedia Commons under frie lisenser!

Denne uken er vi på Oslo Jazzfestival for å fotografere artister på scenen. Portrettene som bidragsytere tar blir brukt i biografier og artikler på Wikipedia. I fjor samarbeidet vi med en rekke festivaler og fikk illustrert hundrevis av biografier på over 60 språkversjoner av Wikipedia med foto fra norske festivaler. Se de gode bildene våre i artiklene om Per HusbyKarin Krog, Andreas Ulvo, Ellen Andrea Wang, Knut Værnes, Stian CarstensenJacob Young, Bendik Hofseth og mange mange flere! 

Har du lyst i bidra til å samle og dele all verdens informasjon? Alle kan bidra på Wikipedia…  Det er både enkelt og kjapt å legge til og oppdatere artiklene på Wikipedia, bare trykk på Rediger!

Wikimedia Norge hjelper gjerne flere frivillige bidragsytere med fotoakkreditering til konserter og festivaler. Ta kontakt med wikimedia@wikimedia.no.

Og vil du støtte arbeidet med å slippe kultur og kunnskap fri? Da kan du bli medlem i Wikimedia Norge: http://www.wikimedia.no/bli-medlem/

 

#oslojazz #festivalsommer #diggeroslo

Innlegget Wikibidrag fra Oslo Jazzfestival dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Astrid Carlsen at August 14, 2017 08:57 AM

August 09, 2017

Wikimedia Norge

Hva mener de politiske partiene om Wikipedia og åpne lisenser?

Skrevet av Hogne Neteland, styreleder i Wikimedia Norge

Wikimedia Norge arbeider for fri kunnskap. Vi mener at jo mer informasjon som fritt kan gjenbrukes og bygges videre på, desto bedre samfunn får vi. Wikipedia har vist hvordan kunnskapsdeling kan fungere i praksis og wiki-prosjektene gir utallige delingsmuligheter for oss alle. Som fundament for dette ligger Creative Commons-lisensene. Wikimedia Norge ønsker at også lovgivningen i Norge skal tilpasse seg et mest mulig fritt kunnskapssamfunn.

Våren 2017 ble tilgangen til Wikipedia stengt i Tyrkia. Det er den fremdeles. Wikimedia Sverige ble i juli 2017 idømt en høy bot fordi de hadde lastet opp bilder av offentlig kunst til nettsiden offentligkonst.se. Vi opplever også at det er en kamp om fakta i samfunnet.

Dette viser at presset mot Wikipedia og de andre wiki-prosjektene øker. Opphavsretten i Norge er ikke blant de strengeste, men er heller ikke like fri som f.eks. Storbritannia, Tyskland, Canada og Australia, se denne artikkelen om panoramafrihet. Det er derfor interessant hva norske politikere tenker rundt kunnskapsformidling- og deling på Wikipedia og bruken av åpne lisenser.

Stortingsvalget nærmer seg, og vi har derfor stilt de norske politiske partiene tre spørsmål:

 1. Hvor fornøyd er dere med artiklene om deres parti og politikere på norsk Wikipedia?
 2. Hvor viktig eller uviktig mener deres parti det er at kunnskap er tilgjengelig på de norske språk?
 3. Er partiet enig eller uenig i at alle statlig finansierte kunnskaps- og kulturbaser skal legges ut under fri lisens dersom det er mulig?

Vi sendte spørsmålene til  Arbeiderpartiet (A), Fremskrittspartiet (Frp), Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF), Miljøpartiet De Grønne (MDG), Rødt (R), Senterpartiet (Sp), Sosialistisk Venstreparti (SV), Venstre (V).

Alle partiene som ble spurt har sendt inn svar og under kan du lese hva de svarte.

Hvor fornøyd er partiene med artiklene om deres parti og politikere på norsk Wikipedia?

Ett av partiene, SV, er veldig fornøyd, seks av partiene er ganske fornøyd, mens Senterpartiet og FrP er lite fornøyde med artiklene om eget parti og egne politikere. Ingen av partiene skriver at de ikke er fornøyde.

FrP skriver at «Wikipedia lar udokumenterte påstander fra politiske motstandere ligge i artikkelen om FrP, samt stort fokus på negative episoder som er av mindre i den store sammenheng». MDG mener at «Partisiden bærer nok litt preg av å være skrevet av sympatisører, og har litt lite ny informasjon. Nyere politikere er generelt dårligere dekket». Rødt skriver at «Vi opplever at det tidvis er litt strenge kriterier for politikerbiografier, og at terskelen for å slette er litt vel lav».  KrF skriver at «Sidene til partiet KrF og til de mest sentrale politikerne våre er ganske OK. Samtidig er det mange av KrFs øvrige politikere og listetopper som burde hatt sider eller mer utfyllende informasjon. Så med andre ord, de som har egne sider har stort sett relativt greie sider, men det er fortsatt for få av politikerne våre som har egne Wikipedia-sider».

Har dere selv bidratt med egne bilder eller tekst på artiklene om deres parti og politikere på norsk Wikipedia?

Seks av partiene har bidratt på egne sider, enten med tekst eller bilder. Fem partier har bidratt med egne bilder, mens to er usikre. Fem av partiene har bidratt med tekst, mens Arbeiderpartiet oppgir at «Direkte faktafeil av typen fødselsår, har vært rettet».


MDG Ap R SV Sp V H FrP KrF
Bilder J (1) J J N N J V V J
Tekst J (2) J V N J J V J

N = Nei,
V = Vet ikke.
(1) «Men bare i begrenset grad. Vi har en del bilder tilgjengelig under en kompatibel Creative Commons-lisens på Flickr som det bare er å forsyne seg av»
(2) Bare faktafeil rettet

Venstre skriver at «Wikipedia er en viktig kilde til informasjon, og et sted hvor mange velgere søker for å lære om partiene. Det er derfor viktig at man finner oppdatert informasjon der, samt en hel del om partiets politikk og historie».

MDG skriver at «Vi er varsomme med å aktivt redigere artikler om oss selv, men partisiden vår har flere bidragsytere som er partimedlemmer og har vært en del av ledelsen i partiet».

Senterpartiet skriver at «Vi ønsker å ta tak i vår egen Wikipedia-side og vil fortløpende vurdere hvordan vi best gjør det i løpet av sommeren».

KrF skriver at «KrF har i de siste årene bidratt litt med å oppdatere sidene om våre politikere og finne referanser for informasjonen der, men dette er noe vi kunne jobbe enda mer med i årene fremover».

Hvor viktig eller uviktig mener deres parti det er at kunnskap er tilgjengelig på de norske språk?

I Norge er Wikipedia det desidert mest leste leksikonet, men engelsk Wikipedia er like mye lest som Wikipedia på norske språk, i motsetning til i land som Sverige og Tyskland, hvor den nasjonale Wikipedia er mest populær. Partiene ble spurt om språkene og målformene bokmål, nynorsk og nordsamisk, som samsvarer med Wikipedia-variantene Wikimedia Norge arbeider for å støtte opp i sin strategi.


MDG Ap R SV Sp V H FrP KrF
Bokmål 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Nynorsk 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Samisk 2 3 3 2 3 3 3 1 2

3 = Veldig viktig
2 = Ganske viktig
1 = Litt Viktig
0 = ikke viktig

Venstre skriver at «De to språkene og to målformene er en viktig del av norsk kultur. Nordsamisk er det mest brukte samiske språket, og som ett av Norges to offisielle språk må det en forsterket innsats til for å ivareta og styrke samisk språk og kultur. Wikipedia er et viktig oppslagsverk for kunnskap og historie, og må derfor være tilgjengelig på begge språk og målformer».

Senterpartiet skriver at de «… mener at alle skal ha informasjon tilgjengelig på sin målform, og at vi i Norge spesielt må være flinkere til å ivareta nynorsk».

SV siterer fra sitt arbeidsprogram at SV vil «Sikre de offisielle minoritetsspråkene samisk, kvensk og tegnspråk. Støtten til produksjon og oversettelse av litteratur på samiske språk og kvensk skal økes».

Rødt skriver at «En av Wikipedias store styrker er at prosjektet er tilrettelagt for at alle kan få tilgang på informasjon på sitt eget språk. Dette er et viktig demokratisk prinsipp vi støtter fullt ut».

Høyre skriver at «Vi er nå i ferd med å oppdatere informasjonen vår på nynorsk. Høyres sametingsprogram blir oversatt til nordsamisk».

Arbeiderpartiet skriver at de vil «føre en aktiv språkpolitikk som gjør at norsk eller samisk forblir det foretrukne språket i alle deler av norsk samfunnsliv. Nynorsken skal sikres gode utviklingsmuligheter».

MDG skriver at «Det språklige mangfoldet i Norge er en viktig kulturell verdi og ressurs som må ivaretas og dyrkes. De Grønne vil la språkmangfoldet synes og høres i hverdagen og utnytte mulighetene det gir, det betyr også at vi må sørge for at kunnskap er tilgjengelig på de språkene vi har».

