Episode 103 – a strategy in transition

11:29, Sunday, 27 2020 September UTC

The strategy is moving forward, it’s transitioning into implementation. What that means and some background is on the agenda in this special interview episode with Mehrdad Pourzaki and Kaarel Vaidla. They are both in the Support team for the transition phase and they are also kind to explain what that means.
Mehrdad’s podcasts can be found at the transition page on Meta.

Attributions

The music and sound clips are from Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons.

Image: Riesenspatz: Svenja Kirsch, Anna Lena Schiller, riesenspatz.de / CC BY-SA 4.0

Discuss the episode at the project talk page.

The episode is also available at Wikimedia Commons.

Avsnitt 102 – Klagomuren

22:04, Wednesday, 23 2020 September UTC

Vi står pall före ett klagomål eller två, raderar återskapar raderat material, vill varna för konflikter, länkar in statistik och blir hemsökta av cyklar.

Shownotes

 1. Wikipediapodden om
  1. Kommentarer om administrationen av Wikipedia & Begäran om åtgärder
 2. Aktuellt från svenska Wikipedia
  1. ”Återskapande av tidigare raderat material”
  2. Varning vid redigeringskonflikter
  3. Omröstning om särskiljningstillägg på kommuner i Mexiko
  4. Ratsit som källa för dödsfall
 3. Internationella nyheter
  1. Ny framsida på nordsamiska Wikipedia
 4. Mjukvarunyheter
  1. Mall:NUMBEROF
 5. Veckans Wikipediaartikel
  1. Magnus: Spökcykel
 6. Wikifikor, meetups och träffar i närtid
  1. till och med lördag: Wiki Loves SDGs
  2. Fredag: LIVE Wikidata wikidojo: Globala klimatstrejken FacebookYoutube
  3. Lördag: Commons Photographers User Group möte
  4. Lördag-Söndag: Ryska Wiki Conference 2020

Erkännanden

Musiken och ljudklippen är från Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons.

Bild: Simon Mannweiler / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Diskutera avsnittet på projektsidans diskussion.

Avsnittet hittas också på Wikimedia Commons.

Wiki Loves Earth – vad hände sedan?

12:16, Wednesday, 23 2020 September UTC
Vinnarbild i Wiki Loves Earth 2020.
Foto: Brydand100, CC BY-SA 4.0.

Flera månader har redan hunnit passera sedan årets upplaga av Wiki Loves Earth i Sverige. Nu har vi hunnit sammanställa statistik såväl som lärdomar. Projektledaren Eric Luth reflekterar över utfallet av tävlingen, och varför tävlingen behövs.

I Miljöbalkens portalparagraf kan man läsa att syftet med balken är att främja en hållbar utveckling, där alla som bor i Sverige såväl idag som imorgon kan ta del av en välmående miljö. Efter att den andra meningen har fastställt att naturen därför har ett skyddsvärde, förs människan in i den knepiga ekvationen: “människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.”

För att bevara det svenska naturarvet är naturskyddet viktigt. Därigenom får vi gemensamma spelregler för hur vi kan vistas i, använda oss av och bruka den skyddade svenska naturen. Det gäller ju för övrigt även för kulturskyddet. För att skydda och bevara såväl det svenska kultur- som naturarvet behöver vi sannolikt ett lagstadgat skydd. 

Minst lika viktigt är det dock, vilket även Miljöbalken antyder i den andra meningen, att alla som bor och verkar i Sverige känner ett engagemang för det gemensamma arvet, om vi vill kunna skydda och bevara det. Att vi känner att vi äger, förvaltar och utvecklar det, tillsammans. Det lagstadgade skyddet är viktigt. Men svenskarnas engagemang för det som lagen skyddar är oumbärligt. Annars faller ju det lagstadgade skyddets legitimitet.  

Wikimediarörelsen har under det senaste årtiondet med framgång drivit ett antal stora kampanjer, där målet har varit att engagera människor i det gemensamma natur- och kulturarvet. Sedan 2011 har Wikimedia Sverige anordnat den svenska deltävlingen av Wiki Loves Monuments, världens största fototävling, och i maj i år anordnade vi för fjärde året i rad Wiki Loves Earth. Vi driver inte bara kampanjerna för att få fler bilder på natur- och kulturarv till Wikipedia, även om det såklart är en viktig anledning. Vi driver också kampanjerna, för att vi vet att när vi tillsammans engagerar oss i det gemensamma arvet, kan vi också hjälpas åt att bevara och utveckla det.

2020 har varit ett speciellt år. Covid-19-pandemin tvingade oss att lägga om nästan all vår kommunikation kring tävlingarna, inte minst Wiki Loves Earth som ägde rum precis när pandemin briserade. Istället för gemensamma fotoresor och utflykter fick vi uppmuntra till lokalturism, helst utan kollektivtrafik. I många länder fick man knappt gå ut. Att vi alls kunde genomföra Wiki Loves Earth var en ynnest (en meningsfull ynnest, som Måns Hagberg konstaterar på vår blogg).

Och som vanligt slog resultatet oss med häpnad. Över 250 personer deltog i fototävlingen. Det är nästan dubbelt så många deltagare som 2019. Av dessa var nästan tvåhundra nyregistrerade. Sett till bilder laddades mer än dubbelt så många upp jämfört med förra året, snudd på tvåtusen stycken. 

Fototävlingen går ut på att fotografera naturarv, i det här fallet definierat som naturminnen, naturreservat, nationalparker och biosfärområden. Naturarvet har ganska få bilder på Wikimediaplattformarna historiskt. Nu ger statistiken vid handen att 432 unika objekt har avbildats i årets tävling. Det innebär att över fyrahundra naturarvsområden, där det inte tidigare fanns någon fritt licensierad bild på Wikimediaplattformarna, nu finns representerade med en bild som man kan se, använda och sprida vidare. 

En av vinnarbilderna är tagna i Abisko nationalpark. Foto: Jojoo64, CC BY-SA 4.0.

Engagemanget var stort från nordligaste Lappland till sydligaste Skåne. En av vinnarbilderna togs från berget Nuolja i Abisko, men flest bilder togs i Skåne. Även om de mest tätbefolkade länen såg många bidrag, var några av de länen med flest inskickade bilder långtifrån folkrikast: Gotland och Norrbotten. I allmänhet var fördelningen över Sverige ganska god. Det gäller i stort sett hela landet – utom Södermanland och Värmland, som dessvärre bara såg tre respektive en inskickad bild. Till nästa år får vi nog se till att göra göra specifika insatser i Södermanland och Värmland för att förbättra den statistiken. 

Flest fotografier togs med god marginal i Flatens naturreservat, vilket inte heller är så konstigt givet att det ligger i Stockholms kommun. För första gången i år kunde man dock bidra med fotografier från biosfärområden. Därför är det särskilt roligt att några av de naturområden med flest fotografier är Östra Vätterbranterna och Kristianstads vattenrike, två biosfärområden i södra Sverige. Totalt sett togs 130 bilder i svenska biosfärområden. Men för den geografiska representationens skull är lappländska nationalparken Sarek också ett av de mest välfotograferade områdena, liksom naturreservaten Verkegards och Blautmörskogen på Gotland.

De nytagna bilderna används över 500 gånger på de olika Wikimedia-projekten. Många bilder används fortfarande inte, utan ligger bara och väntar på att någon ska lägga till dem i Wikipedia-artikeln, Wikidata-objektet eller varför inte i en tidningsartikel, med rätt erkännande

Varje bild fyller en viktig funktion för den fria kunskapen. Bild för bild, steg för steg arbetar vi oss mot en mer hållbar värld. Vi vill tacka alla bidragsgivare, fotografer och deltagare för ett fantastiskt väl utfört arbete. Men även om bidragen och vinsterna var viktiga i sig, är det engagemang som har uppvisats för svensk natur viktigast. Med det engagemanget kan vi skydda och bevara vårt naturarv, även framgent.

Statistik

Antal deltagare 250
Antal bilder 1912
Nyregistrerade användare 194

Deltagare med flest uppladdade bilder

Tulipasylvestris 100
Jorchr 72
Basingo 62
Isaksko 61
VulpesVulpes42 50
Tanzania 46
Haxpett 43
Trougnouf 42
Krr005 39
GraBirka 38

Bilder per län

Skåne län 378
Stockholms län 333
Västra Götalands län 272
Gotlands län 187
Norrbottens län 110
Uppsala län 99
Västmanlands län 95
Jönköpings län 94
Örebro län 75
Östergötlands län 59
Västernorrlands län 56
Kronobergs län 54
Dalarnas län 43
Jämtlands län 42
Blekinge län 40
Gävleborgs län 30
Hallands län 30
Västerbottens län 29
Kalmar län 21
Södermanlands län 3
Värmlands län 1

Objekt med flest kort

Flatens naturreservat 52
Tivedens nationalpark 37
Verkegards 32
Blautmörskogen 30
Östra Vätterbranterna 25
Kristianstads vattenrike 23
Sarek 21
Klippans naturreservat 17
Bullerö naturreservat 16
Söderåsen 16
Årstaskogen och
Årstaholmars naturreservat
16
Västra Råssö 16
Tall Sarkavare 16
Tyresta Nationalpark 15
Nackareservatet i Stockholm 15
Svartberget 15
Padjelanta 15
Vålådalens naturreservat 14
Skuleskogen 14
Jungfrun 14

The post Wiki Loves Earth – vad hände sedan? appeared first on Wikimedia Sverige.

Avsnitt 101 – fråga kolon

21:38, Wednesday, 16 2020 September UTC

Vi ställer oss några frågor om frågesidorna och tittar på frågor om kommuner, 20-årsjubleum, projektnamn, och dagboksavsnitt.

Shownotes

 1. Wikipediapodden om
  1. Frågespalterna WikipediafrågorWikidatafrågor och Persondatafrågor
 2. Aktuellt från svenska Wikipedia
  1. Otroligt lugn vecka, men en intressekonflikt som kommenteras men inte outas här.
  2. Hetast: Namn på utländska kommuner
 3. Internationella nyheter
  1. Förberedelser för att Wikipedia fyller 20
  2. Namntävling för Abstract Wikipedia
 4. Mjukvarunyheter
  1. Märkning av återställda redigeringar
 5. Veckans Wikipediaartikel
  1. Jan: Kriget i Donbass
 6. Wikifikor, meetups och träffar i närtid
  1. Torsdag: Planetary Scientists WikiWebinar FacebookYoutube
  2. Fredag: Klimaträttviseskristuga
  3. Lördag: Live Wikidata redigering FacebookYouTube
  4. Onsdag: Wikimedia_Technical_Talks
  5. Onsdag: Campaigns Office Hours
  6. Hela nästa vecka: Wiki Loves SDGs

Erkännanden

Musiken och ljudklippen är från Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons.

Diskutera avsnittet på projektsidans diskussion.

Avsnittet hittas också på Wikimedia Commons.

Lokala laboratorier för framtidens liv

07:14, Monday, 14 2020 September UTC

Hur kan vi gemensamt bidra till att hitta lösningar på globala problem? Svaret på frågan ligger i en kombination av lokalt engagemang och starka kopplingar till forskning. Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på Svenska Unescorådet, berättar hur biosfärområden fungerar som modellområden för hållbar utveckling, och lyfter hur fototävlingen Wiki Loves Earth har visat det starka lokala engagemang som finns för biosfärområden i Sverige. 

Svenska Unesco-rådet delade ut ett särskilt pris i årets upplaga av Wiki Loves Earth, för bästa bild taget i ett biosfärområde. Priset vanns av Håkan Algotsson, med denna vackra bild på bron i Torsebro, Kristianstads vattenrike. Foto: Hakanalgotsson, CC BY-SA 4.0.

Vi står inför stora globala utmaningar – sociala, ekonomiska och ekologiska. För att kunna nå de mål som satts upp i FN:s strategi för hållbar utveckling, Agenda 2030, är det viktigt med internationell samverkan. Men denna samverkan behöver bygga på engagemang på lokal nivå. Det är där lösningar kan tas fram för att sedan spridas. 

Det är precis detta som är tanken bakom FN-organet Unescos biosfärområden. Unesco har utnämnt över 700 biosfärområden över hela jordklotet. Genom att värna den biologiska mångfalden, söka ny kunskap genom forskning, och skapa en hållbar relation mellan människor och miljö fungerar biosfärområden som laboratorier för framtidens liv.  

Sju av dessa biosfärområden ligger i Sverige, och de täcker tillsammans sju procent av landets yta. I de svenska biosfärområdena pågår arbetet för fullt med att starta pilotprojekt för ett mer hållbart sätt att leva. I biosfärområdet Östra Vätterbranterna, där årets vinnarbild i Wikimedia Sveriges fototävling Wiki Loves Earth är tagen, har man nyligen genomfört ett projekt där nyanlända flyktingar fått lära sig om biodling och i biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har man byggt världens största solcellsdrivna vätgasstation. Andra exempel är biosfärområdet Blekinge Arkipelag, som bidragit till hållbar turism och en levande landsbygd genom satsningen Ark65, och vårt nordligaste biosfärområde Vindelälven-Juhtathdahka som skapat nya förutsättningar för dialog mellan samer och svenskar samt stad och landsbygd. Dessa biosfärområden arbetar långsiktigt för att kunna vara förebilder och inspiratörer för andra.  

Samarbete sker inte bara inom varje enskilt biosfärområde, utan också mellan områden. I projektet Biosphere for Baltic samlas 9 biosfärområden från 7 länder i Östersjöregionen för att utbyta erfarenheter inom bland annat lärande om havet och om havets ekosystem. 

Wikimedia Sveriges fototävling har visat det stora engagemang som finns för Sveriges 7 biosfärområden. Svenska Unescorådet är mycket stolta över att ha fått sitta med i juryn i årets tävling. Av de bidrag som skickades in var över 130 tagna i ett biosfärområde. Det är ett tydligt tecken på den stolthet som finns över våra biosfärområden!

Anna-Karin Johansson
Generalsekreterare, Svenska Unesco-rådet

The post Lokala laboratorier för framtidens liv appeared first on Wikimedia Sverige.

Nyinspelningar på Wikipedia

07:47, Sunday, 13 2020 September UTC
Fria noter med utslocknad upphovsrätt är en bra utgångspunkt för nyinspelningar. Folkvisan Det brinner en eld finns med i boken Ringlekar på Skansen digitaliserad av Projekt Runeberg. Boken är utgiven av Nordiska museet 1908 och är public domain. 

Musik, liksom andra mediefiler, på svenska Wikipedia ligger på en webbplats som heter Wikimedia Commons. Det är ett mediebibliotek där man själv sätter en licens och bestämmer hur vidare användning får ske. Vilma and Sami Duo delade sin version av folkvisan Det brinner en eld med licensen Creative Commons Attribution 3.0 på sin kanal på Youtube. Den licensen innebär att man fritt får återanvända musiken bara man berättar att den är framförd av just Vilma and Sami Duo.

Det brinner en eld av Vilma and Sami Duo. Via Wikimedia Commons, CC BY.

Om man gör en nyinspelning av ett äldre fritt verk kan man välja att sätta en fri licens på framförandet av verket. På så sätt kan nyinspelningen användas på till exempel Wikipedia och även delas på andra webbplatser. Licensen kan bara sättas och godkännas av de som innehar upphovsrätten. Är verket som man utgår från upphovsrättsligt fritt behöver man inte fråga om lov för att göra en nyinspelning – och så är ju ofta fallet just för äldre folkmusik och klassisk musik.

Den brinner i tusende kransar

Matts Arnberg samtalar med Mimmi Johansson om dansleken Det brinner en eld. Via Wikimedia Commons, CC0.

Folkvisan Det brinner en eld är också en danslek som Matts Arnberg och Radiotjänst spelade in en version av under en resa i Finland 1959. Här är det Mimmi Johansson som sjunger den inledande versen på dansleken och bidrar med sin kunskap drygt 60 år senare. Den här inspelningen finns med i de musikfiler som Musikverket tillsammans med Wikimedia Sverige laddar upp på Wikimedia Commons.

Vill du vara med och bidra?

I projektet Fri musik på Wikipedia söker vi efter fler nyinspelningar där upphovsrättsinnehavarna generöst kan tänka sig att dela med sig av musiken på fria plattformar. Är du kanske en av dem? Du får gärna höra av dig till Tore Danielsson om du har tips eller förslag på musik som kan passa på Wikipedia.

Läs mer om hur Göteborgskören Harmonica bidrar med musik på Wikipedia – Ljud kan också vara fri kunskap!

The post Nyinspelningar på Wikipedia appeared first on Wikimedia Sverige.

Vi ses på stan!

10:24, Thursday, 10 2020 September UTC

Wikimedia Sverige vill och ska växa, för att kunna sprida mer fri kunskap till fler. Därför inleder vi under hösten ett arbete med så kallad face2face-marknadsföring. Det innebär att föreningen har anställt fyra personer som ska prata med de människor som rör sig på gator och torg. Vi börjar att testa i Stockholm, med förhoppningen att sedan kunna sprida verksamheten över landet. 

Samtalen kommer handla om att berätta om vad Wikimedia Sverige gör och hur vi arbetar, för att människor ska välja att skänka pengar till vår verksamhet, och gärna även att bli medlemmar och volontärer i föreningen. 

Foto: Owula kpakpo. CC BY-SA 4.0

Just nu genomgår de nyanställda värvarna en intensiv utbildning för att förberedas inför att representera föreningen. Utbildningen handlar om allt ifrån hur Wikimedia Sverige fungerar och vad vi tror på, till en trygg och säker arbetsmiljö, och till hur insamling regleras i Sverige.

Arbetet med att förbereda face2face-kampanjen har pågått under sommaren, och är väldigt lärorikt för föreningen. Vi lär oss massor om olika regler och förordningar, strategier för insamling, vilka budskap som är viktiga för oss att förmedla till allmänheten och hur andra organisationer arbetar med värvning av månadsgivare och medlemmar. Vi är medlemmar i Giva Sverige och följer de riktlinjer som alla medlemsorganisationer kommit överens om.

Varför face2face?

Det finns två långsiktiga mål med vårt arbete. Ett är att bygga hållbar finansiering som kan göra att vi sprider riskerna genom att ha många intäktskällor. Det andra handlar om att få fler medlemmar och volontärer som kan stärka föreningen genom att arbeta för våra frågor. Dessa två effekter kommer i lite olika faser av arbetet. Under hösten ligger fokus mer på insamling av medel, och från årsskiftet kommer vi arbeta ytterligare med att värva medlemmar och volontärer.

Foto: Foreign and Commonwealth Office. OGL v. 1.0

Vi kommer också att testa olika metoder och budskap på olika platser, för att kunna nå fram till så många som möjligt. Därför vill vi uppmana dig som aktiv att berätta för oss varför du engagerar dig, så att vi får fina exempel som vi kan berätta om till fler. Hur började ditt engagemang, och vad är viktigt för dig när vi pratar om Wikipedia och de andra Wikimediaplattformarna? Hör av dig till jenny.brandt@wikimedia.se med dina tankar. Du får självklart också själv berätta för andra om det du tycker är det viktigaste Wikimedia Sverige gör, så bidrar även du till att föreningen kan växa!

The post Vi ses på stan! appeared first on Wikimedia Sverige.

Avsnitt 100 – ja må wi leva

21:26, Wednesday, 09 2020 September UTC

Uppe i 100, men istället för att försvinna ut genom ett fönster i tofflorna gästas vi av en av Wikipediapoddens grundare, Gustav Lundin. Dessutom utmärkta portalers förfall, oförvånande utkast på uppförandekod, förenklade sidflyttar och GLAM!

Shownotes

 1. Wikipediapodden om
  1. Wikipediapodden
  2. Ett tillkännagivande från veckans gäst, som är exklusivt för Wikipediapoddens lyssnare. Gustav arbetar just nu med en ny podcast som för dig som vill veta vad som händer hos Sveriges ideella och offentliga museer. Särskilt fokus kommer vara på kulturarv, museer och digitalisering, alltså stort fokus på GLAM. Som utgivare står Brunnsmuseet, ett ideellt arbetslivsmuseum i Västmanland, förhoppningsvis tillsammans med andra som vill vara med och bidra till podden. Läs mer om Brunnspodden.
 2. Aktuellt från svenska Wikipedia
  1. Endast etablerade användare på KAW eller acceptera anonymt gnäll?
  2. Avskaffa utmärkta portaler
 3. Internationella nyheter
  1. Utkast på universell uppförandekod
  2. Forskning på kunskapsluckorna
  3. Wikimedians of Western Armenian Language User Group har godkänts
 4. Mjukvarunyheter
  1. Förenkling vid flyttning till omdirigeringar
 5. Veckans Wikipediaartikel
  1. Gustav: Arbetslivsmuseum, med en uppmaning om att fotografera arbetslivsmuseer i Wiki Loves Monuments 2020
 6. Wikifikor, meetups och träffar i närtid
  1. Torsdag: LIVE Wikidata redigering #19 FacebookYouTube

Erkännanden

Musiken och ljudklippen är från Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons.

Bild: Einarspetz / CC BY-SA

Diskutera avsnittet på projektsidans diskussion.

Avsnittet hittas också på Wikimedia Commons.