KrF skriver at «Det er naturligvis viktig at kunnskap og informasjon er tilgjengelige på de norske språkene. Det er viktig både i forbindelse med opplæring, undervisning, den generelle allmenndannelsen og for den offentlige debatten.
Så er det samtidig naturlig at land med til dels betraktelig flere innbyggere enn Norge har flere artikler på sitt eget språk enn det som finnes på norsk. Det er også nyttig å kunne ta til seg informasjon som finnes i engelskspråklige artikler, og derfor er god engelskundervisning i skolen viktig. Men at så mye informasjon som mulig også er tilgjengelig på norsk er naturligvis et gode.»

FrP skriver at «Samer forstår norsk og kan tilegne seg kunnskap på norsk, men med informasjon på samisk så vil det bli lettere for samene å ivareta sitt samiske språk».

Skal statlig finansierte kunnskaps- og kulturbaser skal legges ut under fri lisens?

Er partiet enig eller uenig i at alle statlig finansierte kunnskaps- og kulturbaser skal legges ut under fri lisens dersom det er mulig?Seks av partiene er helt enig i utsagnet mens FrP er ganske enige. Senterpartiet og KrF har ingen politikk på dette området.


MDG Ap R SV Sp V H FrP KrF
Fri lisens 3 3 3 3 ? 3 3 2 ?

3 = Helt enig
2 = Ganske enig
1 = Litt enig
0 = Ikke enig
? = Partiet har ingen politikk om dette

Venstre skriver at «Digitaliseringen gir nye muligheter for strukturering og deling av omfattende mengder informasjon. Venstre mener at det offentlige har et særlig ansvar for å legge til rette for både tilrettelegging og deling av denne informasjonen. Kunnskap er makt, og digitaliseringen gjør at mer kunnskap kan spres til fler. All offentlig informasjon og egnede data som er produsert av offentlige institusjoner bør derfor gjøres tilgjengelige under fribrukslisens. Det samme gjelder f.eks. forskningsresultater som er finansiert med offentlige midler.»

MDG skriver at «Kunnskap og kultur finansiert av skattebetalerne bør som utgangspunkt også være tilgjengelige for skattebetalerne til fri bruk. Fri tilgang på kunnskap og data kan bidra til å holde politikere ansvarlige og gir grobunn for å utvikle nye tjenester og ny kunnskap raskere. Det kan bidra til å skape nye arbeidsplasser og viktig kunnskap for å skape et bedre samfunn. Arbeiderpartiet skriver det slik: «Kunnskap finansiert av fellesskapet bør være tilgjengelig til bruk for fellesskapet».

Høyre skriver at «Vi er enige, men Høyre mener også at folk skal kunne leve av det de skaper og at det derfor er viktig å ivareta opphavsrett- og eiendomsretten til digitalt skapt kunst og kultur»

FrP skriver at «Vårt utgangspunkt er at åndsverk finansiert av det offentlige, bør være underlagt fri lisens. Dette er likevel noe vi mener best løses gjennom avtale mellom partene, snarere enn gjennom preseptorisk lovgivning.»

KrF skriver at «Dette har vi ikke diskutert grundig nok i partiet til å svare på per nå. Men det er en interessant debatt, og vi vil gjerne lytte til gode argumenter fra relevante aktører i dette»

Hvilke områder mener deres parti er egnet for å dele informasjon og arkivmateriale under en fri lisens?

Arbeiderpartiet: «Allmennyttig materiale som bidrar til økt kunnskap og innsikt i samfunnsutvikling, forskning og politiske beslutninger.»

Høyre: «Vi anbefaler åpne standardlisenser for så mange bruksområder som mulig.»

Fremskrittspartiet: «Arkivene til NRK.»

Venstre: «Forskningsdata og forskningsresultater er blant de tydeligste kandidatene, og slik informasjon bør gjøres fritt tilgjengelig umiddelbart etter publisering. Arbeidet med å digitalisere materiale i offentlige og private arkiver må også intensiveres. Øvrige data fra både statlige og kommunale offentlige myndigheter vil også kunne danne grunnlag for nye tjenester, og hvilke data som er mest egnet vil gjerne vise seg etter at de er frigitt.»

Sosialistisk Venstreparti: «Bilder og fotografi, musikk og annet som frivillig deles under frie lisenser av opphavsmann, Nasjonalbiblioteket og andre bibliotektjenester, offentlige dokumenter, statistikk og forskning.»

Miljøpartiet De Grønne: «Vi vil dele all offentlig informasjon så fritt som mulig. Det finnes stadig flere områder hvor frie lisenser er en god løsning for informasjonsdeling, men i programmet har vi spesielt lagt vekt på programvare, digitale museumssamlinger, forskning og skolebøker. Vi har programfestet at vi vil få utviklet et system for årlig registrering og publisering av verk som faller i det fri når vernetiden går ut, og at NRKs arkiv skal være tilgjengelig for alle. Vi vil også redusere lengden på vernetiden.»

Rødt: «Rødt er tilhengere av at mest mulig informasjon og arkivmateriale er offentlig tilgjengelig. Vi mener for eksempel at offentlig finansiert forskning bør være tilgjengelig for alle, og ikke være avhengig abonnementer på tidsskrifter eller kjøp av artikler. Også offentlig finansiert kultur bør mangfoldiggjøres på en måte som ivaretar opphavspersonenes rettigheter. Vi mener videre at historiske arkiver i størst mulig grad blir tilgjengelig for allmennheten, også utenfor akademia.»

Senterpartiet og Kristelig Folkeparti oppgir at de ikke har vedtatt noen politikk på området.

Hvilke områder mener deres parti er lite egnet for å dele informasjon og arkivmateriale under en fri lisens?

Arbeiderpartiet: «Materiale som er ment å være selvfinansierende eller materiale som er underlagt begrenset innsyn basert på faglige vurderinger.»

Høyre: «For eksempel taushetsbelagt informasjon, personvernsensitive ting og det som har med rikets sikkerhet å gjøre. Det kan også være opphavsrettslige problemstillinger knyttet til arkivmateriale, for eksempel fordi det er noen andre som har rettigheter som gjør at det ikke kan deles helt fritt, for eksempel på kulturområdet.»

Fremskrittspartiet: «Helseinformasjon»

Venstre: «Det er først og fremst mindre egnet der tilgangen til informasjonen begrenses av andre hensyn og lovreguleringer, for eksempel når det er snakk om personsensitiv informasjon eller informasjon som kan true rikets sikkerhet.»

Sosialistisk Venstreparti: «Dokumenter og annet som av sikkerhetsmessige grunner ikke bør deles, verk som beskyttes av åndsverksloven.»

Miljøpartiet De Grønne: «Det er vanskelig å peke ut noen spesifikke områder, men hensynet til personvern og rikets sikkerhet vil i noen tilfeller gjøre at man ikke kan dele informasjon og arkivmateriale. Vi er også for en åndsverkslov hvor privatpersoner har rett på sine åndsverk, med kortere vernetid enn i dag.»

Rødt: «Informasjon og arkivmateriale som berøres av personvernlovgivningen, materiale som sensitivt for rikets sikkerhet eller der andre særskilte hensyn spiller inn er ikke egnet for å dele under en fri lisens. Men i det store og hele mener Rødt at et levende demokrati forutsetter fri tilgang på informasjon og åpenhet rundt viktige avgjørelser.»

Senterpartiet og Kristelig Folkeparti angir at de ikke har vedtatt noen politikk på området.

Konklusjon

De fleste partiene er fornøyd med artiklene om eget parti og politikere i Wikipedia. Flere angir at de mener artiklene er viktige og at de ønsker at artiklene skal få bedre kvalitet og at flere politikere bør få egne artikler. De fleste partiene har angitt at de selv har bidratt på egne artikler, men samtidig angir flere at de er varsomme med å aktivt redigere egne artikler, eller at de kun retter opp faktafeil.  Flere partier utgir egne bilder f.eks. på Flickr med frie lisenser og oppfordrer Wikipedia til å benytte disse. Rødt klager over at deres politikere blir slettet fra Wikipedia, mens FrP klager over at artikkelen om dem har stort fokus på mindre viktige negative hendelser.

Alle partiene mener at det er viktig å tilby kunnskap på begge norske målfører. De fleste er også enige i at Nordsamisk er viktig. Venstre skriver at Wikipedia er et viktig oppslagsverk som må være tilgjengelig på alle språk og målformer.

Seks av partiene er helt enige i at statlig finansierte kunnskaps- og kulturbaser skal legges ut under en fri lisens der det er mulig. Arbeiderpartiet skriver at kunnskap finansiert av fellesskapet bør være tilgjengelig for fellesskapet. Samtidig bemerker flere parti at opphavsrett- og eiendomsrett til digital skapt kunst og kultur, må ivaretas.

Flere partier nevner at data og resultat fra offentlig finansiert forskning bør legges under en fri lisens og at NRKs arkiv skal frigis.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å redusere lengen på vernetid. Opphavsretten i dag varer i opphavsmannens levetid og 70 år etter utløpet av vedkommendes dødsår.

Taushetsbelagt informasjon, personsensitive saker og områder som berører rikets sikkerhet er de fleste partiene enige om at ikke er egnet for å deles. Ellers nevnes selvfinansierende og opphavsrettslige materiale som problematiske.

Wikimedia Norge er svært fornøyd med at alle partiene svarte på våre spørsmål. Vi registrerer også at flere partier mener at Wikipedia er et viktig oppslagsverk for kunnskap og historie og at en av Wikipedias store styrker er at alle kan få tilgang til kunnskap på sitt eget språk. Wikimedia Norge er også svært fornøyd med at flere parti ønsker å frigi offentlig finansierte arkiv og kunnskapsdatabaser. Vi ønsker også å framheve de parti som ønsker å gjøre noen lettelser i opphavsretten, f.eks. å redusere vernetiden. Likevel viser undersøkelsen at det er behov for å informere politikerne om behovet for fri kunnskap, hvilke fordeler fri kunnskap har, og hvordan lovgivningen kan tilpasses fri kunnskap.

Innlegget Hva mener de politiske partiene om Wikipedia og åpne lisenser? dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Astrid Carlsen at August 09, 2017 08:38 AM

August 03, 2017

Wikimedia Sverige

Bilder är information och kunskap – när de används

Kopplat Öppet Kulturarv (KÖK) – syftar till att synliggöra vårt kulturarv. Helmer Gustavson utför en imålning av runorna på Rökstenen. (Observera att det är ett arbete som endast får göras av Riksantikvarieämbetets experter, med tillstånd och kunskap i ämnet.) Foto: Bengt A Lundberg CC BY 2.5, via Wikimedia Commons.
Kopplat Öppet Kulturarv (KÖK) – syftar till att synliggöra vårt kulturarv. Helmer Gustavson utför en imålning av runorna på Rökstenen. (Observera att det är ett arbete som endast får göras av Riksantikvarieämbetets experter, med tillstånd och kunskap i ämnet.) Foto: Bengt A Lundberg CC BY 2.5, via Wikimedia Commons.

Riksantikvarieämbetet har tillgängliggjort ca 10 000 bilder på fornminnen och kulturminnesbyggnader. Dessa fotografier ligger nu fria för användning på mediabanken Wikimedia Commons. Med en öppen och fri licens är detta kulturarv redo att kopplas till artiklar om kulturarvet på Wikipedia – ett Kopplat Öppet Kulturarv.

Det ligger i Riksantikvarieämbetets uppdrag och intresse att se till att de bilder som visar vårt kulturarv används och sprids. Genom att skanna in gamla fotografier samt tillgängliggöra dem digitalt med en öppen och fri licens, en så kallad Creative Commons-licens, är det möjligt att till exempel använda dem för relevanta artiklar på Wikipedia.

– Vi på Riksantikvarieämbetet har länge arbetat för få fler att se och använda sig av våra bilder. Ett delmål i den pågående processen är att ytterligare tillgängliggöra och synliggöra det kulturarv som ligger i vår databas med kulturmiljöbilder, berättar Jan Ainali, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet.

Kopplat Öppet Kulturarv

Arbetet med att tillgängliggöra kulturmiljöbilderna sker inom ramen för projektet Kopplat Öppet Kulturarv (KÖK) som drivs av Wikimedia Sverige med stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse tillsammans med UNESCO, Wikimedia Italia och Kulturarv utan Gränser. Genom att sammanställa information om världens hotade kulturarv och tillgängliggöra bilder, mediafiler och strukturerad data, digitalt för allmänheten på en plattform som många redan känner till, ökar tillgängligheten. Det blir med andra ord användbart, tillgängligt och bevarat digitalt. Vårt kulturarv blir härmed sök- och länkbart.

– För oss är det viktigt att de digitala bilderna används, att det kopplas till relevanta sammanhang och sprids. Det är först när objekten på fotografierna kopplas samman med korrekt information i ett relevanta kontext som de gör sitt jobb som information- och kunskapsspridare, på Wikipediaartiklar, utställningar med mera, menar Jan Ainali.

Ales stenar en skeppssättning från Vendeltiden. Foto: Bengt A Lundberg CC BY 2.5, via Wikimedia Commons.
Ales stenar en skeppssättning från Vendeltiden. Foto: Bengt A Lundberg CC BY 2.5, via Wikimedia Commons.

För att kunna tillgängliggöra fotografierna och möjliggöra fri- och öppen licens krävdes det ett grundligt förarbete, fotografens rättigheter måste vara utredda och tydliga. Med en genomtänkt strategi och med ett långsiktigt mål har det varit möjligt att genomföra. De flesta bilderna är tagna av Riksantikvarieämbetets anställda, som har fotograferat och dokumenterat vårt kulturarv.

Fotografier med bra metadata först ut

Det första steget var att hitta de fotografier som var uppmärkta med specifik metadata, med exakt information om vad de föreställer. Marcus Smith, verksamhetsutvecklare på enheten för digital förmedling på Riksantikvarieämbetet, gjorde de initiala sökningarna och filtrerade fram bilder med specifika objekt som till exempel en identifierad kyrka eller ett byggnadsminne. Sedan gav han listan med objekten till André Costa på Wikimedia Sverige som laddade upp alla de tusentals bilderna till Wikimedia Commons.

– Vårt samarbete med Wikimedia Sverige har hjälpt oss med vår vision och arbete att tillgängliggöra, nu är nästan 10 000 bilder av de cirka 200 000 bilderna från vår databank med kulturmiljöbilder, fria att användas, berättar Jan Ainali.

Vi vet att bilden föreställer Eketorps borg, men den tillgängliga information om när bilden är tagen är mycket vag: “Bilden troligen från mitten av 1970-talet”. Foto: Pål-Nils Nilsson CC BY 2.5, via Wikimedia Commons.

Vi vet att bilden föreställer Eketorps borg, men den tillgängliga information om när bilden är tagen är mycket vag: “Bilden troligen från mitten av 1970-talet”. Foto: Pål-Nils Nilsson CC BY 2.5, via Wikimedia Commons.

I höst laddas det upp fler bilder

Arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra bilder på vårt kulturarv fortsätter, ytterligare omgångar med ännu fler motiv är planerade för uppladdning på Wikimedia Commons. Senare i höst behöver RAÄ hjälp av frivilliga med att identifiera innehållet i bilderna. Ett stort antal av dem föreställer kyrkor med information om vilken socken de är tagna i, plus en del fritext, men saknar strukturerad data om till exempel vilken kyrka det är bilden föreställer.

Men redan nu är mycket vunnet, berättar Jan Ainali:

– Som bonus under arbetet med att reda ut vad bilderna föreställer och vem som har tagit dem, har vi redan nu kunnat rätta till felaktig information. Det har inneburit en klar kvalitetshöjning för vår bilddatabas. Samtidigt som vi har tillgängliggjort våra bilder, har vi gjort vår egen metadata bättre och mer funktionell för oss själva. Jag vill starkt rekommendera andra myndigheter att göra ett arbete liknande det vi har gjort, för att få bättre databaser med aktuell och användbar metadata.

Samtliga av Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder, som är uppladdade, hittar du här på Wikimedia Commons.

Den som är intresserad av att hjälpa till att värna vårt hotade kulturarv är hjärtligt välkommen till någon av Wikipedias skrivstugor. Det är ett bra tillfälle att ställa frågor, lära sig att redigera och att skriva artiklar på världens största uppslagsverk.

Text: Gitta Wilén


by gittawilen at August 03, 2017 08:49 AM

August 01, 2017

Wikimedia Sverige

Molkom–Pretoria hangout

Pretoria och Molkom möts och delar erfarenheter via Google Hangouts. Foto: Audrey Lebioda CC-BY-SA 4.0.Pretoria och Molkom möts och delar erfarenheter via Google Hangouts. Foto: Audrey Lebioda CC-BY-SA 4.0.

När årets Wikipedialäger hölls på Molkoms folkhögskola (den 24–30 juli), pågick det under lördagen ett edit-a-thon som arrangerades av svenska ambassaden i Pretoria #HerStory. De båda wikipedia-eventen passade på att träffas via Google Hangouts och dela erfarenheter.

Sofie Jansson, ledare för Wikipedialägret, andra året i rad, berättar:

– Vi fick bland annat frågan om vad vi upplever som hinder för att fler kvinnor ska engagera sig på Wikipedia. Vi pratade om bemötandet, tonen i diskussioner, fokus på teknik, brist på tid (olika tillgång till tid), det redan etablerade sättet att göra någonting på som i sig kan fungera exkluderande, att upplevelsen av dessa som hinder för kvinnor att engagera sig, det är samma saker både i Sydafrika och här i Sverige.

– Sedan pratade vi också lite om att det är kul att vi håller på med redigeringar i ett likartat sammanhang samtidigt i två delar av världen som ligger så långt ifrån varandra, avslutar Sofie Jansson.

English version:

Pretoria och Molkom möts och delar erfarenheter via Google Hangouts. Foto: Audrey Lebioda CC-BY-SA 4.0.Pretoria and Molkom are sharing experiences over Google Hangouts. Photo: Audrey Lebioda. CC-BY-SA 4.0.