Höstens härliga hackathon går inte av för hackor

13:16, Wednesday, 09 2020 September UTC
Tyvärr ses vi inte på plats i Visby i år. Däremot online!
Visby Östergravar höst, av Artifex, Public Domain. Via Wikimedia Commons.

Löven gulnar, sommaren har lämnat oss. Dags att koka sylt, skörda potatisen och anmäla sig till Hack för Heritage 2020 – deadline är denna söndag, den 13 september!

Hack for Heritage är ett hackathon som i flera år har organiserats av Riksantikvarieämbetet. Både förra och förrförra året genomfördes det i höstfina Visby, men i år, i ljuset av rådande pandemi, går det av stapeln digitalt. Men precis som tidigare år är Wikimedia Sverige där – inget nytt på den fronten!

På hackathonet jobbar man i ett team för att ta fram en prototyp utifrån kulturarvsdata. Prototyperna man skapar kan vara vad som helst, allt från en app till en interaktiv upplevelse som skulle kunna användas på ett museum, bibliotek, arkiv eller galleri. Kulturarvsdatan som man använder under hacket kommer dels från Riksantikvarieämbetets samarbetspartners, både från tidigare år liksom nya för året. På hackathonets hemsida finns en lista med länkar till dessa källor.

Årets partners har båda tagit fram varsin utmaning som man kan välja att arbeta med. Ledorden i år är Tillgänglighet, Hållbarhet och Framtidstrender.

Låter det kul?

Hack for Heritage 2020 kommer till stora delar ske online, men det kommer att finnas möjlighet att delta på plats i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby eller via Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn som är årets samarbetsnod. Sista anmälningsdatum är 13 september och formuläret hittar du här. Vi ses!

The post Höstens härliga hackathon går inte av för hackor appeared first on Wikimedia Sverige.

Skolinformation på Wikidata

15:24, Monday, 07 2020 September UTC

I början av året importerades omkring 6 000 skolenheter till Wikidata. Det innebär att mycket av den information som försvann från Skolverket när Skolenhetsregistret sekretessbelades går att få tag på via Wikidata istället. Vi har intervjuat grundaren av projektet.

Raoul Wallenbergsskolan i Skövde, en av många grundskolor i Sverige. Foto: Wazzaa97, CC BY-SA 3.0.

I augusti tillkännagav Skolverket att skolinformation kommer att sekretessbeläggas. Eftersom information och statistik om Sveriges skolor enligt en dom i Kammarrätten från häromåret kan ses som affärshemligheter går det inte att begära ut det i enlighet med offentlighetsprincipen. Resultatet är att information som betygsfördelning, antalet godkända elever och liknande inte går att ta del av. Inte ens information om vilka skolor som finns, vilka adresser skolorna är belägna på, och vilka som äger dem, anses omfattas av offentlighetsprincipen. 

På Wikidata, en strukturerad databas med öppen och fri information, har ett gäng volontärer och användare skapat ett projekt för att sammanställa den information som finns om svenska skolor och skolenheter,* och resultatet är att merparten av den information som fanns i det tidigare Skolenhetsregistret nu istället finns tillgängligt via Wikidata. Det innebär att det går att söka, ta del av och sammanställa mycket av den information som tidigare gick att få tag på via Skolenhetsregistret via Wikidata istället. Vi intervjuade en av volontärerna bakom projektet, användaren Popperipopp, eller Robin Linderborg som han heter egentligen. 

Det kan vara svårt att förstå sig på Wikidata för en oinsatt, hur man ska använda det eller ens vad det är bra för. Varför är Wikidata användbart om man vill få tag på information? Varför är Wikidata viktigt för samhället?

Wikidata har enormt mycket data, men det kan vara svårt att överblicka vad som finns och vilken kvalitet det har. Jag kom först i kontakt med projektet när vi letade efter bra källor för parlamentariska val runtom i världen. En sådan konkret ingång är viktig för att skapa ett initialt intresse. Så jag tror att riktade informationsinsatser mot exempelvis journalister, forskare eller politiker kan vara effektivt. Visa upp ett område där Wikidata är bäst i klassen och använd det som ingång.

Fördelen med att ha ett dataset som skolenheter på Wikidata är att objekten är länkade till andra objekt. Med en kort introduktion till Wikidatas query-språk SPARQL kan man enkelt söka efter kopplingar mellan skolor, kommuner, privata företag, beslutsfattare och så vidare. Ju fler ögon på detta, desto bättre. Om användarna sedan får intressanta insikter eller skapar något innovativt tror jag att fler förstår nyttan av att hålla sådan data öppen och fritt tillgänglig. Det är en viktig samhällelig effekt.

Du är ju själv inne på hur mycket data som finns på Wikidata. All möjlig kunskap om alla möjliga ämnen. Det finns hur mycket som helst att göra! Vad fick dig att skapa ett projekt om just svenska skolenheter på Wikidata?

Jag jobbar på den ideella organisationen Datastory, där vi strävar efter att tillgängliggöra data för allmänheten. Vi har jobbat en hel del med skoldata och skapat interaktiva applikationer där användarna själva kan utforska den.

Jag såg att Wikipedia och Wikidata hade en del intressant information om skolor som saknades i den officiella statistiken, så jag började matcha de skolobjekten i vår databas. Efter ett tag insåg jag att det var mer effektivt att importera alla skolenheter direkt till Wikidata för att sedan kunna hämta ut all data via SPARQL-gränssnittet. En stor fördel med det tillvägagångssättet är dessutom att det möjliggör för andra att berika dataobjekten, information som vi sedan kan använda på Datastory. Så det är en win-win-situation.

Skolverket har ju nu beslutat att lägga skolenhetsregistret bakom sekretess. Vilken av den informationen har kunnat tillgängliggöras via Wikidata?

Den stora importen av skolenheter, omkring 6 000 objekt, gjordes i början av 2020, så de allra flesta skolenheter bör vara representerade på Wikidata. Undantaget är skolenheter som har registrerats efter importen.

Wikidata har i princip en kopia av det så kallade Skolenhetsregistret som numera är nedsläckt. Det innefattar information om alla skolenheter, skolor, huvudmän, och så vidare. Wikidata har även uppgifter om elevantal för många skolenheter. Det som saknas är övrig statistik som betyg, antal elever per lärare, med mera.

För den som vill ta del av informationen om skolenheter på Wikidata, hur ska den gå tillväga?

Sök. Wikidatas sökfunktion är bra för den som vill hitta information om en specifik skola eller skolenhet. Om man är ute efter mer strukturerad information, om exempelvis alla skolor i en kommun, skulle jag verkligen rekommendera att lägga en timme på Youtube-videon ”Querying Wikidata with SPARQL for Absolute Beginners” för en introduktion till ett mer avancerat sökgränssnitt. Det är enormt inspirerande att se vilka möjligheter som finns med den kunskapen i ryggen.

Hur kan jag själv vara med och bidra till att förbättra informationen om skolenheter på Wikidata?

Känner du till någon berömd person som har gått på skolan? Lägg till den uppgiften. Har du en bra bild på skolan? Ladda upp den. Hittar du ett fel? Rätta det. Man behöver inga särskilda tekniska kunskaper för att bidra direkt, och bidragen gör skillnad.

P. s. Om du har för ont om tid för att lära dig grundläggande SPARQL-kod har Robin sammanställt en sökning åt oss, som du kan komma åt här

Robin har använt Västerås som modellkommun. Om du vill ändra till en annan kommun:

 1. Gå till rad 5. 
 2. Stryk Q34550. 
 3. Tryck CTRL+Space, så kan du få hjälp med automatisk komplettering av kod. 
 4. Skriver du exempelvis “Jönköpings kommun” kommer den föreslå rätt objekt åt dig, i det här fallet Q504689. 
 5. Tryck på den vita pilen i det vänstra hörnet – “Utför förfrågan” – och du kommer få fram en fin lista med alla skolenheter.  

*  ”Som ett resultat av den nya skollagen (2010:800) samlas uppgifter in per skolenhet istället för per skola från och med läsåret 2012/13. […] Vissa skolor har valt att organisera sig i flera skolenheter och har då gett skolenheterna namn som exempelvis Centralskolan 1 och Centralskolan 2.
Statistiken presenteras alltid för en skolenhet. Inom gymnasieskolan kan ibland samma program återfinnas på flera skolenheter på det som i dagligt tal kallas för en skola. Programmet kan då ha olika resultat vilket till exempel kan bero på att skol-enheterna ansvarar för olika inriktningar på programmet.” https://www.skolverket.se/download/18.2a23c2b1698641e369cda/1556535871912/Bra att veta och begreppsförklaringar_190425.pdf

The post Skolinformation på Wikidata appeared first on Wikimedia Sverige.

Avsnitt 99 – en stjärna till dig

21:12, Tuesday, 01 2020 September UTC

Vi lägger märke till utmärkelser och fri musik, offentlig konst, älskade monument, språksjabbel och tjatter.

Shownotes

 1. Wikipediapodden om
  1. Barnstars och andra utmärkelser
 2. Aktuellt från svenska Wikipedia
  1. Fri musik på Wikipedia
  2. Ljumbo
 3. Internationella nyheter
  1. Wiki Loves Monuments har startat
  2. Scots Wikipedia uppmärksammat för påhittade artiklar
 4. Mjukvarunyheter
  1. Ny Wikimedia-chat
 5. Veckans Wikipediaartikel
  1. Magnus: Chicagos flagga
 6. Wikifikor, meetups och träffar i närtid
  1. WikiProject Linked Data for Production – Wikidata arbetstimme, Fredag 20.30
  2. LIVE Wikidata redigering #18 FacebookYouTube, Lördag 21.00
  3. Wikimedians for Sustainable Development onlinemöte, Söndag 20.00
 7. Nästa program
  1. Avsnitt 100!

Erkännanden

Musiken och ljudklippen är från Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons.

Diskutera avsnittet på projektsidans diskussion.

Avsnittet hittas också på Wikimedia Commons.

Wik-e-meet ger digital gemenskap för Wikipedianer

12:59, Monday, 31 2020 August UTC

Från 2 juli till 27 augusti organiserades 9 digitala wikistugor av två volontära wikipedianer, hobbsansak och Audrey Lebioda, Nationalmuseum, med ett nytt tema varje vecka. Projektet föddes, på initiativ av Wikimedia Sverige, ur antagandet att det inte borde vara något problem för Wikipedianer att träffas, trots omständigheterna som coronapandemin förde med sig. Fysiska wikistugor hålls vanligtvis regelbundet över hela landet; även om man ofta skriver enskilt hjälper det att träffas just för att frigöra tid för wikipediaredigering. Ensam på sin kammare kan det vara lite svårare att komma igång. Att erbjuda digitala träffar kändes mer än naturligt i ett wikipedianskt sammanhang. Sagt och gjort: tillsammans med WMSE brainstormade vi, tog fram ett schema och lanserade konceptet Wik-e-meet! Varje torsdagskväll, mellan 18 och 20, träffades således en skara på mellan 6 och 10 deltagare, de flesta återkommande, via Zoom för att bidra till olika wikipediaprojekt. 