At the same time as the Wikipedia Summer Camp (women only) was going on in Molkom, Sweden (July 24–30), edit-a-thon #HerStory was held by the Swedish Embassy in Pretoria. The two Wikipedia events decided to meet up over Google Hangouts and share experiences.

Sofie Jansson, Wikipedia Summer Camp leader for the second year, says:

– Among other questions, we were asked what we believe is preventing more women from engaging in editing Wikipedia. We talked about the reception you get, the tone in discussions, focus on technology, lack of time (varying time availability), that the established way of doing something in itself can become excluding. The experience of these, as obstacles for women to engage, are the same in South Africa and Sweden.

– We also discussed how great it is that we are editing in a similar context at the same time, in two parts of the world so far apart, Sofie Jansson rounds up.

Wikipedia Summer Camp is an event for women only, which is held for the second year in Molkom, Sweden. The aim of the summer camp is closing the gender diversity gap on Wikipedia. Only ten percent of the contributors are women. This affects the subjects covered and the way in which articles are written.


by gittawilen at August 01, 2017 08:20 AM

July 31, 2017

Wikimedia Sverige

Tycker du att offentlig konst ska kunna delas online?

Tycker du att offentlig konst ska kunna delas online? På bilden syns inte Näckens polska av konstnären Bror Hjorth.På bilden syns inte konstnären K G Bejemarks staty av Nils Ferlin.

Vad krävs för att vi oinskränkt ska kunna dela digitala bilder på vår offentliga konst online – utan att bryta mot någon lag? I vår FAQ berättar vi om hur det nya domslutet begränsar detta och varför det nu behövs tydliga politiska beslut.

Domslutet kommer att kosta Wikimedia Sverige cirka 750 000 kr i rättegångskostnader plus ersättning. Nu vänder vi oss till alla som tycker att den här domen är orimlig. Ert stöd är viktigt.

Donera 50, 100, 200 kr eller valfri summa. Enklast swishar du till oss på 1232692697. Skriv BUS i kommentaren, så går pengarna oavkortat till detta arbete.

Du kan också bli medlem i den ideella föreningen Wikimedia Sverige.

Vi är tacksamma för att ni delar och sprider.

#panoramafrihet


by gittawilen at July 31, 2017 10:31 AM

July 25, 2017

Wikimedia Norge

Celtic Knot Conference 2017 in Edinburgh

The Celtic Knot Conference 6 July 2017 is the first Wikipedia Language conference organised in collaboration between the University of Edinburgh and Wikimedia UK focusing on supporting Celtic & Indigenous Languages. Watch this 3 minute video to find out what the Celtic Knot is all about.

Wikimedia Norge is supporting Wikipedias in three languages: Norwegian Bokmål (460,000 articles), Norwegian Nynorsk (130,000 articles) and Northern Sami (7,000 articles). The two Norwegian varieties are Germanic languages, while Northern Sami is an indigenous language in the Uralic language family. Northern Sami is spoken in Norway, Sweden and Finland, and is by far the biggest of several living Sami languages. In Norway about 25,000 people speak Northern Sami, but far fewer are able to write in the language. The Northern Sami Wikipedia currently has no active contributors, and Wikimedia Norge is looking into building a project to revitalize the Northern Sami Wikipedia.

This conference gave us an unique opportunity to learn from the representatives from different Celtic & Indigenous language Wikipedias. We hosted a workshop with a short introduction: How to kickstart a dead Wikipedia?,  followed by these questions that where discussed in 3 facilitated groups:

 

 • Where do we start with no active community?
 • What kinds of institutional partners should we seek?
 • What activities should we prioritize?
 • How can we best support a language with limited resources?
 • What have been the biggest challenges for similar projects supported by Wikimedia UK and other related entities?
 • What are the pitfalls, things to avoid?

Notes from the etherpad used during the workshop can be read here.

Jon Harald Søby and Astrid Carlsen

 

 

 

 

 

 

You can read our presentation here

Innlegget Celtic Knot Conference 2017 in Edinburgh dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Wikimedia Norge at July 25, 2017 12:19 PM

July 21, 2017

Wikimedia Sverige

Kan vi nå 75 000 kr den här veckan?

Ökad tillgänglighet? På bilden syns inte Näckens polska av konstnären Bror Hjorth.På bilden syns inte Näckens polska av konstnären Bror Hjorth.

Hur offentlig är den offentliga platsen när du inte kan dela och berätta om det som syns där, på det sätt som du väljer?

Tack vare er har vi nu fått in 63 098 kr! Ert stöd är viktigare än pengar, men vi är tacksamma för hjälpen att täcka rättegångskostnaderna. Vi vänder oss till alla som tycker att den här domen är orimlig.

Kan vi nå 75 000 kr den här veckan?

Enklast swishar du till oss på 1232692697. Skriv BUS i kommentaren, så går pengarna oavkortat till detta arbete. Donera 50, 100, 200 kr eller valfri summa.

Du kan också bli medlem i den ideella föreningen Wikimedia Sverige.

Tillsammans är vi starka. Tack för att ni delar och sprider.

#panoramafrihet


by gittawilen at July 21, 2017 07:34 AM

July 20, 2017

Wikimedia Sverige

Insamlingen för att täcka våra rättegångskostnader är igång

15 000 x 50 kr = 750 000 kr.
Swisha till oss på 1232692697. Skriv BUS i kommentaren. Foto: CC BY-SA Mattias Blomgren.

Nu går vi ut i sociala medier och ber om stöd. Vi behöver pengarna, men det som är viktigast för oss är att ni stödjer frågan om panoramafrihet i Sverige. Vi har startat en insamlingen för att täcka våra rättegångskostnader och ersättning på 750 000 kronor.

Panoramafrihet innebär att du kan ta bilder av byggnader och offentlig konst som är stadigvarande placerad på allmän plats, även om det inte är mer än 70 år sedan personen som skapade verket avled.

Vi vill tacka för allt stöd som vi har fått av er efter domen. Det är otroligt fint att över 200 personer har swishat pengar till vårt insamlingskonto. Vi redovisar hur det går i insamlingen på denna sida. Stöd är viktigare än pengar, men vi fortsätter också med att samla in pengar för att täcka rättegångskostnaderna. Vi vänder oss till alla som tycker att den här domen är orimlig.

Donera 50 kr, 100 kr, 200 kr eller vadhelst. Enklast swishar du till oss på 1232692697. Skriv BUS i kommentaren, så går pengarna oavkortat till detta arbete. Tillsammans är vi starka. Tack för ditt stöd!

#panoramafrihet


by gittawilen at July 20, 2017 03:28 PM

Offentligt?

Offentlig? På bilden syns inte konstverket Tufsen av Egon Möller-Nielsen Foto: CC BY-SA Bengt Oberger.På bilden syns inte konstverket Tufsen av Egon Möller-Nielsen Foto: CC BY-SA Bengt Oberger.

Stort tack för att ni delar och sprider. Tack vare er har vi nu fått in 53 698 kr, över 300 personer stött och donerat pengar för att för att täcka rättegångskostnaderna.

Wikimedia Sverige står för fri kunskap. Möjligheten att fritt dela digitala bilder på offentlig konst online ökar kunskapen och nyfikenheten inför vår fast placerade kultur, i det offentliga rummet. Domen förhindrar ett digitalt tillgängliggörande. Hjälp oss att få till en förändring!

Stöd är viktigare än pengar, men vi fortsätter också med att samla in pengar för att täcka rättegångskostnaderna. Vi vänder oss till alla som tycker att den här domen är orimlig.

Enklast swishar du till oss på 1232692697. Skriv BUS i kommentaren, så går pengarna oavkortat till detta arbete. Donera 50, 100, 200 kr eller valfri summa.

Du kan också bli medlem i den ideella föreningen Wikimedia Sverige.

Tillsammans är vi starka. Tack för ditt stöd!

#panoramafrihet


by gittawilen at July 20, 2017 09:05 AM

July 19, 2017

Wikimedia Sverige

Wikipedialäger i Molkom för fler kvinnor i världens största uppslagsverk

Sofie Jansson ledare för årets Wikipedialäger som hålls på folkhögskolan i Molkom den 24–30 juli. Bilden är från förra årets läger. Foto: Hannibal, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
Sofie Jansson (i gul tröja) ledare för årets Wikipedialäger som hålls på folkhögskolan i Molkom den 24–30 juli. Bilden är på förra årets läger.
Foto: Hannibal, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

På Molkoms folkhögskola samlas tretton kvinnor under sju dagar, den 24–30 juli, för att fördjupa sig i, skriva och redigera artiklar på Wikipedia. Endast ca 10 procent av de som bidrar till Wikipedia är kvinnor och Wikipedialägret är ett initiativ för att öka engagemanget.

Det är för andra året i rad som det ordnas ett Wikipedialäger i Sverige riktat till personer som identifierar sig som kvinnor. När lägret är över har deltagarna lärt sig redigera Wikipedia, både vad gäller förbättringar av artiklar som redan finns och att skapa nya. I uppgifterna ingår även att ladda upp bilder och filmer till mediadatabasen Wikimedia Commons samt att lära sig hur dessa kan användas i artiklar på Wikipedia.