Vi började med temat fri kunskap/källbeläggning, grunden för Wikipedia. Andra tillfället genomfördes på engelska i syfte att vända sig till engelsktalande wikipedianer bosatta i Sverige. Därefter skrevs det om konst, HBTQ, covid-19, hembygd och vatten. Ett tillfälle vände sig till kollaborativa wikipedianer, med en wikiDojo som gav upphov till en utökad artikel om krokning/tunisisk virkning. Näst sista tillfället tillägnades Wikimedia Commons. 

Exempel på krokning. Foto: dani0010. CC BY-SA 2.0

Det blev en bred blandning bland deltagarna: mer eller mindre erfarna och med olika intressen. Somliga vågade sig på wikidata-objekt och strukturerad data under ledningen av en erfaren deltagare; andra använde sig flitigt av översättningsverktyget. Många diskussioner blev det om olika begrepp och inkonsekvenser mellan olika språkversioner på Wikipedia (mallar, källor osv).

Enligt Dashboard, som användes för att spåra bidragen, har det skapats minst (alla redigerare loggade inte in) 101 nya artiklar, 1 169 befintliga artiklar redigerades och totalt blev det 2 905 redigeringar. 918,8k byte har adderats, 140 nya källor och 10 nya filer till Wikimedia commons. Från startsidan för Wik-e-meet har man tillgång till varje eventsida, med respektive dashboard och detaljerade listor på nya och redigerade artiklar.

Organisatörerna är nöjda med utfallet och ser gärna till att fortsätta hålla i Wik-e-meets även i framtiden. Upplägget kommer förmodligen att vara en gång i månaden eller varannan vecka, men ingenting är bestämt ännu. Håll utkik på länken ovan, på Bybrunnens anslagstavla eller på Wikipedia:Wikiträffar.

Sandra Abi-Khalil et Audrey Lebioda

The post Wik-e-meet ger digital gemenskap för Wikipedianer appeared first on Wikimedia Sverige.

I Sverige finns 1 500 arbetslivsmuseer, över hela landet. Alla ingår i Wiki Loves Monuments, som inleds 1 september. Helena Törnqvist, arbetslivsintendent på Arbetets museum, uppmanar oss att fotografera arbetslivsmuseer i vår närhet, för att kulturarvet ska bevaras – och för att vår konstnärliga ådra ska få utlopp!

Alnö hembygdsgård i Sundsvall, fotograferad i Wiki Loves Monuments 2019. Foto: Pudelek (CC BY-SA 4.0)

Alla kan vara med och bidra till att visa upp ovärderligt kulturarv för världen i fototävlingen Wiki Loves Monuments. Det är en kul tävling, med ett viktigt uppdrag! Visa vad som är monumentalt av vikt för just dig och att resten av världen behöver se detta. Det du tycker är viktigt kanske inte så många har upptäckt, och kanske finns det heller inte så många bilder på det. Nu har du chansen att med fina bilder göra andra nyfikna på monument du tycker är viktiga,  och dessutom att  bevara det du tycker är viktigt på bild. Skapa ditt eget monument!

Vad är då ett monument? Som synonym nämns minnesmärke, staty, skulptur, bestående verk m.m. Begreppet kan ha en omfattande innebörd. I tävlingen Wiki Loves Monuments ingår flera olika kategorier, arbetslivsmuseer är en av dem. De andra är fornminnen, byggnadsminnen och K-märkta fartyg.

I Sverige finns 1 500 arbetslivsmuseer runt om i landet. Ofta bevaras här ortens historia med mycket kärlek till att berätta just den historien. Många ideella timmar läggs av många människor för att de tycker att det är viktigt att bevara, och dessa människor besitter kunskap om en tid som inte sällan gått förlorad. Här behövs det mer bilder.

Det finns en uppsjö av spännande arbetslivsmuseer placerade där man minst anar det, ofta natursköna omgivningar. En skatt att upptäcka och fotografera. Arbetslivsmuseerna är ofta fulla av intressanta saker. Dessa saker ligger inte alltid i en monter som gör det omöjligt att fotografera för reflexer i glaset. Det går ofta att komma nära och upptäcka ovanliga bildvinklar och skapa fantastiska bilder. Här kan din konstnärliga ådra få utlopp! Gör ett monument av en detalj! Var lite crazy!

Man kan fotografera storslagna omgivningar och små detaljer. Låt din konstnärliga ådra få utlopp! Här gamla verktyg i Bungemuseet på Gotland. Foto: Tulipasylvestris, CC BY-SA 4.0.

Vi behöver fler bilder av fler monument. Bra bilder kan man aldrig få för mycket av! Ge dig ut vid alla tider på dygnet vid alla väder för att fotografera det du gillar. Dramatiska bilder i motljus eller i solnedgångens färger, i grodperspektiv eller ovanifrån, i gyllne snittet eller inget snitt alls! Släpp hämningarna och ta bilder som ingen annan. Du kan inte mer än vinna tävlingen!

När jag var med i juryn för Wiki Loves Monuments för några år sedan så var det det jag ville se. Annorlunda bilder! Bilder där både motiv och bild gav en aha-upplevelse och skapade en nyfikenhet på att besöka arbetslivsmuseet eller monumentet.

Jag vet att det med hjälp av Wiki Loves Monuments tillkommer jättefina bilder att söka på Wikipedia och internet, fria att använda. En skatt att ösa ur. Jag vet till exempel att det finns jättefina bilder på svenska ångbåtar när jag är i behov av en sådan bild. Bidra till att utöka den bildskatten och bevara till eftervärlden det du tycker fattas!

K-märkta fartyg ingår också i tävlingen! Här fiskefartyget Nordvåg i Träslövsläge. Foto: MillaVbg, CC BY-SA 4.0.

Kulturarv och bevarandet av detta på bild är ovärderligt. Inte minst blir vi uppmärksammade på det när något unikt kulturarv går förlorat såsom i brand och katastrofer eller krig och konflikter. Ett exempel är den förödande branden i Notre Dame i Paris 2019.

Detta år då det mesta ställts in på grund av den rådande coronapandemin så behöver vi mer än någonsin arrangemang som Wiki Loves Monuments, digitalt på internet över hela världen. Ge dig ut och leta upp och fotografera ditt monument. Vi ser framemot just ditt bidrag till fototävlingen Wiki Loves Monuments!

Helena Törnqvist
Arbetslivsintendent på Arbetets museum,
tillika frilansande fotograf

The post Fotografera arbetslivsmuseer i Wiki Loves Monuments 2020! appeared first on Wikimedia Sverige.

Ännu fler favoriter från Wiki Loves Earth

08:13, Friday, 28 2020 August UTC

Det här är ett gästinlägg av användaren Zquid. Mångårig Wikipedian, fotograf och jurymedlem.

Jag har, till min stora glädje, ingått i jurun för Wiki Loves Earth för tredje gången. Och i år var det ännu svårare än tidigare att välja bland alla bilder – nästan tvåtusen bidrag kom in. Vi i juryn hade många och långa funderingar, för det var trots allt bara tio bilder som kunde gå till den internationella finalen. Dessa tio tillkännagavs på bloggen förra veckan. Sedan frågade Axel Pettersson på Wikimedia Sverige om jag kunde välja ut några favoriter av de som inte nådde ”Topp 10”, och presentera i ett blogginlägg. ”Några” favoriter, alltså…

Jag fick alltså sätta mig igen och välja. Och det var inte lätt den här gången heller.

Jag tycker att bilder är fina på olika sätt. En del är så vackra att jag vill täcka väggarna med dem. En del är rent magiska och får mig att vilja leva resten av mitt liv skrivandes poesi ute i naturen. Och andra har nåt slags svårdefinierat ”det”.

Men här kommer en del av bidragen som jag fastnat för men som inte hamnade i ”Topp 10”:

Åsums ängar, Kristianstad vattenrike av Hakan Algotsson, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Traneröds mosse av Afranke71, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Hjuksån i naturreservat Hjukenåsarna av Cristofer Eriksson, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Berget Nallo, Njállu på nordsamiska, i Kebnekaiseområdet av DiHib, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Vraket Fylgia vid Huvudskär i Stockholms skärgård av GreenWaterDiver, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Skubbhult naturreservat i Hylte, av JDaxell, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Gantofta nära Helsingborg av Danilovitch2, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Traneröds mosse av Bengan52, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Detta är alltså ett litet urval av de bilder som inte gick vidare i årets Wiki Loves Earth. Jag vill tacka Wikimedia Sverige för att jag fick sitta med i juryn, och framförallt tacka alla som deltagit.

Jag hoppas att många vill vara med och tävla även nästa år, eller i Wiki Loves Monuments som startar nu i september.

The post Ännu fler favoriter från Wiki Loves Earth appeared first on Wikimedia Sverige.

Avsnitt 98 – mun till mun metoden

21:49, Wednesday, 26 2020 August UTC

Vi pratar med varandra för omväxlings skull, och om relevans, oinloggades redigeringar och direktkopplingar till Wikidata på olika sätt.

Shownotes

 1. Wikipediapodden om
  1. Användardiskussioner
 2. Aktuellt från svenska Wikipedia
  1. Diskussion om relevans
  2. Undersökning inför Wikimedias Universal Code of Conduct
 3. Internationella nyheter
  1. Portugisiska Wikipedia vill slå av redigeringar för oinloggade
 4. Mjukvarunyheter
  1. Wikidata Bridge har aktiverats på katalanska Wikipedia, ex Estocolm
  2. Entity explosion – browser plugin som ger Wikidatakopplingar på alla webbsidor: Chrome och Firefox
 5. Veckans Wikipediaartikel
  1. Jan: Opinionsundersökningar inför riksdagsvalet i Sverige 2022
 6. Wikifikor, meetups och träffar i närtid
  1. Wikidata liveredigering 27 augusti FacebookYouTube
  2. Language showcase 2 september

Erkännanden

Musiken och ljudklippen är från Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons.

Diskutera avsnittet på projektsidans diskussion.

Avsnittet hittas också på Wikimedia Commons.

Anders Lundgren vinner WLE 2020!

11:35, Thursday, 20 2020 August UTC

Idag, 19 augusti 2020, tillkännages vinnaren i den svenska deltävlingen av Wiki Loves Earth 2020. Wiki Loves Earth är en av världens största fototävlingar, och i fokus står naturarv och skyddade naturområden. Vinnarbilden är tagen av Anders Lundgren, Bankeryd, och föreställer Röttlefallet utanför Gränna. Den har utsetts bland över 1 900 bidrag, från Abisko i nord till Trelleborg i syd. 

Foto: Brydand100, CC BY-SA 4.0. Från Wikimedia Commons.

Arrangören av tävlingen, Wikimedia Sverige, har samarbetat med Svenska Unescorådet och Naturvårdsverket för att se till att det finns bra information om biosfärområden, naturreservat, naturminnen och nationalparker på Wikipedia och Wikidata i samband med tävlingen.

I tävlingen ingår för första gången biosfärområden och vinnarbilden är tagen i Östra Vätterbranternas biosfärområde, som sträcker sig längs förkastningsbranterna mot Vättern i Jönköpings kommun. Biosfärområden utses av FN-organet Unesco och de arbetar för hitta lokala lösningar på globala problem. Därför bidrar de konkret till genomförandet av FN:s strategi för hållbar utveckling, Agenda 2030. 

– Det har varit spännande att se alla bilder från de sju svenska biosfärområdena. Jag är imponerad över kvaliteten på bilderna och det har varit tydligt att det finns ett mycket stort lokalt engagemang i alla biosfärområden. Eftersom biosfärområdena utgör hela 7% av Sveriges yta är det viktigt att människor känner att biosfärområdena angår och berör dem och detta tycker jag lyser igenom i många av bidragen, säger Svenska Unescorådets generalsekreterare Anna-Karin Johansson.  

– Jag ställde upp i tävlingen för att jag tycker att det är viktigt att sprida information kring vår fantastiska natur, säger vinnaren, Anders Lundgren.

Wikimedia Sverige, som arrangerade tävlingen, är en ideell förening som verkar för fri kunskap, bland annat genom uppslagsverket Wikipedia. Att anordna fototävlingar som Wiki Loves Earth och Wiki Loves Monuments är ett sätt att verka för att illustrera uppslagsverkets artiklar, och bidra till fritt licensierade fotografier.

– Vi är övertygade om att fri kunskap bidrar till hållbar utveckling, säger John Andersson, verksamhetschef i Wikimedia Sverige. I det här fallet har över 400 unika områden fotograferats, och på många av dem fanns tidigare inga fria bilder digitalt. På så vis blir Wiki Loves Earth större än bara en tävling – det är ett gräsrotsarbete för att synliggöra och därmed digitalt bevara och sprida kunskap om Sveriges vackra natur. 1 september inleds även Wiki Loves Monuments, världens största fototävling där kulturarv står i fokus.

En jury har utsett de tio bästa bidragen från Sverige, som går vidare till en internationell final. Bland de tio vinnarbidragen återfinns bilder från fjällmiljöer, närbilder på djur och växter och forsande vattenfall. De över 1 900 bidragen, som har tagits av 250 deltagare, gör årets upplaga till den största någonsin i Sverige, och globalt har över 100 000 bilder på skyddad natur och naturområden lämnats in till tävlingen.

Kontaktuppgifter:

Eric Luth

Wikimedia Sverige

+46 765 55 50 95

eric.luth@wikimedia.se 

The post Anders Lundgren vinner WLE 2020! appeared first on Wikimedia Sverige.

Avsnitt 97 – diskutera mera

21:53, Wednesday, 19 2020 August UTC

Vi kikar in på flik nummer två, full med diskussioner, diskuterar dödsår och användning av källor, kollar på vinnarbilder och tar en tur på Västermalm.

Shownotes

 1. Wikipediapodden om
  1. Diskussionssidor
 2. Aktuellt från svenska Wikipedia
  1. Levnadsspann i WD-mall
  2. Principiell fråga om användning av källor: Kan man anföra en källa bara för att exemplifiera att källans skapare har använt publikationen som wikipediaartikeln handlar om som källa eller resurs?
 3. Internationella nyheter
  1. Vinnare i svenska Wiki Loves Earth
 4. Mjukvarunyheter
  1. Dagens utmärkta artikel syns nu på förstasidan i appen
  2. Gör ogjord-taggen syns nu bara om det är en exakt återställning
 5. Veckans Wikipediaartikel
  1. Magnus: Västermalm, Stockholm
 6. Wikifikor, meetups och träffar i närtid

Erkännanden

Musiken och ljudklippen är från Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons.

Diskutera avsnittet på projektsidans diskussion.

Avsnittet hittas också på Wikimedia Commons.

Avsnitt 96 – samling vid pumpen

22:17, Wednesday, 12 2020 August UTC

Vi samlas vid vattenhålet och diskuterar hur vi diskuterar vid vattenhålet. Sedan namnfrågor, ortsfrågor, tävlingar och nya funktioner med blandade recensioner.

Shownotes

 1. Wikipediapodden om
  1. Bybrunnen
 2. Aktuellt från svenska Wikipedia
  1. Vitryssland eller Belarus?
  2. Ort och kommun alltid i olika artiklar?
 3. Internationella nyheter
  1. Vinnare i Wiki Loves Africa
  2. Strategiimplementationen planeras
 4. Mjukvarunyheter
  1. Svarsverktyget som betafunktion
  2. Arbete med nytt utseende påbörjat
 5. Veckans Wikipediaartikel
  1. Jan: Vin
 6. Wikifikor, meetups och träffar i närtid
  1. Söndag: Great American Wiknic virtual edition 2020
  2. Onsdag: Wikimedia Research Showcase
  3. Torsdag: Wikimedia Clinic

Erkännanden

Musiken och ljudklippen är från Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons.

Bild: Tempranillowine.jpg, av Mick Stephenson mixpix, (beskuren) licens:  CC BY-SA 3.0

Diskutera avsnittet på projektsidans diskussion.

Avsnittet hittas också på Wikimedia Commons.

Avsnitt 95 – kommunicera mera

21:20, Wednesday, 05 2020 August UTC

Vi börjar säsong fem med att avhandla allt om kommunikation på Wikipedia och hinner dessutom med småortsföretag, tuppfäktning i kvadrat, nya lagar, bloggar och frågetjänster och en artikel nära en annan.

Shownotes

 1. Wikipediapodden om
  1. Gemenskapen kommunicerar med varandra
 2. Aktuellt från svenska Wikipedia
  1. Allmän kommunikationssida kunde vara behövlig?
  2. Företag i tätortsartiklar
  3. Artikeln tuppfäktning ledde till jobbigt KAW-ärende
 3. Internationella nyheter
  1. Wikimedia Foundation klagar på ny kinesisk lag
  2. Diff: Ny bloggplats för gemenskapen
  3. Frågetjänst för strukturerat data på Wikimedia Commons
 4. Mjukvarunyheter
  1. Finessen nära tillgängliga för alla och på mobil
 5. Veckans Wikipediaartikel
  1. Magnus: What3words
 6. Wikifikor, meetups och träffar i närtid
  1. Lördag: Live Wikidataredigering FacebookYouTube
  2. Söndag: London meetup (online)
  3. Måndag: Wikimedia Clinic
  4. Onsdag: Wikimedia tech talk

Erkännanden

Musiken och ljudklippen är från Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons.

Bild: Wikimania_2019_Group_Photo.jpg, av Patricia Costillo – Eriksbergs foto, CC BY-SA 4.0

Diskutera avsnittet på projektsidans diskussion.

Avsnittet hittas också på Wikimedia Commons.

Avsnitt 94 – en femma för dina tankar

21:36, Wednesday, 01 2020 July UTC

Vi lyssnar igenom några godbitar från femte säsongen som nu går till sin ända. Men först wikimåndag, Wikidatamissnöje, mer namnreaktioner och hela sommarens evenemang.

Shownotes

 1. Wikipediapodden om
  1. säsong 5 – en samling godbitar från vårens poddar
 2. Aktuellt från svenska Wikipedia
  1. #wikimåndag – en påminnelse om att det går att redigera
  2. Administratörsomröstningar, juli
  3. Wikidatagrejor; protest och projekt
 3. Internationella nyheter
  1. Ny användargrupp: Wikimedia Community User Group Sudan
  2. Ny uppdatering från WMF om namnbytet
   1. Wikimedia Sverige undertecknar gemenskapens brev och ger förslagen lägsta betyg
 4. Mjukvarunyheter
  1. Man kan ändra språket på gränssnittet med parametern setlang
 5. Veckans Wikipediaartikel
  1. Jan: Maryam Mirzakhani
 6. Wikifikor, meetups och träffar i närtid
  1. Live Wikidata editing #10 – with guestYouTubeFacebook
  2. Celtic Knot Conference 2020 9-10 juli
  3. ”Ny” global kalender
 7. Nästa program
  1. Första veckan i augusti

Erkännanden

Musiken och ljudklippen är från Surf Shimmy Kevin MacLeod (incompetech.com) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons.

Bild: 02014_Hammocks.jpeg, by Silar – Own work, CC BY-SA 4.0

Diskutera avsnittet på projektsidans diskussion.

Avsnittet hittas också på Wikimedia Commons.

How is Wikimedia responding to COVID-19 crisis?

13:28, Tuesday, 31 2020 March UTC

Netha Hussain is a PhD Student at the University of Gothenburg, a Medical Doctor and an active Wikimedian. Since early 2020, she has been one of the most active contributors to the COVID-19 project, where volunteers make sure that Wikipedia articles are updated, correct and filled with information. In this post, she describes how the Wikimedia movement works with the COVID 19-pandemic.

The Wikimedia community has always responded to crises happening around the world by creating and updating articles, collecting structured data and uploading media related to the crisis. Previous crises that saw prompt response from the Wikimedia community were the Arab Springin 2011, Ebola virus outbreak in West Africa in 2014 and global warming, just to name a few. The crisis response was made possible by the coordinated actions of thousands of Wikimedians from across the world.

On 31st December 2019 suspicions about  a “cluster of previously unknown pneumonia cases” were reported from China. The English Wikipedia article about COVID-19 appeared as early as on 5th January 2020, just five days after the disease was detected. Since then, the article has undergone major expansion and it now gives a comprehensive overview of the COVID-19 pandemic. As of March 2020, the article has been edited by over 2,000 individuals, including medical doctors and researchers. It has gathered over 14 million views over the last three months. When COVID-19 was confirmed in other parts of the world than Mainland China, newer articles were created for country- and territory-specific information. As of March 2020, there are specific Wikipedia articles about the pandemic for more than 170 countries. The article about COVID-19 disease, which contains specific information and latest research about the disease has been read over 6 million times  in March 2020.