– Vi har som mål att skapa eller förbättra minst 100 artiklar och ladda upp minst 15 filer på Wikimedia Commons, sammanlagt kommer vi att lägga till eller ta bort minst 50 000 bytes, förmodligen kommer det att bli mer, berättar Sofie Jansson, som är ledare för lägret och styrelseledamot i Wikimedia Sverige.

Ökat ideellt engagemang

På frågan om varför lägret riktar sig till just kvinnor, svarar Sofie Jansson:

– Bristen på mångfald bland de som skriver artiklar på Wikipedia gör att ämnesområdena som täcks på Wikipedia kan bli ofrivilligt homogena. Inom vissa områden saknas artiklar om kvinnor som borde ha artikel och artiklar om kvinnor tenderar i större utsträckning att fokusera mer på släktskap än gärning. Det finns även ämnesområden som är eftersatta.

– Även om de flesta som skriver artiklar på Wikipedia gör det med ett stort engagemang och med en vilja att skriva på ett encyklopediskt sätt så kommer den massiva underrepresentationen av kvinnor göra att artiklarna skrivs ur ett visst perspektiv. Detta kan även påverka ordval, tolkningar och vad som behandlas i ämnet, enligt Sofie Jansson.

Wikipedia är en av världens mest besökta webbplatser med omkring en halv miljard besökare per månad. Wikipedias mål är att ge alla människor tillgång till mänsklighetens samlade kunskap och arbetar därför med att stödja underrepresenterade gruppers deltagande på Wikipedia.

Kontakta gärna Sofie Jansson, ledare för Wikipedialägret den 24–30 juli på folkhögskolan i Molkom.

Sofie Jansson, född och uppvuxen i Molkom, är ledare för Wikipedialägret för andra året i rad. Hon sitter i styrelsen för Wikimedia Sverige sedan 2017. E-post: sofie.jansson@wikimedia.se. Telefonnummer: 0733-408871

Vår Wikipediasida med mer information om Wikipedialägret som arrangeras av Wikimedia Sverige i Molkom den 24–30 juli 2017.


by gittawilen at July 19, 2017 09:39 AM

July 17, 2017

Wikimedia Sverige

300 stora tack!

Hjälp oss värna panoramafriheten!Panoramafrihet innebär att du kan ta bilder av byggnader och offentlig konst som är stadigvarande placerad på allmän plats, även om det inte är mer än 70 år sedan personen som skapade verket avled. På bilden syns inte konstverket Karin Boye av Peter Linde. Foto: CC BY-SA Mattias Blomgren.

Nu har insamlingen fått in 53 698 kr i donationer från allmänheten. Det är otroligt fint att över 300 personer har donerat pengar till vårt insamlingskonto. Vi redovisar hur det går i insamlingen på denna sida

Vi vill tacka för allt stöd som vi har fått av er efter domen. Stöd är viktigare än pengar, men vi fortsätter också med att samla in pengar för att täcka rättegångskostnaderna. Vi vänder oss till alla som tycker att den här domen är orimlig.

Domen som kom förra veckan i Patent- och marknadsdomstolen gör tydligt att det är skillnad mellan tryckt och digital spridning. Bilder med offentlig konst får tryckas som till exempel vykort och användas i kommersiella syften, medan spridning av samma bilder digitalt kräver licens.

Offentligkonst.se är ett icke-vinstdrivande online-projekt som som syftar till att sprida, synliggöra och öka intresset för vår fantastiskt fina offentliga konst, men hindras från att göra det i och med domslutet. Vi tycker det är rimligt att användningen av digital media ska vara fri på samma villkor som tryckt media, i ett allt mer digitalt samhälle. Hjälp oss att värna panoramafriheten i Sverige.

Donera 50, 100, 200 kr eller en valfri summa. Enklast swishar du till oss på 1232692697. Skriv BUS i kommentaren, så går pengarna oavkortat till detta arbete. Tillsammans är vi starka. Tack för ditt stöd!

#panoramafrihet


by gittawilen at July 17, 2017 03:06 PM

July 10, 2017

Wikimedia Sverige

Court Judgment Shrinks Public Space in Sweden

antiposeidon
Image of everything except Poseidon, which can no longer be shown digitally. Photo: Mattias Blomgren, CC-BY-SA 3.0.

On 6 July, the Patent and Market Court of Sweden announced their judgment in the high profile lawsuit filed by Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS), a Swedish collection society for visual artists, against Wikimedia Sverige (Sweden). Unfortunately the court found in favor of BUS.

The problematic outcome of the ruling is that it prohibits online sharing of photos of works of art that are permanently located in public places, in parks and in the city, even though the works themselves are publically funded. BUS’ statement reads that “it is not illegal for individuals to take photos of art”, this is indeed true, however most people wish to make further use of photos taken, such as sharing them online.

 • The outcome is a tragedy, because it renders public art less accessible and less public. Our intention has always been to give public art the kind of visibility it deserves. It is remarkable how, in a digital age, sharing photos in digital media is not OK if there is a work of public art visible in that photo, says John Andersson, Executive Director of Wikimedia Sverige.

The court judgement is worrying as to how it will affect individuals and conversations between people. If you are in a public space taking photos, what are you allowed to do with them? How can you share them and your experiences? Is it alright to upload them to a personal blog? The court asserts that it is not, if there happen to be a work of public art visible in those photos.

 • Copyright is complex and largely incomprehensible. This ruling asserts that there is a difference in terms of user rights between digital and print media as photos of these works of art can for example be printed as postcards and used for commercial purposes. Digital non-profit projects however, such as the websites Offentligkonst.se and Wikipedia, must pay for using the very same photos. In a society looking to fully enter a digital era, it is unreasonable to undermine the use of digital media in this way. The legislation clearly must be revised, says John Andersson.

BUS filed the lawsuit against Wikimedia Sverige in 2014 based on Offentligkonst.se, an open database hosted by Wikimedia Sverige that provides maps, descriptions, and photos of works of art that are permanently located in public places. BUS claimed that Wikimedia Sverige violated Swedish copyright law by publishing photographs of public art. In April 2016, the Supreme Court of Sweden ruled against Wikimedia Sverige in clarifying that Sweden’s freedom of panorama laws do not allow for digital sharing of photographs of artwork in public places. Yesterday, the Patent and Market Court followed suit with a similarly restrictive interpretation of copyright laws that limits sharing photographs of such public works, even when photographs of such works are already freely visible online. Wikimedia Sverige is obliged to pay fines and compensation of a total of about SEK 750,000 (around 89,000 USD).

 • We’re hoping to find support through a crowdfunding campaign to cover costs and advocate for changes to relevant Swedish and international legislation. If you think the court ruling is unreasonable you’re welcome to make a donation. Supporters can either use Swedish payment app Swish at 1232692697 or visit https://wikimedia.se/en/donera to donate. Simply add “BUS” in the comment section and all funds will be put towards this cause, says John Andersson.

Patent and Market Court ruling (in Swedish): https://se.wikimedia.org/wiki/Fil:Stockholms_TR_PMT_8448-14_Dom_2017-07-06.pdf

Timeline of the lawsuit (in Swedish): https://se.wikimedia.org/wiki/Offentligkonst.se/Stämning

Summary:

On 6 July 2017, the Swedish Patent and Market Court ruled that photos depicting works of public art must not be shared online. This affects the non-commercial website Offentligkonst.se hosted by Wikimedia Sverige, which provides information and photos of public art with the intention of making it more visible. It further undermines the rights of individuals to freely share photographs online. Wikimedia Sverige respectfully disagrees with the decision and calls for a change in copyright legislation.


by Eric Luth at July 10, 2017 07:47 AM

July 07, 2017

Wikimedia Sverige

Domslut krymper det offentliga rummet i Sverige

antiposeidon
Bild på allt utom Poseidon i Göteborg, som inte längre får synas digitalt. Foto: Mattias Blomgren, CC-BY-SA 3.0.

Den 6 juli fällde Patent- och marknadsdomstolen sin dom i det uppmärksammade fallet om möjligheten att dela bilder på svensk offentlig konst online. Domstolen har tyvärr beslutat att döma till förmån för BUS (Bildupphovsrätt i Sverige).

Problemet efter domen är att det inte är tillåtet att dela sina bilder av offentliga konstverk, den konst som är placerad i det offentliga rummet, i parker och på torg och betalade med skattepengar. Inskränkningen handlar om vad som är tillåtet att göra med bilderna. BUS skriver i sin pressrelease: “Domen innebär inte att det är förbjudet för privatpersoner att fota konst”. Detta är som tur är ett korrekt uttalande. Men de flesta av oss vill ju dela våra bilder online.

– Utfallet är tragiskt, eftersom konsten nu inte längre är lika tillgänglig och offentlig. Från Wikimedia Sveriges sida har vi velat ge konsten den synlighet den förtjänar. Det är mycket märkligt att det i en digitaliserad värld inte är okej att dela bilder digitalt, om det på bilden skymtar ett offentligt konstverk, säger John Andersson, verksamhetschef på Wikimedia Sverige.

Domen skapar oro för hur det drabbar både enskilda individer och samtalet mellan människor. Om du är på en offentlig plats och tar bilder, vad kan du göra med fotona? Hur kan du dela med dig av dina upplevelser? Är det exempelvis okej att lägga upp dem på din egen blogg? Domen är tydlig med att så inte är fallet, om det i bilden även syns ett offentligt konstverk.

– Upphovsrätt är krångligt och svårförståeligt. Domen gör också tydligt att det är skillnad mellan tryckt och digital spridning, då bilder med dessa konstverk får tryckas som exempelvis vykort och användas i kommersiella syften. Icke vinstdrivande projekt online, som Offentligkonst.se och Wikipedia, måste dock betala för att visa samma bilder. I ett samhälle som strävar efter att digitaliseras är det orimligt att införa begränsningar av just digital media. Lagstiftningen behöver helt klart ses över, säger John Andersson.

Wikimedia Sverige stämdes 2014 av BUS för sajten Offentligkonst.se, en sajt utan vinstintresse, där information och bilder av offentlig konst som tagits av allmänheten visas så att det lätt går att hitta dem. BUS hävdade att Wikimedia Sverige bröt mot upphovsrättslagen när man publicerade bilder av offentliga konstverk. I april 2016 beslutade Högsta domstolen att gå på BUS linje i målet.

Igår valde även Patent- och marknadsdomstolen en extremt restriktiv tolkning av upphovsrättslagen. Wikimedia Sverige döms till att betala ca. 750 000 kronor i rättegångskostnader och ersättningar, vilket drabbar den lilla ideella föreningen hårt.

– Vi hoppas därför på att få stöd genom crowdfunding för att täcka kostnaderna och för att på längre sikt kunna förändra lagstiftningen. Om du tycker att domen är orimlig hoppas vi att du kan avvara några kronor. Enklast swishar du till oss på 1232692697 eller besöker http://wikimedia.se/en/donera. Skriv bara BUS i kommentaren så går pengarna oavkortat till detta arbete, säger John Andersson.

Patent- och marknadsdomstolens beslut: http://www.bildupphovsratt.se/sites/default/files/upload/stockholms_tr_pmt_8448-14_dom_2017-07-06.pdf

Tidslinje över målet: https://se.wikimedia.org/wiki/Offentligkonst.se/Stämning

Kontakt:
John Andersson
Verksamhetschef, Wikimedia Sverige
john.andersson@wikimedia.se
073-396 51 89


by Eric Luth at July 07, 2017 12:10 PM

July 01, 2017

Wikimedia Sverige

Panoramafrihet och öppna data i Almedalen

John Andersson, verksamhetschef och Eric Luth, projektadministratör på Wikimedia Sverige.
John Andersson, verksamhetschef och Eric Luth, projektadministratör på Wikimedia Sverige. Använd med CC BY / en bearbetning av originalen.
Foto: Jan Ainali [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Foto: Sara Mörtsell [CC0], via Wikimedia Commons
Under årets Almedalsvecka kommer Wikimedia Sverige att vara representerade av John Andersson, verksamhetschef och Eric Luth, projektadministratör. Kunskap om effekterna av lagar och regler är mycket viktigt i digitaliseringsprocessen. Det påverkar i grunden vår yttrandefrihet och vårt samhälle.

Panoramafrihet innebär att du kan ta bilder av byggnader och offentlig konst även om det inte är mer än 70 år sedan personen som skapade verket avled. Med öppna data menas de offentliga handlingar som är tillgängliggjorda, fria och läsbara av maskin.

Vilka frågor kommer Wikimedia Sverige att ha fokus på i år?

– Vi har valt ut några frågor som är centrala för att kunna sprida fri kunskap. Under våren har öppna data debatterats till och från, och regeringen genom civilministern har understrukit hur viktig frågan är. Vi tror att vi kan tillföra ett unikt perspektiv i frågan, genom våra erfarenheter av hur kommunerna arbetar.

– När det kommer till panoramafrihet är den svenska lagstiftningen oklar, och beroende på vad som händer efter ett domstolsfall kommer förmodligen lagen behöva ses över. Vi tror på en stark panoramafrihet. För Wikipedia innebär det till exempel att kunna illustrera artiklar om bland annat byggnader och konstverk på offentlig plats, även om de uppförts relativt nyligen.

Vad är extra intressant att fråga er om?

– Vi pratar gärna om frågorna ovan: kommunala öppna data och panoramafrihet. Men utöver det svarar vi gärna på frågor om öppen tillgång, eller bara fri kunskap och informationsspridning i allmänhet. Vi har hållit på med det det senaste decenniet; vi växer och blir större, och är involverade i allt fler projekt och aktiviteter. Det nämnde bland annat regeringen i kulturarvspropositionen, där vi nämndes specifikt för vår roll i att göra kulturarvet tillgängligt.

Har ni något evenemang i år?

På onsdag eftermiddag hittar ni oss på Stadsbiblioteket, där vi anordnar Wikipedia-relaterade workshops om skrivande och fotograferande. Vill du vara med på dem? Du hittar mer information här!

Om jag vill vara med och stödja arbetet med panoramafrihet och öppna data, hur gör jag då?

Vi behöver all hjälp vi kan få, i bägge frågorna! Om du hjälpa oss som volontär är det en bra idé att antingen gå med i föreningen, eller maila oss på info@wikimedia.se och berätta vad du är intresserad av att hjälpa till med. Du kan även hitta frivilliguppgifter här. Framöver kommer vi sätta ihop ett nätverk för att påverka för en bättre panoramafrihet. Hör gärna av dig till oss, så ser vi till att du kommer med där!

Var kan jag ta reda på mer om vad som är på gång inom öppna data?

Vi har sammanställt de utmaningar och erfarenheter som svenska kommuner har dragit från sitt arbete med öppna data i en roadmap. Den hittar du här!

Gitta Wilén, kommunikatör på Wikimedia Sverige.

Tfn: 072-967 29 48. gitta.wilen@wikimedia.se


by gittawilen at July 01, 2017 02:38 PM

June 30, 2017

Wikimedia Sverige

COH Challenge

Amphithéâtre d''El Jem (Tunisie)
Bild på världsarvet El Jems amfiteater i Tunisien. Bilden har laddats upp av UNESCO via KÖK. Foto: Christian Manhart, CC-BY-SA 3.0.

Är du intresserad av bilder? Brinner du för kultur- och världsarv? Tror du att fri kunskap är viktigt, både idag och imorgon? Då borde du vara med i COH Challenge. Hjälp till att illustrera Wikipedia-artiklar om världsarv, var med och tävla och ha chansen att vinna fina priser!

12 000 bilder på kulturarv från hela världen på mediedatabasen Wikimedia Commons. Det är ett av resultaten av projektet Kopplat Öppet Kulturarv (KÖK), som drivs av Wikimedia Sverige och UNESCO. Där tar också tävlingen sin startpunkt. Använd bilderna för att illustrera Wikipedia-artiklar, förse dem med bildtexter och förbättra artiklarna. På så vis får du poäng, och flest poäng vinner. I prispotten ligger fina priser!

Wikipedia är världens största encyklopedi samt världens femte mest besökta webbplats. Artiklar läses, skrivs och redigeras av alla möjliga människor. Artiklarna blir dock både trevligare och mer värdefulla om de också är illustrerade. En bild brukar ju sägas förmedla mer än tusen ord, och i artiklar som exempelvis om världsarv kan bilder vara avgörande för att förmedla centrala delar av artikelns budskap.

Nu finns bilderna tillgängliga. Nästa steg är att se till att de används. Det är där både du och tävlingen kommer in i bilden. Tävlingens fokus är att illustrera artiklar. Du får poäng för hur många sidvisningar bilderna du lägger till får. Du får max lägga till fem bilder per artikel, och bilderna måste förses med bildtext. Förbättrar du samtidigt artikeln får du det dubbla antalet poäng. Tämligen enkelt alltså.

Tävlingen arrangeras av UNESCO och Wikimedia Sverige, som båda är med och driver KÖK-projektet. KÖK är ett försök att digitalisera det hotade kulturarvet, för att se till att vårt gemensamma kulturarv finns bevarat digitalt om det går förlorat fysiskt. Många av världsarven i världen är dessvärre hotade: det kan vara av krig, klimatförändringar, exploatering och flera andra orsaker. Digitaliseras världsarven kan kommande generationer åtminstone komma åt det digitalt.

1 juli startar tävlingen. Du har en månad på dig. Flest poäng vinner. Vi hoppas du vill vara med!


by Eric Luth at June 30, 2017 08:59 AM

June 28, 2017

Wikimedia Norge

Sommerstengt kontor

Uke 28 og 29 har vi ansatte i Wikimedia Norge ferie, og vil ikke være tilgjengelig. Vi leser derimot epost igjen når vi kommer tilbake på jobb, så bare ta kontakt om det skulle være noe. Riktig god sommer til alle bidragsytere og venner fra fri kunnskap!

Innlegget Sommerstengt kontor dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Jorid Martinsen at June 28, 2017 11:25 AM

June 23, 2017

Wikimedia Sverige

UNESCO Challenge 2017

Pyramides. Gebel Barkal et les sites de la région napatéenne (Soudan)
En av bilderna som laddades upp inför tävlingen. Foto: Maria Gropa, CC-BY-SA 3.0.