COVID-19 crisis had great socio-economical and cultural impact, which was also extensively documented on Wikipedia. By March 2020, over 20 articles were created about the impact of COVID-19 on various spheres of life. Articles about persons involved in leadership of the crisis mitigation, drug and vaccine research were also created. The main page of Wikipedia started featuring COVID-19 news. There is even a dedicated article for documenting COVID-19 misinformation. A structured overview of most Wikipedia articles related to COVID-19 are documented in a template here.

Wikipedia editors work tirelessly to update not only the text, but also the graphs and maps related to COVID-19. Since the disease situation is changing every day, massive amounts of volunteer work is needed to make sure that updated epidemiological maps are shown, that the numbers presented in tables are accurate and that the data is updated everyday. When coordination is required between editors working on a particular topic, Wikipedians usually create Wikiprojects, pages where everyone interested in the topic come together to work for a common cause. The Wikiproject for COVID-19 was started on 15th March, and it keeps track of the articles related to COVID-19, trusted external sources wherefrom COVID-19 data can be extracted and current events related to COVID-19 on Wikipedia. It also maintains the list of COVID-19 articles needing attention.

The main page of Bokmål Wikipedia features COVID-19 news (the original blog post showed an example from English Wikipedia)

 

A similar Wikiproject was started on Wikidata, a sister project of Wikipedia which contains structured data. Thanks to the work of Wikidata volunteers, it is now possible to query about various aspects of the disease. Do you need a list of COVID-19 infected countries by the start date of infection? Here is the answer. Do you want to generate a list of notable people who died due to COVID-19 infection? The answer is here. Wikidatians are also building a repository of journal articles related to the disease.

Several language editions of Wikipedia stepped up to respond to the COVID-19 crisis. As of March 2020, over 100 language editions of Wikipedia have an article related to COVID-19. Shorter versions of the articles were made available for translation for language communities that do not have the resources to start a new article from the scratch. All language versions of the COVID-19 pandemic collectively gathered over 30 million views as of March 2020. Out of these, the articles on Russian, German and Spanish language editions have gathered over 2 million views each.

The Wikimedia community has also procured images related to the pandemic. An upload campaign was started where anyone can upload the images of empty streets during the COVID-19 stay-at-home restrictions. Images of people buying large amount of food to prepare for the crisis from over 20 countries were documented. High quality images about SARS-Cov-2 virus were made available from trusted sources such as National Institute of Health, USA. The image showing signs and symptoms of COVID-19 has been translated to at least 20 languages.

In addition UNESCO have made their content on the impact of education available under an open license allowing Wikipedia volunteers to reuse the information on Wikipedia.

Many Wikimedians, like everyone else, now need to stay at home for their safety. All physical events sponsored by the Wikimedia Foundation, the non-profit that maintains Wikipedia and its sister projects, stand cancelled until further notice. However, Wikimedians have found new ways to collaborate. Physical editing events, even those that were continuously run for over 6 years, got switched to online format. Wikipedia Weekly podcasts which give updates on various aspects of Wikimedia have now become popular. Wikimedians are now seriously considering remote participation, and are experimenting on various remote engagement models. The Wikimedia Foundation closed its offices and the work hours have been reduced by at least 50% for all staff at least until the end of March.

The symptoms of COVID-19 explained in Malayalam language. (Courtesy: Mikael Häggström, M.D./CC0)

The traffic to Wikipedia has increased over the past few weeks. It is not yet known if the increase in traffic is due to the behavioural changes due to lockdowns in many countries, or if it is because of the popularity of COVID-19 pages themselves, and research is underway. Many articles not directly related to COVID-19 have also started receiving a high spike in viewership, such as the articles on Contagion (film), mortality rate (epidemiology) and Tedros Adhanom (Director, World Health Organization). It is likely that people will spend more time online until this crisis is over, and the Wikimedia community will need to respond to the increase in demand for knowledge in the upcoming weeks.

Written by Netha Hussain. The author is a Wikimedian, medical doctor and researcher working on articles related to COVID-19 on Wikimedia projects. This blog post was first published on Wikimedia Sverige’s blog 27 March 2020.

Innlegget How is Wikimedia responding to COVID-19 crisis? dukket først opp på Wikimedia Norge.

Årets Wikipedianer 2020

16:01, Thursday, 19 2020 March UTC

Yupik / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Styret i Wikimedia Norge utnevner hvert år Årets Wikipedianer for å hedre den enorme frivillige innsatsen på Wikimedia-prosjektene.

Tildelingen i 2020 skjedde under årsmøtet til Wikimedia Norge per video den 14. mars 2020, og vi skulle gjerne gitt vinneren mye mer oppmerksomhet enn hva som er mulige i en videokonferanse!

Årets Wikipedianer har vært på Wikipedia i 13 år, 9 måneder og 12 dager i dag, og er Kimberli Mäkäräinen, brukeren: Yupik!

Kimberli Mäkäräinen har gjort over 54 317 bidrag på Wikimedia-prosjektene. Men enda mer viktig enn antall bidrag, er innsatsen hun gjør for nordsamisk Wikipedia og arbeidet for tilgang på samisk innhold på nett generelt. Hun er byråkrat på nordsamisk Wikipedia og har lagt ned ett imponerende arbeid for denne wikien. Kimberli har vært helt sentral i arbeidet til Wikimedia Norge for mer samisk kunnskap på nett, og vi gleder oss til fortsatt masse gøy samarbeid. Gratulerer, Kimberli!

 


The board of Wikimedia Norge appoints every year a Wikipedian of the Year to honor the huge volunteer efforts on the Wikimedia projects.

This year’s appointment happened during the General assembly of Wikimedia Norge held as a video conference March 14 2020, and we would have loved to give the Wikipedian of the Year much more attention than what is possible in a video conference!

The Wikipedian of the Year have been editing Wikipedia for 13 years, 9 months and 12 days today, and her name is Kimberli Mäkäräinen, User: Yupik!

Kimberli Mäkäräinen has over  54 317 edits  on the Wikimedia projects. But even more important than the number of edits, is her efforts for the Northern Sámi Wikipedia and her work for better access to Sámi knowledge online in general. She is a bureaucrat on Northern Sámi Wikipedia and her contributions on this wiki is impressive. Kimberli has been one of the key contributors to Wikimedia Norge’s Sámi knowledge project and we look forward to a lot more collaboration in the future. Congratulations, Kimberli!

 

 

 

 

Innlegget Årets Wikipedianer 2020 dukket først opp på Wikimedia Norge.

New board of Wikimedia Norge

13:05, Monday, 16 2020 March UTC

Sigrun Espe, newly elected chair of Wikimedia Norge. Picture from the general assembly on Saturday, 14th of March 2020.

On Saturday, the general assembly of Wikimedia Norge was held as a video conference because of the corona situation. Thank you to everyone who participated, despite the unusual and challenging times we are in.

Sigrun Espe was elected as the new chair of Wikimedia Norge. Congratulations! Espe has experience with the Wikimedia projects through her own contributions, and has a long and wide experience from organizations, including as a board chair, and education and experience from the archive sector.

We would also like to thank Hogne Neteland for his contributions as board chair for several years.

The protocal from the general assembly can be read here.

The board and employees of Wikimedia Norge wishes all the best for Wikipedians and friends, domestic and abroad. Please get in touch with the employees if there’s anything we can help out with.

The flowers that were supposed to be given to Espe and Neteland during the general assembly are pictured here instead.

Innlegget New board of Wikimedia Norge dukket først opp på Wikimedia Norge.

Nytt styre i Wikimedia Norge

13:00, Monday, 16 2020 March UTC

Sigrun Espe, nyvalgt styreleder i Wikimedia Norge. Bilde fra årsmøte lørdag 14.mars 2020

På lørdag ble årsmøtet til Wikimedia Norge avholdt som videomøte på grunn av koronasituasjonen. Takk til alle som møtte opp og som bidro, tross den svært uvanlige og utfordrende tiden vi er i.

Sigrun Espe ble valgt som ny styreleder for Wikimedia Norge. Gratulerer! Espe har godt kjennskap til Wikimedia-prosjektene gjennom egne bidrag, lang og bred organisasjonserfaring, også som styreleder, og utdannelse og yrkeserfaring fra en sektor som produserer og forvalter kunnskap, nemlig arkiv.

Vi takker også Hogne Neteland så mye for hans innsats som styreleder gjennom flere år. Protokollen fra årsmøtet kan leses her.

Styret og ansatte i Wikimedia Norge ønsker alt godt til wikipedianere og venner i inn- og utland. Ta kontakt med de ansatte om det er noe vi kan hjelpe med!

Blomstene som skulle deles ut til Espe og Neteland under årsmøte kommer som et bilde her i stedet.


On Saturday, the general assembly of Wikimedia Norge was held as a video conference because of the corona situation. Thank you to everyone who participated, despite the unusual and challenging times we are in.

Sigrun Espe was elected as the new chair of Wikimedia Norge. Congratulations! Espe has experience with the Wikimedia projects through her own contributions, and has a long and wide experience from organizations, including as a board chair, and education and experience from the archive sector.

We would also like to thank Hogne Neteland for his contributions as board chair for several years. The protocal from the general assembly can be read here.

The board and employees of Wikimedia Norge wishes all the best for Wikipedians and friends, domestic and abroad. Please get in touch with the employees if there’s anything we can help out with.

The flowers that were supposed to be given to Espe and Neteland during the general assembly are pictured here instead.

Innlegget Nytt styre i Wikimedia Norge dukket først opp på Wikimedia Norge.

Wikimedia Norge: smittetiltak per 12. mars 2020

12:26, Thursday, 12 2020 March UTC

Inntil videre avlyser Wikimedia Norge alle reiser, arrangementer og fysiske møter. De ansatte har hjemmekontor så lenge det er anbefalt av norske helsemyndigheter.

Årsmøte til Wikimedia Norge 14. mars 2020 avholdes som et virtuelt møte. Se kalenderen for informasjon om hvordan medlemmer kan delta.

Vi ønsker alle medlemmer og wikipedianere alt godt de neste ukene!

——————————————

Wikimedia Norge is cancelling all travels, events and physical meetings for the time being. Wikimedia Norge’s employees will work from home for as long as Norwegian health authorities recommend it.

The general assembly of Wikimedia Norge March 14 2020 will be a virtual meeting. You will find information on how you can participate in the Calendar on our homepage.

We wish all Wikimedia Norge members and wikipedians all the best the next couple of weeks!

 

 

 

Innlegget Wikimedia Norge: smittetiltak per 12. mars 2020 dukket først opp på Wikimedia Norge.