Skrivtävlingen UNESCO Challenge genomfördes i år för första gången och vi är väldigt glada och nöjda över resultatet. Nästan 100 deltagare anmälde sig och var extremt produktiva.

Tävlingen fokuserade på att under en månad utveckla Wikipedias artiklar om världsarven, speciellt de hotade. Hela 1 729 A4-sidor[1] med text skapades om världsarven på 28 språkversioner av Wikipedia. Därtill lades 326 bilder som laddats upp inom ramen för projektet Kopplat öppet kulturarv till i artiklar. Vi hade specialpris som Riksantikvarieämbetet delade ut för artiklar om de svenska världsarven. 103 artiklar skapades om dem och 35 befintliga artiklar förbättrades på 24 olika språk. 40 deltagare får som tack för sin insats en bok för sina bidrag.

274px-cohlogo1-svg
Tävlingen anordnades som en del av projektet Kopplat Öppet Kulturarv.

Detta gör UNESCO Challenge till den i särklass mest framgångsrika skrivtävling vi anordnat, och vad vi har sett en av de mest produktiva någonsin även i internationell jämförelse.

I den enkät vi skickade ut var feedbacken väldigt positiv och vi tycker att det är extra kul att väldigt många av deltagarna uppgav att en av huvudorsakerna till att de deltog var viljan att förbättra Wikipedia och att mer än ⅔ av de som svarade på enkäten planerar att fortsätta arbeta på artiklarna.

Även om deltagarnas svar i vår enkät var mycket positivt tar vi med oss den kritik om ett något snedvridet poängsystem till framtida tävlingar. Flera deltagare upplevde att poängen för att lägga till bilder var för generöst i jämförelse med insatsen som krävde för att skriva en artikel. Vi ska även titta på hur poängen enklare kan redovisas för deltagarna och om ytterligare ämnen skall läggas till om vi ordnar UNESCO Challenge nästa år.

prizes_unesco_challenge_2017
Priser och diplom skickas ut till vinnarna. Foto: Evelina Bång, CC-BY-SA 4.0.

Stort grattis till vinnarna:

 1. Yeza
 2. Thecatcherintherye
 3. Ranjithsiji
 4. Liridon
 5. Beusson
 6. Bamlifa
 7. Houssem Abida
 8. Malkaveedu
 9. Delad mellan Samuele2002 och Apple farmer
 10. Jsamwrites

Vi hoppas att ni vill vara med i vår nästa tävling, Connected Open Heritage Challenge, som startar 1 juli 2017!

[1] Baserat på en beräkning av 4 000 byte per A4, enkelt radavstånd.

john_andersson_2015_28cropped_229John Andersson
Verksamhetschef, Wikimedia Sverige
john.andersson@wikimedia.se


by Eric Luth at June 23, 2017 08:31 AM

June 20, 2017

Wikimedia Sverige

Luminous bliss

För lite drygt en vecka sedan blev artikeln om sukhavatibuddhism utsedd till utmärkt på svenskspråkiga Wikipedia. Det innebär att den ses som en av de absolut bästa artiklarna. Artikeln baseras i ganska hög grad på en bok som köpts in via Wikimedia Sverige som referenslitteratur. Den huvudsakliga artikelskribenten Skottniss skriver mer om sitt arbete här:

Thangka 2010.8
Amitabha i Sukhavatiparadiset. Public Domain, via Wikimedia Commons.

Något mycket grundläggande för Wikimedia Foundation och dess förgreningar – däribland Wikimedia Sverige – är att stödja den artikelskrivande gemenskapen på diverse sätt. Exempelvis finns i många länder numera ”Wikimedia Library”, som tillhandahåller tillgång till diverse betalda databaser som skribenter kan ansöka om tillgång till. Ännu en sådan möjlighet som Wikimedia Sverige har haft under flertalet år nu, är att köpa in referenslitteratur eller finansiera relevanta fjärrlån. Dessvärre har den här möjligheten använts mycket lite av svenska Wikipedias skribenter. Jag tror inte det använts lite för att vi alla är miljonärer som sitter på egna massiva bibliotek fyllda med högkvalitativ referenslitteratur. Snarare handlar det nog mycket om att möjligheten är okänd, kan kännas krånglig att genomföra, eller något annat.

Jag har under maj månad skrivit en hel del, utifrån en bok finansierad av Wikimedia Sverige. Bokens ämnesområde är mycket smalt. Dess huvudområde är sukhavatibuddhistisk litteratur i Tibet. Sukhavatibuddhismen är en förgrening inom buddhismen som är mycket vanlig i Östasien – i Japan till och med den mest vanliga buddhistiska inriktningen. Även i tibetansk buddhism finns alltså traditionen på sätt och vis representerad. I väst – i alla fall i Sverige – är kunskapen dock mycket bristfällig gällande denna mahayanabuddhistiska tradition – som i boken beskrivs som en ”pan-asiatisk rörelse” snarare än en ”inriktning”. Författarens argument för detta är att dess särställning som inriktning främst utgår från de renodlat sukhavatibuddhistiska skolorna i Östasien. I själva verket florerar traditionen inom alla mahayanabuddhistiska länder, men oftast väl integrerat i övrig form av mahayanabuddhism.

Boken beskrev dock relativt ingående mycket andra relevanta historier kring Tibet. Totalt kunde 14 artiklar källbeläggas och/eller utökas, och ytterligare två nya artiklar tillkom med boken som källa. Bland de olika utökningarna, förutom de direkt relaterade till sukhavatibuddhism – var Tangdynastins relation till Tibet (mycket, mycket krig), kort tillägg kring Dalai Lama, tibetanska legender om bodhisattvan Avalokiteshvara (en mycket viktig bodhisattva inom mahayana, som även är Tibets skyddspatron), en tibetansk munk från 1600-talet, med mera.

Kvalitén på innehållet i boken var alltså mycket hög, minst sagt. Inte nog med att författaren beskrev mycket kringliggande historia i Tibet, så är denna bok en av de enda någorlunda lättillgängliga och auktoritativa källorna på sukhavatibuddhismen i Tibet. I dagsläget har den artikel som förstås fick de största utökningarna (omkring 15 000 byte) fått utmärkelsen ”utmärkt”. Med de utökningar som denna bok möjliggjort, fler utökningar som väntar av en annan bok jag har på lager, är möjligheten stor att denna artikel i slutändan blir en av de främsta religionsartiklarna på svenska Wikipedia.

Skottniss


by Eric Luth at June 20, 2017 10:03 AM

June 02, 2017

Wikimedia Sverige

Roadmap till regeringen

c396verlc3a4mnande_av_vitbok_om_c3b6ppna_data2c_2017-05-30
Axel överlämnar roadmapen till regeringen. Fotograf Alexander Wall, CC-BY 4.0.

30 maj överlämnade Wikimedia Sverige vår roadmap och vitbok om öppna data till regeringen, genom civilminister Ardalan Shekarabis politiska sakkunnige, Matilda Malmquist Glas. De är ett resultat av drygt nio månaders resor runtom i Sverige för att träffa politiker och tjänstemän i kommuner, för att inventera hur arbetet med öppna data går.

Sverige har halkat hopplöst efter i tillgängliggörandet av öppna data. Det konstaterar både EU-kommissionen och den svenska regeringen. Ett problem är bristen på samordning, och på kommunnivå är det oerhört stor skillnad mellan de som har kommit längst och de som precis har börjat.

Wikimedia Sverige brinner för öppen och fritt tillgänglig kunskap, och har redan arbetat med flera öppna data-projekt, bland annat Wikidata. För oss är det därför naturligt att försöka påverka så att mer öppna data blir tillgängliga och kan inkluderas på Wikipedia och våra andra projekt.

Därför har vi lyssnat in kommunerna: vilka erfarenheter har man dragit? Vilka problem har man stött på? Vilka utmaningar står man inför, och vilka är de smarta lösningarna? Vi har lyssnat på de största kommunerna och de som har kommit längst, men också de minsta kommunerna och de som har längst resa kvar att göra.

Resultatet är en roadmap, där vi identifierar fyra olika generaliserade nivåer, och där vi föreslår konkreta policyförslag för såväl politiker som tjänstemän för hur man ska kunna ta sig vidare till nästa nivå. Förhoppningsvis kan det ge inspiration till fler kommuner att påbörja, eller fortsätta, arbetet att ta sig vidare till nästa nivå.

Vi har också stött på en del större och mer generella problem. De har vi sammanställt i en vitbok med policyförslag, som vi överlämnade till civilminister Ardalan Shekarabis statssekreterare. Det handlar bland annat om förstärkt samordningsansvar även för kommunal nivå, ekonomiska incitament för öppna geodata och en tydligare digitaliseringsstrategi när det kommer till öppna data.