Utlysning: Kursholder i Wikimedia Norge

11:11, Friday, 21 2020 February UTC

Ansettelse: Oppdrag/tilkalling på timebasis

Tiltredelse: Snarest

Wikimedia Norge søker en medarbeider med god forståelse for Wikimedias mål om å gjøre kunnskap fri og tilgjengelig for alle. Hovedoppgaven vil være å holde kurs i Wikipediaredigering. Du er utadvendt og trygg på å snakke foran flere mennesker, har god teknisk kompetanse, er pedagogisk anlagt og liker å samarbeide. Som kursholder vil du ofte måtte forklare og fortelle om Wikimedia-prosjektene til et publikum som ikke har like gode datakunnskaper som vi ser for oss at du har. Opplæring vil bli gitt, så du trenger ikke være en dreven bidragsyter på Wikipedia for å søke.

Det vil være sporadisk aktivitet og etterspørsel etter kurs, og stillingen tilbys derfor på timebasis.

 Arbeidsoppgaver

 • Avtale, planlegge og holde kurs for Wikimedia Norge. Kurs kan være både i og utenfor Oslo
 • Holde kurs digitalt
 • Dokumentere kursaktivitet ved hjelp av digitale verktøy
 • Jobbe opp mot frivillige bidragsytere på Wikimedia-prosjektene med å støtte arbeidet deres
 • Representere Wikimedia Norge i møte med frivillige og samarbeidspartnere.

 Krav til stillingen

 • God kjennskap til Wikipedia og de andre Wikimedia-prosjektene
 • Gode datakunnskaper 
 • Norsk som arbeidsspråk
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner

 Vi ønsker at du

 • har erfaring med å holde kurs og drive formidlingsarbeid
 • har erfaring som bidragsyter til ett eller flere av Wikimedia-prosjektene
 • er inneforstått med Wikimedia Norges verdier og mangfoldsarbeid, og kan representere dette. 

 Vi tilbyr

 • En fleksibel stilling i en liten, frivillig organisasjon
 • Mulighet til å påvirke prosjektene vi jobber med
 • En stilling i en internasjonal organisasjon som arbeider for fri kunnskap til alle
 • Arbeidsplass på Greenhouse på Grønland i Oslo eller fjernjobbing fra der du bor

Om Wikimedia Norge: Wikimedia Norge er en frivillig interesseorganisasjon som støtter opp om de ulike Wikimedia-prosjektene, hvor Wikipedia og Wikimedia Commons er de mest kjente. Vi arbeider for å gjøre kunnskap fri og tilgjengelig for alle gjennom å støtte opp om bidragsytere på disse prosjektene, ved samarbeid med andre institusjoner og kursvirksomhet. Vi har per i dag to ansatte i 100 % stilling, samt én ansatt i 30 % stilling.

Wikimedia Norge har en assosieringsavtale med Wikimedia Foundation: https://wikimediafoundation.org/wiki/Home og samarbeider med tilsvarende organisasjoner i andre land. 

Send CV og kort søknad til aasa@wikimedia.no innen 29. mars

For spørsmål om stillingen:

Åsa Paaske Gulbrandsen: aasa@wikimedia.no, +47 48007292

 

Innlegget Utlysning: Kursholder i Wikimedia Norge dukket først opp på Wikimedia Norge.

Community survey: Wikimedia Diversity Conference 2020

13:45, Monday, 20 2020 January UTC

Riddu Riđđu, Eirin Roseneng [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]

Wikimedia Norge would like to organize a regional Wikimedia Diversity Conference in 2020 for Europe, with the hope of many other regional conferences on the same topic being held in the near future. The Wikimedia Diversity Conference 2020 will provide a meeting place for discussing, debating and generating recipes for change concerning diversity in the Wikimedia movement.  

We will be sharing more updates regarding a possible conference later in 2020. For now, we are working on drafting a grant proposal to the Wikimedia Foundation to support the conference. As part of the drafting the proposal, a Community Engagement Survey is crucial to understand what community members are expecting out of such conference. In that regard, Wikimedia Norge invite all those who are interested in the topic of diversity to take part in the survey

Please take the survey here before January 27 or copy and paste the URL below into your internet browser:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEaXc2AIaaFgKiQUWCDdnJKLd26KA8_DDQsyAqemXsH-wRyw/viewform

Participants: For a Wikimedia Diversity Conference 2020 we would like to invite participants who are decision-makers in the movement (volunteers, board or staff members of a Wikimedia affiliate) or highly engaged in projects about knowledge equity and diversity. The conference will be an opportunity for the participants to discuss solutions for implementation of the 2030 movement strategy on knowledge equity.

Innlegget Community survey: Wikimedia Diversity Conference 2020 dukket først opp på Wikimedia Norge.

Tjøme og Nøtterøy kommuner behandlet 31. mai hver sine forslag til forskrifter for å forby vannscooter innenfor kommunegrensene. Etter litt research, fant jeg ut at kommunene ikke har mulighet til å lage regler som gjelder i «hovedveinettet» i sjøen, de såkalte farledene. I forslag til forskrift står det:

«Hjemmel: Fastsatt av Nøtterøy kommune ……… (dato) med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann §§ 14 første ledd og 42 første ledd. «.

Paragraf 42 gjelder kommunens mulighet til å lage ordensregler inne i havneområder, noe som er et veldig begrenset område, og ikke veldig relevant for et totalforbud.

Paragraf 14 sier at «Dersom noe annet ikke er bestemt i eller i medhold av loven her, kan myndigheten etter loven gi forskrifter om orden i og bruk av farvann når hensynet til god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet krever det.»

Dette sier i utgangspunktet at «myndigheten» har lov til å lage egne regler for orden og bruk av farvannet. I paragraf 7, andre ledd står det derimot at «myndigheten» er departementet for alle hovedled og biled, før det i tredje ledd gis myndighet til kommunene. Dette betyr i utgangspunktet at kommunene ikke har lov til å fastsette begrensninger på skipsledene.

Øst for Tjøme og Nøtterøy ligger Færder nasjonalpark, som har egne regler, mens det meste vest for øyene (Vestfjorden og Tønsbergfjorden), i tillegg til mellom (Vrengensundet) og nord (Tønsbergtræla) er skipsled, og dermed utenfor området kommunene kan lage forskrifter om.

 

Kartet viser oversikt over skipsledene rundt Tjøme og Nøtterøy, og dermed hvor kommunene ikke kan forby vannscooter. Kartet er hentet fra Kystverket

 

Mitt høringssvar til ny kommunal forskrift om vannscooter som er innsendt til både Tjøme og Nøtterøy kommuner.

My old employer (local goverment) got a message from Microsoft about an audit. Since they have an education and an enterprise agreement, they need to get a list of all computers that can go under education-agreement (since that is the cheapest ) and everything else that goes under the enterprise agreement. When I was working there, I would have used which IP subnet the machine is from to sort the machines, but since they now have a lot of machines only reporting their IP from a shared wireless subnet, that’s harder. Instead, I figured out that we could use top console user to get a list, in addition to the AD Site.

Created a user collection with all users that are considered educational (department groups or other access groups). The collection got the name CEN00XXX.

 

Ran the following SQL-query to get a list of systems that had been online for the last 2 months.

SELECT sys.Netbios_Name0,
um.TopConsoleUser0,
[Last_Logon_Timestamp0],
(SELECT CASE WHEN TopConsoleUser0 IS NULL THEN ‘False’ ELSE ‘True’ END AS IsSkole FROM _RES_COLL_CEN00XXX WHERE SMSID = um.TopConsoleUser0 ) AS userIsEdu,
CASE WHEN [AD_Site_Name0] LIKE ‘EducationSite‘ THEN ‘True’ ELSE ‘False’ END AS SiteIsEdu,

FROM v_R_System sys
LEFT OUTER JOIN v_GS_SYSTEM_CONSOLE_USAGE_MAXGROUP um
ON um.ResourceID = sys.ResourceID
WHERE Last_Logon_Timestamp0 IS NOT NULL
AND Last_Logon_Timestamp0 > DATEADD(month, -2, GETDATE())
ORDER BY Last_Logon_Timestamp0

Psychic Challenge på Polar Party 21

14:06, Sunday, 27 2016 March UTC

Årets Psychic Challenge inneholdt 24 nivåer, og startet fredag 5. oktober 2012 klokka 19:30. Første som var ferdig var Joss som var ferdig 23:38:31, d.v.s. rett i overkant av 4 timer. Oppgavene ble utviklet av Marius Davidsen (Morthez), Bjørn Gustav Baklid (nLamer), Ludvig Anderssen (kaffebaronen),  Mathias Bøhn Grytemark (Alfa) og Lars Åge Kamfjord (Laaknor), med bidrag av Alexander Hansen (wckd)

 

Oppgave 1

Oppgavetekst: Vi må varme opp litt… På tide å lære seg google… Hvilket dyr er kjent fra kvantemekanikken?

Om du søker etter bare kvantemekanikk får du opp en fyldig artikkel på Wikipedia om Kvantemekanikk, og en scrolling nedover den siden gir deg et bilde av en katt og et eget avsnikk om Schrödingers katt. Alternativt kan du søke etter kvantemekanikk dyr, og første treff er Wikipedias artikkel om Schrödingers katt.

Korrekt svar: Schrödingers katt

 

Oppgave 2

Oppgavetekst: May the source be with you!

En fast oppgave vi har hvert år. Vis sidekilde vil gi deg følgende i kildekoden: <!– Så bra at du fant meg, her er svaret: kosemose –>

Korrekt svar: kosemose

 

Oppgave 3

Oppgavetekst: På #PolarParty snakker man hele året, men på #polarparty.psychic er det bare noe spennende nå

#Polarparty er Polars IRC-kanal på EFnet. Et lite hint om at det var IRC vi snakket om var filnavnet på siden man var inne på: irc.php. Vi hadde opprettet en egen kanal som het #polarparty.psychic, hvor topic for kanalen var «Polar Systems Coder». Det interessante med denne kanalen var at den publiserte alle forsøk som alle som spilte Psychic Challenge skrev inn. Hvis noen skrev riktig svar, så sa den bare <bruker> gjettet riktig på nivå xxx, men hvis man skrev feil svar så skrev den «<bruker> gjettet katt på nivå 1»

Korrekt svar: Polar Systems Coder

Oppgave 4

Oppgavetekst: nummer 79 gjør vondt, men 8 er viktig for deg. Hva heter det?

Her snakker vi om det periodiske system. Grunnstoff 79 er gull som har forkortelsen «au» (som gjør vondt). Grunnstoff 8 er oksygen.

Korrekt svar: oksygen

Oppgave 5

Oppgavetekst:

MAIN-LOGIC SECTION.
BEGIN.
  DISPLAY " " LINE 1 POSITION 1 ERASE EOS.
  DISPLAY "Hello world!" LINE 15 POSITION 10.
  STOP RUN.
MAIN-LOGIC-EXIT.
EXIT.