Vi hoppas att de här två dokumenten kan leda till att hela Kommunsverige kommer längre på öppna data-resan. Idag klassificerar EU-kommissionen Sverige som en “följare”. Förhoppningsvis kan vi göra ett litet bidrag till att höja den allmänna nivån, så att fler kan ta vid och istället gå i framkant.


by Eric Luth at June 02, 2017 01:24 PM

May 22, 2017

Wikimedia Sverige

John Andersson, Wikimedia Sveriges nya verksamhetschef!

john_andersson_2015_28cropped_229
Ny verksamhetschef! Foto: Jan Ainali, CC-BY-SA 4.0.

Efter en intensiv och spännande start på året fick jag för några veckor sedan veta att takten kommer att vara fortsatt hög för mig! Då fick jag nämligen det glädjande beskedet att styrelsen beslutat att utse mig till ny verksamhetschef för Wikimedia Sverige.

I min roll som operativ chef har jag det senaste året jobbat väldigt nära med Anna Troberg (som har blivit ny ordförande för fackförbundet DIK!). Under 2016 växte antalet och omfattningen på våra projekt avsevärt och likaså vår personalstyrka. Vi har redan fått mycket på plats och jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten tillsammans med vårt fantastiska team, kunniga styrelse och engagerade volontärer.

Jag kommer att fortsätta arbetet på liknande sätt som skett de senaste åren, med en kombination av beprövade projekt och ett stort antal nya och innovativa projekt som fortsatt driver verksamheten framåt.

Med den goda grund som lagts ser jag möjligheter att inom de närmaste åren ytterligare utveckla vår tekniska kapacitet för att bidra till att Wikimedias utbildningsmaterial och plattformar blir bättre och mer tillgängligt.

Därtill ser jag det som självklart att vi kommer att fortsätta med vårt intensiva arbete för ökad mångfald och inom GLAM- och utbildningssektorn (inte minst runt Open Access) samt med öppna data.

Jag ser även stor utvecklingspotential för fler internationella projekt, inte minst i samarbete med olika Wikimedia-organisationer, där den kunskap och expertis vi har samlat kan få stor betydelse. Föreningen kan göra en oerhört viktig insats för de människor som idag av olika orsaker saknar andra lärresurser. Genom Wikimedia-projekten kan de både få chansen att konsumera och bidra till en gemensam kunskapsbank.

Att jobba med folkbildning i en öppen, demokratisk, inkluderande och transparent organisation är fantastiskt och jag är oerhört glad och stolt att ha fått förtroendet att leda arbetet hos Wikimedia Sverige. Jag har redan haft 5 fantastiska år som anställd i föreningen och jag ser fram emot 5 lika fantastiska år till!

John Andersson

English Version

After an intense and exciting start to the year, I realized a few weeks ago that there will be no slowing down for me! It was at that time that the board of Wikimedia Sverige decided to appoint me as the new Executive Director for Wikimedia Sverige.

During the last year, in my role as Chief Operating Officer, I have worked very closely with Anna Troberg (who now has been elected new chairman of the trade union DIK!). In 2016 the number, and the scale, of our projects increased significantly, and so did our workforce. We have a lot of great things in place already, and I look forward to continue further develop the association together with our amazing staff, knowledgeable board and committed volunteers.

I will continue the work in the same way as in recent years, with a combination of proven and established projects, coupled with a number of new and innovative projects that continue to drive the association forward.

With the solid foundation we already have in place, I see many opportunities to further develop our technical capabilities in the coming years to contribute to improve Wikimedia’s educational material and platforms.

Furthermore, we will obviously continue our intensive work around diversity and within the GLAM and educational sectors (not least with Open Access) and with open data.

I also see great potential to develop more international projects, not least in collaboration with various Wikimedia organizations, where the knowledge and expertise we have gathered can be of great value. The association can make a very important contribution for people that today, for different reasons, are lacking other learning material. Through the Wikimedia projects these groups can get a chance to both consume and contribute to a common learning resource.

To work with public education in such an open, democratic, inclusive and transparent organization is amazing and I am very happy and proud to have been given the trust to lead the work for Wikimedia Sverige. I have already had 5 fantastic years as an employee of the association and I look forward to 5 amazing years more!

John Andersson


by Eric Luth at May 22, 2017 09:56 PM

May 20, 2017

Wikimedia Norge

Wikipedia-prosjekt på Universitetet på Ås (NMBU)

By Ulflarsen (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Common

Her forteller Anders Heen, prosjektleder ved NMBU, om prosjektet ved Ås:

«I 2016 ble det startet opp et prosjekt med formål at fagstoff innen landbruk som ligger på Wikipedia, skal være mest mulig korrekt og gi en kort og objektiv beskrivelse av temaet.

Bakgrunnen for prosjekt er at flere som foreleser i landbruksrelaterte stoff på NMBU, hadde erfart at mange artikler som lå på Wikipedia, hadde for dårlig kvalitet. Også studenter har gitt uttrykk for det samme. Det ble derfor etablert et prosjekt med 12 deltagende personer som foreleser eller har forelest i ulike tema innen fagområdet plantevitenskap. Disse personene har plukket ut 120 tema som bør gjennomgås. Mange av disse temaene er ikke omtalt i det hele tatt på Wikipedia.

De fleste i gruppa fikk 27. januar 2016 en innføring i hvorledes en legger ut artikler på Wikipedia av en person ansatt i Wikipedia, Åsa Paaske Gulbrandsen. I begynnelsen var entusiasmen stor og flere personer fikk lagt ut en eller noen få artikler. I siste del av året 2016 var det bare en person som produserte relevant stoff som prosjektlederen tilpasset Wikipedia og la ut både på bokmål og nynorsk. I slutten av året var det lagt ut eller rettet opp ca. 30 artikler. 11. mai 2017 hadde vi et nytt kurs  og det er håp om at produksjonen vil ta seg opp igjen.»

Kurset den 11. mai ble holdt av to aktive, frivillige bidragsytere på Wikipedia, som tok turen til Ås. Deltakerne ønsket en blanding av kort innføring og workshop og det ble gjennomgått hvordan redigere på Wikipedia, både visuelt og i wikitekst, se og svare på meldinger, benytte diskusjonssider og legge inn bilder.

Vi ønsker gjengen i Ås lykke til med viktige bidrag, som på artiklene om hvete og rug,  til kunnskapsdugnaden!

 

 

Innlegget Wikipedia-prosjekt på Universitetet på Ås (NMBU) dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Wikimedia Norge at May 20, 2017 03:17 PM

May 19, 2017

Wikimedia Sverige

Ny ekonomiassistent

Evelina_Bang

Jag heter Evelina Bång och gillar att strukturera och tillgängliggöra information. Därför är jag glad över att sedan april 2017 få arbeta deltid som ekonomiassistent på Wikimedia Sverige.

Mitt intresse för att tillgängliggöra information fick mig att studera till språkkonsult. En språkkonsult arbetar med att se till att information, särskilt skriven sådan, är begripligt för mottagaren. Förutom att arbeta med text trivs jag med att strukturera, se till att papper hamnar på rätt plats och pricka av checklistor – egenskaper som är till nytta för en ekonomiassistent. I mitt arbete kommer jag att hantera post och dokument, ha kontakt med Wikimedias redovisningsbyrå, göra inköp av kontorsmaterial med mera.

Min tidigare erfarenhet av Wikimedia kommer till stor del från att jag sommaren 2016 deltog i Wikipedialägret som anordnades i Molkom. Jag gjorde under lägret mina första redigeringar på Wikipedia. Efter lägret har jag fortsatt att redigera så smått och vill gärna utvecklas. Att lära sig nya saker och dela med sig av kunskap till andra är en förutsättning för utveckling för individen såväl som samhället. Därför ställer jag mig bakom Wikimedias syfte och ser fram emot att få delta i organisationens arbete för fri kunskap.


by Evelina Bång at May 19, 2017 12:49 PM

May 12, 2017

Wikimedia Norge

Wikitreff på Litteraturhuset 9. mai

 

By Ulflarsen (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

9. mai var det nok et interessant wikitreff på Litteraturhuset i Oslo. Denne gang var det Morten Olsen Haugen (f. 1966) bibliotekar, faglitterær forfatter, litteraturkritiker og bidragsyter på Wikipedia som snakket om:

Wikipedia inneholder mange typer tekster; noen banale, noen misvisende, noen ujevne og noen glitrende. Hva er det som kjennetegner de beste artiklene og de beste prosessene? Wikipedias samarbeidsprosjekt Kandidatsider innebærer både et krevende, kritisk blikk på artikler, og et samarbeid om å gjøre artikler bedre. Begge deler er en del av Wikipedias egenart. Målgruppe er bidragsytere på Wikipedia og andre som ønsker innsyn i hvor Wikipedias bidragsytere tenker og arbeider.

 

Det ble tid til mange spørsmål underveis og interessante diskusjoner over et glass etterpå. Morten sitt manus kan leses her.

Neste treff er 12. september. Da skal det handle om referanser og du kan melde deg på her.

Og til alle utenfor Oslo, Wikimedia Norge vil gjerne få til treff i andre byer, men vi trenger hjelp for å organisere det. Ta kontakt med oss!

 

 

Innlegget Wikitreff på Litteraturhuset 9. mai dukket først opp på Wikimedia Norge.

by Wikimedia Norge at May 12, 2017 10:52 AM