Siden vi som utvikler Psychic Challenge gjerne programmerer litt forskjellige språk hadde vi en liten research/heftig krangel om hvilke programmeringsspråk som er det verste å programmere på. Av de store og seriøse språkene fant vi ut at det gamle språket COBOL måtte være et skikkelig helvette å programmere på. Den overstående koden skriver ut «Hello world!» på skjermen i COBOL. Eksempelkoden for å skrive ut Hello world er egentlig ganske mye lenger, og om du søker på Google etter koden i oppgaven, får du hele koden opp som eksempelkode for COBOL.

Korrekt svar: COBOL

Oppgave 6
Oppgavetekst: 15-16-39-6-1-53-6

Her er vi tilbake til det periodiske systemet fra oppgave 4. Grunnstoff 15 er Fosfor, med bokstaven P. Grunnstoff 16 er svovel med bokstaven S, 39 har bokstaven Y, 6 har bokstaven C, 1 har bokstaven H, 53 har bokstaven I og 6 igjen C. Totalt skriver dette ut PSYCHIC.

Korrekt svar: PSYCHIC

Oppgave 7

Her var det ingen oppgavetekst, bare et bilde

mix

 

 

 

Dette bildet var ikke nok til at folk forsto hva oppgaven handlet om, så vi måtte etterhvert legge til et bilde til av en romerhjelm

rome

Dette gjorde at de fleste forsto at vi snakket om romeriket, og at MIX var snakk om romertall. MIX i romertall blir 1009.

Korrekt svar: 1009

 

Oppgave 8

Oppgavetekst: Så over til litt kartografi, hvor er du nå?

Kartografi er å lage eller tegne kart. Om du skal finne ut hvor du er i et kart, så trenger du koordinater. Dette var for mange vanskelig, så vi måtte legge til litt ekstra hjelp, med teksten «Noen ganger, så lønner det seg ikke å være for spesifikk! 🙂 Nord, øst, vest, syd, vet ikke jeg.. :-)». Til slutt greide de fleste å komme seg forbi, ved å ikke være for spesifikke, og 59 grader nord og 10 grader øst fikk deg videre:

Korrekte svar: 59N 10Ø eller 59N 10E eller 59 N 10 E eller 59 N 10 Ø

 

Oppgave 9

kartDenne oppgaven hadde ikke noen oppgavetekst, kun et utsnitt av et kart fra Google Maps. Kartet viser Seoul i Sør-Korea. Om du blar deg frem i Google Maps og finner det aktuelle stedet som er merket med «A», vil du finne et område som heter Gangnam. En relativt fersk og populær låt på dette tidspunktet var Gangnam style

 

Korrekt svar: Gangnam style

 

 

 

 

 

Oppgave 10

Oppgavetekst:

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGkAAAAdAQ
MAAACT/9CuAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAA
AAGUExURQAAAP///6XZn90AAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQA
AACvSURBVCjPpdAxCoMwFAbgJ0JcirVbhhKvoBdor9IunfUCJXT
IG3slMdBcI0d4bg5i+jIUzFpDlg9e/v8RCNujYRfXOl6fcgiBNn
QpMR3+cRWyU6qAgYCuGhZR+fKcgW7AHzXMj8waecdD09nIZ+4+c
kLVkHvz8KXAsQIDJ9JFjEoYXjkzmHoijL1jxm8DMh1zHitO7rFs
yXLULOSNe1G3FHuXMm6V49AT1Tv/6n9+Ab+/LIs77cNgAAAAAEl
FTkSuQmCC

En gjenganger i Psychic Challenge er måter å skjule ting på samme måte som datamaskiner jobber, i dette tilfellet tilfellet er det et Base64-encodet bilde. Ved å søke etter base 64 decode image, kan du få lastet ned bildet som en fil. Om du leser innholdet i denne fila med en ren tekst editor, f.eks. notepad eller notepad++, ser du at første innholdet i fila er ‰PNG, noe som tyder på at dette er et PNG-bilde. Bytt navn på fila til noe som åpnes i et bildeprogram (f.eks. .png), og du få dette bildet opp:

oppgave10

 

Korrekt svar: skoleferie

 

Oppgave 11

Oppgave 11 het «Obama» og inneholdt bare et bilde:

obama

 

Om ikke du er godt kjent i Star Trek-universet, så vet du kanskje ikke at denne måten å dele fingrene på kalles en vulkansk hilsen. I Star Trek ble den som oftest fulgt med «Live long and prosper«, som er svaret her:

Korrekt svar: «Live long, and prosper» eller «live long and prosper»

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 12

Oppgavetekst: 9,81m/s2

9,81 meter per sekund opphøyd i andre er tilnærmet hastigheten på gravitasjon, og er den maksimale hastigheten du kan komme opp i hvis du f.eks. hopper ut av et fly (hvis man ikke tar hensyn til andre faktorer enn tyngdekraft, f.eks. luftmotstand). Det å komme opp i denne hastigheten omtales gjerne som «fritt fall«.

Korrekt svar: fritt fall

 

Oppgave 13

Oppgavetekst: 91.90.66.253

Dette er en IP-adresse. Som mange nok vet er det de som brukes for at vi skal kommunisere på internett. I tillegg har vi DNS som oversetter fra domenenavn (f.eks. polarparty.no) til IP-adresser. Det mange ikke vet er at vi også har et system som heter reverse DNS, hvor vi gir IP-adresser et navn. I dette tilfellet hadde vi endret reverse for den aktuelle IP-adressen til «g0y.pa.pp21.polarparty.no».

Korrekt svar: g0y.pa.pp21.polarparty.no

 

Oppgave 14

Oppgavetekst: qrafhcreurzzryvtrxbqrareinafxryvt

Oppgaven heter crypto, og sier deg ikke så mye. Noen hadde nok tatt denne relativt fort om vi ikke hadde fjernet alle mellomrommene, men dette er kryptert med ROT13-kryptering (altså flytte alle bokstavene 13 plasser). Om man kjører det igjennom en ROT13-kryptering på nytt, får vi frem teksten «densuperhemmeligekodenervanskelig».

Korrekt svar: vanskelig

 

Oppgave 15

Inneholdt bare et bilde:

level20 Et lite ordspill med en nettverkskabel (CAT 5E) og en datamus; cat and mouse.

Korrekt svar: «cat and mouse»

 

 

 

Oppgave 16

Oppgavetekst: Hva er formelen på volumet til en sylinder med radius z og høyde a?

Hadde du spurt en mattelærer hadde nok svaret vært πz ²a, men den morsomme måten å skrive det på er PI*Z*Z*A, noe som alltid er godt, særlig på Polar Party

Korrekt svar: PI*Z*Z*A.

 

Oppgave 17

Oppgavetekst: Hva slags datasystem brukes for å styre bl.a. låsene i Jurassic Park-filmen?

Husker du scenen? Alle kommer stresset inn i kontrollrommet, med velociraptorer rett bak, Dr. Alan Grant forsøker å holde døra lukket mens, jenta Lex Murphy springer bort til datamaskinen og begynner å prøve forskjellige filer for å låse dørene. I det hun setter seg ved datamaskinen sier hun… «It’s a UNIX system. I know this!»

Korrekt svar: UNIX

 

Oppgave 18

Oppgavetekst: Hva slags elektronisk system sitter du foran nå?

Med bilde av et tastatur hvor vi har merket av hvilke taster du skal bruke for å skrive svaret.

keyboard

Tastene som er merket er A S D T N M K I og Enter. Sortert riktig og med noen av dem brukt flere ganger, kan du stave «datamaskin», som er svaret på oppgaven.

Korrekt svar: datamaskin

 

Oppgave 19

Nerdetrim!

Oppgavetekst: Ingen ord i denne oppgaven, bare masse bokstaver som må settes i riktig rekkefølge. Løp og finn dem.

Setningen løp og finn dem var en lenke til en KML-fil du kunne laste ned, og åpne i f.eks. Google Earth. Da ga det deg følgende kart:

nerdetrim Google Earth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På de forskjellige postene var det hengt opp et A4-ark som så slik ut:

Post omikron

Løsningen her var å sortere de forskjellige postene alfabetisk etter navnet på posten, som var greske bokstaver (post epislon hadde bokstaven K, post Zeta R, post Theta I, post Kappa K, post My V, post Omikron Q, post Pi F, post Rho D, post Tau B og post Omega G. På denne oppgaven så vi mange løp rundt og skrev bare ned de latinske bokstavene, ikke de greske som tilhørte, og dermed måtte mange fly ut til de samme postene en gang til. Det ble god nerdetrim av dette!

 

Korrekt svar: KRIKVQFDBG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 20

skull-mazeI denne oppgaven var det ingen tekst, kun et bilde. For å komme seg igjennom labyrinten måtte man innom seks av tallene som sto i tilfeldig rekkefølge. Tallene tilsvarer rekkefølgen på bokstavene i alfabetet, og du måtte innom 22, 1, 13, 16, 25 og 18, som tilsvarer bokstavene V A M P Y R, som handlet om temaet for årets Polar Party: Arrgh! Meir blod!

Korrekt svar: vampyr

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 21

Oppgavetekst: Koffein?

Med kun teksten «koffein?» var det ikke mye å gå på, men om du Googler koffein, så får du bl.a. opp at den kjemiske formelen er C8H10N4O2, noe som var svaret.

Korrekt svar: C8H10N4O2

Oppgave 22

Oppgavetekst: Do a barrel roll

Et lite påskeegg fra Google; når du søker på dette, så gjør Google en barrel roll, og snur teksten rundt 360 grader. Et av søkeresultatene fra urban dictionary gir deg Do a barrel roll, som er et begrep fra Star Fox-serien til Nintendo.

Korrekt svar: Star Fox

 

Oppgave 23

Oppgavetekst: Zerg rush

Nok et påskeegg fra Google. Zerg rush er en strategi fra spillet StarCraft, hvor rasen Zerg kan produsere store mengder enheter på kort tid, og overraske andre spillere tidlig i spillet. Søker du på dette på Google, så blir du «angrepet» av «O»‘en til Google, som forsøker å spise/ødelegge søkeresultatene dine med mindre du skyter dem.

Korrekt svar: easter egg

 

Oppgave 24

Oppgaven inneholdt kun et bilde av en glidelås (zipper) med filnavnet stuck.jpeg. Om du endret navnet på denne til stuck.zip, fikk du lastet ned en zip-fil som inneholdt en tekstfil med teksten psychic.pp21.polarparty.no/imadeit.php . Hvis du gikk til den adressen, så fikk du opp en ny tekst «Så bra! Du klarte det.. nå kan du bare skrive FERDIG inn i boksen under, og bli ferdig 🙂 Psychic gruppa vil takke deg og ditt lag for deltagelsen, og håper du prøver igjen neste år! 🙂 <3

Korrekt svar: ferdig